Cursuri:
  Riscuri in activitatea functionarului public – Cazuri practice                       Achiziţii publice – de la planificare la atribuire                       Transparenţa deciziilor publice, comunicare şi reguli de acces la informaţii legale                       Comunicare şi corespondenţă în administraţia publică                    
 Anunț: TOŢI PARTICIPANŢII ÎNSCRIŞI PÂNĂ LA DATA DE 15.06.2018 LA PROGRAMELE AdminPedia® PRIMESC SUPORTUL DE CURS ÎN FORMAT ELECTRONIC, PE O TABLETĂ DE 7” (CLICK AICI)


Facilitati AdminPedia Agentie turism AdminPedia
Profesionalism-Seriozitate-Dedicație-Experiență

Excellence is for us a statement of fact, not a challenge!


Graficul programelor AdminPedia

pdf2 Puteți descărca graficul programelor organizate de AdminPedia în perioada aprilie - octombrie 2018 de AICI

PRECIZĂRI DESPRE PROGRAMELE DE FORMARE ORGANIZATE DE ADMINPEDIA, SERVICII HOTELIERE, TERMENI ȘI CONDIȚIILista programelor pentru luna: MAI

Perioada: 27.05 – 03.06.2018

Nr. crt. Denumire program Locația Tarif curs 7 zile Tarif cazare/zi
Tarif cazare perioadă
1. PRINCIPIILE DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE MAMAIA H. FLORIDA  900 lei SINGLE
286 lei cam/zi
2002 lei/perioadă
2. INTRODUCERE ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ-CURS INTRODUCTIV PENTRU FUNCȚIONARII PUBLICI DEBUTANȚI MAMAIA H. FLORIDA  900 lei SINGLE
286 lei cam/zi
2002 lei/perioadă
3. MANAGEMENTUL TIMPULUI ŞI STRESULUI ÎN ACTIVITATEA FUNCŢIONARULUI PUBLIC BUŞTENI H. SILVA 900 lei SINGLE
303 lei cam/zi
2121 lei/perioadă
4. EFICIENTIZAREA ACTIVITĂŢILOR DE ORDINE PUBLICĂ BUŞTENI H. SILVA 900 lei SINGLE
303 lei cam/zi
2121 lei/perioadă
5. LEGALITATEA ACTELOR ŞI CONTRACTELOR ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ SOVATA H. SZEIFERT 900 lei SINGLE
314 lei cam/zi
2198 lei / perioadă
6. ORGANIZAREA ŞI DEZVOLTAREA CARIEREI FUNCŢIONARULUI PUBLIC SOVATA H. SZEIFERT 900 lei SINGLE
314 lei cam/zi
2198 lei / perioadă
7. RECRUTAREA, SELECŢIA, FORMAREA ŞI PROMOVAREA FUNCŢIONARILOR PUBLICI SINAIA H. RINA H.ANDA 900 lei SINGLE
358 lei cam/zi
2506 lei/perioadă
8. MANAGEMENT PERFORMANT (MODERN) ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ SINAIA H. RINA H.ANDA 900 lei SINGLE
358 lei cam/zi
2506 lei/perioadă
9. RISCURI ÎN ACTIVITATEA FUNCŢIONARULUI PUBLIC – CAZURI PRACTICE SINAIA H. RINA H.ANDA 900 lei SINGLE
358 lei cam/zi
2506 lei/perioadă
10. GESTIONAREA STRESULUI ÎN ACTIVITATEA FUNCŢIONARULUI PUBLIC MOIECIU COMPLEXUL CHEILE GRĂDIŞTEI 900 lei SINGLE
316 lei cam/zi
2212 lei/perioadă
11. COMPORTAMENTUL ORGANIZAŢIONAL AL FUNCŢIONARULUI PUBLIC MOIECIU COMPLEXUL CHEILE GRĂDIŞTEI 900 lei SINGLE
316 lei cam/zi
2212 lei/perioadă
12. MANAGEMENTUL STRUCTURILOR DE ORDINE PUBLICĂ MOIECIU COMPLEXUL CHEILE GRĂDIŞTEI 900 lei SINGLE
316 lei cam/zi
2212 lei/perioadă
13. MANAGEMENTUL DOCUMENTELOR – SECRETARIAT, ARHIVARE, BIBLIOTECONOMIE – METODE ŞI TEHNICI PENTRU ASIGURAREA PERFORMANŢEI BĂILE HERCULANE H. DIANA 900 lei SINGLE
370 lei cam/zi
2590 lei/perioadă
14. EFICIENTIZAREA ACTIVITĂȚII AUTORITĂȚILOR PUBLICE ŞI INSTITUȚIILOR SUBORDONATE – METODE, TEHNICI ŞI INSTRUMENTE BĂILE HERCULANE H. DIANA 900 lei SINGLE
370 lei cam/zi
2590 lei/perioadă
15. MANAGEMENTUL SCHIMBĂRII ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ VIȘEU DE SUS H. GABRIELA 900 lei SINGLE
358 lei cam/zi
2506 leiperioadă
16. TRANZIŢIA DE LA ISO 9001 : 2008 LA ISO 9001 : 2015 VIȘEU DE SUS H. GABRIELA 900 lei SINGLE
358 lei cam/zi
2506 leiperioadă
17. ELABORAREA PROCEDURILOR DE SISTEM ŞI OPERAŢIONALE ÎN CADRUL ENTITĂŢII PUBLICE VIȘEU DE SUS H. GABRIELA 900 lei SINGLE
358 lei cam/zi
2506 leiperioadă
18. MODALITĂȚI DE IMPLEMENTARE A STRATEGIEI PRIVIND DEZVOLTAREA FUNCȚIEI PUBLICE 2016-2020 DURĂU COMPLEXUL TURISTIC VÂNĂTORUL  900 lei SINGLE
337 lei cam/zi
2359 lei/perioadă
19. ETICA ȘI INTEGRITATEA FUNCȚIEI PUBLICE ȘI A FUNCȚIEI DE DEMNITATE PUBLICĂ DURĂU COMPLEXUL TURISTIC VÂNĂTORUL  900 lei SINGLE
337 lei cam/zi
2359 lei/perioadăLista programelor pentru luna: IUNIE

Perioada: 03 – 10.06.2018

Nr. crt. Denumire program Locația Tarif curs 7 zile Tarif cazare/zi
Tarif cazare perioadă
1. BUNA ADMINISTRARE A INTERESELOR COLECTIVITĂȚILOR LOCALE

*fișă cont masă surpriză
COSTINEŞTI H. VOX MARIS 900 lei SINGLE
313 lei cam/zi
2191 lei/perioadă
2. LEADERSHIP, COMUNICARE ŞI MOTIVARE ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ

*program cu dublă certificare ADMINPEDIA® – ANC
*fișă cont masă surpriză
COSTINEŞTI H. VOX MARIS 900 lei SINGLE
313 lei cam/zi
2191 lei/perioadă
3. ROLUL RESPONSABILULUI CU PROTECŢIA DATELOR PERSONALE (DATA PROTECTION OFFICER) ÎN INSTITUŢIILE PUBLICE

*fișă cont masă surpriză
COSTINEŞTI H. VOX MARIS 900 lei SINGLE
313 lei cam/zi
2191 lei/perioadă
4. STATUTUL PROPRIETĂȚII PUBLICE A STATULUI ȘI UNITĂȚILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE MAMAIA H. PALAS 900 lei SINGLE
385 lei cam/zi
2695 lei/perioadă
5. ÎNDATORIRILE ŞI DREPTURILE FUNCŢIONARILOR PUBLICI MAMAIA H. PALAS 900 lei SINGLE
385 lei cam/zi
2695 lei/perioadă
6. MODELE DE BUNE PRACTICI ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ MAMAIA H. SIRET 900 lei SINGLE
350 lei cam/zi
2450 lei/perioadă
7. SISTEMUL DE SALARIZARE ȘI MOTIVARE A FUNCȚIONARILOR PUBLICI MAMAIA H. SIRET 900 lei SINGLE
350 lei cam/zi
2450 lei/perioadă
8. MANAGEMENTUL MODERN AL SERVICIILOR PUBLICE MAMAIA H. FLORIDA 900 lei SINGLE
286 lei cam/zi
2002 lei/perioadă
9. PERFORMANȚA PROFESIONALĂ A FUNCȚIONARILOR PUBLICI MAMAIA H. FLORIDA 900 lei SINGLE
286 lei cam/zi
2002 lei/perioadă
10. TEORIA ŞI PRACTICA SERVICIILOR PUBLICE H. Q – NEPTUN 900 lei SINGLE
280 lei cam/zi
1960 lei/perioadă
11. REGIMUL JURIDIC AL INCOMPATIBILITĂŢILOR ŞI AL CONFLICTULUI DE INTERESE ÎN EXERCITAREA FUNCŢIEI PUBLICE H. Q – NEPTUN 900 lei SINGLE
280 lei cam/zi
1960 lei/perioadă
12. SALARIZAREA PERSONALULUI INSTITUTIILOR PUBLICE PRIN TRANSFERUL CONTRIBUŢIILOR SOCIALE VATRA DORNEI H. ADRISTEL 900 lei SINGLE
300 lei cam/zi
2100 lei/perioadă
13. REGLEMENTĂRI CONTABILE ȘI FISCALE ÎN INSTITUȚIILE PUBLICE CONFORM NOULUI COD FISCAL VATRA DORNEI H. ADRISTEL 900 lei SINGLE
300 lei cam/zi
2100 lei/perioadă
14. MANAGEMENTUL ACHIZIŢIILOR ÎN CADRUL PROIECTELOR FINANŢATE DIN FONDURI EUROPENE

*program cu dublă certificare ADMINPEDIA® – ANC
SOVATA H. SZEIFERT 900 lei SINGLE
314 lei cam/zi
2198 lei / perioadă
15. CALITATEA SERVICIULUI PUBLIC – INDICATOR CHEIE PENTRU MĂSURAREA PERFORMANŢEI ÎN INSTITUŢIILE PUBLICE SOVATA H. SZEIFERT 900 lei SINGLE
314 lei cam/zi
2198 lei / perioadă
16. EXECUTAREA SILITĂ ȘI INSPECȚIA IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE BĂILE FELIX H. HYPERION H. AMI 900 lei SINGLE
346 lei cam/zi
2422 lei / perioadă
17. ADMINISTRAREA EFICIENTĂ A IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE BĂILE FELIX H. HYPERION H. AMI 900 lei SINGLE
346 lei cam/zi
2422 lei / perioadă
18. CONTROL INTERN MANAGERIAL LA NIVELUL ENTITĂŢII PUBLICE – PLANIFICARE, IMPLEMENTARE, EVALUARE ŞI RAPORTARE VIȘEU DE SUS H. GABRIELA 900 lei SINGLE
358 lei cam/zi
2506 leiperioadă
19. FUNCŢIONARUL PUBLIC. LEGISLAŢIE COMPARATĂ PE PLAN EUROPEAN, LA NIVELUL ALTOR STATE MEMBRE ALE UE, STATE TERŢE FAŢĂ DE LEGISLAŢIA NAŢIONALĂ VIȘEU DE SUS H. GABRIELA 900 lei SINGLE
358 lei cam/zi
2506 leiperioadă
20. PROIECTUL CODULUI ADMINISTRATIV-CONSECINȚE ASUPRA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE OLĂNEŞTI H. PRESIDENT 900 lei SINGLE
310 lei cam/zi
2170 lei/perioadă
21. TRANSPARENȚA DECIZIONALĂ ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ OLĂNEŞTI H. PRESIDENT 900 lei SINGLE
310 lei cam/zi
2170 lei/perioadă
22. RESPONSABILITAŢI ALE INSTITUŢIILOR PUBLICE PRIVIND PROTECŢIA MEDIULUI BUŞTENI H. SILVA 900 lei SINGLE
303 lei cam/zi
2121 lei/perioadă
23. RISCURI ÎN ACTIVITATEA FUNCŢIONARULUI PUBLIC – CAZURI PRACTICE BUŞTENI H. SILVA 900 lei SINGLE
303 lei cam/zi
2121 lei/perioadă
24. MODALITĂŢI DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A CORUPŢIEI ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ

*program cu dublă certificare ADMINPEDIA® – ANC
SINAIA H. RINA H. ANDA 900 lei SINGLE
358 lei cam/zi
2506 lei/perioadă
25. MANAGEMENT ŞI LEADERSHIP ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ SINAIA H. RINA H. ANDA 900 lei SINGLE
358 lei cam/zi
2506 lei/perioadă
26. BAZELE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE. ADOPTAREA ŞI EMITEREA ACTELOR ADMINISTRATIVE MOIECIU COMPLEXUL CHEILE GRĂDIŞTEI 900 lei SINGLE
316 lei cam/zi
2212 lei/perioadă
27. DREPTURILE OMULUI ŞI STRATEGII ANTIDISCRIMINATORII APLICABILE ÎN INSTITUŢIILE PUBLICE MOIECIU COMPLEXUL CHEILE GRĂDIŞTEI 900 lei SINGLE
316 lei cam/zi
2212 lei/perioadă
28. ASISTENŢA SOCIALĂ, PROTECŢIA ŞI DREPTURILE COPILULUI

*program cu dublă certificare ADMINPEDIA® – ANC
MOIECIU COMPLEXUL CHEILE GRĂDIŞTEI 900 lei SINGLE
316 lei cam/zi
2212 lei/perioadă

Perioada: 10 – 17.06.2018

Nr. crt. Denumire program Locația Tarif curs 7 zile Tarif cazare/zi
Tarif cazare perioadă
1. SISTEMUL DE SALARIZARE ȘI MOTIVARE A FUNCȚIONARILOR PUBLICI

*fișă cont masă surpriză
COSTINEŞTI H. VOX MARIS 900 lei SINGLE
313 lei cam/zi
2191lei/perioadă
2. MANAGEMENTUL RISCULUI ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ

*fișă cont masă surpriză
COSTINEŞTI H. VOX MARIS 900 lei SINGLE
313 lei cam/zi
2191lei/perioadă
3. SISTEMUL INSTITUŢIONAL ŞI MANAGEMENTUL STRATEGIC AL FUNCŢIEI PUBLICE MAMAIA H. PALAS 900 lei SINGLE
385 lei cam/zi
2695 lei/perioadă
4. PRINCIPIILE DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE MAMAIA H. PALAS 900 lei SINGLE
385 lei cam/zi
2695 lei/perioadă
5. INTRODUCERE ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ – CURS INTRODUCTIV PENTRU FUNCȚIONARII PUBLICI DEBUTANȚI MAMAIA H. FLORIDA 900 lei SINGLE
312 lei cam/zi
2184 lei/perioadă
6. TEORIA ŞI PRACTICA SERVICIILOR PUBLICE MAMAIA H. FLORIDA 900 lei SINGLE
312 lei cam/zi
2184 lei/perioadă
7. PROTECŢIA DATELOR PERSONALE ŞI LIBERA CIRCULAŢIE A ACESTORA ÎN CADRUL PIEŢEI UNICE DIGITALE CONFORM REGULAMENTULUI NR 679 DIN 27 APRILIE 2016 – cazuri practice aplicabile în instituţiile publice MAMAIA H. FLORIDA 900 lei SINGLE
312 lei cam/zi
2184 lei/perioadă
8. PRINCIPIILE CONSTITUȚIONALE ŞI LEGALE ALE EXERCITĂRII DEONTOLOGICE A FUNCŢIEI PUBLICE H. Q – NEPTUN 900 lei SINGLE
280 lei cam/zi
1960 lei/perioadă
9. BUNE PRACTICI PENTRU O COMUNICARE EFICIENTĂ ÎN INSTITUŢIILE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

*program cu dublă certificare ADMINPEDIA® – ANC
H. Q – NEPTUN 900 lei SINGLE
280 lei cam/zi
1960 lei/perioadă
10. ROLUL SELECŢIEI PERSONALULUI ÎN REFORMA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE MAMAIA H. SIRET 900 lei SINGLE
350 lei cam/zi
2450 lei/perioadă
11. MOTIVAREA DECIZIEI ADMINISTRATIVE MAMAIA H. SIRET 900 lei SINGLE
350 lei cam/zi
2450 lei/perioadă
12. MODALITĂŢI DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A CORUPŢIEI ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ

*program cu dublă certificare ADMINPEDIA® – ANC
MAMAIA H. CARAIMAN 900 lei SINGLE
280 lei cam/zi
1960 lei/perioadă
13. PROVOCĂRI ÎN MANAGEMENTUL FUNCŢIEI PUBLICE MAMAIA H. CARAIMAN 900 lei SINGLE
280 lei cam/zi
1960 lei/perioadă
14. CONSTITUȚIA ADMINISTRATIVĂ A ROMÂNIEI. DISPOZIȚII CONSTITUȚIONALE REFERITOARE LA ORGANIZAREA ADMINISTRAȚIEI EFORIE N. H. GRAND 900 lei SINGLE
270 lei cam/zi
1890 lei/perioadă
15. FUNCŢIA PUBLICĂ ŞI STATUTUL FUNCŢIONARULUI PUBLIC EFORIE N. H. GRAND 900 lei SINGLE
270 lei cam/zi
1890 lei/perioadă
16. TEHNICI DE NEGOCIERE ŞI UZANŢE DE PROTOCOL APLICABILE ÎN INSTITUŢIILE PUBLICE SOVATA H. SZEIFERT 900 lei SINGLE
345 lei cam/zi
2415 lei / perioadă
17. RĂSPUNDEREA JURIDICĂ A FUNCŢIONARILOR PUBLICI SOVATA H. SZEIFERT 900 lei SINGLE
345 lei cam/zi
2415 lei / perioadă
18. MANAGEMENTUL SCHIMBĂRII ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ DURĂU COMPLEXUL TURISTIC VÂNĂTORUL 900 lei SINGLE
337 lei cam/zi
2359 lei/perioadă
19. TRANZIŢIA DE LA ISO 9001 : 2008 LA ISO 9001 : 2015 DURĂU COMPLEXUL TURISTIC VÂNĂTORUL 900 lei SINGLE
337 lei cam/zi
2359 lei/perioadă
20. TEHNICI DE ORGANIZARE, PROTOCOL, CORESPONDENŢĂ, SECRETARIAT ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ SINAIA H. MARA H. ANDA 900 lei SINGLE
358 lei cam/zi
2506 lei/perioadă
21. MODELE DE BUNE PRACTICI ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ SINAIA H. MARA H. ANDA 900 lei SINGLE
358 lei cam/zi
2506 lei/perioadă
22. MANAGEMENTUL RISCULUI ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ PREDEAL H. BULEVARD 900 lei SINGLE
303 lei cam/zi
2121 lei/perioadă
23. GESTIONAREA STRESULUI ÎN ACTIVITATEA FUNCŢIONARULUI PUBLIC PREDEAL H. BULEVARD 900 lei SINGLE
303 lei cam/zi
2121 lei/perioadă
24. INTERFERENŢA ACHIZIŢIILOR PUBLICE ÎN IMPLEMENTAREA PROIECTELOR DE FINANŢARE EUROPEANĂ

*program cu dublă certificare ADMINPEDIA® – ANC
MOIECIU COMPLEXUL CHEILE GRĂDIŞTEI 900 lei SINGLE
316 lei cam/zi
2212 lei/perioadă
25. ACHIZIŢII PUBLICE – DE LA PLANIFICARE LA ATRIBUIRE

*program cu dublă certificare ADMINPEDIA® – ANC
MOIECIU COMPLEXUL CHEILE GRĂDIŞTEI 900 lei SINGLE
316 lei cam/zi
2212 lei/perioadă

Perioada: 17 – 24.06.2018

Nr. crt. Denumire program Locația Tarif curs 7 zile Tarif cazare/zi
Tarif cazare perioadă
1. LEADERSHIP, COMUNICARE ŞI MOTIVARE ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ

*program cu dublă certificare ADMINPEDIA® – ANC
*fișă cont masă surpriză
COSTINEŞTI H. VOX MARIS 900 lei SINGLE
313 lei cam/zi
2191lei/perioadă
2. ETICA ȘI INTEGRITATEA FUNCȚIEI PUBLICE ȘI A FUNCȚIEI DE DEMNITATE PUBLICĂ

*fișă cont masă surpriză
COSTINEŞTI H. VOX MARIS 900 lei SINGLE
313 lei cam/zi
2191lei/perioadă
3. MANAGEMENT PERFORMANT ȘI PRACTICI EFICIENTE ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ H. PALAS MAMAIA 900 lei SINGLE
385 lei cam/zi
2695 lei/perioadă
4. CODUL EUROPEAN AL BUNEI CONDUITE ADMINISTRATIVE H. PALAS MAMAIA 900 lei SINGLE
385 lei cam/zi
2695 lei/perioadă
5. ROLURILE ŞI RESPONSABILITĂŢILE PERSONALULUI TEHNIC DIN INSTITUŢIILE PUBLICE MAMAIA H. FLORIDA 900 lei SINGLE
312 lei cam/zi
2184 lei/perioadă
6. ORGANIZAREA ŞI DEZVOLTAREA CARIEREI FUNCŢIONARULUI PUBLIC MAMAIA H. FLORIDA 900 lei SINGLE
312 lei cam/zi
2184 lei/perioadă
7. GESTIONAREA STRESULUI ÎN ACTIVITATEA FUNCŢIONARULUI PUBLIC H. Q – NEPTUN 900 lei SINGLE
301 lei cam/zi
2107 lei/perioadă
8. NOŢIUNI FUNDAMENTALE DE DREPT ADMINISTRATIV – BAZELE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE H. Q – NEPTUN 900 lei SINGLE
301 lei cam/zi
2107 lei/perioadă
9. COMUNICAREA ÎN CADRUL ADMINISTRAŢIEI PUBLICE, MANAGEMENTUL DOCUMENTELOR ŞI RELAŢIA CU CETĂŢENII

*program cu dublă certificare ADMINPEDIA® – ANC
MAMAIA H. SIRET 900 lei SINGLE
350 lei cam/zi
2450 lei/perioadă
10. REGIMUL JURIDIC AL INCOMPATIBILITĂŢILOR ŞI AL CONFLICTULUI DE INTERESE ÎN EXERCITAREA FUNCŢIEI PUBLICE MAMAIA H. SIRET 900 lei SINGLE
350 lei cam/zi
2450 lei/perioadă
11. TEORIA ŞI PRACTICA SERVICIILOR PUBLICE JUPITER H. METEOR 900 lei SINGLE
317 lei cam/zi
2219 lei/perioadă
12. RESPONSABILITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE JUPITER H. METEOR 900 lei SINGLE
317 lei cam/zi
2219 lei/perioadă
13. PERFORMANȚA PROFESIONALĂ A FUNCȚIONARILOR PUBLICI EFORIE N. H. GRAND 900 lei SINGLE
270 lei cam/zi
1890 lei/perioadă
14. CALITATEA SERVICIULUI PUBLIC – INDICATOR CHEIE PENTRU MĂSURAREA PERFORMANŢEI ÎN INSTITUŢIILE PUBLICE EFORIE N. H. GRAND 900 lei SINGLE
270 lei cam/zi
1890 lei/perioadă
15. SISTEMUL DE SALARIZARE ȘI MOTIVARE A FUNCȚIONARILOR PUBLICI MAMAIA H. CARAIMAN 900 lei SINGLE
280 lei cam/zi
1960 lei/perioadă
16. INTRODUCERE ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ-CURS INTRODUCTIV PENTRU FUNCȚIONARII PUBLICI DEBUTANȚI MAMAIA H. CARAIMAN 900 lei SINGLE
280 lei cam/zi
1960 lei/perioadă
17. LEGALITATEA ŞI OPORTUNITATEA ACTELOR ADMINISTRATIVE ÎN INSTITUŢIILE PUBLICE MAMAIA H. CARAIMAN 900 lei SINGLE
280 lei cam/zi
1960 lei/perioadă
18. FISCALITATEA LOCALĂ NORME ŞI PROCEDURI BĂILE FELIX H. HYPERION H. AMI 900 lei SINGLE
380 lei cam/zi
2660 lei / perioadă
19. CONTROLUL INTERN MANAGERIAL ÎN INSTITUȚII PUBLICE, METODOLOGIA IMPLEMENTĂRII BĂILE FELIX H. HYPERION H. AMI 900 lei SINGLE
380 lei cam/zi
2660 lei / perioadă
20. BAZELE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE. ADOPTAREA ŞI EMITEREA ACTELOR ADMINISTRATIVE SOVATA H. SZEIFERT 900 lei SINGLE
345 lei cam/zi
2415 lei / perioadă
21. MODALITĂŢI DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A CORUPŢIEI ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ

*program cu dublă certificare ADMINPEDIA® – ANC
SOVATA H. SZEIFERT 900 lei SINGLE
345 lei cam/zi
2415 lei / perioadă
22. MANAGEMENT PERFORMANT (MODERN) ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ DURĂU COMPLEXUL TURISTIC VÂNĂTORUL 900 lei SINGLE
337 lei cam/zi
2359 lei/perioadă
23. BUNE PRACTICI PENTRU O COMUNICARE EFICIENTĂ ÎN INSTITUŢIILE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

*program cu dublă certificare ADMINPEDIA® – ANC
DURĂU COMPLEXUL TURISTIC VÂNĂTORUL 900 lei SINGLE
337 lei cam/zi
2359 lei/perioadă
24. MANAGEMENTUL RISCULUI ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ VATRA DORNEI H. ADRISTEL 900 lei SINGLE
300 lei cam/zi
2100 lei/perioadă
25. AGENDA 2020- CURS PRACTIC DE SCRIERE A PROIECTELOR EUROPENE ȘI ACCESAREA FONDURILOR EUROPENE 2014-2020 VATRA DORNEI H. ADRISTEL 900 lei SINGLE
300 lei cam/zi
2100 lei/perioadă
26. DREPTUL INTEGRITĂŢII PUBLICE ŞI POLITICI ANTICORUPŢIE SINAIA H. RINA H. ANDA 900 lei SINGLE
358 lei cam/zi
2506 lei/perioadă
27. ACTE DE STARE CIVILĂ. ELEMENTE DE DREPTUL FAMILIEI SINAIA H. RINA H. ANDA 900 lei SINGLE
358 lei cam/zi
2506 lei/perioadă
28. APLICAREA TVA SPLIT DE CĂTRE INSTITUŢIILE PUBLICE BUŞTENI H. SILVA 900 lei SINGLE
303 lei cam/zi
2121 lei/perioadă
29. REGLEMENTĂRI CONTABILE ȘI FISCALE ÎN INSTITUȚIILE PUBLICE CONFORM NOULUI COD FISCAL BUŞTENI H. SILVA 900 lei SINGLE
303 lei cam/zi
2121 lei/perioadă

Perioada: 24.06 – 01.07.2018

Nr. crt. Denumire program Locația Tarif curs 7 zile Tarif cazare/zi
Tarif cazare perioadă
1. MANAGEMENTUL TIMPULUI ŞI STRESULUI ÎN ACTIVITATEA FUNCŢIONARULUI PUBLIC

*fișă cont masă surpriză
COSTINEŞTI H. VOX MARIS 900 lei SINGLE
357 lei cam/zi
2499 lei/perioadă
2. CODUL EUROPEAN AL BUNEI CONDUITE ADMINISTRATIVE

*fișă cont masă surpriză
COSTINEŞTI H. VOX MARIS 900 lei SINGLE
357 lei cam/zi
2499 lei/perioadă
3. TRANSPARENŢA DECIZIILOR PUBLICE, COMUNICARE ŞI REGULI DE ACCES LA INFORMAŢII LEGALE

*program cu dublă certificare ADMINPEDIA® – ANC
*fișă cont masă surpriză
COSTINEŞTI H. VOX MARIS 900 lei SINGLE
357 lei cam/zi
2499 lei/perioadă
4. RESPONSABILITAȚI ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE PRIVIND PROTECȚIA MEDIULUI MAMAIA H. PALAS 900 lei SINGLE
484 lei cam/zi
3388 lei/perioadă
5. MANAGEMENTUL FUNCŢIEI PUBLICE ŞI DEZVOLTAREA CARIEREI FUNCŢIONARULUI PUBLIC MAMAIA H. FLORIDA 900 lei SINGLE
323 lei cam/zi
2261 lei/perioadă
6. MODALITĂȚI DE IMPLEMENTARE A STRATEGIEI PRIVIND DEZVOLTAREA FUNCȚIEI PUBLICE 2016-2020 MAMAIA H. FLORIDA 900 lei SINGLE
323 lei cam/zi
2261 lei/perioadă
7. BUNE PRACTICI PENTRU O COMUNICARE EFICIENTĂ ÎN INSTITUŢIILE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

*program cu dublă certificare ADMINPEDIA® – ANC
MAMAIA H. SIRET 900 lei SINGLE
350 lei cam/zi
2450 lei/perioadă
8. MANAGEMENTUL MODERN AL SERVICIILOR PUBLICE MAMAIA H. SIRET 900 lei SINGLE
350 lei cam/zi
2450 lei/perioadă
9. MODELE DE BUNĂ PRACTICĂ ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ H. Q – NEPTUN 900 lei SINGLE
301 lei cam/zi
2107 lei/perioadă
10. SISTEMUL DE SALARIZARE ȘI MOTIVARE A FUNCȚIONARILOR PUBLICI H. Q – NEPTUN 900 lei SINGLE
301 lei cam/zi
2107 lei/perioadă
11. MEDIEREA ŞI NEGOCIEREA ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ JUPITER H. METEOR 900 lei SINGLE
317 lei cam/zi
2219 lei/perioadă
12. MANAGEMENT STRATEGIC ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ JUPITER H. METEOR 900 lei SINGLE
317 lei cam/zi
2219 lei/perioadă
13. PRINCIPIILE DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE EFORIE N. H. GRAND 900 lei SINGLE
270 lei cam/zi
1890 lei/perioadă
14. COMPETENȚĂ ȘI RESPONSABILITATE ÎN ACTIVITATEA FUNCȚIONARULUI PUBLIC EFORIE N. H. GRAND 900 lei SINGLE
270 lei cam/zi
1890 lei/perioadă
15. CONDIŢII DE FOND ŞI DE FORMĂ ALE ACTULUI ADMINISTRATIV MAMAIA H. CARAIMAN 900 lei SINGLE
280 lei cam/zi
1960 lei/perioadă
16. NOŢIUNI FUNDAMENTALE DE DREPT ADMINISTRATIV – BAZELE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE MAMAIA H. CARAIMAN 900 lei SINGLE
280 lei cam/zi
1960 lei/perioadă
17. DEONTOLOGIA ŞI INTEGRITATEA ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ MAMAIA H. CARAIMAN 900 lei SINGLE
280 lei cam/zi
1960 lei/perioadă
18. CURSURI PRACTICE SEAP / SICAP

*program cu dublă certificare ADMINPEDIA® – ANC
SINAIA H. RINA H. ANDA 900 lei SINGLE
358 lei cam/zi
2506 lei/perioadă
19. ACHIZIŢII PUBLICE – DE LA PLANIFICARE LA ATRIBUIRE

*program cu dublă certificare ADMINPEDIA® – ANC
SINAIA H. RINA H. ANDA 900 lei SINGLE
358 lei cam/zi
2506 lei/perioadă
20. STARE CIVILĂ ŞI EVIDENŢA PERSOANELOR – MODIFICĂRI LEGISLATIVE SOVATA H. SZEIFERT 900 lei SINGLE
345 lei cam/zi
2415 lei / perioadă
21. COMUNICARE INTRA ŞI INTERINSTITUŢIONALĂ ÎN ENTITĂŢILE PUBLICE

*program cu dublă certificare ADMINPEDIA® – ANC
SOVATA H. SZEIFERT 900 lei SINGLE
345 lei cam/zi
2415 lei / perioadă
22. FUNCŢIA PUBLICĂ ŞI STATUTUL FUNCŢIONARULUI PUBLIC MOIECIU COMPLEXUL CHEILE GRĂDIŞTEI 900 lei SINGLE
316 lei cam/zi
2212 lei/perioadă
23. TEHNICI DE NEGOCIERE ŞI UZANŢE DE PROTOCOL APLICABILE ÎN INSTITUŢIILE PUBLICE MOIECIU COMPLEXUL CHEILE GRĂDIŞTEI 900 lei SINGLE
316 lei cam/zi
2212 lei/perioadă
24. LEGISLAŢIE ŞI REGLEMENTĂRI ÎN DOMENIUL SERVICIILOR SOCIALE

*program cu dublă certificare ADMINPEDIA® – ANC
BĂILE HERCULANE H. DIANA 900 lei SINGLE
370 lei cam/zi
2590 lei/perioadă
25. MANAGEMENTUL DOCUMENTELOR – SECRETARIAT, ARHIVARE, BIBLIOTECONOMIE – METODE ŞI TEHNICI PENTRU ASIGURAREA PERFORMANŢEI BĂILE HERCULANE H. DIANA 900 lei SINGLE
370 lei cam/zi
2590 lei/perioadă
26. COMUNICARE ȘI MOTIVARE ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ

*program cu dublă certificare ADMINPEDIA® – ANC
DURĂU COMPLEXUL TURISTIC VÂNĂTORUL 900 lei SINGLE
337 lei cam/zi
2359 lei/perioadă
27. PREVENIREA, COMBATEREA ŞI SUPRIMAREA CORUPŢIEI DIN SECTORUL PUBLIC

*program cu dublă certificare ADMINPEDIA® – ANC
DURĂU COMPLEXUL TURISTIC VÂNĂTORUL 900 lei SINGLE
337 lei cam/zi
2359 lei/perioadă
28. MARKETING, RELAȚII PUBLICE ȘI COMUNICARE ÎN INSTITUȚIILE PUBLICE

*program cu dublă certificare ADMINPEDIA® – ANC
BĂILE FELIX H. HYPERION H. AMI 900 lei SINGLE
380 lei cam/zi
2660 lei / perioadă
29. CONTROLUL INTERN MANAGERIAL ÎN INSTITUȚII PUBLICE, METODOLOGIA IMPLEMENTĂRII BĂILE FELIX H. HYPERION H. AMI 900 lei SINGLE
380 lei cam/zi
2660 lei / perioadăLista programelor pentru luna: IULIE

Perioada: 01 – 08.07.2018

Nr. crt. Denumire program Locația Tarif curs 7 zile Tarif cazare/zi
Tarif cazare perioadă
1. MODELE DE BUNE PRACTICI ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ

*fișă cont masă surpriză
COSTINEŞTI H. VOX MARIS 900 lei SINGLE
395 lei cam/zi
2765 lei/perioadă
2. GESTIONAREA SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ LOCALĂ

*fișă cont masă surpriză
COSTINEŞTI H. VOX MARIS 900 lei SINGLE
395 lei cam/zi
2765 lei/perioadă
3. ROLUL RESPONSABILULUI CU PROTECŢIA DATELOR PERSONALE (DATA PROTECTION OFFICER) ÎN INSTITUŢIILE PUBLICE

*fișă cont masă surpriză
COSTINEŞTI H. VOX MARIS 900 lei SINGLE
395 lei cam/zi
2765 lei/perioadă
4. FUNCŢIA PUBLICĂ ŞI STATUTUL FUNCŢIONARULUI PUBLIC MAMAIA H. PALAS 900 lei SINGLE
484 lei cam/zi
3388 lei/perioadă
5. DREPTURILE OMULUI ŞI STRATEGII ANTIDISCRIMINATORII APLICABILE ÎN INSTITUŢIILE PUBLICE MAMAIA H. PALAS 900 lei SINGLE
484 lei cam/zi
3388 lei/perioadă
6. PROCEDURA PRIVIND AUTORIZAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢII MAMAIA H. FLORIDA 900 lei SINGLE
356 lei cam/zi
2492 lei/perioadă
7. ETICA ȘI INTEGRITATEA FUNCȚIEI PUBLICE ȘI A FUNCȚIEI DE DEMNITATE PUBLICĂ MAMAIA H. FLORIDA 900 lei SINGLE
356 lei cam/zi
2492 lei/perioadă
8. PUTEREA ADMINISTRATIVĂ. PUTEREA DISCREŢIONARĂ ŞI EXCESUL DE PUTERE AL AUTORITĂŢILOR PUBLICE H. Q – NEPTUN 900 lei SINGLE
323 lei cam/zi
2261 lei/perioadă
9. LEADERSHIP, COMUNICARE ȘI MOTIVARE ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ

*program cu dublă certificare ADMINPEDIA® – ANC
H. Q – NEPTUN 900 lei SINGLE
323 lei cam/zi
2261 lei/perioadă
10. SISTEMUL DE INSTRUIRE ȘI PERFECȚIONARE A PERSONALULUI DIN SISTEMUL ADMINISTRATIV ROMÂN

Renovat 2017
MAMAIA H. CARAIMAN 900 lei SINGLE
346 lei cam/zi
2422 lei/perioadă
11. MANAGEMENTUL SERVICIILOR PUBLICE ŞI DE UTILITATE PUBLICĂ MAMAIA H. CARAIMAN 900 lei SINGLE
346 lei cam/zi
2422 lei/perioadă
12. IT&C – COMPETENŢE INFORMATICE

*program cu dublă certificare ADMINPEDIA® – ANC
MAMAIA H. CARAIMAN 900 lei SINGLE
346 lei cam/zi
2422 lei/perioadă
13. LEGALITATEA ŞI OPORTUNITATEA ACTELOR ADMINISTRATIVE ÎN INSTITUŢIILE PUBLICE MAMAIA H. SIRET 900 lei SINGLE
350 lei cam/zi
2450 lei/perioadă
14. STARE CIVILĂ ŞI EVIDENŢA PERSOANELOR – MODIFICĂRI LEGISLATIVE MAMAIA H. SIRET 900 lei SINGLE
350 lei cam/zi
2450 lei/perioadă
15. MODALITĂȚI DE IMPLEMENTARE A STRATEGIEI PRIVIND DEZVOLTAREA FUNCȚIEI PUBLICE 2016-2020 MAMAIA H. SIRET 900 lei SINGLE
350 lei cam/zi
2450 lei/perioadă
16. MANAGEMENTUL FUNCŢIEI PUBLICE ŞI DEZVOLTAREA CARIEREI FUNCŢIONARULUI PUBLIC JUPITER H. METEOR 900 lei SINGLE
339 lei cam/zi
2373 lei/perioadă
17. CODUL EUROPEAN AL BUNEI CONDUITE ADMINISTRATIVE JUPITER H. METEOR 900 lei SINGLE
339 lei cam/zi
2373 lei/perioadă
18. MANAGEMENTUL BENEFICIILOR ŞI SERVICIILOR SOCIALE

*program cu dublă certificare ADMINPEDIA® – ANC
EFORIE N. H. GRAND 900 lei SINGLE
330 lei cam/zi
2310 lei/perioadă
19. MODIFICĂRI LEGISLATIVE ÎN ASISTENŢĂ SOCIALĂ

*program cu dublă certificare ADMINPEDIA® – ANC
EFORIE N. H. GRAND 900 lei SINGLE
330 lei cam/zi
2310 lei/perioadă
20. MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE ŞI SALARIZAREA ÎN INSTITUŢIILE PUBLICE VATRA DORNEI H. ADRISTEL 900 lei SINGLE
300 lei cam/zi
2100 lei/perioadă
21. RISCURI ÎN ACTIVITATEA FUNCŢIONARULUI PUBLIC – CAZURI PRACTICE VATRA DORNEI H. ADRISTEL 900 lei SINGLE
300 lei cam/zi
2100 lei/perioadă
22. TEHNICI DE ORGANIZARE, PROTOCOL, CORESPONDENŢĂ, SECRETARIAT ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ DURĂU COMPLEXUL TURISTIC VÂNĂTORUL 900 lei SINGLE
337 lei cam/zi
2359 lei/perioadă
23. DEONTOLOGIA ŞI INTEGRITATEA ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ DURĂU COMPLEXUL TURISTIC VÂNĂTORUL 900 lei SINGLE
337 lei cam/zi
2359 lei/perioadă
24. MODALITĂŢI DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A CORUPŢIEI ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ

*program cu dublă certificare ADMINPEDIA® – ANC
SINAIA H. RINA H. ANDA 900 lei SINGLE
358 lei cam/zi
2506 lei/perioadă
25. PROCEDURA ADMINISTRATIVĂ. FORMA ACTELOR ADMINISTRATIVE. SUSPENDAREA ACTELOR ADMINISTRATIVE ÎN CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV SINAIA H. RINA H. ANDA 900 lei SINGLE
358 lei cam/zi
2506 lei/perioadă
26. MANAGEMENTUL SCHIMBĂRII ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ SOVATA H. SZEIFERT 900 lei SINGLE
345 lei cam/zi
2415 lei / perioadă
27. FUNCŢIONARUL PUBLIC. LEGISLAŢIE COMPARATĂ PE PLAN EUROPEAN, LA NIVELUL ALTOR STATE MEMBRE ALE UE, STATE TERŢE FAŢĂ DE LEGISLAŢIA NAŢIONALĂ SOVATA H. SZEIFERT 900 lei SINGLE
345 lei cam/zi
2415 lei / perioadă
28. ACHIZIŢII PUBLICE – DE LA PLANIFICARE LA ATRIBUIRE

*program cu dublă certificare ADMINPEDIA® – ANC
PREDEAL H. BULEVARD 900 lei SINGLE
303 lei cam/zi
2121 lei/perioadă
29. INTERFERENŢA ACHIZIŢIILOR PUBLICE ÎN IMPLEMENTAREA PROIECTELOR DE FINANŢARE EUROPEANĂ

*program cu dublă certificare ADMINPEDIA® – ANC
PREDEAL H. BULEVARD 900 lei SINGLE
303 lei cam/zi
2121 lei/perioadă

Perioada: 08 – 15.07.2018

Nr. crt. Denumire program Locația Tarif curs 7 zile Tarif cazare/zi
Tarif cazare perioadă
1. INTRODUCERE ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ-CURS INTRODUCTIV PENTRU FUNCȚIONARII PUBLICI DEBUTANȚI

*fișă cont masă surpriză
COSTINEŞTI H. VOX MARIS 900 lei SINGLE
434 lei cam/zi
3038 lei/perioadă
2. MANAGEMENTUL MODERN AL SERVICIILOR PUBLICE

*fișă cont masă surpriză
COSTINEŞTI H. VOX MARIS 900 lei SINGLE
434 lei cam/zi
3038 lei/perioadă
3. ETICĂ, INTEGRITATEA ŞI PREVENIREA CONFLICTELOR ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ

*fișă cont masă surpriză
COSTINEŞTI H. VOX MARIS 900 lei SINGLE
434 lei cam/zi
3038 lei/perioadă
4. DEZVOLTARE DURABILĂ REGIONALĂ ȘI LOCALĂ MAMAIA H. PALAS 900 lei SINGLE
583 lei cam/zi
4081 lei/perioadă
5. SISTEMUL INSTITUŢIONAL ŞI MANAGEMENTUL STRATEGIC AL FUNCŢIEI PUBLICE MAMAIA H. FLORIDA 900 lei SINGLE
356 lei cam/zi
2492 lei/perioadă
6. RESPONSABILITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE MAMAIA H. FLORIDA 900 lei SINGLE
356 lei cam/zi
2492 lei/perioadă
7. TRANSPARENŢA DECIZIILOR PUBLICE, COMUNICARE ŞI REGULI DE ACCES LA INFORMAŢII LEGALE

*program cu dublă certificare ADMINPEDIA® – ANC
MAMAIA H. FLORIDA 900 lei SINGLE
356 lei cam/zi
2492 lei/perioadă
8. MANAGEMENTUL DOCUMENTELOR ÎN INSTITUŢIILE PUBLICE H. Q – NEPTUN 900 lei SINGLE
323 lei cam/zi
2261 lei/perioadă
9. PROIECTUL CODULUI ADMINISTRATIV-CONSECINȚE ASUPRA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE H. Q – NEPTUN 900 lei SINGLE
323 lei cam/zi
2261 lei/perioadă
10. EFICIENTIZAREA ACTIVITĂŢILOR DE ORDINE PUBLICĂ H. Q – NEPTUN 900 lei SINGLE
323 lei cam/zi
2261 lei/perioadă
11. BUNE PRACTICI PENTRU O COMUNICARE EFICIENTĂ ÎN INSTITUŢIILE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

*program cu dublă certificare ADMINPEDIA® – ANC
MAMAIA H. CARAIMAN 900 lei SINGLE
346 lei cam/zi
2422 lei/perioadă
12. MANAGEMENTUL RISCULUI ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ MAMAIA H. CARAIMAN 900 lei SINGLE
346 lei cam/zi
2422 lei/perioadă
13. ORGANIZAREA ŞI DEZVOLTAREA CARIEREI FUNCŢIONARULUI PUBLIC MAMAIA H. CARAIMAN 900 lei SINGLE
346 lei cam/zi
2422 lei/perioadă
14. MANAGEMENT FINANCIAR BUGETAR ŞI MANAGEMENT ADMINISTRATIV ÎN CADRUL AUTORITĂŢILOR PUBLICE ŞI INSTITUȚIILOR SUBORDONATE JUPITER H. METEOR 900 lei SINGLE
339 lei cam/zi
2373 lei/perioadă
15. MANAGEMENTUL DOCUMENTELOR – SECRETARIAT, ARHIVARE, BIBLIOTECONOMIE – METODE ŞI TEHNICI PENTRU ASIGURAREA PERFORMANŢEI JUPITER H. METEOR 900 lei SINGLE
339 lei cam/zi
2373 lei/perioadă
16. MANAGEMENTUL SCHIMBĂRII ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ EFORIE N. H. GRAND 900 lei SINGLE
330 lei cam/zi
2310 lei/perioadă
17. CONTROLUL INTERN MANAGERIAL ÎN INSTITUȚII PUBLICE, METODOLOGIA IMPLEMENTĂRII EFORIE N. H. GRAND 900 lei SINGLE
330 lei cam/zi
2310 lei/perioadă
18. ACTIVITĂȚI PROCEDURABILE ÎN DOMENIUL IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE BĂILE FELIX H. HYPERION H. AMI 900 lei SINGLE
380 lei cam/zi
2660 lei / perioadă
19. MARKETING, RELAȚII PUBLICE ȘI COMUNICARE ÎN INSTITUȚIILE PUBLICE

*program cu dublă certificare ADMINPEDIA® – ANC
BĂILE FELIX H. HYPERION H. AMI 900 lei SINGLE
380 lei cam/zi
2660 lei / perioadă
20. ACTIVITATEA DE PERSONAL ŞI SALARIZAREA FUNCŢIONARILOR PUBLICI DURĂU COMPLEXUL TURISTIC VÂNĂTORUL 900 lei SINGLE
337 lei cam/zi
2359 lei/perioadă
21. SISTEMUL DECIZIONAL ÎN INSTITUŢIILE PUBLICE DURĂU COMPLEXUL TURISTIC VÂNĂTORUL 900 lei SINGLE
337 lei cam/zi
2359 lei/perioadă
22. LEADERSHIP, COMUNICARE ŞI MOTIVARE ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ

*program cu dublă certificare ADMINPEDIA® – ANC
VIȘEU DE SUS H. GABRIELA 900 lei SINGLE
358 lei cam/zi
2506 leiperioadă
23. MODELE DE BUNE PRACTICI ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ VIȘEU DE SUS H. GABRIELA 900 lei SINGLE
358 lei cam/zi
2506 leiperioadă
24. BUNE PRACTICI PENTRU O COMUNICARE EFICIENTĂ ÎN INSTITUŢIILE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

*program cu dublă certificare ADMINPEDIA® – ANC
SOVATA H. SZEIFERT 900 lei SINGLE
345 lei cam/zi
2415 lei / perioadă
25. ETICĂ ȘI CONDUITĂ ÎN ACTIVITATEA FUNCȚIONARULUI PUBLIC SOVATA H. SZEIFERT 900 lei SINGLE
345 lei cam/zi
2415 lei / perioadă
26. REGLEMENTĂRI CONTABILE ȘI FISCALE ÎN INSTITUȚIILE PUBLICE CONFORM NOULUI COD FISCAL SINAIA H. RINA H. ANDA 900 lei SINGLE
358 lei cam/zi
2506 lei/perioadă
27. APLICAREA TVA SPLIT DE CĂTRE INSTITUŢIILE PUBLICE SINAIA H. RINA H. ANDA 900 lei SINGLE
358 lei cam/zi
2506 lei/perioadă
28. RESPONSABILITAŢI ALE INSTITUŢIILOR PUBLICE PRIVIND PROTECŢIA MEDIULUI POIANA BRAŞOV H. RUIA 900 lei SINGLE
345 lei cam/zi
2415 lei/perioadă
29. AGENDA 2020-CURS PRACTIC DE SCRIERE A PROIECTELOR ŞI ACCESAREA FONDURILOR EUROPENE POIANA BRAŞOV H. RUIA 900 lei SINGLE
345 lei cam/zi
2415 lei/perioadă

Perioada: 15 – 22.07.2018

Nr. crt. Denumire program Locația Tarif curs 7 zile Tarif cazare/zi
Tarif cazare perioadă
1. MODALITĂŢI DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A CORUPŢIEI ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ

*program cu dublă certificare ADMINPEDIA® – ANC
*fișă cont masă surpriză
COSTINEŞTI H. VOX MARIS 900 lei SINGLE
434 lei cam/zi
3038 lei/perioadă
2. GESTIONAREA SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ LOCALĂ

*fișă cont masă surpriză
COSTINEŞTI H. VOX MARIS 900 lei SINGLE
434 lei cam/zi
3038 lei/perioadă
3. MANAGEMENT PERFORMANT (MODERN) ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ

*fișă cont masă surpriză
COSTINEŞTI H. VOX MARIS 900 lei SINGLE
434 lei cam/zi
3038 lei/perioadă
4. POLITICI PUBLICE ŞI PLANIFICARE STRATEGICĂ MAMAIA H. PALAS 900 lei SINGLE
583 lei cam/zi
4081 lei/perioadă
5. ETICA ȘI INTEGRITATEA FUNCȚIEI PUBLICE ȘI A FUNCȚIEI DE DEMNITATE PUBLICĂ MAMAIA H. FLORIDA 900 lei SINGLE
389 lei cam/zi
2723 lei/perioadă
6. NOŢIUNI FUNDAMENTALE DE DREPT ADMINISTRATIV – BAZELE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE MAMAIA H. FLORIDA 900 lei SINGLE
389 lei cam/zi
2723 lei/perioadă
7. TEORIA ŞI PRACTICA SERVICIILOR PUBLICE MAMAIA H. FLORIDA 900 lei SINGLE
389 lei cam/zi
2723 lei/perioadă
8. LEADERSHIP, COMUNICARE ŞI MOTIVARE ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ

*program cu dublă certificare ADMINPEDIA® – ANC
MAMAIA H. SIRET 900 lei SINGLE
450 lei cam/zi
3150 lei/perioadă
9. AGENDA 2020-CURS PRACTIC DE SCRIERE A PROIECTELOR EUROPENE ȘI ACCESAREA FONDURILOR EUROPENE 2014-2020 MAMAIA H. SIRET 900 lei SINGLE
450 lei cam/zi
3150 lei/perioadă
10. PROTECŢIA DATELOR PERSONALE ŞI LIBERA CIRCULAŢIE A ACESTORA ÎN CADRUL PIEŢEI UNICE DIGITALE CONFORM REGULAMENTULUI NR 679 DIN 27 APRILIE 2016 – cazuri practice aplicabile în instituţiile publice MAMAIA H. SIRET 900 lei SINGLE
450 lei cam/zi
3150 lei/perioadă
11. GESTIONAREA STRESULUI ÎN ACTIVITATEA FUNCŢIONARULUI PUBLIC H. Q NEPTUN 900 lei SINGLE
360 lei cam/zi
2520 lei/perioadă
12. MOTIVAREA DECIZIEI ADMINISTRATIVE H. Q NEPTUN 900 lei SINGLE
360 lei cam/zi
2520 lei/perioadă
13. INCOMPATIBILITĂŢILE FUNCŢIEI PUBLICE ŞI CONFLICTUL DE INTERESE H. Q NEPTUN 900 lei SINGLE
360 lei cam/zi
2520 lei/perioadă
14. PROCESELE DE RECRUTARE, EVALUARE ȘI PROMOVARE ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ JUPITER H. METEOR 900 lei SINGLE
394 lei cam/zi
2758 lei/perioadă
15. MANAGEMENTUL SERVICIILOR PUBLICE ŞI DE UTILITATE PUBLICĂ JUPITER H. METEOR 900 lei SINGLE
394 lei cam/zi
2758 lei/perioadă
16. MANAGEMENTUL CONFLICTELOR SI NEGOCIEREA IN INSTITUTIILE PUBLICE EFORIE N. H. GRAND 900 lei SINGLE
385 lei cam/zi
2695 lei/perioadă
17. ROLURILE ŞI RESPONSABILITĂŢILE PERSONALULUI TEHNIC DIN INSTITUŢIILE PUBLICE EFORIE N. H. GRAND 900 lei SINGLE
385 lei cam/zi
2695 lei/perioadă
18. TRANSPARENŢA DECIZIILOR PUBLICE, COMUNICARE ŞI REGULI DE ACCES LA INFORMAŢII LEGALE

*program cu dublă certificare ADMINPEDIA® – ANC
MAMAIA H. CARAIMAN 900 lei SINGLE
368 lei cam/zi
2576 lei/perioadă
19. CONTRACTE ADMINISTRATIVE, PATRIMONIU ȘI ACHIZIȚII PUBLICE

*program cu dublă certificare ADMINPEDIA® – ANC
MAMAIA H. CARAIMAN 900 lei SINGLE
368 lei cam/zi
2576 lei/perioadă
20. IT&C – COMPETENŢE INFORMATICE

*program cu dublă certificare ADMINPEDIA® – ANC
MAMAIA H. CARAIMAN 900 lei SINGLE
368 lei cam/zi
2576 lei/perioadă
21. CONTROLUL INTERN MANAGERIAL ÎN INSTITUȚII PUBLICE, METODOLOGIA IMPLEMENTĂRII BĂILE FELIX H. HYPERION H. AMI 900 lei SINGLE
380 lei cam/zi
2660 lei / perioadă
22. BUNE PRACTICI PENTRU O COMUNICARE EFICIENTĂ ÎN INSTITUŢIILE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

*program cu dublă certificare ADMINPEDIA® – ANC
BĂILE FELIX H. HYPERION H. AMI 900 lei SINGLE
380 lei cam/zi
2660 lei / perioadă
23. BAZELE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE. ADOPTAREA ŞI EMITEREA ACTELOR ADMINISTRATIVE OLĂNEŞTI H. PRESIDENT 900 lei SINGLE
330 lei cam/zi
2310 lei/perioadă
24. ETICA ȘI INTEGRITATEA ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ OLĂNEŞTI H. PRESIDENT 900 lei SINGLE
330 lei cam/zi
2310 lei/perioadă
25. INTERFERENŢA ACHIZIŢIILOR PUBLICE ÎN IMPLEMENTAREA PROIECTELOR DE FINANŢARE EUROPEANĂ

*program cu dublă certificare ADMINPEDIA® – ANC
SINAIA H. MARA 900 lei SINGLE
358 lei cam/zi
2506 lei/perioadă
26. SISTEMUL DECIZIONAL ÎN INSTITUŢIILE PUBLICE SINAIA H. MARA 900 lei SINGLE
358 lei cam/zi
2506 lei/perioadă
27. MANAGEMENTUL DOCUMENTELOR – SECRETARIAT, ARHIVARE, BIBLIOTECONOMIE – METODE ŞI TEHNICI PENTRU ASIGURAREA PERFORMANŢEI DURĂU COMPLEXUL TURISTIC VÂNĂTORUL 900 lei SINGLE
337 lei cam/zi
2359 lei/perioadă
28. MANAGEMENT STRATEGIC ŞI IMPORTANŢA COMUNICĂRII ÎN ATINGEREA OBIECTIVELOR

*program cu dublă certificare ADMINPEDIA® – ANC
DURĂU COMPLEXUL TURISTIC VÂNĂTORUL 900 lei SINGLE
337 lei cam/zi
2359 lei/perioadă
29. FUNCŢIONARUL PUBLIC. LEGISLAŢIE COMPARATĂ PE PLAN EUROPEAN, LA NIVELUL ALTOR STATE MEMBRE ALE UE, STATE TERŢE FAŢĂ DE LEGISLAŢIA NAŢIONALĂ VIȘEU DE SUS H. GABRIELA 900 lei SINGLE
358 lei cam/zi
2506 leiperioadă
30. TRANZIŢIA DE LA ISO 9001 : 2008 LA ISO 9001 : 2015 VIȘEU DE SUS H. GABRIELA 900 lei SINGLE
358 lei cam/zi
2506 leiperioadă
31. REGLEMENTĂRI CONTABILE ȘI FISCALE ÎN INSTITUȚIILE PUBLICE CONFORM NOULUI COD FISCAL MOIECIU COMPLEXUL CHEILE GRĂDIŞTEI 900 lei SINGLE
316 lei cam/zi
2212 lei/perioadă
32. SALARIZAREA PERSONALULUI INSTITUTIILOR PUBLICE PRIN TRANSFERUL CONTRIBUŢIILOR SOCIALE MOIECIU COMPLEXUL CHEILE GRĂDIŞTEI 900 lei SINGLE
316 lei cam/zi
2212 lei/perioadă
33. PROCEDURA CIVILĂ ŞI CONTENCIOS ADMINISTRATIV SOVATA H. SZEIFERT 900 lei SINGLE
345 lei cam/zi
2415 lei/perioadă
34. LEADERSHIP, COMUNICARE ŞI MOTIVARE ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ

*program cu dublă certificare ADMINPEDIA® – ANC
SOVATA H. SZEIFERT 900 lei SINGLE
345 lei cam/zi
2415 lei/perioadă

Perioada: 22 – 29.07.2018

Nr. crt. Denumire program Locația Tarif curs 7 zile Tarif cazare/zi
Tarif cazare perioadă
1. MANAGEMENT PERFORMANT ȘI PRACTICI EFICIENTE ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ

*fișă cont masă surpriză
COSTINEŞTI H. VOX MARIS 900 lei SINGLE
445 lei cam/zi
3115 lei/perioadă
2. MANAGEMENTUL SERVICIILOR SOCIALE

*program cu dublă certificare ADMINPEDIA® – ANC
*fișă cont masă surpriză
COSTINEŞTI H. VOX MARIS 900 lei SINGLE
445 lei cam/zi
3115 lei/perioadă
3. ETICA TRANSPARENŢA ŞI COMBATEREA CORUPŢIEI ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ

*program cu dublă certificare ADMINPEDIA® – ANC
*fișă cont masă surpriză
COSTINEŞTI H. VOX MARIS 900 lei SINGLE
445 lei cam/zi
3115 lei/perioadă
4. MANAGEMENTUL SCHIMBĂRII ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ MAMAIA H. PALAS 900 lei SINGLE
583 lei cam/zi
4081 lei/perioadă
5. RISCURI ÎN ACTIVITATEA FUNCȚIONARULUI PUBLIC-CAZURI PRACTICE MAMAIA H. FLORIDA 900 lei SINGLE
389 lei cam/zi
2723 lei/perioadă
6. BUNE PRACTICI PENTRU O COMUNICARE EFICIENTĂ ÎN INSTITUŢIILE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

*program cu dublă certificare ADMINPEDIA® – ANC
MAMAIA H. FLORIDA 900 lei SINGLE
389 lei cam/zi
2723 lei/perioadă
7. PROCEDURA PRIVIND AUTORIZAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢII MAMAIA H. FLORIDA 900 lei SINGLE
389 lei cam/zi
2723 lei/perioadă
8. NOŢIUNI FUNDAMENTALE DE DREPT ADMINISTRATIV – BAZELE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE H. Q – NEPTUN 900 lei SINGLE
360 lei cam/zi
2520 lei/perioadă
9. EFICIENTIZAREA ACTIVITĂŢILOR DE ORDINE PUBLICĂ H. Q – NEPTUN 900 lei SINGLE
360 lei cam/zi
2520 lei/perioadă
10. TEHNICI DE NEGOCIERE ŞI UZANŢE DE PROTOCOL ÎN INSTITUŢIILE PUBLICE H. Q – NEPTUN 900 lei SINGLE
360 lei cam/zi
2520 lei/perioadă
11. MODELE DE BUNE PRACTICI ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ MAMAIA H. SIRET 900 lei SINGLE
450 lei cam/zi
3150 lei/perioadă
12. LEGEA NR. 292/2011 – TEORIE ŞI PRACTICĂ – ASISTENŢĂ SOCIALĂ APLICATĂ

*program cu dublă certificare ADMINPEDIA® – ANC
MAMAIA H. SIRET 900 lei SINGLE
450 lei cam/zi
3150 lei/perioadă
13. MANAGEMENTUL CONFLICTELOR ŞI NEGOCIEREA ÎN INSTITUŢIILE PUBLICE MAMAIA H. SIRET 900 lei SINGLE
450 lei cam/zi
3150 lei/perioadă
14. FUNCŢIA PUBLICĂ ŞI DEZVOLTAREA CARIEREI FUNCŢIONARULUI PUBLIC JUPITER H. METEOR 900 lei SINGLE
394 lei cam/zi
2758 lei/perioadă
15. PRINCIPIILE DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A ADMINISTRAŢIEI PUBLICE JUPITER H. METEOR 900 lei SINGLE
394 lei cam/zi
2758 lei/perioadă
16. CODUL EUROPEAN AL BUNEI CONDUITE ADMINISTRATIVE EFORIE N. H. GRAND 900 lei SINGLE
385 lei cam/zi
2695 lei/perioadă
17. ACHIZIŢII PUBLICE – GESTIONAREA EFICIENTĂ A FONDURILOR PUBLICE

*program cu dublă certificare ADMINPEDIA® – ANC
EFORIE N. H. GRAND 900 lei SINGLE
385 lei cam/zi
2695 lei/perioadă
18. COMPETENŢĂ ŞI RESPONSABILITATE ÎN ACTIVITATEA FUNCŢIONARULUI PUBLIC MAMAIA H. CARAIMAN 900 lei SINGLE
368 lei cam/zi
2576 lei/perioadă
19. MANAGEMENT STRATEGIC ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ MAMAIA H. CARAIMAN 900 lei SINGLE
368 lei cam/zi
2576 lei/perioadă
20. MANAGEMENTUL DOCUMENTELOR ÎN INSTITUŢIILE PUBLICE MAMAIA H. CARAIMAN 900 lei SINGLE
368 lei cam/zi
2576 lei/perioadă
21. RESPONSABILITAŢI ALE INSTITUŢIILOR PUBLICE PRIVIND PROTECŢIA MEDIULUI BUŞTENI H. SILVA 900 lei SINGLE
303 lei cam/zi
2121 lei/perioadă
22. GESTIONAREA STRESULUI ÎN ACTIVITATEA FUNCȚIONARULUI PUBLIC BUŞTENI H. SILVA 900 lei SINGLE
303 lei cam/zi
2121 lei/perioadă
23. CADRUL LEGISLATIV GENERAL ACTUALIZAT AL IMPOZITELOR ŞI TAXELOR LOCALE BĂILE FELIX H. HYPERION H. AMI 900 lei SINGLE
380 lei cam/zi
2660 lei / perioadă
24. ETICĂ ȘI CONDUITĂ ÎN ACTIVITATEA FUNCȚIONARULUI PUBLIC BĂILE FELIX H. HYPERION H. AMI 900 lei SINGLE
380 lei cam/zi
2660 lei / perioadă
25. MANAGEMENT FINANCIAR BUGETAR ŞI MANAGEMENT ADMINISTRATIV ÎN CADRUL AUTORITĂŢILOR PUBLICE BĂILE HERCULANE H. DIANA 900 lei SINGLE
370 lei cam/zi
2590 lei/perioadă
26. MANAGEMENTUL DOCUMENTELOR – SECRETARIAT, ARHIVARE, BIBLIOTECONOMIE – METODE ŞI TEHNICI PENTRU ASIGURAREA PERFORMANŢEI BĂILE HERCULANE H. DIANA 900 lei SINGLE
370 lei cam/zi
2590 lei/perioadă
27. COMUNICARE ȘI MOTIVARE ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ

*program cu dublă certificare ADMINPEDIA® – ANC
DURĂU COMPLEXUL TURISTIC VÂNĂTORUL 900 lei SINGLE
337 lei cam/zi
2359 lei/perioadă
28. MANAGEMENT PERFORMANT (MODERN) ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ DURĂU COMPLEXUL TURISTIC VÂNĂTORUL 900 lei SINGLE
337 lei cam/zi
2359 lei/perioadă
29. MANAGEMENTUL TRANSPORTULUI PUBLIC VATRA DORNEI H. ADRISTEL 900 lei SINGLE
300 lei cam/zi
2100 lei/perioadă
30. MANAGEMENTUL FUNCŢIEI PUBLICE ŞI DEZVOLTAREA CARIEREI FUNCŢIONARULUI PUBLIC VATRA DORNEI H. ADRISTEL 900 lei SINGLE
300 lei cam/zi
2100 lei/perioadă
31. FUNCŢIA PUBLICĂ ŞI STATUTUL FUNCŢIONARULUI PUBLIC SOVATA H. SZEIFERT 900 lei SINGLE
345 lei cam/zi
2415 lei / perioadă
32. MANAGEMENT PERFORMANT ŞI PRACTICI EFICIENTE ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ SOVATA H. SZEIFERT 900 lei SINGLE
345 lei cam/zi
2415 lei / perioadă
33. RAPORTURILE ADMINISTRAŢIEI CU PRINCIPALELE ELEMENTE ALE SISTEMULUI SOCIAL OLĂNEŞTI H. PRESIDENT 900 lei SINGLE
330 lei cam/zi
2310 lei/perioadă

Perioada: 29.07 – 05.08.2018

Nr. crt. Denumire program Locația Tarif curs 7 zile Tarif cazare/zi
Tarif cazare perioadă
1. EVOLUŢII ALE STATUTULUI PERSONALULUI CONTRACTUAL ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ

*fișă cont masă surpriză
COSTINEŞTI H. VOX MARIS 900 lei SINGLE
445 lei cam/zi
3115 lei/perioadă
2. MANAGEMENTUL MODERN AL SERVICIILOR PUBLICE

*fișă cont masă surpriză
COSTINEŞTI H. VOX MARIS 900 lei SINGLE
445 lei cam/zi
3115 lei/perioadă
3. MANAGEMENT ŞI PLANIFICARE STRATEGICĂ ÎN INSTITUŢIILE PUBLICE

*fișă cont masă surpriză
COSTINEŞTI H. VOX MARIS 900 lei SINGLE
445 lei cam/zi
3115 lei/perioadă
4. FUNCŢIONARII PUBLICI CU STATUT SPECIAL. PREZENT ŞI PERSPECTIVE MAMAIA H. PALAS 900 lei SINGLE
583 lei cam/zi
4081 lei/perioadă
5. LEADERSHIP, COMUNICARE ŞI MOTIVARE ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ

*program cu dublă certificare ADMINPEDIA® – ANC
MAMAIA H. FLORIDA 900 lei SINGLE
389 lei cam/zi
2723 lei/perioadă
6. ACHIZIŢII PUBLICE – GESTIONAREA EFICIENTĂ A FONDURILOR PUBLICE MAMAIA H. FLORIDA 900 lei SINGLE
389 lei cam/zi
2723 lei/perioadă
7. NOŢIUNI FUNDAMENTALE DE DREPT ADMINISTRATIV – BAZELE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE MAMAIA H. FLORIDA 900 lei SINGLE
389 lei cam/zi
2723 lei/perioadă
8. SCRIEREA, MANAGEMENTUL, IMPLEMENTAREA SI EVALUAREA PROIECTELOR CU FINANTARE EUROPEANA H. Q – NEPTUN 900 lei SINGLE
360 lei cam/zi
2520 lei/perioadă
9. ETICA ȘI INTEGRITATEA FUNCȚIEI PUBLICE ȘI A FUNCȚIEI DE DEMNITATE PUBLICĂ H. Q – NEPTUN 900 lei SINGLE
360 lei cam/zi
2520 lei/perioadă
10. LEGALITATEA ACTELOR ŞI CONTRACTELOR ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ H. Q – NEPTUN 900 lei SINGLE
360 lei cam/zi
2520 lei/perioadă
11. SISTEMUL INSTITUŢIONAL ŞI MANAGEMENTUL STRATEGIC AL FUNCŢIEI PUBLICE MAMAIA H. SIRET 900 lei SINGLE
450 lei cam/zi
3150 lei/perioadă
12. MODALITĂŢI DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A CORUPŢIEI ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ

*program cu dublă certificare ADMINPEDIA® – ANC
MAMAIA H. SIRET 900 lei SINGLE
450 lei cam/zi
3150 lei/perioadă
13. MODALITĂȚI DE IMPLEMENTARE A STRATEGIEI PRIVIND DEZVOLTAREA FUNCȚIEI PUBLICE 2016-2020 MAMAIA H. SIRET 900 lei SINGLE
450 lei cam/zi
3150 lei/perioadă
14. COMPETENŢA – TEMEI AL EXERCITĂRII PROCEDURII ADMINISTRATIVE JUPITER H. METEOR 900 lei SINGLE
394 lei cam/zi
2758 lei/perioadă
15. MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE ȘI SALARIZAREA ÎN INSTITUȚIILE PUBLICE JUPITER H. METEOR 900 lei SINGLE
394 lei cam/zi
2758 lei/perioadă
16. RISCURI ÎN ACTIVITATEA FUNCŢIONARULUI PUBLIC – CAZURI PRACTICE EFORIE N. H. GRAND 900 lei SINGLE
385 lei cam/zi
2695 lei/perioadă
17. CODUL EUROPEAN AL BUNEI CONDUITE ADMINISTRATIVE EFORIE N. H. GRAND 900 lei SINGLE
385 lei cam/zi
2695 lei/perioadă
18. COMUNICARE ŞI CORESPONDENŢĂ ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ

*program cu dublă certificare ADMINPEDIA® – ANC
MAMAIA H. CARAIMAN 900 lei SINGLE
368 lei cam/zi
2576 lei/perioadă
19. MANAGEMENTUL STRUCTURILOR DE ORDINE PUBLICĂ MAMAIA H. CARAIMAN 900 lei SINGLE
368 lei cam/zi
2576 lei/perioadă
20. MANAGEMENTUL TRANSPORTULUI PUBLIC MAMAIA H. CARAIMAN 900 lei SINGLE
368 lei cam/zi
2576 lei/perioadă
21. REGLEMENTĂRI CONTABILE ȘI FISCALE ÎN INSTITUȚIILE PUBLICE CONFORM NOULUI COD FISCAL SOVATA H. SZEIFERT 900 lei SINGLE
345 lei cam/zi
2415 lei / perioadă
22. APLICAREA TVA SPLIT DE CĂTRE INSTITUŢIILE PUBLICE SOVATA H. SZEIFERT 900 lei SINGLE
345 lei cam/zi
2415 lei / perioadă
23. BUNE PRACTICI PENTRU O COMUNICARE EFICIENTĂ ÎN INSTITUŢIILE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

*program cu dublă certificare ADMINPEDIA® – ANC
MOIECIU COMPLEXUL CHEILE GRĂDIŞTEI 900 lei SINGLE
316 lei cam/zi
2212 lei/perioadă
24. MANAGEMENT ŞI PLANIFICARE STRATEGICĂ ÎN INSTITUŢIILE PUBLICE DURĂU COMPLEXUL TURISTIC VÂNĂTORUL 900 lei SINGLE
337 lei cam/zi
2359 lei/perioadă
25. TRANSPARENŢA DECIZIILOR PUBLICE, COMUNICARE ŞI REGULI DE ACCES LA INFORMAŢII LEGALE

*program cu dublă certificare ADMINPEDIA® – ANC
DURĂU COMPLEXUL TURISTIC VÂNĂTORUL 900 lei SINGLE
337 lei cam/zi
2359 lei/perioadă
26. INTERFERENŢA ACHIZIŢIILOR PUBLICE ÎN IMPLEMENTAREA PROIECTELOR DE FINANŢARE EUROPEANĂ

*program cu dublă certificare ADMINPEDIA® – ANC
SINAIA H. MARA 900 lei SINGLE
358 lei cam/zi
2506 lei/perioadă
27. ACHIZIŢII PUBLICE – DE LA PLANIFICARE LA ATRIBUIRE

*program cu dublă certificare ADMINPEDIA® – ANC
SINAIA H. MARA 900 lei SINGLE
358 lei cam/zi
2506 lei/perioadă
28. FISCALITATEA LOCALĂ – NORME ŞI PROCEDURI BĂILE FELIX H. HYPERION H. AMI 900 lei SINGLE
380 lei cam/zi
2660 lei / perioadă
29. ETICĂ ȘI CONDUITĂ ÎN ACTIVITATEA FUNCȚIONARULUI PUBLIC BĂILE FELIX H. HYPERION H. AMI 900 lei SINGLE
380 lei cam/zi
2660 lei / perioadă
30. IT&C – COMPETENŢE INFORMATICE

*program cu dublă certificare ADMINPEDIA® – ANC
POIANA BRAŞOV H. RUIA 900 lei SINGLE
345 lei cam/zi
2415 lei/perioadă
31. DEONTOLOGIA ŞI INTEGRITATEA ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ PREDEAL H. BULEVARD 900 lei SINGLE
303 lei cam/zi
2121 lei/perioadă
32. CALITATEA SERVICIULUI PUBLIC – INDICATOR CHEIE PENTRU MĂSURAREA PERFORMANŢEI ÎN INSTITUŢIILE PUBLICE PREDEAL H. BULEVARD 900 lei SINGLE
303 lei cam/zi
2121 lei/perioadăLista programelor pentru luna: AUGUST

Perioada: 05 – 12.08.2018

Nr. crt. Denumire program Locația Tarif curs 7 zile Tarif cazare/zi
Tarif cazare perioadă
1. GESTIONAREA SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ LOCALĂ

*fișă cont masă surpriză
COSTINEŞTI H. VOX MARIS 900 lei SINGLE
445 lei cam/zi
3115 lei/perioadă
2. MANAGEMENT PERFORMANT ŞI PRACTICI EFICIENTE ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ

*fișă cont masă surpriză
COSTINEŞTI H. VOX MARIS 900 lei SINGLE
445 lei cam/zi
3115 lei/perioadă
3. CONDIŢII DE FOND ŞI DE FORMĂ ALE ACTULUI ADMINISTRATIV

*fișă cont masă surpriză
COSTINEŞTI H. VOX MARIS 900 lei SINGLE
445 lei cam/zi
3115 lei/perioadă
4. COMPETENŢĂ ŞI RESPONSABILITATE ÎN ACTIVITATEA FUNCŢIONARULUI PUBLIC MAMAIA H. FLORIDA 900 lei SINGLE
389 lei cam/zi
2723 lei/perioadă
5. LEADERSHIP, COMUNICARE ȘI MOTIVARE ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ

*program cu dublă certificare ADMINPEDIA® – ANC
MAMAIA H. FLORIDA 900 lei SINGLE
389 lei cam/zi
2723 lei/perioadă
6. STATUTUL PROPRIETĂȚII PUBLICE A STATULUI ȘI UNITĂȚILOR ADMINISTRATIV-TERITORIALE MAMAIA H. FLORIDA 900 lei SINGLE
389 lei cam/zi
2723 lei/perioadă
7. SISTEMUL DECIZIONAL ÎN INSTITUŢIILE PUBLICE MAMAIA H. PALAS 900 lei SINGLE
583 lei cam/zi
4081 lei/perioadă
8. MANAGEMENT PERFORMANT ŞI DEZVOLTARE MANAGERIALĂ MAMAIA H. SIRET 900 lei SINGLE
450 lei cam/zi
3150 lei/perioadă
9. ACTIVITATEA DE PERSONAL ŞI SALARIZAREA FUNCŢIONARILOR PUBLICI MAMAIA H. SIRET 900 lei SINGLE
450 lei cam/zi
3150 lei/perioadă
10. BUNA ADMINISTRARE A INTERESELOR COLECTIVITĂȚILOR LOCALE MAMAIA H. SIRET 900 lei SINGLE
450 lei cam/zi
3150 lei/perioadă
11. GESTIONAREA SPAŢIALĂ A TERITORIULUI ROMÂNIEI PRIN INTERMEDIUL AMENAJÃRII TERITORIULUI ŞI AL URBANISMULUI EFORIE N. H. GRAND 900 lei SINGLE
385 lei cam/zi
2695 lei/perioadă
12. MODALITĂŢI DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A CORUPŢIEI ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ EFORIE N. H. GRAND 900 lei SINGLE
385 lei cam/zi
2695 lei/perioadă
13. MODALITĂŢILE DE GESTIONARE A SERVICIULUI PUBLIC H. Q – NEPTUN 900 lei SINGLE
360 lei cam/zi
2520 lei/perioadă
14. PRINCIPIILE CONSTITUȚIONALE ŞI LEGALE ALE EXERCITĂRII DEONTOLOGICE A FUNCŢIEI PUBLICE H. Q – NEPTUN 900 lei SINGLE
360 lei cam/zi
2520 lei/perioadă
15. BUNE PRACTICI PENTRU O COMUNICARE EFICIENTĂ ÎN INSTITUŢIILE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

*program cu dublă certificare ADMINPEDIA® – ANC
H. Q – NEPTUN 900 lei SINGLE
360 lei cam/zi
2520 lei/perioadă
16. MANAGEMENTUL FUNCŢIEI PUBLICE ŞI DEZVOLTAREA CARIEREI FUNCŢIONARULUI PUBLIC JUPITER H. METEOR 900 lei SINGLE
394 lei cam/zi
2758 lei/perioadă
17. DREPTUL INTEGRITĂŢII PUBLICE ŞI POLITICI ANTICORUPŢIE JUPITER H. METEOR 900 lei SINGLE
394 lei cam/zi
2758 lei/perioadă
18. TEHNICI DE ORGANIZARE,PROTOCOL, CORESPONDENȚĂ, SECRETARIAT ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ MAMAIA H. CARAIMAN 900 lei SINGLE
368 lei cam/zi
2576 lei/perioadă
19. MANAGEMENTUL RISCULUI ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ MAMAIA H. CARAIMAN 900 lei SINGLE
368 lei cam/zi
2576 lei/perioadă
20. INTRODUCERE ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ-CURS INTRODUCTIV PENTRU FUNCȚIONARII PUBLICI DEBUTANȚI MAMAIA H. CARAIMAN 900 lei SINGLE
368 lei cam/zi
2576 lei/perioadă
21. ADMINISTRAREA EFICIENTĂ A IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE BĂILE FELIX H. HYPERION H. AMI 900 lei SINGLE
380 lei cam/zi
2660 lei / perioadă
22. ETICĂ ȘI CONDUITĂ ÎN ACTIVITATEA FUNCȚIONARULUI PUBLIC BĂILE FELIX H. HYPERION H. AMI 900 lei SINGLE
380 lei cam/zi
2660 lei / perioadă
23. LEADERSHIP, COMUNICARE ȘI MOTIVARE ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ

*program cu dublă certificare ADMINPEDIA® – ANC
SOVATA H. SZEIFERT 900 lei SINGLE
345 lei cam/zi
2415 lei / perioadă
24. MODELE DE BUNE PRACTICI ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ SOVATA H. SZEIFERT 900 lei SINGLE
345 lei cam/zi
2415 lei / perioadă
25. FUNCŢIONARUL PUBLIC. LEGISLAŢIE COMPARATĂ PE PLAN EUROPEAN, LA NIVELUL ALTOR STATE MEMBRE ALE UE, STATE TERŢE FAŢA DE LEGISLAŢIA NAŢIONALĂ DURĂU COMPLEXUL TURISTIC VÂNĂTORUL 900 lei SINGLE
337 lei cam/zi
2359 lei/perioadă
26. ELABORAREA PROCEDURILOR DE SISTEM ŞI OPERAŢIONALE ÎN CADRUL ENTITĂŢII PUBLICE DURĂU COMPLEXUL TURISTIC VÂNĂTORUL 900 lei SINGLE
337 lei cam/zi
2359 lei/perioadă
27. MANAGEMENTUL DOCUMENTELOR – SECRETARIAT, ARHIVARE, BIBLIOTECONOMIE – METODE ŞI TEHNICI PENTRU ASIGURAREA PERFORMANŢEI VIȘEU DE SUS H. GABRIELA 900 lei SINGLE
358 lei cam/zi
2506 leiperioadă
28. MANAGEMENT STRATEGIC ŞI IMPORTANŢA COMUNICĂRII ÎN ATINGEREA OBIECTIVELOR

*program cu dublă certificare ADMINPEDIA® – ANC
VIȘEU DE SUS H. GABRIELA 900 lei SINGLE
358 lei cam/zi
2506 leiperioadă
29. ACHIZIŢII PUBLICE – DE LA PLANIFICARE LA ATRIBUIRE

*program cu dublă certificare ADMINPEDIA® – ANC
SINAIA H. RINA H. ANDA 900 lei SINGLE
358 lei cam/zi
2506 lei/perioadă
30. INTERFERENŢA ACHIZIŢIILOR PUBLICE ÎN IMPLEMENTAREA PROIECTELOR DE FINANŢARE EUROPEANĂ

*program cu dublă certificare ADMINPEDIA® – ANC
SINAIA H. RINA H. ANDA 900 lei SINGLE
358 lei cam/zi
2506 lei/perioadă
31. GESTIONAREA STRESULUI ÎN ACTIVITATEA FUNCȚIONARULUI PUBLIC MOIECIU COMPLEXUL CHEILE GRĂDIŞTEI 900 lei SINGLE
316 lei cam/zi
2212 lei/perioadă
32. AGENDA 2020-CURS PRACTIC DE SCRIERE A PROIECTELOR EUROPENE ȘI ACCESAREA FONDURILOR EUROPENE 2014-2020 MOIECIU COMPLEXUL CHEILE GRĂDIŞTEI 900 lei SINGLE
316 lei cam/zi
2212 lei/perioadă
33. APLICAREA TVA SPLIT DE CĂTRE INSTITUŢIILE PUBLICE BUŞTENI H. SILVA 900 lei SINGLE
303 lei cam/zi
2121 lei/perioadă
34. COMPORTAMENTUL CIVIC ORGANIZAȚIONAL – O NOUĂ ABORDARE A RELAŢIILOR INFORMALE DIN CADRUL INSTITUȚIILOR PUBLICE BUŞTENI H. SILVA 900 lei SINGLE
303 lei cam/zi
2121 lei/perioadă

Perioada: 12 – 19.08.2018

Nr. crt. Denumire program Locația Tarif curs 7 zile Tarif cazare/zi
Tarif cazare perioadă
1. PROVOCARI ÎN MANAGEMENTUL FUNCŢIEI PUBLICE

*fișă cont masă surpriză
COSTINEŞTI H. VOX MARIS 900 lei SINGLE
445 lei cam/zi
3115 lei/perioadă
2. CONSTITUȚIA ADMINISTRATIVĂ A ROMÂNIEI. DISPOZIȚII CONSTITUȚIONALE REFERITOARE LA ORGANIZAREA ADMINISTRAȚIEI

*fișă cont masă surpriză
COSTINEŞTI H. VOX MARIS 900 lei SINGLE
445 lei cam/zi
3115 lei/perioadă
3. TRANSPARENȚA DECIZIONALĂ ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ

*fișă cont masă surpriză
COSTINEŞTI H. VOX MARIS 900 lei SINGLE
445 lei cam/zi
3115 lei/perioadă
4. RAPORTURILE ADMINISTRAŢIEI CU PRINCIPALELE ELEMENTE ALE SISTEMULUI SOCIAL MAMAIA H. FLORIDA 900 lei SINGLE
389 lei cam/zi
2723 lei/perioadă
5. CODUL DE PROCEDURĂ ADMINISTRATIVĂ. REALITĂȚI ȘI PERSPECTIVE MAMAIA H. FLORIDA 900 lei SINGLE
389 lei cam/zi
2723 lei/perioadă
6. ETICĂ ŞI CONDUITĂ ÎN ACTIVITATEA FUNCŢIONARULUI PUBLIC MAMAIA H. FLORIDA 900 lei SINGLE
389 lei cam/zi
2723 lei/perioadă
7. ROLUL RESPONSABILULUI CU PROTECŢIA DATELOR PERSONALE (DATA PROTECTION OFFICER) ÎN INSTITUŢIILE PUBLICE H. Q – NEPTUN 900 lei SINGLE
360 lei cam/zi
2520 lei/perioadă
8. REGIMUL JURIDIC AL INCOMPATIBILITĂŢILOR ŞI AL CONFLICTULUI DE INTERESE ÎN EXERCITAREA FUNCŢIEI PUBLICE H. Q – NEPTUN 900 lei SINGLE
360 lei cam/zi
2520 lei/perioadă
9. BAZELE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE. ADOPTAREA ŞI EMITEREA ACTELOR ADMINISTRATIVE H. Q – NEPTUN 900 lei SINGLE
360 lei cam/zi
2520 lei/perioadă
10. COMPETENȚA, CAPACITATEA ȘI CATEGORII DE COMPETENȚĂ ALE AUTORITĂȚILOR ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE MAMAIA H. PALAS 900 lei SINGLE
583 lei cam/zi
4081 lei/perioadă
11. RESPONSABILITAŢI ALE INSTITUŢIILOR PUBLICE PRIVIND PROTECŢIA MEDIULUI MAMAIA H. SIRET 900 lei SINGLE
450 lei cam/zi
3150 lei/perioadă
12. MANAGEMENT STRATEGIC ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ MAMAIA H. SIRET 900 lei SINGLE
450 lei cam/zi
3150 lei/perioadă
13. CODUL EUROPEAN AL BUNEI CONDUITE ADMINISTRATIVE MAMAIA H. SIRET 900 lei SINGLE
450 lei cam/zi
3150 lei/perioadă
14. MANAGEMENTUL STRUCTURILOR DE ORDINE PUBLICĂ EFORIE N. H. GRAND 900 lei SINGLE
385 lei cam/zi
2695 lei/perioadă
15. SISTEMUL DE SALARIZARE ȘI MOTIVARE A FUNCȚIONARILOR PUBLICI EFORIE N. H. GRAND 900 lei SINGLE
385 lei cam/zi
2695 lei/perioadă
16. DREPTURILE OMULUI ŞI STRATEGII ANTIDISCRIMINATORII APLICABILE ÎN INSTITUŢIILE PUBLICE MAMAIA H. CARAIMAN 900 lei SINGLE
368 lei cam/zi
2576 lei/perioadă
17. LEGALITATEA ACTELOR ŞI CONTRACTELOR ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ MAMAIA H. CARAIMAN 900 lei SINGLE
368 lei cam/zi
2576 lei/perioadă
18. BIODIVERSITATE ŞI DEZVOLTARE DURABILĂ MAMAIA H. CARAIMAN 900 lei SINGLE
368 lei cam/zi
2576 lei/perioadă
19. MANAGEMENTUL BENEFICIILOR ŞI SERVICIILOR SOCIALE

*program cu dublă certificare ADMINPEDIA® – ANC
JUPITER H. METEOR 900 lei SINGLE
394 lei cam/zi
2758 lei/perioadă
20. RAPORTURILE ADMINISTRAŢIEI CU PRINCIPALELE ELEMENTE ALE SISTEMULUI SOCIAL JUPITER H. METEOR 900 lei SINGLE
394 lei cam/zi
2758 lei/perioadă
21. TEHNICI DE NEGOCIERE ŞI UZANŢE DE PROTOCOL ÎN INSTITUŢIILE PUBLICE SOVATA H. SZEIFERT 900 lei SINGLE
345 lei cam/zi
2415 lei / perioadă
22. FUNCŢIA PUBLICĂ ŞI DEZVOLTAREA CARIEREI FUNCŢIONARULUI PUBLIC SOVATA H. SZEIFERT 900 lei SINGLE
345 lei cam/zi
2415 lei / perioadă
23. FISCALITATEA LOCALĂ – NORME ŞI PROCEDURI BĂILE FELIX H. HYPERION H. AMI 900 lei SINGLE
380 lei cam/zi
2660 lei / perioadă
24. MARKETING, RELAȚII PUBLICE ȘI COMUNICARE ÎN INSTITUȚIILE PUBLICE

*program cu dublă certificare ADMINPEDIA® – ANC
BĂILE FELIX H. HYPERION H. AMI 900 lei SINGLE
380 lei cam/zi
2660 lei / perioadă
25. RELATIILE PUBLICE SI COMUNICAREA IN MASS-MEDIA

*program cu dublă certificare ADMINPEDIA® – ANC
DURĂU COMPLEXUL TURISTIC VÂNĂTORUL 900 lei SINGLE
337 lei cam/zi
2359 lei/perioadă
26. ETICA TRANSPARENŢA ŞI COMBATEREA CORUPŢIEI ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ

*program cu dublă certificare ADMINPEDIA® – ANC
DURĂU COMPLEXUL TURISTIC VÂNĂTORUL 900 lei SINGLE
337 lei cam/zi
2359 lei/perioadă
27. PROIECTUL CODULUI ADMINISTRATIV-CONSECINȚE ASUPRA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE OLĂNEŞTI H. PRESIDENT 900 lei SINGLE
330 lei cam/zi
2310 lei/perioadă
28. TRANSPARENȚA DECIZIONALĂ ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ OLĂNEŞTI H. PRESIDENT 900 lei SINGLE
330 lei cam/zi
2310 lei/perioadă
29. MANAGEMENTUL SCHIMBĂRII ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ VIȘEU DE SUS H. GABRIELA 900 lei SINGLE
358 lei cam/zi
2506 leiperioadă
30. FUNCŢIONARUL PUBLIC. LEGISLAŢIE COMPARATĂ PE PLAN EUROPEAN, LA NIVELUL ALTOR STATE MEMBRE ALE UE, STATE TERŢE FAŢĂ DE LEGISLAŢIA NAŢIONALĂ VIȘEU DE SUS H. GABRIELA 900 lei SINGLE
358 lei cam/zi
2506 leiperioadă
31. MANAGEMENT PERFORMANT ȘI PRACTICI EFICIENTE ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ SINAIA H. MARA 900 lei SINGLE
358 lei cam/zi
2506 lei/perioadă
32. COMUNICARE ŞI MOTIVARE ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ

*program cu dublă certificare ADMINPEDIA® – ANC
SINAIA H. MARA 900 lei SINGLE
358 lei cam/zi
2506 lei/perioadă
33. REGIMUL JURIDIC AL INCOMPATIBILITĂTILOR ŞI AL CONFLICTULUI DE INTERESE ÎN EXERCITAREA FUNCTIEI PUBLICE POIANA BRAŞOV H. RUIA 900 lei SINGLE
345 lei cam/zi
2415 lei/perioadă
34. MANAGEMENTUL MODERN AL SERVICIILOR PUBLICE VATRA DORNEI H. ADRISTEL 900 lei SINGLE
300 lei cam/zi
2100 lei/perioadă
35. DEONTOLOGIA ŞI INTEGRITATEA ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ VATRA DORNEI H. ADRISTEL 900 lei SINGLE
300 lei cam/zi
2100 lei/perioadă

Perioada: 19 – 26.08.2018

Nr. crt. Denumire program Locația Tarif curs 7 zile Tarif cazare/zi
Tarif cazare perioadă
1. TRANZIŢIA DE LA ISO 9001 : 2008 LA ISO 9001 : 2015

*fișă cont masă surpriză
COSTINEŞTI H. VOX MARIS 900 lei SINGLE
445 lei cam/zi
3115 lei/perioadă
2. MODALITĂȚI DE IMPLEMENTARE A STRATEGIEI PRIVIND DEZVOLTAREA FUNCȚIEI PUBLICE 2016-2020

*fișă cont masă surpriză
COSTINEŞTI H. VOX MARIS 900 lei SINGLE
445 lei cam/zi
3115 lei/perioadă
3. MANAGEMENT PERFORMANT (MODERN) ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ

*fișă cont masă surpriză
COSTINEŞTI H. VOX MARIS 900 lei SINGLE
445 lei cam/zi
3115 lei/perioadă
4. MANAGEMENTUL FUNCŢIEI PUBLICE ŞI DEZVOLTAREA CARIEREI FUNCŢIONARULUI PUBLIC MAMAIA H. PALAS 900 lei SINGLE
583 lei cam/zi
4081 lei/perioadă
5. MODALITĂŢI DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A CORUPŢIEI ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ

*program cu dublă certificare ADMINPEDIA® – ANC
MAMAIA H. SIRET 900 lei SINGLE
450 lei cam/zi
3150 lei/perioadă
6. GESTIONAREA SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ LOCALĂ MAMAIA H. SIRET 900 lei SINGLE
450 lei cam/zi
3150 lei/perioadă
7. TEORIA ŞI PRACTICA SERVICIILOR PUBLICE MAMAIA H. SIRET 900 lei SINGLE
450 lei cam/zi
3150 lei/perioadă
8. MARKETING, RELAȚII PUBLICE ȘI COMUNICARE ÎN INSTITUȚIILE PUBLICE

*program cu dublă certificare ADMINPEDIA® – ANC
MAMAIA H. FLORIDA 900 lei SINGLE
356 lei cam/zi
2492 lei/perioadă
9. PRINCIPIILE DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A ADMINISTRAŢIEI PUBLICE MAMAIA H. FLORIDA 900 lei SINGLE
356 lei cam/zi
2492 lei/perioadă
10. ELEMENTE DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV MAMAIA H. FLORIDA 900 lei SINGLE
356 lei cam/zi
2492 lei/perioadă
11. MANAGEMENT PERFORMANT ŞI PRACTICI EFICIENTE ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ H. Q – NEPTUN 900 lei SINGLE
329 lei cam/zi
2303 lei/perioadă
12. CONTRACTE ADMINISTRATIVE PATRIMONIU ŞI ACHIZIŢII PUBLICE

*program cu dublă certificare ADMINPEDIA® – ANC
H. Q – NEPTUN 900 lei SINGLE
329 lei cam/zi
2303 lei/perioadă
13. BUNE PRACTICI PENTRU O COMUNICARE EFICIENTĂ ÎN INSTITUŢIILE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

*program cu dublă certificare ADMINPEDIA® – ANC
H. Q – NEPTUN 900 lei SINGLE
329 lei cam/zi
2303 lei/perioadă
14. COMPORTAMENTUL ORGANIZAŢIONAL AL FUNCŢIONARULUI PUBLIC MAMAIA H. CARAIMAN 900 lei SINGLE
335 lei cam/zi 2345
lei/perioadă
15. MOTIVAREA DECIZIEI ADMINISTRATIVE MAMAIA H. CARAIMAN 900 lei SINGLE
335 lei cam/zi
2345 lei/perioadă
16. IT&C – COMPETENŢE INFORMATICE

*program cu dublă certificare ADMINPEDIA® – ANC
MAMAIA H. CARAIMAN 900 lei SINGLE
335 lei cam/zi
2345 lei/perioadă
17. GESTIONAREA SPAŢIALĂ A TERITORIULUI ROMÂNIEI PRIN INTERMEDIUL AMENAJÃRII TERITORIULUI ŞI AL URBANISMULUI JUPITER H. METEOR 900 lei SINGLE
350 lei cam/zi
2450 lei/perioadă
18. CODUL EUROPEAN AL BUNEI CONDUITE ADMINISTRATIVE JUPITER H. METEOR 900 lei SINGLE
350 lei cam/zi
2450 lei/perioadă
19. SCRIEREA, MANAGEMENTUL , IMPLEMENTAREA ŞI EVALUAREA PROIECTELOR CU FINANŢARE EUROPEANĂ EFORIE N. H. GRAND 900 lei SINGLE
385 lei cam/zi
2695 lei/perioadă
20. MODALITĂŢI DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A CORUPŢIEI ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ

*program cu dublă certificare ADMINPEDIA® – ANC
EFORIE N. H. GRAND 900 lei SINGLE
385 lei cam/zi
2695 lei/perioadă
21. CONTESTAŢIILE – CĂI ADMINISTRATIVE DE ATAC IMPOTRIVA ACTELOR INCHEIATE DE ORGANELE FISCALE PREDEAL H. BULEVARD 900 lei SINGLE
303 lei cam/zi
2121 lei/perioadă
22. MANAGEMENT FINANCIAR BUGETAR ŞI MANAGEMENT ADMINISTRATIV ÎN CADRUL AUTORITĂŢILOR PUBLICE BĂILE HERCULANE H. DIANA 900 lei SINGLE
370 lei cam/zi
2590 lei/perioadă
23. COMUNICARE ŞI CORESPONDENŢĂ ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ

*program cu dublă certificare ADMINPEDIA® – ANC
BĂILE HERCULANE H. DIANA 900 lei SINGLE
370 lei cam/zi
2590 lei/perioadă
24. BAZELE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE. ADOPTAREA ŞI EMITEREA ACTELOR ADMINISTRATIVE BUŞTENI H. SILVA 900 lei SINGLE
303 lei cam/zi
2121 lei/perioadă
25. COMUNICARE ȘI MOTIVARE ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ

*program cu dublă certificare ADMINPEDIA® – ANC
BUŞTENI H. SILVA 900 lei SINGLE
303 lei cam/zi
2121 lei/perioadă
26. TRANSPARENŢA DECIZIILOR PUBLICE, COMUNICARE ŞI REGULI DE ACCES LA INFORMAŢII LEGALE

*program cu dublă certificare ADMINPEDIA® – ANC
SINAIA H. RINA H. ANDA 900 lei SINGLE
358 lei cam/zi
2506 lei/perioadă
27. CURTEA EUROPEANĂ DE JUSTIŢIE/TRIBUNALUL DE PRIMĂ INSTANŢĂ ŞI PROCEDURA ÎN FAŢA ACESTEIA SINAIA H. RINA H. ANDA 900 lei SINGLE
358 lei cam/zi
2506 lei/perioadă
28. CONTROLUL INTERN MANAGERIAL ÎN INSTITUȚII PUBLICE, METODOLOGIA IMPLEMENTĂRII BĂILE FELIX H. HYPERION H. AMI 900 lei SINGLE
380 lei cam/zi
2660 lei / perioadă
29. ETICĂ ŞI CONDUITĂ ÎN ACTIVITATEA FUNCŢIONARULUI PUBLIC BĂILE FELIX H. HYPERION H. AMI 900 lei SINGLE
380 lei cam/zi
2660 lei / perioadă
30. MANAGEMENTUL CONFLICTELOR SI NEGOCIEREA IN INSTITUTIILE PUBLICE DURĂU COMPLEXUL TURISTIC VÂNĂTORUL 900 lei SINGLE
337 lei cam/zi
2359 lei/perioadă
31. PRINCIPIILE DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A ADMINISTRAŢIEI PUBLICE DURĂU COMPLEXUL TURISTIC VÂNĂTORUL 900 lei SINGLE
337 lei cam/zi
2359 lei/perioadă
32. RELAȚIA DINTRE DEPARTAMENTUL CONTABILITATE ȘI CELELALTE DEPARTAMENTE DIN INSTITUȚIILE PUBLICE SOVATA H. SZEIFERT 900 lei SINGLE
345 lei cam/zi
2415 lei / perioadă
33. SALARIZAREA PERSONALULUI INSTITUTIILOR PUBLICE PRIN TRANSFERUL CONTRIBUŢIILOR SOCIALE SOVATA H. SZEIFERT 900 lei SINGLE
345 lei cam/zi
2415 lei / perioadă
34. ACHIZIŢII PUBLICE – DE LA PLANIFICARE LA ATRIBUIRE

*program cu dublă certificare ADMINPEDIA® – ANC
MOIECIU COMPLEXUL CHEILE GRĂDIŞTEI 900 lei SINGLE
316 lei cam/zi
2212 lei/perioadă
35. GESTIONAREA STRESULUI ÎN ACTIVITATEA FUNCŢIONARULUI PUBLIC MOIECIU COMPLEXUL CHEILE GRĂDIŞTEI 900 lei SINGLE
316 lei cam/zi
2212 lei/perioadă

Perioada: 26.08 – 02.09.2018

Nr. crt. Denumire program Locația Tarif curs 7 zile Tarif cazare/zi
Tarif cazare perioadă
1. CALITATEA SERVICIULUI PUBLIC – INDICATOR CHEIE PENTRU MĂSURAREA PERFORMANŢEI ÎN INSTITUŢIILE PUBLICE

*fișă cont masă surpriză
COSTINEŞTI H. VOX MARIS 900 lei SINGLE
357 lei cam/zi
2499 lei/perioadă
2. PRINCIPIILE CONSTITUȚIONALE ŞI LEGALE ALE EXERCITĂRII DEONTOLOGICE A FUNCŢIEI PUBLICE

*fișă cont masă surpriză
COSTINEŞTI H. VOX MARIS 900 lei SINGLE
357 lei cam/zi
2499 lei/perioadă
3. TEHNICI DE NEGOCIERE ŞI UZANŢE DE PROTOCOL ÎN INSTITUŢIILE PUBLICE

*fișă cont masă surpriză
COSTINEŞTI H. VOX MARIS 900 lei SINGLE
357 lei cam/zi
2499 lei/perioadă
4. MANAGEMENT STRATEGIC ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ MAMAIA H. PALAS 900 lei SINGLE
484 lei cam/zi
3388 lei/perioadă
5. COMPORTAMENTUL ORGANIZAŢIONAL AL FUNCŢIONARULUI PUBLIC MAMAIA H. SIRET 900 lei SINGLE
350 lei cam/zi
2450 lei/perioadă
6. MANAGEMENT PERFORMANT ŞI PRACTICI EFICIENTE ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ MAMAIA H. SIRET 900 lei SINGLE
350 lei cam/zi
2450 lei/perioadă
7. ROLUL SELECŢIEI PERSONALULUI ÎN REFORMA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE MAMAIA H. SIRET 900 lei SINGLE
350 lei cam/zi
2450 lei/perioadă
8. ETICĂ, INTEGRITATE ŞI PREVENIREA CORUPŢIEI ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ

*program cu dublă certificare ADMINPEDIA® – ANC
MAMAIA H. FLORIDA 900 lei SINGLE
356 lei cam/zi
2492 lei/perioadă
9. MODALITĂȚI DE IMPLEMENTARE A STRATEGIEI PRIVIND DEZVOLTAREA FUNCȚIEI PUBLICE 2016-2020 MAMAIA H. FLORIDA 900 lei SINGLE
356 lei cam/zi
2492 lei/perioadă
10. MANAGEMENT ŞI LEADERSHIP ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ MAMAIA H. FLORIDA 900 lei SINGLE
356 lei cam/zi
2492 lei/perioadă
11. CODUL EUROPEAN AL BUNEI CONDUITE ADMINISTRATIVE H. Q – NEPTUN 900 lei SINGLE
329 lei cam/zi
2303 lei/perioadă
12. EVOLUŢII ALE STATUTULUI PERSONALULUI CONTRACTUAL ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ H. Q – NEPTUN 900 lei SINGLE
329 lei cam/zi
2303 lei/perioadă
13. PROCESELE DE RECRUTARE, EVALUARE ȘI PROMOVARE ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ H. Q – NEPTUN 900 lei SINGLE
329 lei cam/zi
2303 lei/perioadă
14. SISTEMUL DECIZIONAL ÎN INSTITUȚIILE PUBLICE MAMAIA H. CARAIMAN 900 lei SINGLE
335 lei cam/zi
2345 lei/perioadă
15. MANAGEMENTUL MODERN AL SERVICIILOR PUBLICE MAMAIA H. CARAIMAN 900 lei SINGLE
335 lei cam/zi
2345 lei/perioadă
16. NOŢIUNI FUNDAMENTALE DE DREPT ADMINISTRATIV – BAZELE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE MAMAIA H. CARAIMAN 900 lei SINGLE
335 lei cam/zi
2345 lei/perioadă
17. ÎNDATORIRILE ŞI DREPTURILE FUNCŢIONARILOR PUBLICI JUPITER H. METEOR 900 lei SINGLE
394 lei cam/zi
2758 lei/perioadă
18. MANAGEMENTUL CONFLICTELOR ŞI NEGOCIEREA ÎN INSTITUŢIILE PUBLICE JUPITER H. METEOR 900 lei SINGLE
394 lei cam/zi
2758 lei/perioadă
19. MODALITĂŢILE DE GESTIONARE A SERVICIULUI PUBLIC EFORIE N. H. GRAND 900 lei SINGLE
330 lei cam/zi
2310 lei/perioadă
20. COMUNICAREA INTERNĂ ÎN ORGANIZAŢIILE PUBLICE

*program cu dublă certificare ADMINPEDIA® – ANC
EFORIE N. H. GRAND 900 lei SINGLE
330 lei cam/zi
2310 lei/perioadă
21. LEGALITATEA ACTELOR ŞI CONTRACTELOR ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ SINAIA H. MARA 900 lei SINGLE
358 lei cam/zi
2506 lei/perioadă
22. ORGANIZAREA ŞI DEZVOLTAREA CARIEREI FUNCŢIONARULUI PUBLIC SINAIA H. MARA 900 lei SINGLE
358 lei cam/zi
2506 lei/perioadă
23. MANAGEMENTUL INTEGRAT AL DEŞEURILOR – cazuri practice aplicabile in institutiile publice – BUŞTENI H. SILVA 900 lei SINGLE
303 lei cam/zi
2121 lei/perioadă
24. MANAGEMENTUL TIMPULUI ŞI STRESULUI ÎN ACTIVITATEA FUNCŢIONARULUI PUBLIC BUŞTENI H. SILVA 900 lei SINGLE
303 lei cam/zi
2121 lei/perioadă
25. SISTEMUL DECIZIONAL ÎN INSTITUȚIILE PUBLICE BĂILE HERCULANE H. DIANA 900 lei SINGLE
370 lei cam/zi
2590 lei/perioadă
26. MANAGEMENTUL DOCUMENTELOR – SECRETARIAT, ARHIVARE, BIBLIOTECONOMIE – METODE ŞI TEHNICI PENTRU ASIGURAREA PERFORMANŢEI BĂILE HERCULANE H. DIANA 900 lei SINGLE
370 lei cam/zi
2590 lei/perioadă
27. MODELE DE BUNE PRACTICI ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ MOIECIU COMPLEXUL CHEILE GRĂDIŞTEI 900 lei SINGLE
316 lei cam/zi
2212 lei/perioadă
28. LEADERSHIP, COMUNICARE ŞI MOTIVARE ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ

*program cu dublă certificare ADMINPEDIA® – ANC
MOIECIU COMPLEXUL CHEILE GRĂDIŞTEI 900 lei SINGLE
316 lei cam/zi
2212 lei/perioadă
29. MANAGEMENTUL SCHIMBĂRII ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ DURĂU COMPLEXUL TURISTIC VÂNĂTORUL 900 lei SINGLE
337 lei cam/zi
2359 lei/perioadă
30. TRANZIŢIA DE LA ISO 9001 : 2008 LA ISO 9001 : 2015 DURĂU COMPLEXUL TURISTIC VÂNĂTORUL 900 lei SINGLE
337 lei cam/zi
2359 lei/perioadă
31. ETICA ȘI INTEGRITATEA FUNCȚIEI PUBLICE ȘI A FUNCȚIEI DE DEMNITATE PUBLICĂ BĂILE FELIX H. HYPERION H. AMI 900 lei SINGLE
380 lei cam/zi
2660 lei / perioadă
32. MANAGEMENTUL IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE BĂILE FELIX H. HYPERION H. AMI 900 lei SINGLE
380 lei cam/zi
2660 lei / perioadă
33. BUNE PRACTICI PENTRU O COMUNICARE EFICIENTĂ ÎN INSTITUŢIILE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

*program cu dublă certificare ADMINPEDIA® – ANC
SOVATA H. SZEIFERT 900 lei SINGLE
345 lei cam/zi
2415 lei / perioadă
34. COMPETENȚĂ ȘI RESPONSABILITATE ÎN ACTIVITATEA FUNCȚIONARULUI PUBLIC SOVATA H. SZEIFERT 900 lei SINGLE
345 lei cam/zi
2415 lei / perioadă
35. ACTUL ADMINISTRATIV (EMITERE, ADAPTARE) OLĂNEŞTI H. PRESIDENT 900 lei SINGLE
330 lei cam/zi
2310 lei/perioadăLista programelor pentru luna: SEPTEMBRIE

Perioada: 02 – 09.09.2018

Nr. crt. Denumire program Locația Tarif curs 7 zile Tarif cazare/zi
Tarif cazare perioadă
1. MANAGEMENT PERFORMANT (MODERN) ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ

*fișă cont masă surpriză
COSTINEŞTI H. VOX MARIS 900 lei SINGLE
313 lei cam/zi
2191 lei/perioadă
2. DEONTOLOGIA ŞI INTEGRITATEA ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ

*fișă cont masă surpriză
COSTINEŞTI H. VOX MARIS 900 lei SINGLE
313 lei cam/zi
2191 lei/perioadă
3. INTRODUCERE ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ-CURS INTRODUCTIV PENTRU FUNCȚIONARII PUBLICI DEBUTANȚI MAMAIA H. FLORIDA 900 lei SINGLE
312 lei cam/zi
2184 lei/perioadă
4. MANAGEMENTUL CONFLICTELOR SI NEGOCIEREA IN INSTITUTIILE PUBLICE MAMAIA H. FLORIDA 900 lei SINGLE
312 lei cam/zi
2184 lei/perioadă
5. CODUL EUROPEAN AL BUNEI CONDUITE ADMINISTRATIVE H. Q – NEPTUN 900 lei SINGLE
329 lei cam/zi
2303 lei/perioadă
6. ROLUL RESPONSABILULUI CU PROTECŢIA DATELOR PERSONALE (DATA PROTECTION OFFICER) ÎN INSTITUŢIILE PUBLICE H. Q – NEPTUN 900 lei SINGLE
329 lei cam/zi
2303 lei/perioadă
7. RESPONSABILITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE MAMAIA H. CARAIMAN 900 lei SINGLE
270 lei cam/zi
1890 lei/perioadă
8. MECANISME DE MOTIVARE A PERSONALULUI ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ MAMAIA H. CARAIMAN 900 lei SINGLE
270 lei cam/zi
1890 lei/perioadă
9. COMUNICARE ŞI CORESPONDENŢĂ ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ

*program cu dublă certificare ADMINPEDIA® – ANC
MAMAIA H. CARAIMAN 900 lei SINGLE
270 lei cam/zi
1890 lei/perioadă
10. MODALITĂŢI DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A CORUPŢIEI ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ

*program cu dublă certificare ADMINPEDIA® – ANC
MAMAIA H. SIRET 900 lei SINGLE
350 lei cam/zi
2450 lei/perioadă
11. ACHIZIŢII PUBLICE – DE LA PLANIFICARE LA ATRIBUIRE

*program cu dublă certificare ADMINPEDIA® – ANC
SINAIA H. RINA H. ANDA 900 lei SINGLE
358 lei cam/zi
2506 lei/perioadă
12. INTERFERENŢA ACHIZIŢIILOR PUBLICE ÎN IMPLEMENTAREA PROIECTELOR DE FINANŢARE EUROPEANĂ

*program cu dublă certificare ADMINPEDIA® – ANC
SINAIA H. RINA H. ANDA 900 lei SINGLE
358 lei cam/zi
2506 lei/perioadă
13. TEHNICI DE NEGOCIERE ŞI UZANŢE DE PROTOCOL APLICABILE ÎN INSTITUŢIILE PUBLICE BUŞTENI H. SILVA 900 lei SINGLE
303 lei cam/zi
2121 lei/perioadă
14. REGISTRUL AGRICOL BUŞTENI H. SILVA 900 lei SINGLE
303 lei cam/zi
2121 lei/perioadă
15. EXECUTAREA SILITĂ ȘI INSPECȚIA IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE BĂILE FELIX H. HYPERION H. AMI 900 lei SINGLE
380 lei cam/zi
2660 lei / perioadă
16. ETICA ȘI INTEGRITATEA ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ BĂILE FELIX H. HYPERION H. AMI 900 lei SINGLE
380 lei cam/zi
2660 lei / perioadă
17. + SISTEMUL DECIZIONAL ÎN INSTITUŢIILE PUBLICE SOVATA H. SZEIFERT 900 lei SINGLE
345 lei cam/zi
2415 lei / perioadă
18. BUNE PRACTICI PENTRU O COMUNICARE EFICIENTĂ ÎN INSTITUŢIILE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

*program cu dublă certificare ADMINPEDIA® – ANC
SOVATA H. SZEIFERT 900 lei SINGLE
345 lei cam/zi
2415 lei / perioadă
19. RAPORTURILE ADMINISTRAŢIEI CU PRINCIPALELE ELEMENTE ALE SISTEMULUI SOCIAL BĂILE HERCULANE H. DIANA 900 lei SINGLE
321 lei cam/zi
2247 lei/perioadă
20. TRANSPARENŢA DECIZIILOR PUBLICE, COMUNICARE ŞI REGULI DE ACCES LA INFORMAŢII LEGALE

*program cu dublă certificare ADMINPEDIA® – ANC
BĂILE HERCULANE H. DIANA 900 lei SINGLE
321 lei cam/zi
2247 lei/perioadă
21. SALARIZAREA PERSONALULUI INSTITUTIILOR PUBLICE PRIN TRANSFERUL CONTRIBUŢIILOR SOCIALE MOIECIU COMPLEXUL CHEILE GRĂDIŞTEI 900 lei SINGLE
316 lei cam/zi
2212 lei/perioadă
22. APLICAREA TVA SPLIT DE CĂTRE INSTITUŢIILE PUBLICE MOIECIU COMPLEXUL CHEILE GRĂDIŞTEI 900 lei SINGLE
316 lei cam/zi
2212 lei/perioadă
23. MANAGEMENTUL DOCUMENTELOR ÎN INSTITUŢIILE PUBLICE MOIECIU COMPLEXUL CHEILE GRĂDIŞTEI 900 lei SINGLE
316 lei cam/zi
2212 lei/perioadă
24. CONTROL INTERN MANAGERIAL LA NIVELUL ENTITĂŢII PUBLICE – PLANIFICARE, IMPLEMENTARE, EVALUARE ŞI RAPORTARE VATRA DORNEI H. ADRISTEL 900 lei SINGLE
300 lei cam/zi
2100 lei/perioadă
25. FUNCŢIONARUL PUBLIC. LEGISLAŢIE COMPARATĂ PE PLAN EUROPEAN, LA NIVELUL ALTOR STATE MEMBRE ALE UE, STATE TERŢE FAŢĂ DE LEGISLAŢIA NAŢIONALĂ VATRA DORNEI H. ADRISTEL 900 lei SINGLE
300 lei cam/zi
2100 lei/perioadă

Perioada: 09 – 16.09.2018

Nr. crt. Denumire program Locația Tarif curs 7 zile Tarif cazare/zi
Tarif cazare perioadă
1. RESPONSABILITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

*fișă cont masă surpriză
COSTINEŞTI H. VOX MARIS 900 lei SINGLE
313 lei cam/zi
2191 lei/perioadă
2. CODUL EUROPEAN AL BUNEI CONDUITE ADMINISTRATIVE

*fișă cont masă surpriză
COSTINEŞTI H. VOX MARIS 900 lei SINGLE
313 lei cam/zi
2191 lei/perioadă
3. ETICA ȘI INTEGRITATEA FUNCȚIEI PUBLICE ȘI A FUNCȚIEI DE DEMNITATE PUBLICĂ MAMAIA H. FLORIDA 900 lei SINGLE
275 lei cam/zi
1925 lei/perioadă
4. MODALITĂȚI DE IMPLEMENTARE A STRATEGIEI PRIVIND DEZVOLTAREA FUNCȚIEI PUBLICE 2016-2020 MAMAIA H. FLORIDA 900 lei SINGLE
275 lei cam/zi
1925 lei/perioadă
5. PRINCIPIILE CONSTITUȚIONALE ŞI LEGALE ALE EXERCITĂRII DEONTOLOGICE A FUNCŢIEI PUBLICE MAMAIA H. CARAIMAN 900 lei SINGLE
270 lei cam/zi
1890 lei/perioadă
6. MANAGEMENT PERFORMANT ŞI PRACTICI EFICIENTE ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ MAMAIA H. CARAIMAN 900 lei SINGLE
270 lei cam/zi
1890 lei/perioadă
7. MECANISME DE MOTIVARE A PERSONALULUI ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ H. Q – NEPTUN 900 lei SINGLE
285 lei cam/zi
1995 lei/perioadă
8. PERFORMANȚA PROFESIONALĂ A FUNCȚIONARILOR PUBLICI H. Q – NEPTUN 900 lei SINGLE
285 lei cam/zi
1995 lei/perioadă
9. CONTROLUL INTERN MANAGERIAL ÎN INSTITUȚII PUBLICE, METODOLOGIA IMPLEMENTĂRII BĂILE FELIX H. HYPERION H. AMI 900 lei SINGLE
380 lei cam/zi
2660 lei / perioadă
10. BUNE PRACTICI PENTRU O COMUNICARE EFICIENTĂ ÎN INSTITUŢIILE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

*program cu dublă certificare ADMINPEDIA® – ANC
BĂILE FELIX H. HYPERION H. AMI 900 lei SINGLE
380 lei cam/zi
2660 lei / perioadă
11. COMPETENŢĂ ŞI RESPONSABILITATE ÎN ACTIVITATEA FUNCŢIONARULUI PUBLIC SOVATA H. SZEIFERT 900 lei SINGLE
345 lei cam/zi
2415 lei / perioadă
12. MANAGEMENT ŞI LEADERSHIP ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ SOVATA H. SZEIFERT 900 lei SINGLE
345 lei cam/zi
2415 lei / perioadă
13. DREPTUL INTEGRITĂŢII PUBLICE ŞI POLITICI ANTICORUPŢIE SINAIA H. RINA H. ANDA 900 lei SINGLE
358 lei cam/zi
2506 lei/perioadă
14. BAZELE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE. ADOPTAREA ŞI EMITEREA ACTELOR ADMINISTRATIVE BUŞTENI H. SILVA 900 lei SINGLE
303 lei cam/zi
2121 lei/perioadă
15. PROTECŢIA DATELOR PERSONALE ŞI LIBERA CIRCULAŢIE A ACESTORA ÎN CADRUL PIEŢEI UNICE DIGITALE CONFORM REGULAMENTULUI NR 679 DIN 27 APRILIE 2016 – cazuri practice aplicabile în instituţiile publice BUŞTENI H. SILVA 900 lei SINGLE
303 lei cam/zi
2121 lei/perioadă
16. TRANSPARENȚA DECIZIONALĂ ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ BĂILE HERCULANE H. DIANA 900 lei SINGLE
321 lei cam/zi
2247 lei/perioadă
17. PROIECTUL CODULUI ADMINISTRATIV-CONSECINȚE ASUPRA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE BĂILE HERCULANE H. DIANA 900 lei SINGLE
321 lei cam/zi
2247 lei/perioadă
18. INTERFERENŢA ACHIZIŢIILOR PUBLICE ÎN IMPLEMENTAREA PROIECTELOR DE FINANŢARE EUROPEANĂ

*program cu dublă certificare ADMINPEDIA® – ANC
MOIECIU COMPLEXUL CHEILE GRĂDIŞTEI 900 lei SINGLE
316 lei cam/zi
2212 lei/perioadă
19. ACHIZIŢII PUBLICE – DE LA PLANIFICARE LA ATRIBUIRE

*program cu dublă certificare ADMINPEDIA® – ANC
MOIECIU COMPLEXUL CHEILE GRĂDIŞTEI 900 lei SINGLE
316 lei cam/zi
2212 lei/perioadă
20. RISCURI ÎN ACTIVITATEA FUNCŢIONARULUI PUBLIC – CAZURI PRACTICE VATRA DORNEI H. ADRISTEL 900 lei SINGLE
300 lei cam/zi
2100 lei/perioadă
21. RECRUTAREA, SELECŢIA, FORMAREA ŞI PROMOVAREA FUNCŢIONARILOR PUBLICI VATRA DORNEI H. ADRISTEL 900 lei SINGLE
300 lei cam/zi
2100 lei/perioadă
22. COMUNICARE ŞI CORESPONDENŢĂ ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ

*program cu dublă certificare ADMINPEDIA® – ANC
DURĂU COMPLEXUL TURISTIC VÂNĂTORUL 900 lei SINGLE
337 lei cam/zi
2359 lei/perioadă
23. MANAGEMENT STRATEGIC ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ DURĂU COMPLEXUL TURISTIC VÂNĂTORUL 900 lei SINGLE
337 lei cam/zi
2359 lei/perioadă

Perioada: 16 – 23.09.2018

Nr. crt. Denumire program Locația Tarif curs 7 zile Tarif cazare/zi
Tarif cazare perioadă
1. MANAGEMENT ŞI LEADERSHIP ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ MAMAIA H. FLORIDA 900 lei SINGLE
275 lei cam/zi
1925 lei/perioadă
2. MODALITĂȚI DE IMPLEMENTARE A STRATEGIEI PRIVIND DEZVOLTAREA FUNCȚIEI PUBLICE 2016-2020 MAMAIA H. FLORIDA 900 lei SINGLE
275 lei cam/zi
1925 lei/perioadă
3. CONDIŢII DE FOND ŞI DE FORMĂ ALE ACTULUI ADMINISTRATIV PREDEAL H. BULEVARD 900 lei SINGLE
303 lei cam/zi
2121 lei/perioadă
4. ORGANIZAREA ŞI DEZVOLTAREA CARIEREI FUNCŢIONARULUI PUBLIC PREDEAL H. BULEVARD 900 lei SINGLE
303 lei cam/zi
2121 lei/perioadă
5. APLICAREA TVA SPLIT DE CĂTRE INSTITUŢIILE PUBLICE POIANA BRAŞOV H. RUIA 900 lei SINGLE
345 lei cam/zi
2415 lei/perioadă
6. REGLEMENTĂRI CONTABILE ȘI FISCALE ÎN INSTITUȚIILE PUBLICE CONFORM NOULUI COD FISCAL POIANA BRAŞOV H. RUIA 900 lei SINGLE
345 lei cam/zi
2415 lei/perioadă
7. MANAGEMENTUL DOCUMENTELOR – SECRETARIAT, ARHIVARE, BIBLIOTECONOMIE – METODE ŞI TEHNICI PENTRU ASIGURAREA PERFORMANŢEI BĂILE HERCULANE H. DIANA 900 lei SINGLE
321 lei cam/zi
2247 lei/perioadă
8. TEHNICI DE NEGOCIERE ŞI UZANŢE DE PROTOCOL APLICABILE ÎN INSTITUŢIILE PUBLICE SINAIA H. RINA H. ANDA 900 lei SINGLE
358 lei cam/zi
2506 lei/perioadă
9. MODALITĂŢI DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A CORUPŢIEI ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ

*program cu dublă certificare ADMINPEDIA® – ANC
SOVATA H. SZEIFERT 900 lei SINGLE
314 lei cam/zi
2198 lei / perioadă
10. COMUNICARE ŞI CORESPONDENŢĂ ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ

*program cu dublă certificare ADMINPEDIA® – ANC
SOVATA H. SZEIFERT 900 lei SINGLE
314 lei cam/zi
2198 lei / perioadă
11. MANAGEMENTUL DOCUMENTELOR ÎN INSTITUŢIILE PUBLICE DURĂU COMPLEXUL TURISTIC VÂNĂTORUL 900 lei SINGLE
337 lei cam/zi
2359 lei/perioadă
12. FUNCŢIA PUBLICĂ ŞI DEZVOLTAREA CARIEREI FUNCŢIONARULUI PUBLIC DURĂU COMPLEXUL TURISTIC VÂNĂTORUL 900 lei SINGLE
337 lei cam/zi
2359 lei/perioadă
13. PROCEDURA CIVILĂ ŞI CONTENCIOS ADMINISTRATIV BUŞTENI H. SILVA 900 lei SINGLE
303 lei cam/zi
2121 lei/perioadă
14. MODALITĂŢI DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A CORUPŢIEI ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ

*program cu dublă certificare ADMINPEDIA® – ANC
BUŞTENI H. SILVA 900 lei SINGLE
303 lei cam/zi
2121 lei/perioadă
15. FUNCŢIONARUL PUBLIC. LEGISLAŢIE COMPARATĂ PE PLAN EUROPEAN, LA NIVELUL ALTOR STATE MEMBRE ALE UE, STATE TERŢE FAŢĂ DE LEGISLAŢIA NAŢIONALĂ VIȘEU DE SUS H. GABRIELA 900 lei SINGLE
358 lei cam/zi
2506 leiperioadă
16. ELABORAREA PROCEDURILOR DE SISTEM ŞI OPERAŢIONALE ÎN CADRUL ENTITĂŢII PUBLICE VIȘEU DE SUS H. GABRIELA 900 lei SINGLE
358 lei cam/zi
2506 leiperioadă

Perioada: 23 – 30.09.2018

Nr. crt. Denumire program Locația Tarif curs 7 zile Tarif cazare/zi
Tarif cazare perioadă
1. EVOLUŢII ALE STATUTULUI PERSONALULUI CONTRACTUAL ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ SINAIA H. RINA H. ANDA 900 lei SINGLE
358 lei cam/zi
2506 lei/perioadă
2. MANAGEMENT PERFORMANT (MODERN) ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ BUŞTENI H. SILVA 900 lei SINGLE
303 lei cam/zi
2121 lei/perioadă
3. ETICĂ, INTEGRITATE ŞI PREVENIREA CONFLICTELOR ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ SOVATA H. SZEIFERT 900 lei SINGLE
314 lei cam/zi
2198 lei / perioadă
4. GESTIONAREA STRESULUI ÎN ACTIVITATEA FUNCŢIONARULUI PUBLIC SOVATA H. SZEIFERT 900 lei SINGLE
314 lei cam/zi
2198 lei / perioadă
5. MANAGEMENTUL SCHIMBĂRII ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ BĂILE HERCULANE H. DIANA 900 lei SINGLE
321 lei cam/zi
2247 lei/perioadă
6. CONTROL INTERN MANAGERIAL LA NIVELUL ENTITĂŢII PUBLICE – PLANIFICARE, IMPLEMENTARE, EVALUARE ŞI RAPORTARE BĂILE HERCULANE H. DIANA 900 lei SINGLE
321 lei cam/zi
2247 lei/perioadă
7. COMUNICARE ŞI CORESPONDENŢĂ ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ

*program cu dublă certificare ADMINPEDIA® – ANC
MOIECIU COMPLEXUL CHEILE GRĂDIŞTEI 900 lei SINGLE
316 lei cam/zi
2212 lei/perioadă
8. BUNE PRACTICI PENTRU O COMUNICARE EFICIENTĂ ÎN INSTITUŢIILE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

*program cu dublă certificare ADMINPEDIA® – ANC
MOIECIU COMPLEXUL CHEILE GRĂDIŞTEI 900 lei SINGLE
316 lei cam/zi
2212 lei/perioadă
9. ACTIVITĂȚI PROCEDURABILE ÎN DOMENIUL IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE BĂILE FELIX H. HYPERION H. AMI 900 lei SINGLE
357 lei cam/zi
2499 lei / perioadă
10. COMPETENŢĂ ŞI RESPONSABILITATE ÎN ACTIVITATEA FUNCŢIONARULUI PUBLIC DURĂU COMPLEXUL TURISTIC VÂNĂTORUL 900 lei SINGLE
337 lei cam/zi
2359 lei/perioadă
11. MANAGEMENTUL FUNCŢIEI PUBLICE ŞI DEZVOLTAREA CARIEREI FUNCŢIONARULUI PUBLIC DURĂU COMPLEXUL TURISTIC VÂNĂTORUL 900 lei SINGLE
337 lei cam/zi
2359 lei/perioadă

Perioada: 30.09 – 07.10.2018

Nr. crt. Denumire program Locația Tarif curs 7 zile Tarif cazare/zi
Tarif cazare perioadă
1. TEHNICI DE NEGOCIERE ŞI UZANŢE DE PROTOCOL APLICABILE ÎN INSTITUŢIILE PUBLICE BUŞTENI H. SILVA 900 lei SINGLE
303 lei cam/zi
2121 lei/perioadă
2. LEGALITATEA ŞI OPORTUNITATEA ACTELOR ADMINISTRATIVE ÎN INSTITUŢIILE PUBLICE BUŞTENI H. SILVA 900 lei SINGLE
303 lei cam/zi
2121 lei/perioadă
3. MANAGEMENT ŞI LEADERSHIP ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ SINAIA H. RINA H. ANDA 900 lei SINGLE
358 lei cam/zi
2506 lei/perioadă
4. ACTUL ADMINISTRATIV (EMITERE, ADAPTARE) BĂILE HERCULANE H. DIANA 900 lei SINGLE
321 lei cam/zi
2247 lei/perioadă
5. TRANSPARENȚA DECIZIONALĂ ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ BĂILE HERCULANE H. DIANA 900 lei SINGLE
321 lei cam/zi
2247 lei/perioadă
6. EXECUTAREA SILITĂ ȘI INSPECȚIA IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE BĂILE FELIX H. HYPERION H. AMI 900 lei SINGLE
357 lei cam/zi
2499 lei / perioadă
7. ETICA ȘI INTEGRITATEA ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ BĂILE FELIX H. HYPERION H. AMI 900 lei SINGLE
357 lei cam/zi
2499 lei / perioadăLista programelor pentru luna: OCTOMBRIE

Perioada: 07 – 14.10.2018

Nr. crt. Denumire program Locația Tarif curs 7 zile Tarif cazare/zi
Tarif cazare perioadă
1. CONTRACTE ADMINISTRATIVE. PATRIMONIU ŞI ACHIZIŢII PUBLICE

*program cu dublă certificare ADMINPEDIA® – ANC
SINAIA H. MARA 900 lei SINGLE
358 lei cam/zi
2506 lei/perioadă
2. RISCURI ÎN ACTIVITATEA FUNCŢIONARULUI PUBLIC – CAZURI PRACTICE BUŞTENI H. SILVA 900 lei SINGLE
303 lei cam/zi
2121 lei/perioadă
3. MECANISME DE MOTIVARE A PERSONALULUI ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ MOIECIU COMPLEXUL CHEILE GRĂDIŞTEI 900 lei SINGLE
316 lei cam/zi
2212 lei/perioadă
4. MANAGEMENT FINANCIAR BUGETAR ŞI MANAGEMENT ADMINISTRATIV ÎN CADRUL AUTORITĂŢILOR PUBLICE BĂILE HERCULANE H. DIANA 900 lei SINGLE
321 lei cam/zi
2247 lei/perioadă
5. MANAGEMENTUL SCHIMBĂRII ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ VIȘEU DE SUS H. GABRIELA 900 lei SINGLE
358 lei cam/zi
2506 leiperioadă
6. COMUNICARE ŞI CORESPONDENŢĂ ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ

*program cu dublă certificare ADMINPEDIA® – ANC
SOVATA H. SZEIFERT 900 lei SINGLE
314 lei cam/zi
2198 lei / perioadă