Cursuri:
  Bune practici pentru o comunicare eficientă în instituţiile administraţiei publice                       Gestionarea stresului în activitatea funcţionarului public                       Management şi leadership în administraţia publică                       Executarea silită și inspecția impozitelor și taxelor locale                       Mecanisme de motivare a personalului în administraţia publică                       Comunicare şi corespondenţă în administraţia publică                       Contracte administrative, patrimoniu și achiziții publice                    
 Important: GRAFICUL PROGRAMELOR DE PERFECŢIONARE DIN PERIOADA OCTOMBRIE-DECEMBRIE 2018 (CLICK AICI)


Agentie turism AdminPedia
Profesionalism-Seriozitate-Dedicație-Experiență

Excellence is for us a statement of fact, not a challenge!

Perioade de desfășurare a cursurilor:      OCTOMBRIE      NOIEMBRIE      DECEMBRIE


Graficul programelor AdminPedia

pdf2 Puteți descărca graficul programelor organizate de AdminPedia în perioada octombrie - decembrie 2018 de AICI

PRECIZĂRI DESPRE PROGRAMELE DE FORMARE ORGANIZATE DE ADMINPEDIA, SERVICII HOTELIERE, TERMENI ȘI CONDIȚIILista programelor pentru luna: OCTOMBRIE

Perioada: 30.09 – 07.10.2018

Nr. crt. Denumire program Locația Tarif curs 7 zile Tarif cazare/zi
Tarif cazare perioadă
1. TEHNICI DE NEGOCIERE ŞI UZANŢE DE PROTOCOL APLICABILE ÎN INSTITUŢIILE PUBLICE BUŞTENI
H. SILVA
900 lei SINGLE 303 lei cam/zi
2121 lei / perioadă
2. LEGALITATEA ŞI OPORTUNITATEA ACTELOR ADMINISTRATIVE ÎN INSTITUŢIILE PUBLICE BUŞTENI
H. SILVA
900 lei SINGLE 303 lei cam/zi
2121 lei / perioadă
3. MANAGEMENT ŞI LEADERSHIP ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ

BUNE PRACTICI PENTRU O COMUNICARE EFICIENTĂ ÎN INSTITUŢIILE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

SINAIA
H. ANDA
H. MARA
900 lei SINGLE 372 lei cam/zi
2610 lei / perioadă
4. ACTUL ADMINISTRATIV (EMITERE, ADOPTARE) BĂILE HERCULANE
H. DIANA
900 lei SINGLE 321 lei cam/zi
2247 lei / perioadă
5. TRANSPARENȚA DECIZIONALĂ ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ BĂILE HERCULANE
H. DIANA
900 lei SINGLE 321 lei cam/zi
2247 lei / perioadă
6. EXECUTAREA SILITĂ ȘI INSPECȚIA IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE BĂILE FELIX
H. HYPERION
900 lei SINGLE 357 lei cam/zi
2499 lei /perioadă
7. ETICA ȘI INTEGRITATEA ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ BĂILE FELIX
H. HYPERION
900 lei SINGLE 357 lei cam/zi
2499 lei /perioadă

Perioada: 07 – 14.10.2018

Nr. crt. Denumire program Locația Tarif curs 7 zile Tarif cazare/zi
Tarif cazare perioadă
8. CONTRACTE ADMINISTRATIVE. PATRIMONIU ŞI ACHIZIŢII PUBLICE

BUNE PRACTICI PENTRU O COMUNICARE EFICIENTĂ ÎN INSTITUŢIILE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

SINAIA
H. ANDA
H. MARA
900 lei SINGLE 372 lei cam/zi
2610 lei / perioadă
9. RISCURI ÎN ACTIVITATEA FUNCŢIONARULUI PUBLIC – CAZURI PRACTICE
Gestionarea eficienta a timpului si stresului in activitatea functionarului public
BUŞTENI
H. SILVA
900 lei SINGLE 303 lei cam/zi
2121 lei / perioadă
10. MECANISME DE MOTIVARE A PERSONALULUI ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ MOIECIU COMPLEXUL CHEILE GRĂDIŞTEI 900 lei SINGLE 316 lei cam/zi
2212 lei / perioadă
11. MANAGEMENT FINANCIAR BUGETAR ŞI MANAGEMENT ADMINISTRATIV ÎN CADRUL AUTORITĂŢILOR PUBLICE BĂILE HERCULANE
H. DIANA
900 lei SINGLE 321 lei cam/zi
2247 lei / perioadă
12. MANAGEMENTUL SCHIMBĂRII ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ VIȘEU DE SUS
H. MONTANA
900 lei SINGLE 358 lei cam/zi
2506 leiperioadă
13. COMUNICARE ŞI CORESPONDENŢĂ ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ
Rolul retelelor sociale si impactul lor asupra institutiilor publice

* program cu dublă certificare ADMINPEDIA® – ANC
SOVATA
H. SZEIFERT
900 lei SINGLE 314 lei cam/zi
2198 lei /perioadă

Perioada: 14 – 21.10.2018

Nr. crt. Denumire program Locația Tarif curs 7 zile Tarif cazare/zi
Tarif cazare perioadă
14. MANAGEMENT PERFORMANT (MODERN) ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ SINAIA
H. ANDA
H. MARA
900 lei SINGLE 372 lei cam/zi
2610 lei / perioadă
15. ROLUL RESPONSABILULUI CU PROTECŢIA DATELOR PERSONALE (DATA PROTECTION OFFICER) ÎN INSTITUŢIILE PUBLICE BUŞTENI
H. SILVA
900 lei SINGLE 303 lei cam/zi
2121 lei / perioadă
16. MODALITĂŢI DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A CORUPŢIEI ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ

* program cu dublă certificare ADMINPEDIA® – ANC
MOIECIU COMPLEXUL CHEILE GRĂDIŞTEI 900 lei SINGLE 316 lei cam/zi
2212 lei / perioadă
17. TRANSPARENȚA DECIZIONALĂ ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ

BUNE PRACTICI PENTRU O COMUNICARE EFICIENTĂ ÎN INSTITUŢIILE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

SOVATA
H. SZEIFERT
900 lei SINGLE 314 lei cam/zi
2198 lei /perioadă
18. CONTROLUL INTERN MANAGERIAL ÎN INSTITUȚII PUBLICE, METODOLOGIA IMPLEMENTĂRII

TRANZIŢIA DE LA ISO 9001 : 2008 LA ISO 9001 : 2015

BĂILE FELIX
H. HYPERION H. AMI
900 lei SINGLE 357 lei cam/zi
2499 lei /perioadă

Perioada: 21 – 28.10.2018

Nr. crt. Denumire program Locația Tarif curs 7 zile Tarif cazare/zi
Tarif cazare perioadă
19. ACHIZIŢII PUBLICE – DE LA PLANIFICARE LA ATRIBUIRE

* program cu dublă certificare ADMINPEDIA® – ANC
SINAIA
H. ANDA
H. MARA
900 lei SINGLE 372 lei cam/zi
2610 lei / perioadă
20. PROCEDURA CIVILĂ ŞI CONTENCIOS ADMINISTRATIV

DREPTURILE ŞI LIBERTĂŢILE FUNDAMENTALE ALE OMULUI
Garantarea drepturilor functionarilor publici

SINAIA
H. ANDA
H. MARA
900 lei SINGLE 372 lei cam/zi
2610 lei / perioadă
21. MANAGEMENTUL MODERN AL SERVICIILOR PUBLICE PREDEAL
H. BULEVARD
900 lei SINGLE 303 lei cam/zi
2121 lei / perioadă
22. MANAGEMENTUL DOCUMENTELOR ÎN INSTITUŢIILE PUBLICE DURĂU COMPLEXUL TURISTIC VÂNĂTORUL 900 lei SINGLE 337 lei cam/zi
2359 lei /perioadă
23. GESTIONAREA STRESULUI ÎN ACTIVITATEA FUNCŢIONARULUI PUBLIC POIANA BRAŞOV
H. RUIA
900 lei SINGLE 345 lei cam/zi
2415 lei / perioadă
24. AGENDA 2020-CURS PRACTIC DE SCRIERE A PROIECTELOR ŞI ACCESAREA FONDURILOR EUROPENE

MODALITĂŢI DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A CORUPŢIEI ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ

BUŞTENI
H. SILVA
900 lei SINGLE 303 lei cam/zi
2121 lei / perioadă

Perioada: 28.10 – 04.11.2018

Nr. crt. Denumire program Locația Tarif curs 7 zile Tarif cazare/zi
Tarif cazare perioadă
25. DEONTOLOGIA ŞI INTEGRITATEA ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ BUŞTENI
H. SILVA
900 lei SINGLE 303 lei cam/zi
2121 lei / perioadă
26. FUNCŢIONARUL PUBLIC. LEGISLAŢIE COMPARATĂ PE PLAN EUROPEAN, LA NIVELUL ALTOR STATE MEMBRE ALE UE, STATE TERŢE FAŢĂ DE LEGISLAŢIA NAŢIONALĂ SOVATA
H. SZEIFERT
900 lei SINGLE 314 lei cam/zi
2198 lei
perioadă
27. BAZELE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE. ADOPTAREA ŞI EMITEREA ACTELOR ADMINISTRATIVE SOVATA
H. SZEIFERT
900 lei SINGLE 314 lei cam/zi
2198 lei
perioadă
28. MANAGEMENT PERFORMANT (MODERN) ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ

BUNE PRACTICI PENTRU O COMUNICARE EFICIENTĂ ÎN INSTITUŢIILE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

SINAIA
H. ANDA
H. MARA
900 lei SINGLE 372 lei cam/zi
2610 lei / perioadă
29. MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE ŞI SALARIZAREA ÎN INSTITUŢIILE PUBLICE MOIECIU COMPLEXUL CHEILE GRĂDIŞTEI 900 lei SINGLE 316 lei cam/zi
2212 lei / perioadă
30. MECANISME DE MOTIVARE A PERSONALULUI ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ PREDEAL
H. BULEVARD
900 lei SINGLE 303 lei cam/zi
2121 lei / perioadăLista programelor pentru luna: NOIEMBRIE

Perioada: 04 – 11.11.2018

Nr. crt. Denumire program Locația Tarif curs 7 zile Tarif cazare/zi
Tarif cazare perioadă
31. MODALITĂŢI DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A CORUPŢIEI ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ POIANA BRAŞOV
H. RUIA
900 lei SINGLE 345 lei cam/zi
2415 lei / perioadă
32. TEHNICI DE ORGANIZARE, PROTOCOL, CORESPONDENŢĂ, SECRETARIAT ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ
Aspecte procedurale si de continut privind transpunerea directivelor UE in legislatia romaneasca
BUŞTENI
H. SILVA
900 lei SINGLE 303 lei cam/zi
2121 lei / perioadă
33. MANAGEMENTUL SCHIMBĂRII ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ PREDEAL
H. BULEVARD
900 lei SINGLE 303 lei cam/zi
2121 lei / perioadă
34. PROVOCĂRI ÎN MANAGEMENTUL FUNCŢIEI PUBLICE DURĂU COMPLEXUL TURISTIC VÂNĂTORUL 900 lei SINGLE 337 lei cam/zi
2359 lei /perioadă
35. MARKETING, RELAȚII PUBLICE ȘI COMUNICARE ÎN INSTITUȚIILE PUBLICE BĂILE FELIX
H. HYPERION H. AMI
900 lei SINGLE 357 lei cam/zi
2499 lei /perioadă

Perioada: 11 – 18.11.2018

Nr. crt. Denumire program Locația Tarif curs 7 zile Tarif cazare/zi
Tarif cazare perioadă
36. CALITATEA SERVICIULUI PUBLIC – INDICATOR CHEIE PENTRU MĂSURAREA PERFORMANŢEI ÎN INSTITUŢIILE PUBLICE PREDEAL
H. BULEVARD
900 lei SINGLE 303 lei cam/zi
2121 lei / perioadă
37. MANAGEMENT ŞI LEADERSHIP ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ PREDEAL
H. BULEVARD
900 lei SINGLE 303 lei cam/zi
2121 lei / perioadă
38. SCRIEREA, MANAGEMENTUL , IMPLEMENTAREA ŞI EVALUAREA PROIECTELOR CU FINANŢARE EUROPEANĂ

Rolul retelelor sociale si impactul lor asupra institutiilor publice

SINAIA
H. ANDA
H. MARA
900 lei SINGLE 372 lei cam/zi
2610 lei / perioadă
39. ETICA ȘI INTEGRITATEA FUNCȚIEI PUBLICE ȘI A FUNCȚIEI DE DEMNITATE PUBLICĂ

Gestionarea eficienta a timpului si stresului in activitatea functionarului public

SOVATA
H. SZEIFERT
900 lei SINGLE 314 lei cam/zi
2198 lei /perioadă
40. COMUNICARE ŞI CORESPONDENŢĂ ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ

* program cu dublă certificare ADMINPEDIA® – ANC
BUŞTENI
H. SILVA
900 lei SINGLE 303 lei cam/zi
2121 lei / perioadă

Perioada: 18 – 25.11.2018

Nr. crt. Denumire program Locația Tarif curs 7 zile Tarif cazare/zi
Tarif cazare perioadă
41. SISTEMUL DECIZIONAL ÎN INSTITUŢIILE PUBLICE POIANA BRAŞOV
H. RUIA
900 lei SINGLE 345 lei cam/zi
2415 lei / perioadă
42. AGENDA 2020-CURS PRACTIC DE SCRIERE A PROIECTELOR ŞI ACCESAREA FONDURILOR EUROPENE VATRA DORNEI
H. ADRISTEL
900 lei SINGLE 300 lei cam/zi
2100 lei /perioadă
43. MANAGEMENTUL MODERN AL SERVICIILOR PUBLICE PREDEAL
H. BULEVARD
900 lei SINGLE 303 lei cam/zi
2121 lei / perioadă
44. ASISTENŢA SOCIALĂ, PROTECŢIA ŞI DREPTURILE COPILULUI

LEGALITATEA ŞI OPORTUNITATEA ACTELOR ADMINISTRATIVE ÎN INSTITUŢIILE PUBLICE

BUŞTENI
H. SILVA
900 lei SINGLE 303 lei cam/zi
2121 lei / perioadă
45. RISCURI ÎN ACTIVITATEA FUNCŢIONARULUI PUBLIC – CAZURI PRACTICE

TEHNICI DE NEGOCIERE ŞI UZANŢE DE PROTOCOL APLICABILE ÎN INSTITUŢIILE PUBLICE

SINAIA
H. ANDA
H. MARA
900 lei SINGLE 372 lei cam/zi
2610 lei / perioadăLista programelor pentru luna: DECEMBRIE

Perioada: 02 – 09.12.2018

Nr. crt. Denumire program Locația Tarif curs 7 zile Tarif cazare/zi
Tarif cazare perioadă
46. PROTECŢIA DATELOR PERSONALE ŞI LIBERA CIRCULAŢIE A ACESTORA ÎN CADRUL PIEŢEI UNICE DIGITALE CONFORM REGULAMENTULUI NR 679 DIN 27 APRILIE 2016
Cazuri practice aplicabile în instituţiile publice
POIANA BRAŞOV
H. RUIA
900 lei SINGLE 345 lei cam/zi
2415 lei / perioadă
47. MODELE DE BUNE PRACTICI ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ MOIECIU COMPLEXUL CHEILE GRĂDIŞTEI 900 lei SINGLE 316 lei cam/zi
2212 lei / perioadă
48. LEADERSHIP, COMUNICARE ŞI MOTIVARE ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ

TEHNICI DE ORGANIZARE, PROTOCOL, CORESPONDENŢĂ, SECRETARIAT ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ

SINAIA
H. ANDA
H. MARA
900 lei SINGLE 372 lei cam/zi
2610 lei / perioadă
49. MANAGEMENTUL DOCUMENTELOR ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ SOVATA
H. SZEIFERT
900 lei SINGLE 314 lei cam/zi
2198 lei /perioadă
50. ACTIVITĂȚI PROCEDURABILE ÎN DOMENIUL IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE BĂILE FELIX
H. HYPERION
H. AMI
900 lei SINGLE 357 lei cam/zi
2499 lei /perioadă

Perioada: 09 – 16.12.2018

Nr. crt. Denumire program Locația Tarif curs 7 zile Tarif cazare/zi
Tarif cazare perioadă
51. PROCEDURA CIVILĂ ŞI CONTENCIOS ADMINISTRATIV

FUNCŢIA PUBLICĂ ŞI DEZVOLTAREA CARIEREI FUNCŢIONARULUI PUBLIC

SINAIA
H. ANDA
H. MARA
900 lei SINGLE 372 lei cam/zi
2610 lei / perioadă
52. COMPETENȚĂ ȘI RESPONSABILITATE ÎN ACTIVITATEA FUNCȚIONARULUI PUBLIC PREDEAL
H. BULEVARD
900 lei SINGLE 303 lei cam/zi
2121 lei / perioadă
53. BUNE PRACTICI PENTRU O COMUNICARE EFICIENTĂ ÎN INSTITUŢIILE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

LEADERSHIP, COMUNICARE ŞI MOTIVARE ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ

BUŞTENI
H. SILVA
900 lei SINGLE 303 lei cam/zi
2121 lei / perioadă
54. MANAGEMENTUL TIMPULUI ŞI STRESULUI ÎN ACTIVITATEA FUNCŢIONARULUI PUBLIC

ETICĂ ȘI CONDUITĂ ÎN ACTIVITATEA FUNCȚIONARULUI PUBLIC

POIANA BRAŞOV
H. RUIA
900 lei SINGLE 345 lei cam/zi
2415 lei / perioadă
55. DREPTUL INTEGRITĂŢII PUBLICE ŞI POLITICI ANTICORUPŢIE VATRA DORNEI
H. ADRISTEL
900 lei SINGLE 300 lei cam/zi
2100 lei /perioadă