Graficul programelor Adminpedia

Graficul este valabil pentru perioada APRILIE - DECEMBRIE 2019

Navigare rapidă perioade cursuri:     OCTOMBRIE    NOIEMBRIE    DECEMBRIE

Lista programelor pentru luna: OCTOMBRIE

Perioada: 27.10 – 03.11.2019

Nr. crt. Denumire program Locația Tarif curs 7 zile Tarif cameră/zi Tarif cazare perioadă
1. MARKETINGUL ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ Hotel Q
Brașov
900 lei 320 lei /zi
2240 lei
2. POLITICI ȘI STRATEGII DE DEZVOLTARE A INSTITUȚIILOR PUBLICE Hotel Q
Brașov
900 lei 320 lei/zi
2240 lei
3. CORUPȚIE, ANTI-CORUPȚIE ȘI INTEGRITATE ÎN SECTORUL PUBLIC * Hotel Anda
Sinaia
900 lei 380 lei/zi
2660 lei
4. NOUTĂȚI LEGISLATIV-ADMINISTRATIVE ȘI BUNE PRACTICI ÎN ACHIZIȚII PUBLICE * Hotel Anda
Hotel Mara
Sinaia
900 lei 380 lei /zi
2660 lei
5. DREPT ADMINISTRATIV COMPARAT ŞI INSTITUŢII ALE UE CT Vânătorul
Durău
900 lei 355 lei/zi
2485 lei
Programele marcate cu * sunt autorizate ANC. Pentru mai multe detalii, vă rugam să ne contactați! Prețurile afișate includ T.V.A.

Lista programelor pentru luna: NOIEMBRIE

Perioada: 03.11 - 10.11.2019

Nr. crt. Denumire program Locația Tarif curs 7 zile Tarif cameră/zi Tarif cazare perioadă
1. ACTUL ADMINISTRATIV. LEGALITATEA SI OPORTUNITATEA ACTELOR ADMINISTRATIVE Hotel Silva
Bușteni
900 lei 330 lei/zi
2310 lei
2. TEHNICI DE NEGOCIERE ȘI UZANȚE DE PROTOCOL ÎN INSTITUȚIILE PUBLICE * Hotel Silva
Bușteni
900 lei 330 lei/zi
2310 lei
3. LIDERII ŞI LEADERSHIP-UL ÎN INSTITUŢIA PUBLICĂ Hotel Anda
Hotel Mara
Sinaia
900 lei 380 lei/zi
2660 lei
4. DEONTOLOGIA FUNCȚIEI PUBLICE ȘI A FUNCȚIEI DE DEMNITATE PUBLICĂ Hotel Anda
Hotel Mara
Sinaia
900 lei 380 lei/zi
2660 lei
5. BUNE PRACTICI PENTRU O COMUNICARE EFICIENTĂ ÎN INSTITUŢIILE PUBLICE * Hotel Szeifert
Sovata
900 lei 360 lei/zi
2520 lei
6. MANAGEMENTUL PROTECŢIEI DATELOR CU CARACTER PERSONAL Hotel Szeifert
Sovata
900lei 360 lei/zi
2520 lei
7. CULTURA ORGANIZAȚIONALĂ ÎN INSTITUȚIILE PUBLICE H. Montana
Vișeu de Sus
900 lei 330 lei/zi
2310 lei
Programele marcate cu * sunt autorizate ANC. Pentru mai multe detalii, vă rugam să ne contactați! Prețurile afișate includ T.V.A.

Perioada: 10.11 - 17.11.2019

Nr. crt. Denumire program Locația Tarif curs 7 zile Tarif cameră/zi Tarif cazare perioadă
1. CABINETUL DEMNITARULUI- ROL, ORGANIZARE, ATRIBUȚII Hotel Diana
Hotel Afrodita
B. Herculane
900 lei 447 lei/zi
3129lei
2. GESTIONAREA SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ ÎN INSTITUȚIILE PUBLICE Hotel Diana
Hotel Afrodita
B. Herculane
900 lei 447 lei/zi
3129lei
3. CORUPȚIE, ANTI-CORUPȚIE ȘI INTEGRITATE IN SECTORUL PUBLIC * Hotel Diana
Hotel Afrodita
B. Herculane
900 lei 447 lei/zi
3129lei
4. MANAGEMENT STRATEGIC ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ Cheile Gradiștei
Moieciu
900 lei 340 lei/zi
2380 lei
Programele marcate cu * sunt autorizate ANC. Pentru mai multe detalii, vă rugam să ne contactați! Prețurile afișate includ T.V.A.

Perioada: 18.11 - 25.11.2019

Nr. crt. Denumire program Locația Tarif curs 7 zile Tarif cameră/zi Tarif cazare perioadă
528. NOUTĂȚI LEGISLATIV-ADMINISTRATIVE ȘI BUNE PRACTICI ÎN ACHIZIȚII PUBLICE * H. Bulevard
Predeal
900 lei 320 lei/zi
2240lei
529. BAZELE ADMINISTRATIEI PUBLICE. ADOPTAREA SI EMITEREA ACTELOR ADMINISTRATIVE H. Bulevard
Predeal
900 lei 320 lei/zi
2240lei
530. ACTIVITATEA DE PERSONAL ŞI SALARIZAREA FUNCŢIONARILOR PUBLICI Hotel Szeifert
Sovata
900 lei 360 lei/zi
2520 lei
531. COMUNICARE ȘI MUNCA ÎN ECHIPĂ- CAZURI PRACTICE APLICABILE IN INSTITUȚIILE PUBLICE * Hotel Szeifert
Sovata
900 lei 360 lei/zi
2520 lei
532. POLITICI ȘI STRATEGII DE DEZVOLTARE A INSTITUȚIILOR PUBLICE CT Vânătorul
Durău
900 lei 355 lei/zi
2485 lei
533. FUNCȚIONARUL PUBLIC. LEGISLAȚIE COMPARATĂ PE PLAN EUROPEAN Hotel Silva
Bușteni
900 lei 330 lei /zi
2310 lei
Programele marcate cu * sunt autorizate ANC. Pentru mai multe detalii, vă rugam să ne contactați! Prețurile afișate includ T.V.A.

Perioada: 25.11 - 01.12.2019

Nr. crt. Denumire program Locația Tarif curs 7 zile Tarif cameră/zi Tarif cazare perioadă
1. ORGANIZAREA SI DEZVOLTAREA CARIEREI FUNCȚIONARULUI PUBLIC Hotel Anda
Hotel Mara
Sinaia
900 lei 380 lei /zi
2660 lei
2. MANAGEMENT ȘI LEADERSHIP. COMUNICAREA CA INSTRUMENT DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A PERFORMANȚELOR INDIVIDUALE ȘI INSTITUȚIONALE * Hotel Anda
Hotel Mara
Sinaia
900 lei 380 lei /zi
2660 lei
3. MARKETINGUL ÎN INSTITUȚIILE PUBLICE H. Montana
Vișeu de Sus
900 lei 330 lei/zi
2310 lei
4. COMPETENŢĂ ŞI RESPONSABILITATE ÎN ACTIVITATEA FUNCŢIONARULUI PUBLIC Hotel Q
Brașov
900 lei 320 lei/zi
2240 lei
5. MANAGEMENT PERFORMANT ŞI PRACTICI EFICIENTE ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ Cheile Gradiștei
Moieciu
900 lei 340 lei/zi
2380 lei
Programele marcate cu * sunt autorizate ANC. Pentru mai multe detalii, vă rugam să ne contactați! Prețurile afișate includ T.V.A.

Lista programelor pentru luna: DECEMBRIE

Perioada: 01.12 - 08.12.2019

Nr. crt. Denumire program Locația Tarif curs 7 zile Tarif cameră/zi Tarif cazare perioadă
1. DEONTOLOGIA FUNCȚIEI PUBLICE. PRINCIPII LEGALE ȘI APLICAȚII PRACTICE Hotel Silva
Bușteni
900 lei 330 lei/zi
2310lei
2. BIODIVERSITATE ȘI DEZVOLTARE DURABILĂ. GESTIUNEA PROBLEMELOR DE MEDIU Hotel Silva
Bușteni
900 lei 330 lei/zi
2310lei
3. POLITICI ȘI STRATEGII DE DEZVOLTARE A INSTITUȚIILOR PUBLICE Hotel Szeifert
Sovata
900 lei 360 lei/zi
2520 lei
4. MANAGEMENTUL ACHIZIŢIILOR ÎN CADRUL PROIECTELOR FINANŢATE DIN FONDURI EUROPENE * Hotel Szeifert
Sovata
900 lei 360 lei/zi
2520 lei
5. ETICĂ ŞI CONDUITĂ ÎN ACTIVITATEA FUNCŢIONARULUI PUBLIC H. Montana
Vișeu de Sus
900 lei 330 lei/zi
2310 lei
6. COMUNICARE ȘI MUNCA ÎN ECHIPĂ- CAZURI PRACTICE APLICABILE IN INSTITUȚIILE PUBLICE * H. Bulevard
Predeal
900 lei 320 lei/zi
2240lei
7. MANAGEMENTUL RISCULUI ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ H. Bulevard
Predeal
900 lei 320 lei/zi
2240lei
8. SISTEMUL DE CONTROL INTERN MANAGERIAL – O.S.G.G. 600/ 2018 * H. President
Olănești
900 lei 350 lei/zi
2450lei
9. MANAGEMENTUL CALITAȚII. IMPLEMENTAREA ÎN CADRUL INSTITUȚIEI PUBLICE * H. President
Olănești
900 lei 350 lei/zi
2450lei
10. FUNCTIONARUL PUBLIC. LEGISLATIE COMPARATA PE PLAN EUROPEAN H. President
Olănești
900 lei 350 lei/zi
2450lei
11. BAZELE ADMINISTRATIEI PUBLICE. ADOPTAREA SI EMITEREA ACTELOR ADMINISTRATIVE Cheile Gradiștei
Moieciu
900 lei 340 lei/zi
2380 lei
12. ASISTENȚA SOCIALĂ, PROTECȚIA ȘI DREPTURILE COPILULUI Cheile Gradiștei
Moieciu
900 lei 340 lei/zi
2380 lei
Programele marcate cu * sunt autorizate ANC. Pentru mai multe detalii, vă rugam să ne contactați! Prețurile afișate includ T.V.A.

Perioada: 08.12 - 15.12.2019

Nr. crt. Denumire program Locația Tarif curs 7 zile Tarif cameră/zi Tarif cazare perioadă
1. MANAGEMENT ȘI LEADERSHIP. COMUNICAREA CA INSTRUMENT DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A PERFORMANȚELOR INDIVIDUALE ȘI INSTITUȚIONALE * Hotel Anda
Hotel Mara
Sinaia
900 lei 380 lei /zi
2660 lei
2. EFICIENTIZAREA ACTIVITĂŢILOR DE ORDINE PUBLICĂ Hotel Anda
Hotel Mara
Sinaia
900 lei 380 lei /zi
2660 lei
3. BUNE PRACTICI PENTRU O COMUNICARE EFICIENTĂ ÎN INSTITUŢIILE PUBLICE * H. Montana
Vișeu de Sus
900 lei 330 lei/zi
2310 lei
4. DREPTURILE OMULUI ŞI STRATEGII ANTIDISCRIMINRE APLICABILE ÎN INSTITUŢIILE PUBLICE CT Vânătorul
Durău
900 lei 355 lei/zi
2485 lei
5. TEHNICI DE NEGOCIERE ȘI UZANȚE DE PROTOCOL ÎN INSTITUȚIILE PUBLICE * CT Vânătorul
Durău
900 lei 355 lei/zi
2485 lei
6. REVIZUIREA HOTĂRÂRILOR ÎN CONTENCIOS ADMINISTRATIV ÎN LUMINA JURISPRUDENŢEI CURŢII CONSTITUŢIONALE A ROMÂNIEI ŞI A CURŢII DE JUSTIŢIE A UE Hotel Silva
Bușteni
900 lei 330 lei/zi
2310lei
7. ASISTENȚĂ SOCIALĂ, PROTECȚIA ȘI DREPTURILE COPILULUI Hotel Silva
Bușteni
900 lei 330 lei/zi
2310lei
Pentru mai multe detalii, vă rugam să ne contactați! Prețurile afișate includ T.V.A.

Nimic mai simplu! Alegi cursul la care vrei să participi, completezi formularul și ni-l trimiți!

Ne puteți trimite formularul la una dintre adresele de mail inscrieri@adminpedia.ro sau la office@adminpedia.ro. Pentru orice neclarificare ne puteți contacta atât pe email cât și telefonic!