Graficul programelor Adminpedia

Graficul este valabil pentru perioada APRILIE - DECEMBRIE 2019

Lista programelor pentru luna: AUGUST

Perioada: 25.08 - 01.09.2019

Nr. crt. Denumire program Locația Tarif curs 7 zile Tarif cameră/zi Tarif cazare perioadă
1. MANAGEMENT ȘI LEADERSHIP. COMUNICAREA CA INSTRUMENT DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A PERFORMANȚELOR INDIVIDUALE ȘI INSTITUȚIONALE Hotel Siret
Mamaia
900 lei 410 lei/zi
2870 lei
2. ASPECTE TEORETICE ŞI PRACTICE PRIVIND TIPURILE DE LITIGII ÎN CARE POT FI IMPLICATE AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE Hotel Siret
Mamaia
900 lei 410 lei/zi
2870 lei
3. MARKETINGUL ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ Hotel Siret
Mamaia
900 lei 410 lei/zi
2870 lei
4. MANAGEMENTUL TIMPULUI ȘI STRESULUI ÎN ACTIVITATEA FUNCȚIONARULUI PUBLIC Hotel Siret
Mamaia
900 lei 410 lei/zi
2870 lei
5. CODUL EUROPEAN AL BUNEI CONDUITE ADMINISTRATIVE H Florida
Mamaia
900 lei 2555 lei
2415 lei economic
6. COMUNICARE ȘI MUNCA ÎN ECHIPĂ- CAZURI PRACTICE APLICABILE IN INSTITUȚIILE PUBLICE H Florida
Mamaia
900 lei 2555 lei
2415 lei economic
7. MANAGEMENT STRATEGIC ÎN INSTITUȚIILE PUBLICE H Florida
Mamaia
900 lei 2555 lei
2415 lei economic
8. DEONTOLOGIA FUNCȚIEI PUBLICE. PRINCIPII LEGALE ȘI APLICAȚII PRACTICE H Caraiman
Mamaia
900 lei 375 lei/zi
2625 lei
9. PRINCIPIILE DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A ADMINISTRAŢIEI PUBLICE H Vox Maris
Costinești
900 lei 2555 lei
2405 lei economic
10. LIDERII ŞI LEADERSHIP-UL ÎN INSTITUŢIA PUBLICĂ H Vox Maris
Costinești
900 lei 2555 lei
2405 lei economic
11. MANAGEMENT PERFORMANT ŞI PRACTICI EFICIENTE ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ H Vox Maris
Costinești
900 lei 2555 lei
2405 lei economic
12. GESTIONAREA SPAŢIALĂ A TERITORIULUI ROMÂNIEI PRIN INTERMEDIUL AMENAJÃRII TERITORIULUI ŞI AL URBANISMULUI Hotel Q
Neptun
900 lei 2380 lei
2195 lei economic
13. APLICAREA PRINCIPIILOR NOULUI COD ADMINISTRATIV ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ Hotel Q
Neptun
900 lei 2380 lei
2195 lei economic
14. TEHNICI DE ORGANIZARE, PROTOCOL, CORESPONDENŢĂ, SECRETARIAT ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ Hotel Q
Neptun
900 lei 340 lei/zi
2380 lei
15. CONTRACTE ADMINISTRATIVE, PATRIMONIU ŞI ACHIZIŢII PUBLICE – NOUTĂŢI LEGISLATIVE Hotel Q
Neptun
900 lei 2380 lei
2195 lei economic
16. ÎNDATORIRILE ŞI DREPTURILE FUNCŢIONARILOR PUBLICI Hotel Florida
Mamaia
900 lei 365 lei/zi
2555 lei
17. MANAGEMENT ȘI LEADERSHIP. COMUNICAREA CA INSTRUMENT DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A PERFORMANȚELOR INDIVIDUALE ȘI INSTITUȚIONALE Hotel Szeifert
Sovata
900 lei 380 lei/zi
2660 lei
18. ETICĂ ȘI INTEGRITATE. COMBATEREA CORUPȚIEI ȘI EVITAREA ABUZULUI ÎN INSTITUȚIILE PUBLICE Hotel Szeifert
Sovata
900 lei 380 lei/zi
2660 lei
19. BAZELE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE. ADOPTAREA ŞI EMITEREA ACTELOR ADMINISTRATIVE Hotel Szeifert
Sovata
900 lei 380 lei/zi
2660 lei
20. PERFORMANȚĂ, COMPETENȚĂ ȘI EFICIENȚĂ ÎN INSTITUȚIILE PUBLICE Hotel Szeifert
Sovata
900 lei 2660 lei/zi
2415 lei economic
21. CULTURA ORGANIZAȚIONALĂ ÎN INSTITUȚIILE PUBLICE CT Vânătorul
Durău
900 lei 355 lei/zi
2485 lei
22. GESTIONAREA STRESULUI ÎN ACTIVITATEA FUNCŢIONARULUI PUBLIC Compl. Cheile Gradiștei
Moieciu
900 lei 340 lei/zi
2380 lei
23. MANAGEMENTUL SCHIMBĂRII ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ Hotel Diana
Hotel Afrodita
900 lei 510 lei/zi
3570 lei
24. MANAGEMENTUL PROTECŢIEI DATELOR CU CARACTER PERSONAL Hotel Silva
Bușteni
900 lei 330 lei/zi
2310 lei
25. MANAGEMENTUL INTEGRAT AL DEŞEURILOR-CAZURI PRACTICE Hotel Silva
Bușteni
900 lei 330 lei/zi
2310 lei
26. MANAGEMENT PERFORMANT ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ H. Montana
Vișeu de Sus
900 lei 380 lei/zi
2660 lei
27. ADMINISTRAREA EFICIENTĂ A IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE * H.Hyperion
Băile Felix
900 lei 440 lei/zi
3080 lei
28. TRANSPARENȚĂ DECIZIONALĂ, COMUNICARE ȘI ACCES LA INFORMAȚIILE PUBLICE H.Hyperion
Băile Felix
900 lei 440 lei/zi
3080 lei
Pentru mai multe detalii, vă rugam să ne contactați! Prețurile afișate includ T.V.A.

Lista programelor pentru luna: SEPTEMBRIE

Perioada: 01.09 – 08.09.2019

Nr. crt. Denumire program Locația Tarif curs 7 zile Tarif cameră/zi Tarif cazare perioadă
1. ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ MODERNĂ-PERFORMANȚĂ ȘI EFICIENȚĂ Hotel Florida Mamaia 900 lei 2380 lei 2240 lei economic
2. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL- APLICAȚII PRACTICE ÎN INSTITUȚIILE PUBLICE Hotel Siret Mamaia 900 lei 410 lei/zi 2870 lei
3. COMPETENŢĂ ŞI RESPONSABILITATE ÎN ACTIVITATEA FUNCŢIONARULUI PUBLIC Hotel Siret Mamaia 900 lei 410 lei/zi 2870 lei
4. LIDERII ŞI LEADERSHIP-UL ÎN INSTITUŢIA PUBLICĂ Hotel Siret Mamaia 900 lei 410 lei/zi 2870 lei
5. POLITICI ȘI STRATEGII DE DEZVOLTARE A INSTITUȚIILOR PUBLICE Hotel Siret Mamaia 900 lei 410 lei/zi 2870 lei
6. COMUNICARE ȘI MUNCA ÎN ECHIPĂ- CAZURI PRACTICE APLICABILE IN INSTITUȚIILE PUBLICE H Florida Mamaia 900 lei 2380 lei 2240 lei economic
7. PARTENERIATUL PUBLIC-PRIVAT. APLICAREA CADRULUI NORMATIV H Florida Mamaia 900 lei 2380 lei 2240 lei economic
8. APLICAREA PRINCIPIILOR NOULUI COD ADMINISTRATIV ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ Hotel Florida Mamaia 900 lei 2380 lei 2240 lei economic
9. ETICĂ ŞI CONDUITĂ ÎN ACTIVITATEA FUNCŢIONARULUI PUBLIC H Vox Maris Costinești 900 lei 335 lei/zi 2345 lei
10. ROLURILE ŞI RESPONSABILITĂŢILE PERSONALULUI TEHNIC DIN INSTITUŢIILE PUBLICE H Caraiman Mamaia 900 lei 300 lei/zi 2100 lei
11. MANAGEMENTUL DOCUMENTELOR ÎN INSTITUŢIILE PUBLICE H Caraiman Mamaia 900 lei 300 lei/zi 2100 lei
12. FUNCTIONARUL PUBLIC. LEGISLATIE COMPARATA PE PLAN EUROPEAN Hotel Q Neptun 900 lei 2380 lei 2195 lei economic
13. GESTIONAREA STRESULUI ÎN ACTIVITATEA FUNCŢIONARULUI PUBLIC Hotel Q Neptun 900 lei 2380 lei 2195 lei economic
14. NOŢIUNI FUNDAMENTALE DE DREPT ADMINISTRATIV – BAZELE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE Hotel Q Neptun 900 lei 340 lei/zi 2380 lei
15. GESTIONAREA SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ ÎN INSTITUȚIILE PUBLICE Hotel Q Neptun 900 lei 2380 lei 2195 lei economic
16. CURS PRACTIC DE SCRIERE A PROIECTELOR ŞI ACCESAREA FONDURILOR EUROPENE Hotel Szeifert Sovata 900 lei 2660 lei/zi 2415 lei economic
17. CONTESTAȚIILE - CĂI ADMINISTRATIVE DE ATAC ÎMPOTRIVA ACTELOR ÎNCHEIATE DE ORGANISMELE CU ATRIBUȚII DE CONTROL Hotel Szeifert Sovata 900 lei 2660 lei 2415 lei economic
18. COMUNICARE ȘI MUNCA ÎN ECHIPĂ- CAZURI PRACTICE APLICABILE IN INSTITUȚIILE PUBLICE Hotel Szeifert Sovata 900 lei 2660 lei 2415 lei economic
19. MANAGEMENT ȘI LEADERSHIP. COMUNICAREA CA INSTRUMENT DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A PERFORMANȚELOR INDIVIDUALE ȘI INSTITUȚIONALE CT Vânătorul Durău 900 lei 355 lei/zi 2485 lei
20. DEONTOLOGIA ŞI INTEGRITATEA ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ Hotel Anda Hotel Mara Sinaia 900 lei 380 lei/zi 2660 lei
21. MANAGEMENTUL PROTECŢIEI DATELOR CU CARACTER PERSONAL Compl. Cheile Gradiștei Moieciu 900 lei 340 lei/zi 2380 lei
22. ETICĂ ŞI CONDUITĂ ÎN ACTIVITATEA FUNCŢIONARULUI PUBLIC Compl. Cheile Gradiștei Moieciu 900 lei 340 lei/zi 2380 lei
23. MANAGEMENTUL INTEGRAT AL DEŞEURILOR - cazuri practice aplicabile in institutiile publice - H. Bulevard Predeal 900 lei 350 lei/zi 2450 lei
24. TEHNICI DE ORGANIZARE, PROTOCOL, CORESPONDENŢĂ, SECRETARIAT ÎN INSTITUȚIILE PUBLICE H. Bulevard Predeal 900 lei 350 lei/zi 2450 lei
25. POLITICI ȘI STRATEGII DE DEZVOLTARE A INSTITUȚIILOR PUBLICE Hotel Q Brașov 900 lei 350 lei/zi 2450 lei
26. CULTURA ORGANIZAȚIONALĂ ÎN INSTITUȚIILE PUBLICE Hotel Q Brașov 900 lei 350 lei/zi 2450 lei
27. MODELE DE BUNE PRACTIC IAPLICATE ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ H.Hyperion Băile Felix 900 lei 440 lei/zi 3080 lei
28. ETICĂ, INTEGRITATE, TRANSPARENȚĂ DECIZIONALĂ ȘI COMBATEREA CORUPȚIEI ÎN INSTITUȚIILE PUBLICE H. President Olănești 900 lei 373 lei/zi 2611 lei
29. MANAGEMENTUL CALITAȚII. IMPLEMENTAREA ÎN CADRUL INSTITUȚIEI PUBLICE * H. President Olănești 900 lei 373 lei/zi 2611 lei
30. SISTEMUL DE CONTROL INTERN MANAGERIAL – O.S.G.G. 600/ 2018: 2015 * H. President Olănești 900 lei 373 lei/zi 2611 lei
Pentru mai multe detalii, vă rugam să ne contactați! Prețurile afișate includ T.V.A.

Perioada: 08.09 – 15.09.2019

Nr. crt. Denumire program Locația Tarif curs 7 zile Tarif cameră/zi Tarif cazare perioadă
1. . LIDERII ŞI LEADERSHIP-UL ÎN INSTITUŢIA PUBLICĂ Hotel Siret
Mamaia
900 lei 365 lei/zi
2555 lei
2. ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ MODERNĂ-PERFORMANȚĂ ȘI EFICIENȚĂ Hotel Siret
Mamaia
900 lei 365 lei/zi
2555 lei
3. ASISTENTA SOCIALA, PROTECTIA SI DREPTURILE COPILULUI H Caraiman
Mamaia
900 lei 300 lei/zi
2100 lei
4. PERFORMANȚĂ, COMPETENȚĂ ȘI EFICIENȚĂ ÎN INSTITUȚIILE PUBLICE H Florida
Mamaia
900 lei 2240 lei
2100 lei economic
5. LEADERSHIP, COMUNICARE ȘI MOTIVARE ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ H Florida
Mamaia
900 lei 2240 lei
2100 lei economic
6. COMUNICARE ȘI MUNCA ÎN ECHIPĂ- CAZURI PRACTICE APLICABILE IN INSTITUȚIILE PUBLICE H Vox Maris
Costinești
900 lei 2345 lei
2205 lei economic
7. DREPTURILE OMULUI ŞI STRATEGII ANTIDISCRIMINARE APLICABILE ÎN INSTITUŢIILE PUBLICE Hotel Q
Neptun
900 lei 320 lei/zi
2240 lei
8. APLICAREA PRINCIPIILOR NOULUI COD ADMINISTRATIV ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ Hotel Q
Neptun
900 lei 2240 lei
2045 lei economic
9. ANTI-CORUPȚIE ȘI INTEGRITATE ÎN SECTORUL PUBLIC H Vox Maris
Costinești
900 lei 2345 lei
2205 lei economic
10. COMUNICARE ȘI MUNCA ÎN ECHIPĂ- CAZURI PRACTICE APLICABILE IN INSTITUȚIILE PUBLICE * Hotel Szeifert
Sovata
900 lei 360 lei/zi
2520 lei
11. POLITICI ȘI STRATEGII DE DEZVOLTARE A INSTITUȚIILOR PUBLICE Hotel Szeifert
Sovata
900 lei 360 lei/zi
2520 lei
12. APLICAREA PRINCIPIILOR NOULUI COD ADMINISTRATIV ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ Hotel Szeifert
Sovata
900 lei 360 lei/zi
2520 lei
13. ASPECTE TEORETICE ŞI PRACTICE PRIVIND TIPURILE DE LITIGII ÎN CARE POT FI IMPLICATE AUTORITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE Hotel Szeifert
Sovata
900 lei 360 lei/zi
2520 lei
14. TEHNICI DE NEGOCIERE ŞI UZANŢE DE PROTOCOL APLICABILE ÎN INSTITUŢIILE PUBLICE * Hotel Silva
Bușteni
900 lei 330 lei/zi
2310 lei
15. GESTIUNEA ȘI ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT AL STATULUI ȘI AL UNITĂȚILOR ADMINISTRATIV Hotel Silva
Bușteni
900 lei 330 lei/zi
2310 lei
16. BIODIVERSITATE ȘI DEZVOLTARE DURABILĂ. GESTIUNEA PROBLEMELOR DE MEDIU H. Bulevard
Predeal
900 lei 350 lei/zi
2450 lei
17. MANAGEMENT ȘI LEADERSHIP. COMUNICAREA CA INSTRUMENT DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A PERFORMANȚELOR INDIVIDUALE ȘI INSTITUȚIONALE * H. Bulevard
Predeal
900 lei 350 lei/zi
2450 lei
18. MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE ŞI SALARIZAREA ÎN INSTITUŢIILE PUBLICE CT Vânătorul
Durău
900 lei 355 lei/zi
2485 lei
19. MANAGEMENT STRATEGIC ÎN INSTITUŢIILE PUBLICE CT Vânătorul
Durău
900 lei 355 lei/zi
2485 lei
20. ANTI-CORUPȚIE ȘI INTEGRITATE ÎN SECTORUL PUBLIC H. Montana
Vișeu de Sus
900 lei 380 lei/zi
2660lei
21. MANAGEMENT ADMINISTRATIV, MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE SI MANAGEMENTUL PERFORMANTEI IN INSTITUTII PUBLICE SI UNITATI SUBORDONATE Hotel Diana
Hotel Afrodita
B. Herculane
900 lei 447 lei/zi
3129lei
22. COMPETENTE INFORMATICE - CRESTEREA EFICIENTEI PRIN FOLOSIREA TEHNOLOGIILOR DIGITALE LA INSTITUTII PUBLICE SI UNITATI SUBORDONATE * Hotel Diana
Hotel Afrodita
B. Herculane
900 lei 447 lei/zi
3129lei /
23. ROLUL RETELELOR SOCIALE IN INSTITUTIILE PUBLICE H.Hyperion
Băile Felix
900 lei 440 lei/zi
3080lei
Pentru mai multe detalii, vă rugam să ne contactați! Prețurile afișate includ T.V.A.

Perioada: 15.09 – 22.09.2019

Nr. crt. Denumire program Locația Tarif curs 7 zile Tarif cameră/zi Tarif cazare perioadă
1. MANAGEMENT ȘI LEADERSHIP. COMUNICAREA CA INSTRUMENT DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A PERFORMANȚELOR INDIVIDUALE ȘI INSTITUȚIONALE * H Florida
Mamaia
900 lei 320 lei/zi
2240 lei
2. CORUPȚIE, ANTI-CORUPȚIE ȘI INTEGRITATE IN SECTORUL PUBLIC * Hotel Siret
Mamaia
900 lei 365 lei/zi
2555 lei
3. DEONTOLOGIA FUNCȚIEI PUBLICE. PRINCIPII LEGALE ȘI APLICAȚII PRACTICE Hotel Siret
Mamaia
900 lei 365 lei/zi
2555 lei
4. LIDERII ŞI LEADERSHIP-UL ÎN INSTITUŢIA PUBLICĂ Hotel Szeifert
Sovata
900 lei 360 lei/zi
2520 lei
5. GESTIONAREA STRESULUI ÎN ACTIVITATEA FUNCŢIONARULUI PUBLIC Hotel Szeifert
Sovata
900 lei 360 lei/zi
2520 lei
6. REVIZUIREA HOTĂRÂRILOR ÎN CONTENCIOS ADMINISTRATIV ÎN LUMINA JURISPRUDENŢEI CURŢII CONSTITUŢIONALE A ROMÂNIEI ŞI A CURŢII DE JUSTIŢIE A UE Hotel Q
Brașov
900 lei 350 lei/zi
2450 lei
7. DREPT ADMINISTRATIV COMPARAT ŞI INSTITUŢII ALE UE Hotel Q
Brașov
900 lei 350 lei/zi
2450 lei
8. ETICĂ ȘI INTEGRITATE. COMBATEREA CORUPȚIEI ȘI EVITAREA ABUZULUI ÎN INSTITUȚIILE PUBLICE* H. Bulevard
Predeal
900 lei 350 lei/zi
2450 lei
9. MARKETINGUL ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ Cheile Gradiștei
Moieciu
900 lei 340 lei/zi
2380 lei
10. CULTURA ORGANIZAȚIONALĂ ÎN INSTITUȚIILE PUBLICE Cheile Gradiștei
Moieciu
900 lei 340 lei/zi
2380 lei
11. TEHNICI DE NEGOCIERE ȘI UZANȚE DE PROTOCOL ÎN INSTITUȚIILE PUBLICE * Hotel Anda
Hotel Mara
Sinaia
900 lei 380 lei/zi
2660 lei
12. BAZELE ADMINISTRATIEI PUBLICE. ADOPTAREA SI EMITEREA ACTELOR ADMINISTRATIVE Hotel Anda
Hotel Mara
Sinaia
900 lei 380 lei/zi
2660 lei
13. ROLUL REȚELELOR SOCIALE ÎN ACTIVITATEA INSTITUȚIILOR PUBLICE CT Vânătorul
Durău
900 lei 355 lei/zi
2485 lei
14. CONTROLUL FINANCIAR PREVENTIV, DE LA ORGANIZARE LA MONITORIZARE, ÎN INSTITUȚIILE PUBLICE * H.Hyperion
Băile Felix
900 lei 440 lei/zi
3080lei
15. MANAGEMENTUL FINANCIAR AL INSTITUȚIILOR PUBLICE * H.Hyperion
Băile Felix
900 lei 440 lei/zi
3080lei /
Programele marcate cu * sunt autorizate ANC. Pentru mai multe detalii, vă rugam să ne contactați! Prețurile afișate includ T.V.A.

Perioada: 22.09 – 29.09.2019

Nr. crt. Denumire program Locația Tarif curs 7 zile Tarif cameră/zi Tarif cazare perioadă
1. PARTENERIATUL PUBLIC-PRIVAT. APLICAREA CADRULUI NORMATIV Cormoran Resort Uzlina
Murighiol
900 lei 430 lei/zi
3010 lei
2. CORUPȚIE, ANTI-CORUPȚIE ȘI INTEGRITATE IN SECTORUL PUBLIC * Cormoran Resort Uzlina
Murighiol
900 lei 430 lei/zi
3010 lei
3. PROTECȚIA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI H. Montana
Vișeu de Sus
900 lei 330 lei/zi
2310 lei
4. ANTI-CORUPȚIE ȘI INTEGRITATE ÎN SECTORUL PUBLIC * H. Montana
Vișeu de Sus
900 lei 380 lei/zi
2660lei
5. LIDERII ŞI LEADERSHIP-UL ÎN INSTITUŢIA PUBLICĂ Hotel Silva
Bușteni
900 lei 330 lei/zi
2310lei
6. COMPETENŢĂ ŞI RESPONSABILITATE ÎN ACTIVITATEA FUNCŢIONARULUI PUBLIC Hotel Silva
Bușteni
900 lei 330 lei/zi
2310lei
7. FUNCTIONARUL PUBLIC. LEGISLATIE COMPARATA PE PLAN EUROPEAN H. President
Olănești
900 lei 350 lei/zi
2450lei
8. SISTEMUL DE CONTROL INTERN MANAGERIAL – O.S.G.G. 600/ 2018 * H. President
Olănești
900 lei 350 lei/zi
2450lei
9. NOUTĂȚI LEGISLATIV-ADMINISTRATIVE ȘI BUNE PRACTICI ÎN ACHIZIȚII PUBLICE * Hotel Szeifert
Sovata
900 lei 360 lei/zi
2520 lei
10. COMUNICARE ŞI CORESPONDENŢĂ ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ * Hotel Szeifert
Sovata
900 lei 360 lei/zi
2520 lei
Programele marcate cu * sunt autorizate ANC. Pentru mai multe detalii, vă rugam să ne contactați! Prețurile afișate includ T.V.A.

Perioada: 29.09 – 06.10.2019

Nr. crt. Denumire program Locația Tarif curs 7 zile Tarif cameră/zi Tarif cazare perioadă
1. ANTI-CORUPȚIE ȘI INTEGRITATE ÎN SECTORUL PUBLIC * Hotel Anda
Hotel Mara
Sinaia
900 lei 380 lei/zi
2660lei
2. POLITICI ȘI STRATEGII DE DEZVOLTARE A INSTITUȚIILOR PUBLICE Hotel Anda
Hotel Mara
Sinaia
900 lei 380 lei/zi
2660lei
3. BAZELE ADMINISTRATIEI PUBLICE. ADOPTAREA SI EMITEREA ACTELOR ADMINISTRATIVE Cheile Gradiștei
Moieciu
900 lei 340 lei/zi
2380 lei
4. DREPT ADMINISTRATIV COMPARAT ŞI INSTITUŢII ALE U.E. Cheile Gradiștei
Moieciu
900 lei 340 lei/zi
2380 lei
5. MANAGEMENTUL PROTECŢIEI DATELOR CU CARACTER PERSONAL Hotel Q
Brașov
900 lei 320 lei/zi
2240 lei
6. ETICĂ ŞI CONDUITĂ ÎN ACTIVITATEA FUNCŢIONARULUI PUBLIC Hotel Q
Brașov
900 lei 320 lei/zi
2240 lei
7. BUNE PRACTICI PENTRU O COMUNICARE EFICIENTĂ ÎN INSTITUŢIILE PUBLICE * CT Vânătorul
Durău
900 lei 355 lei/zi
2485 lei
8. MARKETINGUL ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ H.Hyperion
Băile Felix
900 lei 395 lei/zi
2765 lei
9. DREPTURILE OMULUI ŞI STRATEGII ANTIDISCRIMINARE APLICABILE ÎN INSTITUŢIILE PUBLICE H.Hyperion
Băile Felix
900 lei 395 lei/zi
2765 lei
Programele marcate cu * sunt autorizate ANC. Pentru mai multe detalii, vă rugam să ne contactați! Prețurile afișate includ T.V.A.

Lista programelor pentru luna: OCTOMBRIE

Perioada: 06.10 – 13.10.2019

Nr. crt. Denumire program Locația Tarif curs 7 zile Tarif cameră/zi Tarif cazare perioadă
1. ETICĂ, INTEGRITATE, TRANSPARENȚĂ DECIZIONALĂ ȘI COMBATEREA CORUPȚIEI ÎN INSTITUȚIILE PUBLICE * Hotel Szeifert
Sovata
900 lei 360 lei/zi
2520 lei
2. NOUTĂȚI LEGISLATIV-ADMINISTRATIVE ȘI BUNE PRACTICI ÎN ACHIZIȚII PUBLICE * Hotel Szeifert
Sovata
900 lei 360 lei/zi
2520 lei
3. ROLUL REȚELELOR SOCIALE ÎN ACTIVITATEA INSTITUȚIILOR PUBLICE H. Montana
Vișeu de Sus
900 lei 330 lei/zi
2310 lei
4. MANAGEMENT ADMINISTRATIV. MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE ȘI MANAGEMENTUL PERFORMANȚEI ÎN INSTITUȚII PUBLICE ȘI UNITĂȚI SUBORDONATE Hotel Diana
Hotel Afrodita
B. Herculane
900 lei 447 lei/zi
3129lei
5. MANAGEMENTUL DOCUMENTELOR - SECRETARIAT, ARHIVARE, BIBLIOTECONOMIE - METODE ŞI TEHNICI PENTRU ASIGURAREA PERFORMANŢEI Hotel Diana
Hotel Afrodita
B. Herculane
900 lei 447 lei/zi
3129lei
6. CURS PRACTIC DE SCRIERE A PROIECTELOR CU FINANȚARE DIN POR * H. Bulevard
Predeal
900 lei 320 lei/zi
2240lei
7. COMUNICARE ȘI MUNCA ÎN ECHIPĂ- CAZURI PRACTICE APLICABILE IN INSTITUȚIILE PUBLICE * H. Bulevard
Predeal
900 lei 320 lei/zi
2240lei
Programele marcate cu * sunt autorizate ANC. Pentru mai multe detalii, vă rugam să ne contactați! Prețurile afișate includ T.V.A.

Perioada: 13.10 – 20.10.2019

Nr. crt. Denumire program Locația Tarif curs 7 zile Tarif cameră/zi Tarif cazare perioadă
1. REDACTAREA ACTELOR NORMATIVE. PROCEDURA DE REDACTARE, ADOPTARE/EMITERE ȘI ADUCERE LA CUNOȘTINȚĂ A ACTELOR NORMATIVE Hotel Anda
Hotel Mara
Sinaia
900 lei 380 lei/zi
2660lei
2. DREPTURILE OMULUI ŞI STRATEGII ANTIDISCRIMINARE APLICABILE ÎN INSTITUŢIILE PUBLICE Hotel Anda
Hotel Mara
Sinaia
900 lei 380 lei/zi
2660lei
3. MARKETINGUL ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ CT Vânătorul
Durău
900 lei 355 lei/zi
2485 lei
4. ANTI-CORUPȚIE ȘI INTEGRITATE ÎN SECTORUL PUBLIC * Cheile Gradiștei
Moieciu
900 lei 340 lei/zi
2380 lei /
Perioadă
5. MANAGEMENTUL SCHIMBĂRII ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ Cheile Gradiștei
Moieciu
900 lei 340 lei/zi
2380 lei
6. MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE ŞI SALARIZAREA ÎN INSTITUŢIILE PUBLICE * Hotel Q
Brașov
900 lei 320 lei/zi
2240 lei
Programele marcate cu * sunt autorizate ANC. Pentru mai multe detalii, vă rugam să ne contactați! Prețurile afișate includ T.V.A.

Perioada: 20.10 – 27.10.2019

Nr. crt. Denumire program Locația Tarif curs 7 zile Tarif cameră/zi Tarif cazare perioadă
1. DEONTOLOGIA FUNCȚIEI PUBLICE. PRINCIPII LEGALE ȘI APLICAȚII PRACTICE Hotel Silva
Bușteni
900 lei 330 lei/zi
2310lei
2. BIODIVERSITATE ȘI DEZVOLTARE DURABILĂ. GESTIUNEA PROBLEMELOR DE MEDIU Hotel Silva
Bușteni
900 lei 330 lei/zi
2310lei
3. POLITICI ȘI STRATEGII DE DEZVOLTARE A INSTITUȚIILOR PUBLICE Hotel Szeifert
Sovata
900 lei 360 lei/zi
2520 lei
4. MANAGEMENTUL ACHIZIŢIILOR ÎN CADRUL PROIECTELOR FINANŢATE DIN FONDURI EUROPENE * Hotel Szeifert
Sovata
900 lei 360 lei/zi
2520 lei
5. ETICĂ ŞI CONDUITĂ ÎN ACTIVITATEA FUNCŢIONARULUI PUBLIC H. Montana
Vișeu de Sus
900 lei 330 lei/zi
2310 lei
6. COMUNICARE ȘI MUNCA ÎN ECHIPĂ- CAZURI PRACTICE APLICABILE IN INSTITUȚIILE PUBLICE * H. Bulevard
Predeal
900 lei 320 lei/zi
2240lei
7. MANAGEMENTUL RISCULUI ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ H. Bulevard
Predeal
900 lei 320 lei/zi
2240lei
8. SISTEMUL DE CONTROL INTERN MANAGERIAL – O.S.G.G. 600/ 2018 * H. President
Olănești
900 lei 350 lei/zi
2450lei
9. MANAGEMENTUL CALITAȚII. IMPLEMENTAREA ÎN CADRUL INSTITUȚIEI PUBLICE * H. President
Olănești
900 lei 350 lei/zi
2450lei
10. FUNCTIONARUL PUBLIC. LEGISLATIE COMPARATA PE PLAN EUROPEAN H. President
Olănești
900 lei 350 lei/zi
2450lei
11. BAZELE ADMINISTRATIEI PUBLICE. ADOPTAREA SI EMITEREA ACTELOR ADMINISTRATIVE Cheile Gradiștei
Moieciu
900 lei 340 lei/zi
2380 lei
12. ASISTENȚA SOCIALĂ, PROTECȚIA ȘI DREPTURILE COPILULUI Cheile Gradiștei
Moieciu
900 lei 340 lei/zi
2380 lei
Programele marcate cu * sunt autorizate ANC. Pentru mai multe detalii, vă rugam să ne contactați! Prețurile afișate includ T.V.A.

Perioada: 27.10 – 03.11.2019

Nr. crt. Denumire program Locația Tarif curs 7 zile Tarif cameră/zi Tarif cazare perioadă
1. MARKETINGUL ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ Hotel Q
Brașov
900 lei 320 lei /zi
2240 lei
2. POLITICI ȘI STRATEGII DE DEZVOLTARE A INSTITUȚIILOR PUBLICE Hotel Q
Brașov
900 lei 320 lei/zi
2240 lei
3. CORUPȚIE, ANTI-CORUPȚIE ȘI INTEGRITATE ÎN SECTORUL PUBLIC * Hotel Anda
Sinaia
900 lei 380 lei/zi
2660 lei
4. NOUTĂȚI LEGISLATIV-ADMINISTRATIVE ȘI BUNE PRACTICI ÎN ACHIZIȚII PUBLICE * Hotel Anda
Hotel Mara
Sinaia
900 lei 380 lei /zi
2660 lei
5. DREPT ADMINISTRATIV COMPARAT ŞI INSTITUŢII ALE UE CT Vânătorul
Durău
900 lei 355 lei/zi
2485 lei
Programele marcate cu * sunt autorizate ANC. Pentru mai multe detalii, vă rugam să ne contactați! Prețurile afișate includ T.V.A.

Lista programelor pentru luna: NOIEMBRIE

Perioada: 03.11 - 10.11.2019

Nr. crt. Denumire program Locația Tarif curs 7 zile Tarif cameră/zi Tarif cazare perioadă
1. ACTUL ADMINISTRATIV. LEGALITATEA SI OPORTUNITATEA ACTELOR ADMINISTRATIVE Hotel Silva
Bușteni
900 lei 330 lei/zi
2310 lei
2. TEHNICI DE NEGOCIERE ȘI UZANȚE DE PROTOCOL ÎN INSTITUȚIILE PUBLICE * Hotel Silva
Bușteni
900 lei 330 lei/zi
2310 lei
3. LIDERII ŞI LEADERSHIP-UL ÎN INSTITUŢIA PUBLICĂ Hotel Anda
Hotel Mara
Sinaia
900 lei 380 lei/zi
2660 lei
4. DEONTOLOGIA FUNCȚIEI PUBLICE ȘI A FUNCȚIEI DE DEMNITATE PUBLICĂ Hotel Anda
Hotel Mara
Sinaia
900 lei 380 lei/zi
2660 lei
5. BUNE PRACTICI PENTRU O COMUNICARE EFICIENTĂ ÎN INSTITUŢIILE PUBLICE * Hotel Szeifert
Sovata
900 lei 360 lei/zi
2520 lei
6. MANAGEMENTUL PROTECŢIEI DATELOR CU CARACTER PERSONAL Hotel Szeifert
Sovata
900lei 360 lei/zi
2520 lei
7. CULTURA ORGANIZAȚIONALĂ ÎN INSTITUȚIILE PUBLICE H. Montana
Vișeu de Sus
900 lei 330 lei/zi
2310 lei
Programele marcate cu * sunt autorizate ANC. Pentru mai multe detalii, vă rugam să ne contactați! Prețurile afișate includ T.V.A.

Perioada: 10.11 - 17.11.2019

Nr. crt. Denumire program Locația Tarif curs 7 zile Tarif cameră/zi Tarif cazare perioadă
1. CABINETUL DEMNITARULUI- ROL, ORGANIZARE, ATRIBUȚII Hotel Diana
Hotel Afrodita
B. Herculane
900 lei 447 lei/zi
3129lei
2. GESTIONAREA SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ ÎN INSTITUȚIILE PUBLICE Hotel Diana
Hotel Afrodita
B. Herculane
900 lei 447 lei/zi
3129lei
3. CORUPȚIE, ANTI-CORUPȚIE ȘI INTEGRITATE IN SECTORUL PUBLIC * Hotel Diana
Hotel Afrodita
B. Herculane
900 lei 447 lei/zi
3129lei
4. MANAGEMENT STRATEGIC ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ Cheile Gradiștei
Moieciu
900 lei 340 lei/zi
2380 lei
Programele marcate cu * sunt autorizate ANC. Pentru mai multe detalii, vă rugam să ne contactați! Prețurile afișate includ T.V.A.

Perioada: 18.11 - 25.11.2019

Nr. crt. Denumire program Locația Tarif curs 7 zile Tarif cameră/zi Tarif cazare perioadă
528. NOUTĂȚI LEGISLATIV-ADMINISTRATIVE ȘI BUNE PRACTICI ÎN ACHIZIȚII PUBLICE * H. Bulevard
Predeal
900 lei 320 lei/zi
2240lei
529. BAZELE ADMINISTRATIEI PUBLICE. ADOPTAREA SI EMITEREA ACTELOR ADMINISTRATIVE H. Bulevard
Predeal
900 lei 320 lei/zi
2240lei
530. ACTIVITATEA DE PERSONAL ŞI SALARIZAREA FUNCŢIONARILOR PUBLICI Hotel Szeifert
Sovata
900 lei 360 lei/zi
2520 lei
531. COMUNICARE ȘI MUNCA ÎN ECHIPĂ- CAZURI PRACTICE APLICABILE IN INSTITUȚIILE PUBLICE * Hotel Szeifert
Sovata
900 lei 360 lei/zi
2520 lei
532. POLITICI ȘI STRATEGII DE DEZVOLTARE A INSTITUȚIILOR PUBLICE CT Vânătorul
Durău
900 lei 355 lei/zi
2485 lei
533. FUNCȚIONARUL PUBLIC. LEGISLAȚIE COMPARATĂ PE PLAN EUROPEAN Hotel Silva
Bușteni
900 lei 330 lei /zi
2310 lei
Programele marcate cu * sunt autorizate ANC. Pentru mai multe detalii, vă rugam să ne contactați! Prețurile afișate includ T.V.A.

Perioada: 25.11 - 01.12.2019

Nr. crt. Denumire program Locația Tarif curs 7 zile Tarif cameră/zi Tarif cazare perioadă
1. ORGANIZAREA SI DEZVOLTAREA CARIEREI FUNCȚIONARULUI PUBLIC Hotel Anda
Hotel Mara
Sinaia
900 lei 380 lei /zi
2660 lei
2. MANAGEMENT ȘI LEADERSHIP. COMUNICAREA CA INSTRUMENT DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A PERFORMANȚELOR INDIVIDUALE ȘI INSTITUȚIONALE * Hotel Anda
Hotel Mara
Sinaia
900 lei 380 lei /zi
2660 lei
3. MARKETINGUL ÎN INSTITUȚIILE PUBLICE H. Montana
Vișeu de Sus
900 lei 330 lei/zi
2310 lei
4. COMPETENŢĂ ŞI RESPONSABILITATE ÎN ACTIVITATEA FUNCŢIONARULUI PUBLIC Hotel Q
Brașov
900 lei 320 lei/zi
2240 lei
5. MANAGEMENT PERFORMANT ŞI PRACTICI EFICIENTE ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ Cheile Gradiștei
Moieciu
900 lei 340 lei/zi
2380 lei
Programele marcate cu * sunt autorizate ANC. Pentru mai multe detalii, vă rugam să ne contactați! Prețurile afișate includ T.V.A.

Lista programelor pentru luna: DECEMBRIE

Perioada: 01.12 - 08.12.2019

Nr. crt. Denumire program Locația Tarif curs 7 zile Tarif cameră/zi Tarif cazare perioadă
1. DEONTOLOGIA FUNCȚIEI PUBLICE. PRINCIPII LEGALE ȘI APLICAȚII PRACTICE Hotel Silva
Bușteni
900 lei 330 lei/zi
2310lei
2. BIODIVERSITATE ȘI DEZVOLTARE DURABILĂ. GESTIUNEA PROBLEMELOR DE MEDIU Hotel Silva
Bușteni
900 lei 330 lei/zi
2310lei
3. POLITICI ȘI STRATEGII DE DEZVOLTARE A INSTITUȚIILOR PUBLICE Hotel Szeifert
Sovata
900 lei 360 lei/zi
2520 lei
4. MANAGEMENTUL ACHIZIŢIILOR ÎN CADRUL PROIECTELOR FINANŢATE DIN FONDURI EUROPENE * Hotel Szeifert
Sovata
900 lei 360 lei/zi
2520 lei
5. ETICĂ ŞI CONDUITĂ ÎN ACTIVITATEA FUNCŢIONARULUI PUBLIC H. Montana
Vișeu de Sus
900 lei 330 lei/zi
2310 lei
6. COMUNICARE ȘI MUNCA ÎN ECHIPĂ- CAZURI PRACTICE APLICABILE IN INSTITUȚIILE PUBLICE * H. Bulevard
Predeal
900 lei 320 lei/zi
2240lei
7. MANAGEMENTUL RISCULUI ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ H. Bulevard
Predeal
900 lei 320 lei/zi
2240lei
8. SISTEMUL DE CONTROL INTERN MANAGERIAL – O.S.G.G. 600/ 2018 * H. President
Olănești
900 lei 350 lei/zi
2450lei
9. MANAGEMENTUL CALITAȚII. IMPLEMENTAREA ÎN CADRUL INSTITUȚIEI PUBLICE * H. President
Olănești
900 lei 350 lei/zi
2450lei
10. FUNCTIONARUL PUBLIC. LEGISLATIE COMPARATA PE PLAN EUROPEAN H. President
Olănești
900 lei 350 lei/zi
2450lei
11. BAZELE ADMINISTRATIEI PUBLICE. ADOPTAREA SI EMITEREA ACTELOR ADMINISTRATIVE Cheile Gradiștei
Moieciu
900 lei 340 lei/zi
2380 lei
12. ASISTENȚA SOCIALĂ, PROTECȚIA ȘI DREPTURILE COPILULUI Cheile Gradiștei
Moieciu
900 lei 340 lei/zi
2380 lei
Programele marcate cu * sunt autorizate ANC. Pentru mai multe detalii, vă rugam să ne contactați! Prețurile afișate includ T.V.A.

Perioada: 08.12 - 15.12.2019

Nr. crt. Denumire program Locația Tarif curs 7 zile Tarif cameră/zi Tarif cazare perioadă
1. MANAGEMENT ȘI LEADERSHIP. COMUNICAREA CA INSTRUMENT DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A PERFORMANȚELOR INDIVIDUALE ȘI INSTITUȚIONALE * Hotel Anda
Hotel Mara
Sinaia
900 lei 380 lei /zi
2660 lei
2. EFICIENTIZAREA ACTIVITĂŢILOR DE ORDINE PUBLICĂ Hotel Anda
Hotel Mara
Sinaia
900 lei 380 lei /zi
2660 lei
3. BUNE PRACTICI PENTRU O COMUNICARE EFICIENTĂ ÎN INSTITUŢIILE PUBLICE * H. Montana
Vișeu de Sus
900 lei 330 lei/zi
2310 lei
4. DREPTURILE OMULUI ŞI STRATEGII ANTIDISCRIMINRE APLICABILE ÎN INSTITUŢIILE PUBLICE CT Vânătorul
Durău
900 lei 355 lei/zi
2485 lei
5. TEHNICI DE NEGOCIERE ȘI UZANȚE DE PROTOCOL ÎN INSTITUȚIILE PUBLICE * CT Vânătorul
Durău
900 lei 355 lei/zi
2485 lei
6. REVIZUIREA HOTĂRÂRILOR ÎN CONTENCIOS ADMINISTRATIV ÎN LUMINA JURISPRUDENŢEI CURŢII CONSTITUŢIONALE A ROMÂNIEI ŞI A CURŢII DE JUSTIŢIE A UE Hotel Silva
Bușteni
900 lei 330 lei/zi
2310lei
Programele marcate cu * sunt autorizate ANC. Pentru mai multe detalii, vă rugam să ne contactați! Prețurile afișate includ T.V.A.

Nimic mai simplu! Alegi cursul la care vrei să participi, completezi formularul și ni-l trimiți!

Ne puteți trimite formularul la una dintre adresele de mail inscrieri@adminpedia.ro sau la office@adminpedia.ro. Pentru orice neclarificare ne puteți contacta atât pe email cât și telefonic!