Graficul programelor Adminpedia

Graficul este valabil pentru perioada APRILIE - DECEMBRIE 2019

Lista programelor pentru luna: IUNIE

Perioada: 16.06 - 23.06.2019

Nr. crt. Denumire program Locația Tarif curs 7 zile Tarif cameră/zi Tarif cazare perioadă
1. ACTUL ADMINISTRATIV. LEGALITATEA ȘI OPORTUNITATEA ACTELOR ADMINISTRATIVE H Florida
Mamaia
900 lei 340 lei/zi
2380lei
2. COMPETENŢĂ ŞI RESPONSABILITATE ÎN ACTIVITATEA FUNCŢIONARULUI PUBLIC H Siret
Mamaia
900 lei 365 lei/zi
2555lei
3. LEADERSHIP, COMUNICARE ŞI MOTIVARE ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ H Siret
Mamaia
900 lei 365 lei/zi
2555lei
4. REGIMUL JURIDIC AL INCOMPATIBILITĂȚILOR ŞI AL CONFLICTULUI DE INTERESE ÎN EXERCITAREA FUNCȚIEI PUBLICE H Vox Maris
Costinești
900 lei 335 lei/zi
2345lei
5. CORUPȚIE, ANTI-CORUPȚIE ȘI INTEGRITATE IN SECTORUL PUBLIC H Vox Maris
Costinești
900 lei 335 lei/zi
2345lei
6. FUNCŢIA PUBLICĂ ŞI DEZVOLTAREA CARIEREI FUNCŢIONARULUI PUBLIC H Palas
Mamaia
900 lei 538 lei/zi
3766lei
7. TEHNICI DE NEGOCIERE ŞI UZANŢE DE PROTOCOL APLICABILE ÎN INSTITUŢIILE PUBLICE * H Caraiman
Mamaia
900 lei 315 lei/zi
2205 lei
8. EFICIENTIZAREA ACTIVITĂŢILOR DE ORDINE PUBLICĂ H Caraiman
Mamaia
900 lei 315 lei/zi
2205 lei
9. MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE ŞI SALARIZAREA ÎN INSTITUŢIILE PUBLICE Hotel Q
Neptun
900 lei 340 lei/zi
2380 lei
10. BUNE PRACTICI PENTRU O COMUNICARE EFICIENTĂ ÎN INSTITUŢIILE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE Hotel Q
Neptun
900 lei 340 lei/zi
2380 lei
11. REGLEMENTĂRI NAȚIONALE PRIVIND ASIGURAREA INTEGRITĂȚII ÎN FUNCȚII ȘI DEMNITĂȚI PUBLICE Hotel Favorit
Venus
900 lei 370 lei/zi
2590 lei
12. CULTURA ORGANIZAȚIONALĂ ÎN INSTITUȚIILE PUBLICE Hotel Grand
Eforie Nord
900 lei 305 lei/zi
2135 lei
13. MANAGEMENTUL RISCULUI ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ H Florida
Mamaia
900 lei 340 lei/zi
2380lei
14. MARKETINGUL ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ CT Vânătorul
Durău
900 lei 355 lei/zi
2485 lei
15. MANAGEMENTUL PROTECŢIEI DATELOR CU CARACTER PERSONAL CT Vânătorul
Durău
900 lei 355 lei/zi
2485 lei
16. NOUTĂȚI LEGISLATIV-ADMINISTRATIVE ȘI BUNE PRACTICI ÎN ACHIZIȚII PUBLICE H. Bulevard
Predeal
900 lei 330 lei/zi
2310 lei
17. ETICĂ ȘI INTEGRITATE. COMBATEREA CORUPȚIEI ȘI EVITAREA ABUZULUI ÎN INSTITUȚIILE PUBLICE H. Bulevard
Predeal
900 lei 330 lei/zi
2310 lei
18. CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV Hotel Anda
Hotel Mara
Sinaia
900 lei 380 lei/zi
2660 lei
19. ASISTENȚA SOCIALĂ, PROTECȚIA ȘI DREPTURILE COPILULUI Hotel Anda
Hotel Mara
Sinaia
900 lei 380 lei/zi
2660 lei
20. RESPONSABILITAŢI ALE INSTITUŢIILOR PUBLICE PRIVIND PROTECŢIA MEDIULUI Hotel Q
Brașov
900 lei 330 lei/zi
2310 lei
21. CURS PRACTIC DE SCRIERE A PROIECTELOR CU FINANȚARE EUROPEANĂ * Hotel Q
Brașov
900 lei 330 lei/zi
2310 lei
22. MODELE DE BUNE PRACTICI APLICATE ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ H. Montana
Vișeu de Sus
900 lei 380 lei/zi
2660 lei
23. MANAGEMENTUL FINANCIAR AL INSTITUȚIILOR PUBLICE Hotel Szeifert
Sovata
900 lei 380 lei/zi
2660 lei
24. CONTROLUL FINANCIAR PREVENTIV, DE LA ORGANIZARE LA MONITORIZARE, ÎN INSTITUȚIILE PUBLICE Hotel Szeifert
Sovata
900 lei 380 lei/zi
2660 lei
25. MANAGEMENT ADMINISTRATIV. MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE ȘI MANAGEMENTUL PERFORMANȚEI ÎN INSTITUȚII PUBLICE ȘI UNITĂȚI SUBORDONATE Cheile Gradiștei
Moieciu
900 lei 350 lei/zi
2450 lei
26. COMPETENTE INFORMATICE - CREȘTEREA EFICIENȚEI PRIN FOLOSIREA TEHNOLOGIILOR DIGITALE LA INSTITUȚII PUBLICE ȘI UNITĂȚI SUBORDONATE * Cheile Gradiștei
Moieciu
900 lei 350 lei/zi
2450 lei
27. ROLUL RETELELOR SOCIALE ÎN INSTITUȚIILE PUBLICE H.Hyperion
Băile Felix
900 lei 440 lei/zi
3080 lei
28. FISCALITATE LOCALĂ – NORME ŞI PROCEDURI H.Hyperion
Băile Felix
900 lei 440 lei/zi
3080 lei
Programele marcate cu * sunt autorizate ANC. Pentru mai multe detalii, vă rugam să ne contactați! Prețurile afișate includ T.V.A.

Perioada: 23.06 - 30.06.2019

Nr. crt. Denumire program Locația Tarif curs 7 zile Tarif cameră/zi Tarif cazare perioadă
1. POLITICI ȘI STRATEGII DE DEZVOLTARE A INSTITUȚIILOR PUBLICE Cormoran Resort Uzlina
Murighiol
900 lei 500 lei/zi
3500 lei
2. NOŢIUNI FUNDAMENTALE DE DREPT ADMINISTRATIV – BAZELE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE H Florida
Mamaia
900 lei 363 lei/zi
2541 lei
3. CORUPȚIE, ANTI-CORUPȚIE ȘI INTEGRITATE ÎN SECTORUL PUBLIC * H Siret
Mamaia
900 lei 380 lei/zi
2660 lei
4. CODUL EUROPEAN AL BUNEI CONDUITE ADMINISTRATIVE H Siret
Mamaia
900 lei 380 lei/zi
2660 lei
5. REDACTAREA ACTELOR NORMATIVE. PROCEDURA DE REDACTARE, ADOPTARE/EMITERE ȘI ADUCERE LA CUNOȘTINȚĂ A ACTELOR NORMATIVE H Siret
Mamaia
900 lei 380 lei/zi
2660 lei
6. COMPETENŢĂ ŞI RESPONSABILITATE ÎN ACTIVITATEA FUNCŢIONARULUI PUBLIC H Caraiman
Mamaia
900 lei 315 lei/zi
2205 lei
7. GESTIONAREA STRESULUI ÎN ACTIVITATEA FUNCŢIONARULUI PUBLIC H Caraiman
Mamaia
900 lei 315 lei/zi
2205 lei
8. ANALIZA CADRULUI NECESAR IMPLEMENTĂRII LA NIVEL INSTITUȚIONAL A STRATEGIEI NAȚIONALE ANTICORUPTIE H Palas
Mamaia
900 lei 538 lei/zi
3766 lei
9. ACTUL ADMINISTRATIV. LEGALITATEA SI OPORTUNITATEA ACTELOR ADMINISTRATIVE H Vox Maris
Costinești
900 lei 363 lei/zi
2541 lei
10. PUTEREA ADMINISTRATIVĂ. PUTEREA DISCREŢIONARĂ ŞI EXCESUL DE PUTERE AL AUTORITĂŢILOR PUBLICE H Vox Maris
Costinești
900 lei 363 lei/zi
2541 lei
11. TEORIA ŞI PRACTICA SERVICIILOR PUBLICE H Vox Maris
Costinești
900 lei 363 lei/zi
2541 lei
12. SISTEMUL DE SALARIZARE ȘI MOTIVARE A FUNCȚIONARILOR PUBLICI * Hotel Q
Neptun
900 lei 340 lei/zi
2380 lei
13. COMUNICARE ȘI MUNCA ÎN ECHIPĂ* Hotel Q
Neptun
900 lei 340 lei/zi
2380 lei
14. CALITATEA SERVICIULUI PUBLIC - INDICATOR CHEIE PENTRU MĂSURAREA PERFORMANŢEI ÎN INSTITUŢIILE PUBLICE Hotel Grand
Eforie Nord
900 lei 305 lei/zi
2135 lei
15. MODALITĂŢI DE PREVENIRE ŞI COMBATERE A CORUPŢIEI ÎN INSTITUȚIILE PUBLICE * H Florida
Mamaia
900 lei 363 lei/zi
2541 lei
16. MANAGEMENTUL INTEGRAT AL DEŞEURILOR-CAZURI PRACTICE Hotel Silva
Bușteni
900 lei 330 lei/zi
2310 lei
17. INGINERIA ŞI PROTECŢIA MEDIULUI ÎN TRANSPORTUL PUBLIC Hotel Silva
Bușteni
900 lei 330 lei/zi
2310 lei
18. POLITICI ȘI STRATEGII DE DEZVOLTARE A INSTITUȚIILOR PUBLICE Hotel Anda
Hotel Mara
Sinaia
900 lei 380 lei/zi
2660 lei
19. TEHNICI DE ORGANIZARE, PROTOCOL, CORESPONDENŢĂ, SECRETARIAT ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ * Hotel Anda
Hotel Mara
Sinaia
900 lei 380 lei/zi
2660 lei
20. BAZELE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE. ADOPTAREA ŞI EMITEREA ACTELOR ADMINISTRATIVE Hotel Q
Brașov
900 lei 330 lei/zi
2310 lei
21. CURS DPO – OFIȚER PROTECȚIE DATE CU CARACTER PERSONAL Hotel Q
Brașov
900 lei 330 lei/zi
2310 lei
22. MANAGEMENTUL CALITAȚII. IMPLEMENTAREA ÎN CADRUL INSTITUȚIEI PUBLICE * Hotel Diana
Hotel Afrodita
B. Herculane
900 lei 510 lei/zi
3570 lei
23. FUNCŢIONARUL PUBLIC. LEGISLAŢIE COMPARATĂ PE PLAN EUROPEAN Hotel Diana
Hotel Afrodita
B. Herculane
900 lei 510 lei/zi
3570 lei
24. LIDERII ŞI LEADERSHIP-UL ÎN INSTITUŢIA PUBLICĂ CT Vânătorul
Durău
900 lei 355 lei/zi
2485 lei
25. CURS PRACTIC DE SCRIERE A PROIECTELOR EUROPENE ȘI ACCESARE A FONDURILOR EUROPENE CT Vânătorul
Durău
900 lei 355 lei/zi
2485 lei
Programele marcate cu * sunt autorizate ANC. Pentru mai multe detalii, vă rugam să ne contactați! Prețurile afișate includ T.V.A.

Perioada: 30.06 - 07.07.2019

Nr. crt. Denumire program Locația Tarif curs 7 zile Tarif cameră/7 nps Tarif cazare economic
1. MANAGEMENTUL PERFORMANT AL SERVICIILOR PUBLICE Hotel Siret
Mamaia
900 lei 410 lei/zi
2870 lei
2. CABINETUL DEMNITARULUI- ROL, ORGANIZARE, ATRIBUȚII Hotel Siret
Mamaia
900 lei 410 lei/zi
2870 lei
3. TRANSPARENŢA DECIZIILOR PUBLICE, COMUNICARE ŞI REGULI DE ACCES LA INFORMAŢII LEGALE * Hotel Siret
Mamaia
900 lei 410 lei/zi
2870 lei
4. DEONTOLOGIA FUNCȚIEI PUBLICE. PRINCIPII LEGALE ȘI APLICAȚII PRACTICE Hotel Florida
Mamaia
900 lei 3080 lei
2940 lei economic
5. REDACTAREA ACTELOR NORMATIVE. PROCEDURA DE REDACTARE, ADOPTARE /EMITERE ȘI ADUCERE LA CUNOȘTINȚĂ A ACTELOR NORMATIVE H Palas
Mamaia
900 lei 538 lei/zi
3766 lei
6. ROLUL REȚELELOR SOCIALE ÎN ACTIVITATEA INSTITUȚIILOR PUBLICE H Vox Maris
Costinești
900 lei 2765 lei
2618 lei economic
7. BUNE PRACTICI PENTRU O COMUNICARE EFICIENTĂ ÎN INSTITUŢIILE PUBLICE * H Vox Maris
Costinești
900 lei 2765 lei
2618 lei economic
8. MANAGEMENT STRATEGIC ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ H Vox Maris
Costinești
900 lei 2765 lei/
2618 lei economic
9. MODELE DE BUNE PRACTICI APLICATE ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ Hotel Q
Neptun
900 lei 2520 lei
2310 lei economic
10. LIDERII ŞI LEADERSHIP-UL ÎN INSTITUŢIA PUBLICĂ Hotel Q
Neptun
900 lei 2520 lei
2310 lei economic
11. MARKETINGUL ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ H Florida
Mamaia
900 lei 3080 lei
2940 lei economic
12. BAZELE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE H Caraiman
Mamaia
900 lei 375 lei/zi
2625 lei
13. SISTEMUL DE SALARIZARE ȘI MOTIVARE A FUNCȚIONARILOR PUBLICI * H Caraiman
Mamaia
900 lei 375 lei/zi
2625 lei
14. STARE CIVILĂ ŞI EVIDENŢA PERSOANELOR Hotel Meteor
Jupiter
900 lei 375 lei/zi
2625 lei
15. LEGALITATEA ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ H Florida
Mamaia
900 lei 3080 lei
2940 lei economic
16. MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE. NOUTĂȚI LEGISLATIVE Hotel Szeifert
Sovata
900 lei 380 lei/zi
2660 lei
17. ETICĂ, INTEGRITATE, TRANSPARENȚĂ DECIZIONALĂ ȘI COMBATEREA CORUPȚIEI ÎN INSTITUȚIILE PUBLICE * Hotel Szeifert
Sovata
900 lei 380 lei
2415 lei economic
18. MANAGEMENTUL PROTECŢIEI DATELOR CU CARACTER PERSONAL Cheile Gradiștei
Moieciu
900 lei 350 lei/zi
2450 lei
19. CURS PRACTIC DE SCRIERE A PROIECTELOR CU FINANȚARE DIN POR * Cheile Gradiștei
Moieciu
900 lei 350 lei/zi
2450 lei
20. COMUNICARE ȘI MUNCA ÎN ECHIPĂ- CAZURI PRACTICE APLICABILE IN INSTITUȚIILE PUBLICE * H Bulevard
Predeal
900 lei 320 lei/zi
2240 lei
21. MANAGEMENTUL INTEGRAT AL DEŞEURILOR-CAZURI PRACTICE H Bulevard
Predeal
900 lei 320 lei/zi
2240 lei
22. NOUTĂȚI LEGISLATIV-ADMINISTRATIVE ȘI BUNE PRACTICI ÎN ACHIZIȚII PUBLICE * H. Montana
Vișeu de Sus
900 lei 380 lei/zi
2660 lei
23. INSTITUTII ȘI ORGANISME ALE UNIUNII EUROPENE H. Montana
Vișeu de Sus
900 lei 380 lei/zi
2660 lei
24. COMPETENTE INFORMATICE - CREȘTEREA EFICIENȚEI PRIN FOLOSIREA TEHNOLOGIILOR DIGITALE LA INSTITUȚII PUBLICE ȘI UNITĂȚI SUBORDONATE * Hotel President
Olănești
900 lei 373 lei/zi
2611 lei
25. MANAGEMENT ADMINISTRATIV. MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE ȘI MANAGEMENTUL PERFORMANȚEI ÎN INSTITUȚII PUBLICE ȘI UNITĂȚI SUBORDONATE Hotel President
Olănești
900 lei 373 lei/zi
2611 lei
26. TRANSPARENȚĂ DECIZIONALĂ, COMUNICARE ȘI ACCES LA INFORMAȚIILE PUBLICE H.Hyperion
Băile Felix
900 lei 440 lei/zi
3080 lei
27. ADMINISTRAREA EFICIENTĂ A IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE * H.Hyperion
Băile Felix
900 lei 440 lei/zi
3080 lei
Programele marcate cu * sunt autorizate ANC. Pentru mai multe detalii, vă rugam să ne contactați! Prețurile afișate includ T.V.A.

Lista programelor pentru luna: IULIE

Perioada: 07.07 - 14.07.2019

Nr. crt. Denumire program Locația Tarif curs 7 zile Tarif cameră/zi Tarif cazare perioadă
1. ACTUL ADMINISTRATIV. LEGALITATEA ȘI OPORTUNITATEA ACTELOR ADMINISTRATIVE Hotel Florida
Mamaia
900 lei 3080 lei
2940 lei economic
2. CORUPȚIE, ANTI-CORUPȚIE ȘI INTEGRITATE ÎN SECTORUL PUBLIC * Cormoran Resort Uzlina
Murighiol
900 lei 500 lei/zi
3500 lei
3. ROLUL RESPONSABILULUI CU PROTECŢIA DATELOR PERSONALE (DATA PROTECTION OFFICER) ÎN INSTITUŢIILE PUBLICE H Vox Maris
Costinești
900 lei 2765 lei
2618 lei economic
4. MANAGEMENTUL RISCULUI ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ H Vox Maris
Costinești
900 lei 2765 lei
2618 lei economic
5. ETICĂ ȘI INTEGRITATE. COMBATEREA CORUPȚIEI ȘI EVITAREA ABUZULUI ÎN INSTITUȚIILE PUBLICE* H Vox Maris
Costinești
900 lei 2765 lei
2618 lei economic
6. ANALIZA CADRULUI NECESAR IMPLEMENTĂRII LA NIVEL INSTITUȚIONAL A STRATEGIEI NATIONALE ANTICORUPTIE * H Palas
Mamaia
900 lei 538 lei/zi
3766 lei
7. LIDERII ŞI LEADERSHIP-UL ÎN INSTITUŢIA PUBLICĂ H Palas
Mamaia
900 lei 538 lei/zi
3766 lei
8. PUTEREA ADMINISTRATIVĂ. PUTEREA DISCREŢIONARĂ ŞI EXCESUL DE PUTERE AL AUTORITĂŢILOR PUBLICE H Florida
Mamaia
900 lei 3080lei
2940 lei economic
9. GESTIONAREA SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ ÎN INSTITUȚIILE PUBLICE H Florida
Mamaia
900 lei 3080 lei
2940 lei economic
10. CULTURA ORGANIZAȚIONALĂ ÎN INSTITUȚIILE PUBLICE
Renovat 2017
H Caraiman
Mamaia
900 lei 375 lei/zi
2625 lei
11. TEHNICI DE ORGANIZARE,PROTOCOL, CORESPONDENŢĂ, SECRETARIAT ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ * H Caraiman
Mamaia
900 lei 375 lei/zi
2625 lei
12. MANAGEMENTUL SERVICIILOR PUBLICE ŞI DE UTILITATE PUBLICĂ Hotel Q
Neptun
900 lei 2520 lei
2310 lei economic
13. REDACTAREA ACTELOR NORMATIVE. PROCEDURA DE REDACTARE, ADOPTARE /EMITERE ȘI ADUCERE LA CUNOȘTINȚĂ A ACTELOR NORMATIVE Hotel Q
Neptun
900 lei 2520 lei
2310 lei economic
14. COMUNICARE ȘI MUNCĂ ÎN ECHIPĂ- CAZURI PRACTICE APLICABILE ÎN INSTITUȚIILE PUBLICE * Hotel Q
Neptun
900 lei 2520 lei
2310 lei economic
15. MANAGEMENTUL BENEFICIILOR ŞI SERVICIILOR SOCIALE Hotel Grand
Eforie Nord
900 lei 350 lei/zi
2450 lei
16. ROLUL REȚELELOR SOCIALE ÎN ACTIVITATEA INSTITUȚIILOR PUBLICE Hotel Florida
Mamaia
900 lei 3080 lei
2940 lei economic
17. MANAGEMENTUL ACHIZIŢIILOR ÎN CADRUL PROIECTELOR FINANŢATE DIN FONDURI EUROPENE * Hotel Szeifert
Sovata
900 lei 2660 lei
2415 lei economic
18. POLITICI ȘI STRATEGII DE DEZVOLTARE A INSTITUȚIILOR PUBLICE Hotel Szeifert
Sovata
900 lei 2660 lei
2415 lei
19. MANAGEMENTUL ȘI GESTIUNEA DEȘEURILOR. METODOLOGIA DE APLICARE ȘI PRINCIILE SISTEMULUI ”PLĂTEȘTE CÂT ARUNCI”, CA OBLIGAȚIE LEGALĂ A AUTORITĂȚILOR PUBLICE ÎNCEPÂND CU 1 IANUARIE 2019 Hotel Anda
Sinaia
900 lei 2660 lei
2415lei economic
20. TEHNICI DE NEGOCIERE ȘI UZANȚE DE PROTOCOL ÎN INSTITUȚIILE PUBLICE * Hotel Anda
Sinaia
900 lei 2660 lei
2415lei economic
21. MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE ŞI SALARIZAREA ÎN INSTITUŢIILE PUBLICE * Hotel Szeifert
Sovata
900 lei 2660 lei
2415 lei economic
22. PROCEDURA ADMINISTRATIVĂ. FORMA ACTELOR ADMINISTRATIVE. SUSPENDAREA ACTELOR ADMINISTRATIVE ÎN CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV Hotel Q
Brașov
900 lei 320 lei/zi
2240 lei
23. ANTI-CORUPȚIE ȘI INTEGRITATE ÎN SECTORUL PUBLIC * CT Vânătorul
Durău
900 lei 355 lei/zi
2485 lei
24. ROLURILE ŞI RESPONSABILITĂŢILE PERSONALULUI TEHNIC DIN INSTITUŢIILE PUBLICE CT Vânătorul
Durău
900 lei 355 lei/zi
2485 lei
25. ORGANIZAREA SPAŢIALĂ A UNITĂŢII ADMINISTRATIV-TERITORIALE Hotel Diana
Hotel Afrodita
B. Herculane
900 lei 510 lei/zi
3570 lei
26. PARTENERIATUL PUBLIC ŞI PRIVAT Hotel Diana
Hotel Afrodita
B. Herculane
900 lei 510 lei/zi
3570 lei
Programele marcate cu * sunt autorizate ANC. Pentru mai multe detalii, vă rugam să ne contactați! Prețurile afișate includ T.V.A.

Perioada: 14.07 - 21.07.2019

Nr. crt. Denumire program Locația Tarif curs 7 zile Tarif cameră/zi Tarif cazare perioadă
1. ETICĂ ŞI CONDUITĂ ÎN ACTIVITATEA FUNCŢIONARULUI PUBLIC Hotel Siret
Mamaia
900 lei 510 lei/zi
3570 lei
2. REGLEMENTĂRI NAȚIONALE PRIVIND ASIGURAREA INTEGRITĂȚII ÎN FUNCȚII ȘI DEMNITĂȚI PUBLICE Hotel Siret
Mamaia
900 lei 510 lei/zi
3570 lei
3. MANAGEMENTUL DOCUMENTELOR ÎN INSTITUŢIILE PUBLICE Hotel Siret
Mamaia
900 lei 510 lei/zi
3570 lei
4. MANAGEMENTUL RISCULUI ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ Hotel Palas
Mamaia
900 lei 664 lei/zi
4648 lei
5. REDACTAREA ACTELOR NORMATIVE. PROCEDURA DE REDACTARE, ADOPTARE /EMITERE ȘI ADUCERE LA CUNOȘTINȚĂ A ACTELOR NORMATIVE Hotel Palas
Mamaia
900 lei 664 lei/zi
4648 lei
6. SISTEMUL INSTITUŢIONAL ŞI MANAGEMENTUL STRATEGIC AL FUNCŢIEI PUBLICE Hotel Bicaz
Pirates Resort
Mamaia
900 lei 664 lei/zi
4648 lei
7. TRANSPARENŢA DECIZIILOR PUBLICE, COMUNICARE ŞI REGULI DE ACCES LA INFORMAŢII LEGALE H Caraiman
Mamaia
900 lei 398 lei/zi
2786 lei
8. BAZELE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE H Caraiman
Mamaia
900 lei 398 lei/zi
2786 lei
9. INSTITUŢIA POLIŢIA LOCALĂ- LEGISLAŢIE, COMUNICARE, DOMENII DE ACTIVITATE Hotel Q
Neptun
900 lei 2765 lei
2580 lei economic
10. CORUPȚIE, ANTI-CORUPȚIE ȘI INTEGRITATE ÎN SECTORUL PUBLIC H Vox Maris
Costinești
900 lei 429 lei/zi
3003 lei
11. RESPONSABILITAŢI ALE INSTITUŢIILOR PUBLICE PRIVIND PROTECŢIA MEDIULUI H Vox Maris
Costinești
900 lei 3003 lei
2850 lei economic
12. MANAGEMENTUL FINANCIAR AL INSTITUȚIILOR PUBLICE – BUGETAREA PE PROGRAME H Vox Maris
Costinești
900 lei 429 lei/zi
3003 lei
13. CONTROLUL FINANCIAR PREVENTIV, DE LA ORGAIZARE LA MONITORIZARE, ÎN INSTITUȚIILE PUBLICE H Vox Maris
Costinești
900 lei 429 lei/zi
3003 lei
14. MARKETINGUL ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ Hotel Q
Neptun
900 lei 2765 lei
2580 lei economic
15. MANAGEMENT ADMINISTRATIV ÎN CADRUL AUTORITĂŢILOR PUBLICE ŞI INSTITUȚIILOR SUBORDONATE Hotel Q
Neptun
900 lei 2765lei
2580 lei economic
16. POLITICI ȘI STRATEGII DE DEZVOLTARE A INSTITUȚIILOR PUBLICE Hotel Q
Neptun
900 lei 395 lei/zi
2765 lei
17. SISTEMUL DE CONTROL INTERN MANAGERIAL – O.S.G.G. 600/ 2018 * Hotel Meteor
Jupiter
900 lei 420 lei/zi
2940 lei
18. MANAGEMENTUL SCHIMBĂRII ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ H Florida
Mamaia
900 lei 450 lei/zi
3150 lei
19. ACHIZIȚII PUBLICE - ABORDĂRI PRACTICE ASUPRA ASPECTELOR IDENTIFICATE ÎN CADRUL SISTEMULUI NAȚIONAL DE ACHIZIȚII PUBLICE * H Florida
Mamaia
900 lei 3150 lei
3010 lei economic
20. MANAGEMENTUL CALITAȚII. IMPLEMENTAREA ÎN CADRUL INSTITUȚIEI PUBLICE * Hotel Favorit
Venus
900 lei 450 lei/zi
3150 lei
21. LIDERII ŞI LEADERSHIP-UL ÎN INSTITUŢIA PUBLICĂ Hotel Szeifert
Sovata
900 lei 380 lei/zi
2660 lei
22. BUNE PRACTICI PENTRU O COMUNICARE EFICIENTĂ ÎN INSTITUŢIILE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE Hotel Szeifert
Sovata
900 lei 380 lei/zi
2660 lei
23. CURS DPO – OFIȚER PROTECȚIE DATE CU CARACTER PERSONAL Hotel Silva
Bușteni
900 lei 330 lei/zi
2310 lei
24. ASISTENŢA SOCIALĂ, PROTECŢIA ŞI DREPTURILE COPILULUI Hotel Silva
Bușteni
900 lei 330 lei/zi
2310 lei
25. ROLUL REȚELELOR SOCIALE ÎN ACTIVITATEA INSTITUȚIILOR PUBLICE Hotel Silva
Bușteni
900 lei 330 lei/zi
2310 lei
26. MANAGEMENTUL DOCUMENTELOR - SECRETARIAT, ARHIVARE, BIBLIOTECONOMIE - METODE ŞI TEHNICI PENTRU ASIGURAREA PERFORMANŢEI Hotel Szeifert
Sovata
900 lei 2660 lei
2415 lei economic
27. REGLEMENTĂRI CONTABILE ȘI FISCALE ÎN INSTITUȚIILE PUBLICE * H. Montana
Vișeu de Sus
900 lei 380 lei/zi
2660 lei
28. REVIZUIREA HOTĂRÂRILOR ÎN CONTENCIOS ADMINISTRATIV ÎN LUMINA JURISPRUDENŢEI CURŢII CONSTITUŢIONALE A ROMÂNIEI ŞI A CURŢII DE JUSTIŢIE A UE Cheile Gradiștei
Moieciu
900 lei 340 lei/zi
2380 lei
29. DREPTURILE OMULUI ŞI STRATEGII ANTIDISCRIMINARE APLICABILE ÎN INSTITUŢIILE PUBLICE Cheile Gradiștei
Moieciu
900 lei 340 lei/zi
2380 lei
30. FISCALITATEA LOCALĂ – NORME ŞI PROCEDURI * H.Hyperion
Băile Felix
900 lei 440 lei/zi
3080 lei
31. TRANSPARENȚĂ DECIZIONALĂ, COMUNICARE ȘI ACCES LA INFORMAȚIILE PUBLICE H.Hyperion
Băile Felix
900 lei 440 lei/zi
3080 lei
32. AGENDA 2020-CURS PRACTIC DE SCRIERE A PROIECTELOR ŞI ACCESAREA FONDURILOR EUROPENE 2014-2020 * Hotel Ruia
Poiana Brașov
900 lei 460 lei/zi
3220 lei
33. GESTIONAREA STRESULUI ÎN ACTIVITATEA FUNCŢIONARULUI PUBLIC Hotel Ruia
Poiana Brașov
900 lei 460 lei/zi
3220 lei
34. ANTI-CORUPȚIE ȘI INTEGRITATE ÎN SECTORUL PUBLIC* Hotel Ruia
Poiana Brașov
900 lei 460 lei/zi
3220 lei
Programele marcate cu * sunt autorizate ANC. Pentru mai multe detalii, vă rugam să ne contactați! Prețurile afișate includ T.V.A.

Perioada: 21.07 - 28.07.2019

Nr. crt. Denumire program Locația Tarif curs 7 zile Tarif cameră/zi Tarif cazare perioadă
1. POLITICI ȘI STRATEGII DE DEZVOLTARE A INSTITUȚIILOR PUBLICE Hotel Siret
Mamaia
900 lei 510 lei/zi
3570 lei
2. NOŢIUNI FUNDAMENTALE DE DREPT ADMINISTRATIV – BAZELE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE Hotel Siret
Mamaia
900 lei 510 lei/zi
3570 lei
3. CORUPȚIE, ANTI-CORUPȚIE ȘI INTEGRITATE IN SECTORUL PUBLIC * Hotel Siret
Mamaia
900 lei 510 lei/zi
3570 lei
4. DEONTOLOGIA FUNCȚIEI PUBLICE ȘI A FUNCȚIEI DE DEMNITATE PUBLICĂ Hotel Palas
Mamaia
900 lei 664 lei/zi
4648 lei
5. PUTEREA ADMINISTRATIVĂ. PUTEREA DISCREŢIONARĂ ŞI EXCESUL DE PUTERE AL AUTORITĂŢILOR PUBLICE H Florida
Mamaia
900 lei 450 lei/zi
3150 lei
6. FUNCŢIA PUBLICĂ ŞI DEZVOLTAREA CARIEREI FUNCŢIONARULUI PUBLIC H Florida
Mamaia
900 lei 450 lei/zi
3150 lei
7. TEORIA ŞI PRACTICA SERVICIILOR PUBLICE H Caraiman
Mamaia
900 lei 398 lei/zi
2786 lei
8. TEHNICI DE ORGANIZARE, PROTOCOL, CORESPONDENŢĂ, SECRETARIAT ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ * H Caraiman
Mamaia
900 lei 398 lei/zi
2786 lei
9. MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE ŞI SALARIZAREA ÎN INSTITUŢIILE PUBLICE * H Vox Maris
Costinești
900 lei 445 lei/zi
3115 lei
10. COMUNICARE ȘI MUNCA ÎN ECHIPĂ- CAZURI PRACTICE APLICABILE IN INSTITUȚIILE PUBLICE * H Vox Maris
Costinești
900 lei 445 lei/zi
3115 lei
11. ACTUL ADMINISTRATIV. LEGALITATEA ȘI OPORTUNITATEA ACTELOR ADMINISTRATIVE H Vox Maris
Costinești
900 lei 445 lei/zi
3115 lei
12. PROTECȚIA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI Hotel Q
Neptun
900 lei 395 lei/zi
2765 lei
13. FUNCȚIA PUBLICĂ ȘI STATUTUL FUNCȚIONARULUI PUBLIC Hotel Q
Neptun
900 lei 395 lei/zi
2765 lei
14. MODELE DE BUNE PRACTICI APLICATE ÎN INSTITUŢIILE PUBLICE Hotel Q
Neptun
900 lei 395 lei/zi
2765 lei
15. MANAGEMENT PERFORMANT ŞI PRACTICI EFICIENTE ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ Hotel Q
Neptun
900 lei 395 lei/zi
2765 lei
16. REGIMUL JURIDIC AL INCOMPATIBILITĂŢILOR ŞI AL CONFLICTULUI DE INTERESE ÎN EXERCITAREA FUNCŢIEI PUBLICE Hotel Grand
Eforie Nord
900 lei 430 lei/zi
3010 lei
17. MANAGEMENTUL SCHIMBĂRII ÎN INSTITUȚIILE PUBLICE Hotel Grand
Eforie Nord
900 lei 430 lei/zi
3010 lei
18. LEGISLAŢIE ŞI REGLEMENTĂRI ÎN DOMENIUL SERVICIILOR SOCIALE Hotel Favorit
Venus
900 lei 450 lei/zi
3150 lei
19. LEADERSHIP, COMUNICARE ŞI MOTIVARE ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ * Hotel Favorit
Venus
900 lei 450 lei/zi
3150 lei
20. MARKETINGUL ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ Hotel Szeifert
Sovata
900 lei 380 lei/zi
2660 lei
21. DEONTOLOGIA ŞI INTEGRITATEA ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ Hotel Szeifert
Sovata
900 lei 380 lei/zi
2660 lei
22. MANAGEMENTUL ACHIZIŢIILOR ÎN CADRUL PROIECTELOR FINANŢATE DIN FONDURI EUROPENE * CT Vânătorul
Durău
900 lei 355 lei/zi
2485 lei
23. ETICĂ ŞI CONDUITĂ ÎN ACTIVITATEA FUNCŢIONARULUI PUBLIC CT Vânătorul
Durău
900 lei 355 lei/zi
2485 lei
24. COMPORTAMENTUL ORGANIZAŢIONAL AL FUNCŢIONARULUI PUBLIC Hotel Anda
Hotel Mara
Sinaia
900 lei 380 lei/zi
2660 lei
25. POLITICI ȘI STRATEGII DE DEZVOLTARE A INSTITUȚIILOR PUBLICE Hotel Anda
Hotel Mara
Sinaia
900 lei 380 lei/zi
2660 lei
26. CURS PRACTIC DE SCRIERE A PROIECTELOR CU FINANȚARE EUROPEANĂ * Hotel Anda
Hotel Mara
Sinaia
900 lei 380 lei/zi
2660 lei
27. MANAGEMENT ADMINISTRATIV. MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE ȘI MANAGEMENTUL PERFORMANȚEI ÎN INSTITUȚII PUBLICE ȘI UNITĂȚI SUBORDONATE Hotel Diana
Hotel Afrodita
B. Herculane
900 lei 510 lei/zi
3570 lei
28. COMPETENTE INFORMATICE - CREȘTEREA EFICIENȚEI PRIN FOLOSIREA TEHNOLOGIILOR DIGITALE LA INSTITUȚII PUBLICE ȘI UNITĂȚI SUBORDONATE * Hotel Diana
Hotel Afrodita
B. Herculane
900 lei 510 lei/zi
3570 lei
29. RELAȚIA DINTRE DEPARTAMENTUL CONTABILITATE ȘI CELELALTE DEPARTAMENTE DIN INSTITUȚIILE PUBLICE * Hotel Q
Brașov
900 lei 350 lei/zi
2450 lei
30. MANAGEMENTUL INTEGRAT AL DEŞEURILOR-CAZURI PRACTICE Hotel Q
Brașov
900 lei 350 lei/zi
2450 lei
31. RESPONSABILITĂȚI ÎN CONDUCEREA EVIDENȚELOR REGISTRULUI AGRICOL H.Hyperion
Băile Felix
900 lei 440 lei/zi
3080 lei
32. TRANSPARENȚĂ DECIZIONALĂ, COMUNICARE ȘI ACCES LA INFORMAȚIILE PUBLICE * H.Hyperion
Băile Felix
900 lei 440 lei/zi
3080 lei /
33. ROLUL REȚELELOR SOCIALE ÎN ACTIVITATEA INSTITUȚIILOR PUBLICE H. Montana
Vișeu de Sus
900 lei 380 lei/zi
2660 lei
Programele marcate cu * sunt autorizate ANC. Pentru mai multe detalii, vă rugam să ne contactați! Prețurile afișate includ T.V.A.

Perioada: 28.07 - 04.08.2019

Nr. crt. Denumire program Locația Tarif curs 7 zile Tarif cameră/zi Tarif cazare perioadă
1. ANALIZA CADRULUI NECESAR IMPLEMENTARII LA NIVEL INSTITUȚIONAL A STRATEGIEI NATIONALE ANTICORUPTIE * Hotel Siret
Mamaia
900 lei 510 lei/zi
3570 lei
2. MANAGEMENT ȘI LEADERSHIP. COMUNICAREA CA INSTRUMENT DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A PERFORMANȚELOR INDIVIDUALE ȘI INSTITUȚIONALE * Hotel Siret
Mamaia
900 lei 510 lei/zi
3570 lei
3. ACTIVITATEA DE PERSONAL ŞI SALARIZAREA FUNCŢIONARILOR PUBLICI Hotel Siret
Mamaia
900 lei 510 lei/zi
3570 lei
4. ROLUL REȚELELOR SOCIALE ÎN ACTIVITATEA INSTITUȚIILOR PUBLICE H Florida
Mamaia
900 lei 450 lei/zi
3150 lei
5. REDACTAREA ACTELOR NORMATIVE. PROCEDURA DE REDACTARE, ADOPTARE/EMITERE ȘI ADUCERE LA CUNOȘTINȚĂ A ACTELOR NORMATIVE H Florida
Mamaia
900 lei 450 lei/zi
3150 lei
6. MANAGEMENT PERFORMANT ŞI PRACTICI EFICIENTE ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ Hotel Palas
Mamaia
900 lei 664 lei/zi
4648 lei
7. CABINETUL DEMNITARULUI- ROL, ORGANIZARE, ATRIBUȚII Hotel Bicaz Pirates Resort
Mamaia
900 lei 664 lei/zi
4648 lei
8. ACTUL ADMINISTRATIV. LEGALITATEA ȘI OPORTUNITATEA ACTELOR ADMINISTRATIVE H Caraiman
Mamaia
900 lei 398 lei/zi
2786 lei
9. GESTIONAREA SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ ÎN INSTITUȚIILE PUBLICE H Caraiman
Mamaia
900 lei 398 lei/zi
2786 lei
10. BUNE PRACTICI PENTRU O COMUNICARE EFICIENTĂ ÎN INSTITUŢIILE PUBLICE H Caraiman
Mamaia
900 lei 398 lei/zi
2786 lei
11. LIDERII ŞI LEADERSHIP-UL ÎN INSTITUŢIA PUBLICĂ H Vox Maris
Costinești
900 lei 445 lei/zi
3115 lei
12. MANAGEMENTUL PROTECŢIEI DATELOR CU CARACTER PERSONAL H Vox Maris
Costinești
900 lei 445 lei/zi
3115 lei
13. MARKETINGUL ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ H Vox Maris
Costinești
900 lei 445 lei/zi
3115 lei
14. POLITICI ȘI STRATEGII DE DEZVOLTARE A INSTITUȚIILOR PUBLICE Hotel Q
Neptun
900 lei 395 lei/zi
2765 lei
15. GESTIONAREA STRESULUI ÎN ACTIVITATEA FUNCŢIONARULUI PUBLIC Hotel Q
Neptun
900 lei 395 lei/zi
2765 lei
16. MANAGEMENTUL DOCUMENTELOR - SECRETARIAT, ARHIVARE, BIBLIOTECONOMIE - METODE ŞI TEHNICI PENTRU ASIGURAREA PERFORMANŢEI Hotel Q
Neptun
900 lei 395 lei/zi
2765 lei
17. ETICĂ ȘI INTEGRITATE. COMBATEREA CORUPȚIEI ȘI EVITAREA ABUZULUI ÎN INSTITUȚIILE PUBLICE* Hotel Meteor
Jupiter
900 lei 460 lei/zi
3220 lei
18. SISTEMUL DE CONTROL INTERN MANAGERIAL – O.S.G.G. 600/ 2018 * Hotel Meteor
Jupiter
900 lei 460 lei/zi
3220 lei
19. ACHIZIȚII PUBLICE - ABORDĂRI PRACTICE ASUPRA ASPECTELOR IDENTIFICATE ÎN CADRUL SISTEMULUI NAȚIONAL DE ACHIZIȚII PUBLICE * Hotel Meteor
Jupiter
900 lei 460 lei/zi
3220 lei
20. PARTENERIATUL PUBLIC-PRIVAT. APLICAREA CADRULUI NORMATIV Hotel Grand
Eforie Nord
900 lei 430 lei/zi
3010 lei
21. CALITATEA SERVICIULUI PUBLIC-INDICATOR CHEIE PENTRU MĂSURAREA PERFORMANŢEI ÎN INSTITUȚIILE PUBLICE Hotel Szeifert
Sovata
900 lei 380 lei/zi
2660 lei
22. ETICĂ ŞI CONDUITĂ ÎN ACTIVITATEA FUNCŢIONARULUI PUBLIC Hotel Szeifert
Sovata
900 lei 380 lei/zi
2660 lei
23. CURS PRACTIC DE SCRIERE A PROIECTELOR CU FINANȚARE DIN POR * H. Montana
Vișeu de Sus
900 lei 380 lei/zi
2660 lei
24. COMUNICARE ȘI MUNCA ÎN ECHIPĂ- CAZURI PRACTICE APLICABILE IN INSTITUȚIILE PUBLICE * H. Montana
Vișeu de Sus
900 lei 380 lei/zi
2660 lei
25. MANAGEMENT STRATEGIC ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ Compl. Cheile Gradiștei
Moieciu
900 lei 340 lei/zi
2380 lei
26. DEONTOLOGIA ŞI INTEGRITATEA ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ Compl. Cheile Gradiștei
Fundata
900 lei 435 lei/zi
3045 lei
27. MANAGEMENTUL SCIMBĂRII ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ Hotel Silva
Bușteni
900 lei 330 lei/zi
2310 lei
28. ANTI-CORUPȚIE ȘI INTEGRITATE ÎN SECTORUL PUBLIC * Hotel Silva
Bușteni
900 lei 330 lei/zi
2310 lei
29. CULTURA ORGANIZAȚIONALĂ ÎN INSTITUȚIILE PUBLICE CT Vânătorul
Durău
900 lei 355 lei/zi
2485 lei
30. MANAGEMENTUL PERFORMANT AL SERVICIILOR PUBLICE H.Hyperion
Băile Felix
900 lei 440 lei/zi
2485 lei
31. SISTEMUL DECIZIONAL ÎN INSTITUŢIILE PUBLICE H.Hyperion
Băile Felix
900 lei 440 lei/zi
2485 lei
32. FUNCŢIA PUBLICĂ ŞI DEZVOLTAREA CARIEREI FUNCŢIONARULUI PUBLIC H. Bulevard
Predeal
900 lei 350 lei/zi
2450 lei
Programele marcate cu * sunt autorizate ANC. Pentru mai multe detalii, vă rugam să ne contactați! Prețurile afișate includ T.V.A.

Lista programelor pentru luna: AUGUST

Perioada: 04.08 - 11.08.2019

Nr. crt. Denumire program Locația Tarif curs 7 zile Tarif cameră/zi Tarif cazare perioadă
1. POLITICI ȘI STRATEGII DE DEZVOLTARE A INSTITUȚIILOR PUBLICE Cormoran Resort Uzlina
Murighiol
900 lei 500 lei/zi
3500 lei
2. LEADERSHIP, COMUNICARE ŞI MOTIVARE ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ * Cormoran Resort Uzlina
Murighiol
900 lei 500 lei/zi
3500 lei
3. MANAGEMENT ŞI PLANIFICARE STRATEGICĂ ÎN INSTITUŢIILE PUBLICE Hotel Siret
Mamaia
900 lei 510 lei/zi
3570 lei
4. CORUPȚIE, ANTI-CORUPȚIE ȘI INTEGRITATE IN SECTORUL PUBLIC * Hotel Siret
Mamaia
900 lei 510 lei/zi
3570 lei
5. DREPTURILE OMULUI ŞI STRATEGII ANTIDISCRIMINARE APLICABILE ÎN INSTITUŢIILE PUBLICE H Florida
Mamaia
900 lei 450 lei/zi
3150 lei
6. PRINCIPIILE DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE H Florida
Mamaia
900 lei 450 lei/zi
3150 lei
7. ANALIZA CADRULUI NECESAR IMPLEMENTARII LA NIVEL INSTITUȚIONAL A STRATEGIEI NATIONALE ANTICORUPTIE * Hotel Palas
Mamaia
900 lei 664 lei/zi
4648 lei
8. NOŢIUNI FUNDAMENTALE DE DREPT ADMINISTRATIV – BAZELE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE H Caraiman
Mamaia
900 lei 398 lei/zi
2786 lei
9. EVOLUŢII ALE STATUTULUI PERSONALULUI CONTRACTUAL ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ H Caraiman
Mamaia
900 lei 398 lei/zi
2786 lei
10. ETICĂ ŞI CONDUITĂ ÎN ACTIVITATEA FUNCŢIONARULUI PUBLIC H Caraiman
Mamaia
900 lei 398 lei/zi
2786 lei
11. MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE ȘI SALARIZAREA ÎN INSTITUȚIILE PUBLICE * H Vox Maris
Costinești
900 lei 445 lei/zi
3115 lei
12. TEHNICI DE ORGANIZARE, PROTOCOL, CORESPONDENŢĂ, SECRETARIAT ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ * H Vox Maris
Costinești
900 lei 445 lei/zi
3115 lei
13. MANAGEMENTUL RISCULUI ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ H Vox Maris
Costinești
900 lei 445 lei/zi
3115 lei
14. BUNE PRACTICI PENTRU O COMUNICARE EFICIENTĂ ÎN INSTITUŢIILE PUBLICE * Hotel Q
Neptun
900 lei 395 lei/zi
2765 lei
15. MANAGEMENTUL SERVICIILOR PUBLICE SI DE UTILITATE PUBLICA Hotel Q
Neptun
900 lei 395 lei/zi
2765 lei
16. GESTIUNEA ȘI ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT AL STATULUI ȘI AL UNITĂȚILOR ADMINISTRATIV – TERITORIALE. Hotel Q
Neptun
900 lei 395 lei/zi
2765 lei
17. PUTEREA ADMINISTRATIVĂ. PUTEREA DISCREŢIONARĂ ŞI EXCESUL DE PUTERE AL AUTORITĂŢILOR PUBLICE Hotel Grand
Eforie Nord
900 lei 430 lei/zi
3010 lei
18. ROLUL REȚELELOR SOCIALE ÎN ACTIVITATEA INSTITUȚIILOR PUBLICE Hotel Grand
Eforie Nord
900 lei 430 lei/zi
3010 lei
19. LIDERII ŞI LEADERSHIP-UL ÎN INSTITUŢIA PUBLICĂ Hotel Szeifert
Sovata
900 lei 380 lei/zi
2660 lei
20. MARKETINGUL ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ Hotel Szeifert
Sovata
900 lei 380 lei/zi
2660 lei
21. RESPONSABILITAŢI ALE INSTITUŢIILOR PUBLICE PRIVIND PROTECŢIA MEDIULUI Hotel Szeifert
Sovata
900 lei 380 lei/zi
2660 lei
22. COMUNICARE ȘI MUNCA ÎN ECHIPĂ- CAZURI PRACTICE APLICABILE IN INSTITUȚIILE PUBLICE * H. Montana
Vișeu de Sus
900 lei 380 lei/zi
2660 lei
23. MANAGEMENT PERFORMANT ŞI PRACTICI EFICIENTE ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ Hotel Anda
Hotel Mara
Sinaia
900 lei 380 lei/zi
2660 lei
24. ETICA ȘI INTEGRITATEA FUNCȚIEI PUBLICE Hotel Anda
Hotel Mara
Sinaia
900 lei 380 lei/zi
2660 lei
25. MANAGEMENT ŞI PLANIFICARE STRATEGICĂ ÎN INSTITUŢIILE PUBLICE CT Vânătorul
Durău
900 lei 355 lei/zi
2485 lei
26. TRANSPARENŢA DECIZIILOR PUBLICE, COMUNICARE ŞI REGULI DE ACCES LA INFORMAŢII LEGALE * CT Vânătorul
Durău
900 lei 355 lei/zi
2485 lei
27. COMP. INFORMATICE - CRESTEREA EFICIENTEI PRIN FOLOSIREA TEHNOLOGIILOR DIGITALE LA INSTITUTII PUBLICE SI UNITATI SUBORDONATE Compl. Cheile Gradiștei
Moieciu
900 lei 340 lei/zi
2380 lei
28. MANAGEMENT ADMINISTRATIV, MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE SI MANAGEMENTUL PERFORMANTEI IN INSTITUTII PUBLICE SI UNITATI SUBORDONATE Compl. Cheile Gradiștei
Moieciu
900 lei 340 lei/zi
2380 lei
29. IMPLICAŢIILE NOUL COD CIVIL ASUPRA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE Hotel Diana
Hotel Afrodita
B. Herculane
900 lei 510 lei/zi
3570 lei
30. RĂSPUNDEREA ŞI RESPONSABILITATEA FUNCŢIONARULUI PUBLIC Hotel Diana
Hotel Afrodita
B. Herculane
900 lei 510 lei/zi
3570 lei
31. GESTIUNEA IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE H.Hyperion
Băile Felix
900 lei 440 lei/zi
3080 lei
32. DEONTOLOGIA ŞI INTEGRITATEA ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ H.Hyperion
Băile Felix
900 lei 440 lei/zi
3080 lei
Programele marcate cu * sunt autorizate ANC. Pentru mai multe detalii, vă rugam să ne contactați! Prețurile afișate includ T.V.A.

Perioada: 11.08 - 18.08.2019

Nr. crt. Denumire program Locația Tarif curs 7 zile Tarif cameră/zi Tarif cazare perioadă
1. ACTUL ADMINISTRATIV. LEGALITATEA ȘI OPORTUNITATEA ACTELOR ADMINISTRATIVE Hotel Siret
Mamaia
900 lei 510 lei/zi
3570 lei
2. SISTEMUL DE INSTRUIRE ȘI PERFECȚIONARE A PERSONALULUI DIN SISTEMUL ADMINISTRATIV ROMÂN Hotel Siret
Mamaia
900 lei 510 lei/zi
3570 lei
3. BUNE PRACTICI PENTRU O COMUNICARE EFICIENTĂ ÎN INSTITUŢIILE PUBLICE * Hotel Siret
Mamaia
900 lei 510 lei/zi
3570 lei
4. ROLUL REȚELELOR SOCIALE ÎN ACTIVITATEA INSTITUȚIILOR PUBLICE Hotel Siret
Mamaia
900 lei 510 lei/zi
3570 lei
5. MANAGEMENTUL PERFORMANT AL SERVICIILOR PUBLICE H Florida
Mamaia
900 lei 450 lei/zi
3150 lei
6. REGLEMENTĂRI NAȚIONALE PRIVIND ASIGURAREA INTEGRITĂȚII ÎN FUNCȚII ȘI DEMNITĂȚI PUBLICE Hotel Palas
Mamaia
900 lei 664 lei/zi
4648 lei
7. DREPTURILE OMULUI ŞI STRATEGII ANTIDISCRIMINARE APLICABILE ÎN INSTITUŢIILE PUBLICE H Caraiman
Mamaia
900 lei 398 lei/zi
2786 lei
8. DOMENIUL FINANCIAR - APLICABILITATE ÎN INSTITUȚIILE PUBLICE * H Caraiman
Mamaia
900 lei 398 lei/zi
2786 lei
9. CONTROLUL FINANCIAR PREVENTIV, DE LA ORGANIZARE LA MONITORIZARE, ÎN INSTITUȚIILE PUBLICE * H Caraiman
Mamaia
900 lei 398 lei/zi
2786 lei
10. CORUPȚIE, ANTI-CORUPȚIE ȘI INTEGRITATE IN SECTORUL PUBLIC * H Caraiman
Mamaia
900 lei 398 lei/zi
2786 lei
11. CURS PRACTIC DE SCRIERE A PROIECTELOR ŞI ACCESARE A FONDURILOR EUROPENE * H Vox Maris
Costinești
900 lei 445 lei/zi
3115 lei
12. ETICĂ ŞI CONDUITĂ ÎN ACTIVITATEA FUNCŢIONARULUI PUBLIC H Vox Maris
Costinești
900 lei 445 lei/zi
3115 lei
13. LIDERII ŞI LEADERSHIP-UL ÎN INSTITUŢIA PUBLICĂ H Florida
Mamaia
900 lei 450 lei/zi
3150 lei
14. CADRUL INSTITUȚIONAL ȘI LEGAL AL EXERCITĂRII ATRIBUȚIILOR PRIMARULUI (CONȚINUT, DELEGARE) H Vox Maris
Costinești
900 lei 445 lei/zi
3115 lei
15. NOUTĂȚI LEGISLATIV-ADMINISTRATIVE ȘI BUNE PRACTICI ÎN ACHIZIȚII PUBLICE * Hotel Q
Neptun
900 lei 395 lei/zi
2765 lei
16. BAZELE ADMINISTRATIEI PUBLICE. Hotel Q
Neptun
900 lei 395 lei/zi
2765 lei
17. MARKETINGUL ÎN INSTITUŢIILE PUBLICE Hotel Q
Neptun
900 lei 395 lei/zi
2765 lei
18. MANAGEMENT STRATEGIC ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ Hotel Meteor
Jupiter
900 lei 460 lei/zi
3220 lei
19. RESPONSABILITAŢI ALE INSTITUŢIILOR PUBLICE PRIVIND PROTECŢIA MEDIULU Hotel Meteor
Jupiter
900 lei 460 lei/zi
3220 lei
20. FUNCŢIA PUBLICĂ ŞI DEZVOLTAREA CARIEREI FUNCŢIONARULUI PUBLIC Hotel Szeifert
Sovata
900 lei 380 lei/zi
2660 lei
21. TEHNICI DE ORGANIZARE, PROTOCOL, CORESPONDENȚĂ, SECRETARIAT ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ * Hotel Szeifert
Sovata
900 lei 380 lei/zi
2660 lei
22. MANAGEMENTUL RISCULUI ÎN INSTITUȚIILE PUBLICE Hotel Silva
Bușteni
900 lei 330 lei/zi
2310 lei
23. MODELE DE BUNE PRACTICI APLICATE ÎN INSTITUȚIILE PUBLICE Hotel Silva
Bușteni
900 lei 330 lei/zi
2310 lei
24. POLITICI ȘI STRATEGII DE DEZVOLTARE A INSTITUȚIILOR PUBLICE Hotel Silva
Bușteni
900 lei 330 lei/zi
2310 lei
25. MANAGEMENTUL DOCUMENTELOR - SECRETARIAT, ARHIVARE, BIBLIOTECONOMIE - METODE ŞI TEHNICI PENTRU ASIGURAREA PERFORMANŢEI CT Vânătorul
Durău
900 lei 355 lei/zi
2485 lei
26. MANAGEMENT PERFORMANT ŞI PRACTICI EFICIENTE ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ Compl. Cheile Gradiștei
Fundata
900 lei 435 lei/zi
3045 lei
27. CALITATEA SERVICIULUI PUBLIC-INDICATOR CHEIE PENTRU MĂSURAREA PERFORMANŢEI ÎN INSTITUȚIILE PUBLICE Compl. Cheile Gradiștei
Fundata
900 lei 435 lei/zi
3045 lei
28. GESTIONAREA STRESULUI ÎN ACTIVITATEA FUNCŢIONARULUI PUBLIC H.Bulevard
Predeal
900 lei 350 lei/zi
2450 lei
29. ANTI-CORUPȚIE ȘI INTEGRITATE ÎN SECTORUL PUBLIC * H.Bulevard
Predeal
900 lei 350 lei/zi
2450 lei
30. MANAGEMENTUL CALITAȚII. IMPLEMENTAREA ÎN CADRUL INSTITUȚIEI PUBLICE * H.Hyperion
Băile Felix
900 lei 440 lei/zi
3080 lei
31. COMUNICARE ȘI MUNCA ÎN ECHIPĂ- CAZURI PRACTICE APLICABILE IN INSTITUȚIILE PUBLICE * H.Hyperion
Băile Felix
900 lei 440 lei/zi
3080 lei
Programele marcate cu * sunt autorizate ANC. Pentru mai multe detalii, vă rugam să ne contactați! Prețurile afișate includ T.V.A.

Perioada: 18.08 – 25.08.2019

Nr. crt. Denumire program Locația Tarif curs 7 zile Tarif cameră/zi Tarif cazare perioadă
1. DEONTOLOGIA FUNCȚIEI PUBLICE. PRINCIPII LEGALE ȘI APLICAȚII PRACTICE H Florida
Mamaia
900 lei 365 lei/zi
2555 lei
2. TEORIA ŞI PRACTICA SERVICIILOR PUBLICE H Florida
Mamaia
900 lei 365 lei/zi
2555 lei
3. LEADERSHIP, COMUNICARE ȘI MOTIVARE ÎN INSTITUȚIILE PUBLICE * Hotel Siret
Mamaia
900 lei 510 lei/zi
3570 lei
4. ROLUL REȚELELOR SOCIALE ÎN ACTIVITATEA INSTITUȚIILOR PUBLICE Hotel Siret
Mamaia
900 lei 510 lei/zi
3570 lei
5. ANALIZA CADRULUI NECESAR IMPLEMENTARII LA NIVEL INSTITUȚIONAL A STRATEGIEI NATIONALE ANTICORUPTIE Hotel Palas
Mamaia
900 lei 664 lei/zi
4648 lei
6. CULTURA ORGANIZAȚIONALĂ ÎN INSTITUȚIILE PUBLICE Hotel Palas
Mamaia
900 lei 664 lei/zi
4648 lei
7. GESTIONAREA SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ ÎN INSTITUȚIILE PUBLICE H Florida
Mamaia
900 lei 365 lei/zi
2555 lei
8. REDACTAREA ACTELOR NORMATIVE. PROCEDURA DE REDACTARE, ADOPTARE/EMITERE ȘI ADUCERE LA CUNOȘTINȚĂ A ACTELOR NORMATIVE H Caraiman
Mamaia
900 lei 375 lei/zi
2625 lei
9. ASISTENTA SOCIALA, PROTECTIA SI DREPTURILE COPILULUI H Caraiman
Mamaia
900 lei 375 lei/zi
2625 lei
10. BAZELE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE. H Vox Maris
Costinești
900 lei 445 lei/zi
3115 lei
11. MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE. NOUTĂȚI LEGISLATIVE H Vox Maris
Costinești
900 lei 445 lei/zi
3115 lei
12. COMUNICARE ȘI MUNCA ÎN ECHIPĂ- CAZURI PRACTICE APLICABILE IN INSTITUȚIILE PUBLICE * H Vox Maris
Costinești
900 lei 445 lei/zi
3115 lei
13. CABINETUL DEMNITARULUI- ROL, ORGANIZARE, ATRIBUȚII Hotel Q
Neptun
900 lei 395 lei/zi
2765 lei
14. CODUL EUROPEAN AL BUNEI CONDUITE ADMINISTRATIVE Hotel Q
Neptun
900 lei 395 lei/zi
2765 lei
15. CORUPȚIE, ANTI-CORUPȚIE ȘI INTEGRITATE IN SECTORUL PUBLIC * Hotel Q
Neptun
900 lei 395 lei/zi
2765 lei
16. RESPONSABILITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE Hotel Grand
Eforie Nord
900 lei 430 lei/zi
3010 lei
17. DREPTURILE OMULUI ŞI STRATEGII ANTIDISCRIMINARE APLICABILE ÎN INSTITUŢIILE PUBLICE Hotel Grand
Eforie Nord
900 lei 430 lei/zi
3010 lei
18. ETICĂ, INTEGRITATE, TRANSPARENȚĂ DECIZIONALĂ ȘI COMBATEREA CORUPȚIEI ÎN INSTITUȚIILE PUBLICE * Hotel Szeifert
Sovata
900 lei 380 lei/zi
2660 lei
19. DREPT ADMINISTRATIV COMPARAT ŞI INSTITUŢII ALE U.E. Hotel Szeifert
Sovata
900 lei 380 lei/zi
2660 lei
20. CURS PRACTIC DE SCRIERE A PROIECTELOR CU FINANȚARE DIN POR * Hotel Anda
Hotel Mara
Sinaia
900 lei 380 lei/zi
2660 lei
21. ETICĂ ŞI CONDUITĂ ÎN ACTIVITATEA FUNCŢIONARULUI PUBLIC Hotel Anda
Hotel Mara
Sinaia
900 lei 380 lei/zi
2660 lei
22. POLITICI ȘI STRATEGII DE DEZVOLTARE A INSTITUȚIILOR PUBLICE H. Montana
Vișeu de Sus
900 lei 380 lei/zi
2660 lei
23. MANAGEMENT PERFORMANT ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ H. Montana
Vișeu de Sus
900 lei 380 lei/zi
2660 lei
24. MARKETINGUL ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ CT Vânătorul
Durău
900 lei 355 lei/zi
2485 lei
25. MANAGEMENT ADMINISTRATIV. MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE ȘI MANAGEMENTUL PERFORMANȚEI ÎN INSTITUȚII PUBLICE ȘI UNITĂȚI SUBORDONATE H. President
Olănești
900 lei 373 lei/zi
2611 lei
26. COMPETENTE INFORMATICE - CREȘTEREA EFICIENȚEI PRIN FOLOSIREA TEHNOLOGIILOR DIGITALE LA INSTITUȚII PUBLICE ȘI UNITĂȚI SUBORDONATE * H. President
Olănești
900 lei 373 lei/zi
2611 lei
27. ROLUL REȚELELOR SOCIALE ÎN ACTIVITATEA INSTITUȚIILOR PUBLICE H.Hyperion
Băile Felix
900 lei 440 lei/zi
3080 lei
28. RELAȚIA DINTRE DEPARTAMENTUL CONTABILITATE ȘI CELELALTE DEPARTAMENTE DIN INSTITUȚIILE PUBLICE* Hotel Q
Brașov
900 lei 350 lei/zi
2450 lei
29. TRANSPARENȚA DECIZIONALĂ ÎN INSTITUȚIILE PUBLICE * Compl. Cheile Gradiștei
Fundata
900 lei 435 lei/zi
3045 lei
Programele marcate cu * sunt autorizate ANC. Pentru mai multe detalii, vă rugam să ne contactați! Prețurile afișate includ T.V.A.

Perioada: 25.08 - 01.09.2019

Nr. crt. Denumire program Locația Tarif curs 7 zile Tarif cameră/zi Tarif cazare perioadă
1. ACTUL ADMINISTRATIV. LEGALITATEA ȘI OPORTUNITATEA ACTELOR ADMINISTRATIVE Hotel Siret
Mamaia
900 lei 410 lei/zi
2870 lei
2. CORUPȚIE, ANTI-CORUPȚIE ȘI INTEGRITATE IN SECTORUL PUBLIC * Hotel Siret
Mamaia
900 lei 410 lei/zi
2870 lei
3. MARKETINGUL ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ Hotel Siret
Mamaia
900 lei 410 lei/zi
2870 lei
4. REDACTAREA ACTELOR NORMATIVE. PROCEDURA DE REDACTARE, ADOPTARE/EMITERE ȘI ADUCERE LA CUNOȘTINȚĂ A ACTELOR NORMATIVE Hotel Palas
Mamaia
900 lei 538 lei/zi
3766 lei
5. CODUL EUROPEAN AL BUNEI CONDUITE ADMINISTRATIVE H Florida
Mamaia
900 lei 365 lei/zi
2555 lei
6. DREPTURILE OMULUI ŞI STRATEGII ANTIDISCRIMINRE APLICABILE ÎN INSTITUŢIILE PUBLICE H Florida
Mamaia
900 lei 365 lei/zi
2555 lei
7. MANAGEMENT STRATEGIC ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ H Caraiman
Mamaia
900 lei 375 lei/zi
2625 lei
8. DEONTOLOGIA FUNCȚIEI PUBLICE. PRINCIPII LEGALE ȘI APLICAȚII PRACTICE H Caraiman
Mamaia
900 lei 375 lei/zi
2625 lei
9. PRINCIPIILE DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A ADMINISTRAŢIEI PUBLICE H Vox Maris
Costinești
900 lei 365 lei/zi
2555 lei
10. LIDERII ŞI LEADERSHIP-UL ÎN INSTITUŢIA PUBLICĂ H Vox Maris
Costinești
900 lei 365 lei/zi
2555 lei
11. MANAGEMENT PERFORMANT ŞI PRACTICI EFICIENTE ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ H Vox Maris
Costinești
900 lei 365 lei/zi
2555 lei
12. GESTIONAREA SPAŢIALĂ A TERITORIULUI ROMÂNIEI PRIN INTERMEDIUL AMENAJÃRII TERITORIULUI ŞI AL URBANISMULUI Hotel Q
Neptun
900 lei 340 lei/zi
2380 lei
13. SISTEMUL DE SALARIZARE ȘI MOTIVARE A FUNCȚIONARILOR PUBLICI * Hotel Q
Neptun
900 lei 340 lei/zi
2380 lei
14. TEHNICI DE ORGANIZARE, PROTOCOL, CORESPONDENŢĂ, SECRETARIAT ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ * Hotel Q
Neptun
900 lei 340 lei/zi
2380 lei
15. SISTEMUL DE CONTROL INTERN MANAGERIAL – O.S.G.G. 600/ 2018 * Hotel Grand
Eforie Nord
900 lei 380 lei/zi
2660 lei
16. ÎNDATORIRILE ŞI DREPTURILE FUNCŢIONARILOR PUBLICI Hotel Grand
Eforie Nord
900 lei 380 lei/zi
2660 lei
17. MANAGEMENT ȘI LEADERSHIP. COMUNICAREA CA INSTRUMENT DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A PERFORMANȚELOR INDIVIDUALE ȘI INSTITUȚIONALE * Hotel Szeifert
Sovata
900 lei 380 lei/zi
2660 lei
18. ETICĂ ȘI INTEGRITATE. COMBATEREA CORUPȚIEI ȘI EVITAREA ABUZULUI ÎN INSTITUȚIILE PUBLICE* Hotel Szeifert
Sovata
900 lei 380 lei/zi
2660 lei
19. BAZELE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE. ADOPTAREA ŞI EMITEREA ACTELOR ADMINISTRATIVE Hotel Szeifert
Sovata
900 lei 380 lei/zi
2660 lei
20. ANTI-CORUPȚIE ȘI INTEGRITATE ÎN SECTORUL PUBLIC * CT Vânătorul
Durău
900 lei 355 lei/zi
2485 lei
21. CULTURA ORGANIZAȚIONALĂ ÎN INSTITUȚIILE PUBLICE CT Vânătorul
Durău
900 lei 355 lei/zi
2485 lei
22. GESTIONAREA STRESULUI ÎN ACTIVITATEA FUNCŢIONARULUI PUBLIC Compl. Cheile Gradiștei
Moieciu
900 lei 340 lei/zi
2380 lei
23. MANAGEMENTUL SCHIMBĂRII ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ Hotel Diana
Hotel Afrodita
900 lei 510 lei/zi
3570 lei
24. MANAGEMENTUL PROTECŢIEI DATELOR CU CARACTER PERSONAL Hotel Silva
Bușteni
900 lei 330 lei/zi
2310 lei
25. MANAGEMENTUL INTEGRAT AL DEŞEURILOR-CAZURI PRACTICE Hotel Silva
Bușteni
900 lei 330 lei/zi
2310 lei
26. BUNE PRACTICI PENTRU O COMUNICARE EFICIENTĂ ÎN INSTITUŢIILE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE * H. Montana
Vișeu de Sus
900 lei 380 lei/zi
2660 lei
27. ADMINISTRAREA EFICIENTĂ A IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE * H.Hyperion
Băile Felix
900 lei 440 lei/zi
3080 lei
28. TRANSPARENȚĂ DECIZIONALĂ, COMUNICARE ȘI ACCES LA INFORMAȚIILE PUBLICE H.Hyperion
Băile Felix
900 lei 440 lei/zi
3080 lei
Programele marcate cu * sunt autorizate ANC. Pentru mai multe detalii, vă rugam să ne contactați! Prețurile afișate includ T.V.A.

Lista programelor pentru luna: SEPTEMBRIE

Perioada: 01.09 – 08.09.2019

Nr. crt. Denumire program Locația Tarif curs 7 zile Tarif cameră/zi Tarif cazare perioadă
1. CORUPȚIE, ANTI-CORUPȚIE ȘI INTEGRITATE IN SECTORUL PUBLIC * Cormoran Resort Uzlina
Murighiol
900 lei 500 lei/zi
3500 lei
2. DEONTOLOGIA FUNCȚIEI PUBLICE. PRINCIPII LEGALE ȘI APLICAȚII PRACTICE Cormoran Resort Uzlina
Murighiol
900 lei 500 lei/zi
3500 lei
3. COMPETENŢĂ ŞI RESPONSABILITATE ÎN ACTIVITATEA FUNCŢIONARULUI PUBLIC Hotel Siret
Mamaia
900 lei 410 lei/zi
2870 lei
4. LIDERII ŞI LEADERSHIP-UL ÎN INSTITUŢIA PUBLICĂ Hotel Siret
Mamaia
900 lei 410 lei/zi
2870 lei
5. ACTUL ADMINISTRATIV. LEGALITATEA SI OPORTUNITATEA ACTELOR ADMINISTRATIVE Hotel Palas
Mamaia
900 lei 445 lei/zi
3115 lei
6. COMUNICARE ȘI MUNCA ÎN ECHIPĂ- CAZURI PRACTICE APLICABILE IN INSTITUȚIILE PUBLICE * H Florida
Mamaia
900 lei 340 lei/zi
2380 lei
7. PARTENERIATUL PUBLIC-PRIVAT. APLICAREA CADRULUI NORMATIV H Florida
Mamaia
900 lei 340 lei/zi
2380 lei
8. CADRUL INSTITUȚIONAL ȘI LEGAL AL EXERCITĂRII ATRIBUȚIILOR PRIMARULUI (CONȚINUT, DELEGARE) H Vox Maris
Costinești
900 lei 335 lei/zi
2345 lei
9. ETICĂ ŞI CONDUITĂ ÎN ACTIVITATEA FUNCŢIONARULUI PUBLIC H Vox Maris
Costinești
900 lei 335 lei/zi
2345 lei
10. ROLURILE ŞI RESPONSABILITĂŢILE PERSONALULUI TEHNIC DIN INSTITUŢIILE PUBLICE H Caraiman
Mamaia
900 lei 300 lei/zi
2100 lei
11. MANAGEMENTUL DOCUMENTELOR ÎN INSTITUŢIILE PUBLICE H Caraiman
Mamaia
900 lei 300 lei/zi
2100 lei
12. FUNCTIONARUL PUBLIC. LEGISLATIE COMPARATA PE PLAN EUROPEAN Hotel Q
Neptun
900 lei 340 lei/zi
2380 lei
13. GESTIONAREA STRESULUI ÎN ACTIVITATEA FUNCŢIONARULUI PUBLIC Hotel Q
Neptun
900 lei 340 lei/zi
2380 lei
14. NOŢIUNI FUNDAMENTALE DE DREPT ADMINISTRATIV – BAZELE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE Hotel Q
Neptun
900 lei 340 lei/zi
2380 lei
15. GESTIONAREA SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ ÎN INSTITUȚIILE PUBLICE Hotel Grand
Eforie Nord
900 lei 380 lei/zi
2660 lei
16. CURS PRACTIC DE SCRIERE A PROIECTELOR ŞI ACCESAREA FONDURILOR EUROPENE * Hotel Szeifert
Sovata
900 lei 380 lei/zi
2660 lei
17. CONTESTAŢIILE - CĂI ADMINISTRATIVE DE ATAC IMPOTRIVA ACTELOR INCHEIATE DE ORGANELE FISCALE CT Vânătorul
Durău
900 lei 355 lei/zi
2485 lei
18. NOUTĂȚI LEGISLATIV-ADMINISTRATIVE ȘI BUNE PRACTICI ÎN ACHIZIȚII PUBLICE * CT Vânătorul
Durău
900 lei 355 lei/zi
2485 lei
19. MANAGEMENT ȘI LEADERSHIP. COMUNICAREA CA INSTRUMENT DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A PERFORMANȚELOR INDIVIDUALE ȘI INSTITUȚIONALE * CT Vânătorul
Durău
900 lei 355 lei/zi
2485 lei
20. DEONTOLOGIA ŞI INTEGRITATEA ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ Hotel Anda
Hotel Mara
Sinaia
900 lei 380 lei/zi
2660 lei
21. MANAGEMENTUL PROTECŢIEI DATELOR CU CARACTER PERSONAL Compl. Cheile Gradiștei
Moieciu
900 lei 340 lei/zi
2380 lei
22. ETICĂ ŞI CONDUITĂ ÎN ACTIVITATEA FUNCŢIONARULUI PUBLIC Compl. Cheile Gradiștei
Moieciu
900 lei 340 lei/zi
2380 lei
23. MANAGEMENTUL INTEGRAT AL DEŞEURILOR
- cazuri practice aplicabile in institutiile publice -
H. Bulevard
Predeal
900 lei 350 lei/zi
2450 lei
24. TEHNICI DE ORGANIZARE, PROTOCOL, CORESPONDENŢĂ, SECRETARIAT ÎN INSTITUȚIILE PUBLICE * H. Bulevard
Predeal
900 lei 350 lei/zi
2450 lei
25. POLITICI ȘI STRATEGII DE DEZVOLTARE A INSTITUȚIILOR PUBLICE Hotel Q
Brașov
900 lei 350 lei/zi
2450 lei
26. CULTURA ORGANIZAȚIONALĂ ÎN INSTITUȚIILE PUBLICE Hotel Q
Brașov
900 lei 350 lei/zi
2450 lei
27. MODELE DE BUNE PRACTIC IAPLICATE ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ H.Hyperion
Băile Felix
900 lei 440 lei/zi
3080 lei
28. ETICĂ, INTEGRITATE, TRANSPARENȚĂ DECIZIONALĂ ȘI COMBATEREA CORUPȚIEI ÎN INSTITUȚIILE PUBLICE * H. President
Olănești
900 lei 373 lei/zi
2611 lei
29. MANAGEMENTUL CALITAȚII. IMPLEMENTAREA ÎN CADRUL INSTITUȚIEI PUBLICE * H. President
Olănești
900 lei 373 lei/zi
2611 lei
30. SISTEMUL DE CONTROL INTERN MANAGERIAL – O.S.G.G. 600/ 2018: 2015 * H. President
Olănești
900 lei 373 lei/zi
2611 lei
Programele marcate cu * sunt autorizate ANC. Pentru mai multe detalii, vă rugam să ne contactați! Prețurile afișate includ T.V.A.

Perioada: 08.09 – 15.09.2019

Nr. crt. Denumire program Locația Tarif curs 7 zile Tarif cameră/zi Tarif cazare perioadă
1. DEONTOLOGIA FUNCȚIEI PUBLICE. PRINCIPII LEGALE ȘI APLICAȚII PRACTICE Hotel Siret
Mamaia
900 lei 365 lei/zi
2555 lei
2. REDACTAREA ACTELOR NORMATIVE. PROCEDURA DE REDACTARE, ADOPTARE/EMITERE ȘI ADUCERE LA CUNOȘTINȚĂ A ACTELOR NORMATIVE Hotel Siret
Mamaia
900 lei 365 lei/zi
2555 lei
3. ASISTENTA SOCIALA, PROTECTIA SI DREPTURILE COPILULUI H Caraiman
Mamaia
900 lei 300 lei/zi
2100 lei
4. NOUTĂȚI LEGISLATIV-ADMINISTRATIVE ȘI BUNE PRACTICI ÎN ACHIZIȚII PUBLICE * H Caraiman
Mamaia
900 lei 300 lei/zi
2100 lei
5. LEADERSHIP, COMUNICARE ȘI MOTIVARE ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLIC H Florida
Mamaia
900 lei 320 lei/zi
2240 lei
6. CORUPȚIE, ANTI-CORUPȚIE ȘI INTEGRITATE IN SECTORUL PUBLIC H Vox Maris
Costinești
900 lei 335 lei/zi
2345 lei
7. DREPTURILE OMULUI ŞI STRATEGII ANTIDISCRIMINARE APLICABILE ÎN INSTITUŢIILE PUBLICE Hotel Q
Neptun
900 lei 320 lei/zi
2240 lei
8. REGLEMENTĂRI NAȚIONALE PRIVIND ASIGURAREA INTEGRITĂȚII ÎN FUNCȚII ȘI DEMNITĂȚI PUBLICE Hotel Q
Neptun
900 lei 320 lei/zi
2240 lei
9. MANAGEMENTUL PERSONALULUI ÎN INSTITUȚIILE PUBLICE Hotel Grand
Eforie Nord
900 lei 305 lei/zi
2135 lei
10. COMUNICARE ȘI MUNCA ÎN ECHIPĂ- CAZURI PRACTICE APLICABILE IN INSTITUȚIILE PUBLICE * Hotel Szeifert
Sovata
900 lei 360 lei/zi
2520 lei
11. POLITICI ȘI STRATEGII DE DEZVOLTARE A INSTITUȚIILOR PUBLICE Hotel Szeifert
Sovata
900 lei 360 lei/zi
2520 lei
12. MARKETINGUL ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ Hotel Szeifert
Sovata
900 lei 360 lei/zi
2520 lei
13. PROCEDURA PRIVIND AUTORIZAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢII Hotel Silva
Bușteni
900 lei 330 lei/zi
2310 lei
14. TEHNICI DE NEGOCIERE ŞI UZANŢE DE PROTOCOL APLICABILE ÎN INSTITUŢIILE PUBLICE * Hotel Silva
Bușteni
900 lei 330 lei/zi
2310 lei
15. GESTIUNEA ȘI ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT AL STATULUI ȘI AL UNITĂȚILOR ADMINISTRATIV Hotel Silva
Bușteni
900 lei 330 lei/zi
2310 lei
16. BIODIVERSITATE ȘI DEZVOLTARE DURABILĂ. GESTIUNEA PROBLEMELOR DE MEDIU H. Bulevard
Predeal
900 lei 350 lei/zi
2450 lei
17. MANAGEMENT ȘI LEADERSHIP. COMUNICAREA CA INSTRUMENT DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A PERFORMANȚELOR INDIVIDUALE ȘI INSTITUȚIONALE * H. Bulevard
Predeal
900 lei 350 lei/zi
2450 lei
18. MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE ŞI SALARIZAREA ÎN INSTITUŢIILE PUBLICE CT Vânătorul
Durău
900 lei 355 lei/zi
2485 lei
19. MANAGEMENT STRATEGIC ÎN INSTITUŢIILE PUBLICE CT Vânătorul
Durău
900 lei 355 lei/zi
2485 lei
20. ANTI-CORUPȚIE ȘI INTEGRITATE ÎN SECTORUL PUBLIC * H. Montana
Vișeu de Sus
900 lei 380 lei/zi
2660lei
21. MANAGEMENT ADMINISTRATIV, MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE SI MANAGEMENTUL PERFORMANTEI IN INSTITUTII PUBLICE SI UNITATI SUBORDONATE Hotel Diana
Hotel Afrodita
B. Herculane
900 lei 447 lei/zi
3129lei
22. COMPETENTE INFORMATICE - CRESTEREA EFICIENTEI PRIN FOLOSIREA TEHNOLOGIILOR DIGITALE LA INSTITUTII PUBLICE SI UNITATI SUBORDONATE * Hotel Diana
Hotel Afrodita
B. Herculane
900 lei 447 lei/zi
3129lei /
23. ROLUL RETELELOR SOCIALE IN INSTITUTIILE PUBLICE H.Hyperion
Băile Felix
900 lei 440 lei/zi
3080lei
Programele marcate cu * sunt autorizate ANC. Pentru mai multe detalii, vă rugam să ne contactați! Prețurile afișate includ T.V.A.

Perioada: 15.09 – 22.09.2019

Nr. crt. Denumire program Locația Tarif curs 7 zile Tarif cameră/zi Tarif cazare perioadă
1. MANAGEMENT ȘI LEADERSHIP. COMUNICAREA CA INSTRUMENT DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A PERFORMANȚELOR INDIVIDUALE ȘI INSTITUȚIONALE * H Florida
Mamaia
900 lei 320 lei/zi
2240 lei
2. CORUPȚIE, ANTI-CORUPȚIE ȘI INTEGRITATE IN SECTORUL PUBLIC * Hotel Siret
Mamaia
900 lei 365 lei/zi
2555 lei
3. DEONTOLOGIA FUNCȚIEI PUBLICE. PRINCIPII LEGALE ȘI APLICAȚII PRACTICE Hotel Siret
Mamaia
900 lei 365 lei/zi
2555 lei
4. LIDERII ŞI LEADERSHIP-UL ÎN INSTITUŢIA PUBLICĂ Hotel Szeifert
Sovata
900 lei 360 lei/zi
2520 lei
5. GESTIONAREA STRESULUI ÎN ACTIVITATEA FUNCŢIONARULUI PUBLIC Hotel Szeifert
Sovata
900 lei 360 lei/zi
2520 lei
6. REVIZUIREA HOTĂRÂRILOR ÎN CONTENCIOS ADMINISTRATIV ÎN LUMINA JURISPRUDENŢEI CURŢII CONSTITUŢIONALE A ROMÂNIEI ŞI A CURŢII DE JUSTIŢIE A UE Hotel Q
Brașov
900 lei 350 lei/zi
2450 lei
7. DREPT ADMINISTRATIV COMPARAT ŞI INSTITUŢII ALE UE Hotel Q
Brașov
900 lei 350 lei/zi
2450 lei
8. ETICĂ ȘI INTEGRITATE. COMBATEREA CORUPȚIEI ȘI EVITAREA ABUZULUI ÎN INSTITUȚIILE PUBLICE* H. Bulevard
Predeal
900 lei 350 lei/zi
2450 lei
9. MARKETINGUL ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ Cheile Gradiștei
Moieciu
900 lei 340 lei/zi
2380 lei
10. CULTURA ORGANIZAȚIONALĂ ÎN INSTITUȚIILE PUBLICE Cheile Gradiștei
Moieciu
900 lei 340 lei/zi
2380 lei
11. TEHNICI DE NEGOCIERE ȘI UZANȚE DE PROTOCOL ÎN INSTITUȚIILE PUBLICE * Hotel Anda
Hotel Mara
Sinaia
900 lei 380 lei/zi
2660 lei
12. BAZELE ADMINISTRATIEI PUBLICE. ADOPTAREA SI EMITEREA ACTELOR ADMINISTRATIVE Hotel Anda
Hotel Mara
Sinaia
900 lei 380 lei/zi
2660 lei
13. ROLUL REȚELELOR SOCIALE ÎN ACTIVITATEA INSTITUȚIILOR PUBLICE CT Vânătorul
Durău
900 lei 355 lei/zi
2485 lei
14. CONTROLUL FINANCIAR PREVENTIV, DE LA ORGANIZARE LA MONITORIZARE, ÎN INSTITUȚIILE PUBLICE * H.Hyperion
Băile Felix
900 lei 440 lei/zi
3080lei
15. MANAGEMENTUL FINANCIAR AL INSTITUȚIILOR PUBLICE * H.Hyperion
Băile Felix
900 lei 440 lei/zi
3080lei /
Programele marcate cu * sunt autorizate ANC. Pentru mai multe detalii, vă rugam să ne contactați! Prețurile afișate includ T.V.A.

Perioada: 22.09 – 29.09.2019

Nr. crt. Denumire program Locația Tarif curs 7 zile Tarif cameră/zi Tarif cazare perioadă
1. PARTENERIATUL PUBLIC-PRIVAT. APLICAREA CADRULUI NORMATIV Cormoran Resort Uzlina
Murighiol
900 lei 430 lei/zi
3010 lei
2. CORUPȚIE, ANTI-CORUPȚIE ȘI INTEGRITATE IN SECTORUL PUBLIC * Cormoran Resort Uzlina
Murighiol
900 lei 430 lei/zi
3010 lei
3. PROTECȚIA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI H. Montana
Vișeu de Sus
900 lei 330 lei/zi
2310 lei
4. ANTI-CORUPȚIE ȘI INTEGRITATE ÎN SECTORUL PUBLIC * H. Montana
Vișeu de Sus
900 lei 380 lei/zi
2660lei
5. LIDERII ŞI LEADERSHIP-UL ÎN INSTITUŢIA PUBLICĂ Hotel Silva
Bușteni
900 lei 330 lei/zi
2310lei
6. COMPETENŢĂ ŞI RESPONSABILITATE ÎN ACTIVITATEA FUNCŢIONARULUI PUBLIC Hotel Silva
Bușteni
900 lei 330 lei/zi
2310lei
7. FUNCTIONARUL PUBLIC. LEGISLATIE COMPARATA PE PLAN EUROPEAN H. President
Olănești
900 lei 350 lei/zi
2450lei
8. SISTEMUL DE CONTROL INTERN MANAGERIAL – O.S.G.G. 600/ 2018 * H. President
Olănești
900 lei 350 lei/zi
2450lei
9. NOUTĂȚI LEGISLATIV-ADMINISTRATIVE ȘI BUNE PRACTICI ÎN ACHIZIȚII PUBLICE * Hotel Szeifert
Sovata
900 lei 360 lei/zi
2520 lei
10. COMUNICARE ŞI CORESPONDENŢĂ ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ * Hotel Szeifert
Sovata
900 lei 360 lei/zi
2520 lei
Programele marcate cu * sunt autorizate ANC. Pentru mai multe detalii, vă rugam să ne contactați! Prețurile afișate includ T.V.A.

Perioada: 29.09 – 06.10.2019

Nr. crt. Denumire program Locația Tarif curs 7 zile Tarif cameră/zi Tarif cazare perioadă
1. ANTI-CORUPȚIE ȘI INTEGRITATE ÎN SECTORUL PUBLIC * Hotel Anda
Hotel Mara
Sinaia
900 lei 380 lei/zi
2660lei
2. POLITICI ȘI STRATEGII DE DEZVOLTARE A INSTITUȚIILOR PUBLICE Hotel Anda
Hotel Mara
Sinaia
900 lei 380 lei/zi
2660lei
3. BAZELE ADMINISTRATIEI PUBLICE. ADOPTAREA SI EMITEREA ACTELOR ADMINISTRATIVE Cheile Gradiștei
Moieciu
900 lei 340 lei/zi
2380 lei
4. DREPT ADMINISTRATIV COMPARAT ŞI INSTITUŢII ALE U.E. Cheile Gradiștei
Moieciu
900 lei 340 lei/zi
2380 lei
5. MANAGEMENTUL PROTECŢIEI DATELOR CU CARACTER PERSONAL Hotel Q
Brașov
900 lei 320 lei/zi
2240 lei
6. ETICĂ ŞI CONDUITĂ ÎN ACTIVITATEA FUNCŢIONARULUI PUBLIC Hotel Q
Brașov
900 lei 320 lei/zi
2240 lei
7. BUNE PRACTICI PENTRU O COMUNICARE EFICIENTĂ ÎN INSTITUŢIILE PUBLICE * CT Vânătorul
Durău
900 lei 355 lei/zi
2485 lei
8. MARKETINGUL ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ H.Hyperion
Băile Felix
900 lei 395 lei/zi
2765 lei
9. DREPTURILE OMULUI ŞI STRATEGII ANTIDISCRIMINARE APLICABILE ÎN INSTITUŢIILE PUBLICE H.Hyperion
Băile Felix
900 lei 395 lei/zi
2765 lei
Programele marcate cu * sunt autorizate ANC. Pentru mai multe detalii, vă rugam să ne contactați! Prețurile afișate includ T.V.A.

Lista programelor pentru luna: OCTOMBRIE

Perioada: 06.10 – 13.10.2019

Nr. crt. Denumire program Locația Tarif curs 7 zile Tarif cameră/zi Tarif cazare perioadă
1. ETICĂ, INTEGRITATE, TRANSPARENȚĂ DECIZIONALĂ ȘI COMBATEREA CORUPȚIEI ÎN INSTITUȚIILE PUBLICE * Hotel Szeifert
Sovata
900 lei 360 lei/zi
2520 lei
2. NOUTĂȚI LEGISLATIV-ADMINISTRATIVE ȘI BUNE PRACTICI ÎN ACHIZIȚII PUBLICE * Hotel Szeifert
Sovata
900 lei 360 lei/zi
2520 lei
3. ROLUL REȚELELOR SOCIALE ÎN ACTIVITATEA INSTITUȚIILOR PUBLICE H. Montana
Vișeu de Sus
900 lei 330 lei/zi
2310 lei
4. MANAGEMENT ADMINISTRATIV. MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE ȘI MANAGEMENTUL PERFORMANȚEI ÎN INSTITUȚII PUBLICE ȘI UNITĂȚI SUBORDONATE Hotel Diana
Hotel Afrodita
B. Herculane
900 lei 447 lei/zi
3129lei
5. MANAGEMENTUL DOCUMENTELOR - SECRETARIAT, ARHIVARE, BIBLIOTECONOMIE - METODE ŞI TEHNICI PENTRU ASIGURAREA PERFORMANŢEI Hotel Diana
Hotel Afrodita
B. Herculane
900 lei 447 lei/zi
3129lei
6. CURS PRACTIC DE SCRIERE A PROIECTELOR CU FINANȚARE DIN POR * H. Bulevard
Predeal
900 lei 320 lei/zi
2240lei
7. COMUNICARE ȘI MUNCA ÎN ECHIPĂ- CAZURI PRACTICE APLICABILE IN INSTITUȚIILE PUBLICE * H. Bulevard
Predeal
900 lei 320 lei/zi
2240lei
Programele marcate cu * sunt autorizate ANC. Pentru mai multe detalii, vă rugam să ne contactați! Prețurile afișate includ T.V.A.

Perioada: 13.10 – 20.10.2019

Nr. crt. Denumire program Locația Tarif curs 7 zile Tarif cameră/zi Tarif cazare perioadă
1. REDACTAREA ACTELOR NORMATIVE. PROCEDURA DE REDACTARE, ADOPTARE/EMITERE ȘI ADUCERE LA CUNOȘTINȚĂ A ACTELOR NORMATIVE Hotel Anda
Hotel Mara
Sinaia
900 lei 380 lei/zi
2660lei
2. DREPTURILE OMULUI ŞI STRATEGII ANTIDISCRIMINARE APLICABILE ÎN INSTITUŢIILE PUBLICE Hotel Anda
Hotel Mara
Sinaia
900 lei 380 lei/zi
2660lei
3. MARKETINGUL ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ CT Vânătorul
Durău
900 lei 355 lei/zi
2485 lei
4. ANTI-CORUPȚIE ȘI INTEGRITATE ÎN SECTORUL PUBLIC * Cheile Gradiștei
Moieciu
900 lei 340 lei/zi
2380 lei /
Perioadă
5. MANAGEMENTUL SCHIMBĂRII ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ Cheile Gradiștei
Moieciu
900 lei 340 lei/zi
2380 lei
6. MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE ŞI SALARIZAREA ÎN INSTITUŢIILE PUBLICE * Hotel Q
Brașov
900 lei 320 lei/zi
2240 lei
Programele marcate cu * sunt autorizate ANC. Pentru mai multe detalii, vă rugam să ne contactați! Prețurile afișate includ T.V.A.

Perioada: 20.10 – 27.10.2019

Nr. crt. Denumire program Locația Tarif curs 7 zile Tarif cameră/zi Tarif cazare perioadă
1. DEONTOLOGIA FUNCȚIEI PUBLICE. PRINCIPII LEGALE ȘI APLICAȚII PRACTICE Hotel Silva
Bușteni
900 lei 330 lei/zi
2310lei
2. BIODIVERSITATE ȘI DEZVOLTARE DURABILĂ. GESTIUNEA PROBLEMELOR DE MEDIU Hotel Silva
Bușteni
900 lei 330 lei/zi
2310lei
3. POLITICI ȘI STRATEGII DE DEZVOLTARE A INSTITUȚIILOR PUBLICE Hotel Szeifert
Sovata
900 lei 360 lei/zi
2520 lei
4. MANAGEMENTUL ACHIZIŢIILOR ÎN CADRUL PROIECTELOR FINANŢATE DIN FONDURI EUROPENE * Hotel Szeifert
Sovata
900 lei 360 lei/zi
2520 lei
5. ETICĂ ŞI CONDUITĂ ÎN ACTIVITATEA FUNCŢIONARULUI PUBLIC H. Montana
Vișeu de Sus
900 lei 330 lei/zi
2310 lei
6. COMUNICARE ȘI MUNCA ÎN ECHIPĂ- CAZURI PRACTICE APLICABILE IN INSTITUȚIILE PUBLICE * H. Bulevard
Predeal
900 lei 320 lei/zi
2240lei
7. MANAGEMENTUL RISCULUI ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ H. Bulevard
Predeal
900 lei 320 lei/zi
2240lei
8. SISTEMUL DE CONTROL INTERN MANAGERIAL – O.S.G.G. 600/ 2018 * H. President
Olănești
900 lei 350 lei/zi
2450lei
9. MANAGEMENTUL CALITAȚII. IMPLEMENTAREA ÎN CADRUL INSTITUȚIEI PUBLICE * H. President
Olănești
900 lei 350 lei/zi
2450lei
10. FUNCTIONARUL PUBLIC. LEGISLATIE COMPARATA PE PLAN EUROPEAN H. President
Olănești
900 lei 350 lei/zi
2450lei
11. BAZELE ADMINISTRATIEI PUBLICE. ADOPTAREA SI EMITEREA ACTELOR ADMINISTRATIVE Cheile Gradiștei
Moieciu
900 lei 340 lei/zi
2380 lei
12. ASISTENȚA SOCIALĂ, PROTECȚIA ȘI DREPTURILE COPILULUI Cheile Gradiștei
Moieciu
900 lei 340 lei/zi
2380 lei
Programele marcate cu * sunt autorizate ANC. Pentru mai multe detalii, vă rugam să ne contactați! Prețurile afișate includ T.V.A.

Perioada: 27.10 – 03.11.2019

Nr. crt. Denumire program Locația Tarif curs 7 zile Tarif cameră/zi Tarif cazare perioadă
1. MARKETINGUL ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ Hotel Q
Brașov
900 lei 320 lei /zi
2240 lei
2. POLITICI ȘI STRATEGII DE DEZVOLTARE A INSTITUȚIILOR PUBLICE Hotel Q
Brașov
900 lei 320 lei/zi
2240 lei
3. CORUPȚIE, ANTI-CORUPȚIE ȘI INTEGRITATE ÎN SECTORUL PUBLIC * Hotel Anda
Sinaia
900 lei 380 lei/zi
2660 lei
4. NOUTĂȚI LEGISLATIV-ADMINISTRATIVE ȘI BUNE PRACTICI ÎN ACHIZIȚII PUBLICE * Hotel Anda
Hotel Mara
Sinaia
900 lei 380 lei /zi
2660 lei
5. DREPT ADMINISTRATIV COMPARAT ŞI INSTITUŢII ALE UE CT Vânătorul
Durău
900 lei 355 lei/zi
2485 lei
Programele marcate cu * sunt autorizate ANC. Pentru mai multe detalii, vă rugam să ne contactați! Prețurile afișate includ T.V.A.

Lista programelor pentru luna: NOIEMBRIE

Perioada: 03.11 - 10.11.2019

Nr. crt. Denumire program Locația Tarif curs 7 zile Tarif cameră/zi Tarif cazare perioadă
1. ACTUL ADMINISTRATIV. LEGALITATEA SI OPORTUNITATEA ACTELOR ADMINISTRATIVE Hotel Silva
Bușteni
900 lei 330 lei/zi
2310 lei
2. TEHNICI DE NEGOCIERE ȘI UZANȚE DE PROTOCOL ÎN INSTITUȚIILE PUBLICE * Hotel Silva
Bușteni
900 lei 330 lei/zi
2310 lei
3. LIDERII ŞI LEADERSHIP-UL ÎN INSTITUŢIA PUBLICĂ Hotel Anda
Hotel Mara
Sinaia
900 lei 380 lei/zi
2660 lei
4. DEONTOLOGIA FUNCȚIEI PUBLICE ȘI A FUNCȚIEI DE DEMNITATE PUBLICĂ Hotel Anda
Hotel Mara
Sinaia
900 lei 380 lei/zi
2660 lei
5. BUNE PRACTICI PENTRU O COMUNICARE EFICIENTĂ ÎN INSTITUŢIILE PUBLICE * Hotel Szeifert
Sovata
900 lei 360 lei/zi
2520 lei
6. MANAGEMENTUL PROTECŢIEI DATELOR CU CARACTER PERSONAL Hotel Szeifert
Sovata
900lei 360 lei/zi
2520 lei
7. CULTURA ORGANIZAȚIONALĂ ÎN INSTITUȚIILE PUBLICE H. Montana
Vișeu de Sus
900 lei 330 lei/zi
2310 lei
Programele marcate cu * sunt autorizate ANC. Pentru mai multe detalii, vă rugam să ne contactați! Prețurile afișate includ T.V.A.

Perioada: 10.11 - 17.11.2019

Nr. crt. Denumire program Locația Tarif curs 7 zile Tarif cameră/zi Tarif cazare perioadă
1. CABINETUL DEMNITARULUI- ROL, ORGANIZARE, ATRIBUȚII Hotel Diana
Hotel Afrodita
B. Herculane
900 lei 447 lei/zi
3129lei
2. GESTIONAREA SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ ÎN INSTITUȚIILE PUBLICE Hotel Diana
Hotel Afrodita
B. Herculane
900 lei 447 lei/zi
3129lei
3. CORUPȚIE, ANTI-CORUPȚIE ȘI INTEGRITATE IN SECTORUL PUBLIC * Hotel Diana
Hotel Afrodita
B. Herculane
900 lei 447 lei/zi
3129lei
4. MANAGEMENT STRATEGIC ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ Cheile Gradiștei
Moieciu
900 lei 340 lei/zi
2380 lei
Programele marcate cu * sunt autorizate ANC. Pentru mai multe detalii, vă rugam să ne contactați! Prețurile afișate includ T.V.A.

Perioada: 18.11 - 25.11.2019

Nr. crt. Denumire program Locația Tarif curs 7 zile Tarif cameră/zi Tarif cazare perioadă
528. NOUTĂȚI LEGISLATIV-ADMINISTRATIVE ȘI BUNE PRACTICI ÎN ACHIZIȚII PUBLICE * H. Bulevard
Predeal
900 lei 320 lei/zi
2240lei
529. BAZELE ADMINISTRATIEI PUBLICE. ADOPTAREA SI EMITEREA ACTELOR ADMINISTRATIVE H. Bulevard
Predeal
900 lei 320 lei/zi
2240lei
530. ACTIVITATEA DE PERSONAL ŞI SALARIZAREA FUNCŢIONARILOR PUBLICI Hotel Szeifert
Sovata
900 lei 360 lei/zi
2520 lei
531. COMUNICARE ȘI MUNCA ÎN ECHIPĂ- CAZURI PRACTICE APLICABILE IN INSTITUȚIILE PUBLICE * Hotel Szeifert
Sovata
900 lei 360 lei/zi
2520 lei
532. POLITICI ȘI STRATEGII DE DEZVOLTARE A INSTITUȚIILOR PUBLICE CT Vânătorul
Durău
900 lei 355 lei/zi
2485 lei
533. FUNCȚIONARUL PUBLIC. LEGISLAȚIE COMPARATĂ PE PLAN EUROPEAN Hotel Silva
Bușteni
900 lei 330 lei /zi
2310 lei
Programele marcate cu * sunt autorizate ANC. Pentru mai multe detalii, vă rugam să ne contactați! Prețurile afișate includ T.V.A.

Perioada: 25.11 - 01.12.2019

Nr. crt. Denumire program Locația Tarif curs 7 zile Tarif cameră/zi Tarif cazare perioadă
1. ORGANIZAREA SI DEZVOLTAREA CARIEREI FUNCȚIONARULUI PUBLIC Hotel Anda
Hotel Mara
Sinaia
900 lei 380 lei /zi
2660 lei
2. MANAGEMENT ȘI LEADERSHIP. COMUNICAREA CA INSTRUMENT DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A PERFORMANȚELOR INDIVIDUALE ȘI INSTITUȚIONALE * Hotel Anda
Hotel Mara
Sinaia
900 lei 380 lei /zi
2660 lei
3. MARKETINGUL ÎN INSTITUȚIILE PUBLICE H. Montana
Vișeu de Sus
900 lei 330 lei/zi
2310 lei
4. COMPETENŢĂ ŞI RESPONSABILITATE ÎN ACTIVITATEA FUNCŢIONARULUI PUBLIC Hotel Q
Brașov
900 lei 320 lei/zi
2240 lei
5. MANAGEMENT PERFORMANT ŞI PRACTICI EFICIENTE ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ Cheile Gradiștei
Moieciu
900 lei 340 lei/zi
2380 lei
Programele marcate cu * sunt autorizate ANC. Pentru mai multe detalii, vă rugam să ne contactați! Prețurile afișate includ T.V.A.

Lista programelor pentru luna: DECEMBRIE

Perioada: 01.12 - 08.12.2019

Nr. crt. Denumire program Locația Tarif curs 7 zile Tarif cameră/zi Tarif cazare perioadă
1. DEONTOLOGIA FUNCȚIEI PUBLICE. PRINCIPII LEGALE ȘI APLICAȚII PRACTICE Hotel Silva
Bușteni
900 lei 330 lei/zi
2310lei
2. BIODIVERSITATE ȘI DEZVOLTARE DURABILĂ. GESTIUNEA PROBLEMELOR DE MEDIU Hotel Silva
Bușteni
900 lei 330 lei/zi
2310lei
3. POLITICI ȘI STRATEGII DE DEZVOLTARE A INSTITUȚIILOR PUBLICE Hotel Szeifert
Sovata
900 lei 360 lei/zi
2520 lei
4. MANAGEMENTUL ACHIZIŢIILOR ÎN CADRUL PROIECTELOR FINANŢATE DIN FONDURI EUROPENE * Hotel Szeifert
Sovata
900 lei 360 lei/zi
2520 lei
5. ETICĂ ŞI CONDUITĂ ÎN ACTIVITATEA FUNCŢIONARULUI PUBLIC H. Montana
Vișeu de Sus
900 lei 330 lei/zi
2310 lei
6. COMUNICARE ȘI MUNCA ÎN ECHIPĂ- CAZURI PRACTICE APLICABILE IN INSTITUȚIILE PUBLICE * H. Bulevard
Predeal
900 lei 320 lei/zi
2240lei
7. MANAGEMENTUL RISCULUI ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ H. Bulevard
Predeal
900 lei 320 lei/zi
2240lei
8. SISTEMUL DE CONTROL INTERN MANAGERIAL – O.S.G.G. 600/ 2018 * H. President
Olănești
900 lei 350 lei/zi
2450lei
9. MANAGEMENTUL CALITAȚII. IMPLEMENTAREA ÎN CADRUL INSTITUȚIEI PUBLICE * H. President
Olănești
900 lei 350 lei/zi
2450lei
10. FUNCTIONARUL PUBLIC. LEGISLATIE COMPARATA PE PLAN EUROPEAN H. President
Olănești
900 lei 350 lei/zi
2450lei
11. BAZELE ADMINISTRATIEI PUBLICE. ADOPTAREA SI EMITEREA ACTELOR ADMINISTRATIVE Cheile Gradiștei
Moieciu
900 lei 340 lei/zi
2380 lei
12. ASISTENȚA SOCIALĂ, PROTECȚIA ȘI DREPTURILE COPILULUI Cheile Gradiștei
Moieciu
900 lei 340 lei/zi
2380 lei
Programele marcate cu * sunt autorizate ANC. Pentru mai multe detalii, vă rugam să ne contactați! Prețurile afișate includ T.V.A.

Perioada: 08.12 - 15.12.2019

Nr. crt. Denumire program Locația Tarif curs 7 zile Tarif cameră/zi Tarif cazare perioadă
1. MANAGEMENT ȘI LEADERSHIP. COMUNICAREA CA INSTRUMENT DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A PERFORMANȚELOR INDIVIDUALE ȘI INSTITUȚIONALE * Hotel Anda
Hotel Mara
Sinaia
900 lei 380 lei /zi
2660 lei
2. EFICIENTIZAREA ACTIVITĂŢILOR DE ORDINE PUBLICĂ Hotel Anda
Hotel Mara
Sinaia
900 lei 380 lei /zi
2660 lei
3. BUNE PRACTICI PENTRU O COMUNICARE EFICIENTĂ ÎN INSTITUŢIILE PUBLICE * H. Montana
Vișeu de Sus
900 lei 330 lei/zi
2310 lei
4. DREPTURILE OMULUI ŞI STRATEGII ANTIDISCRIMINRE APLICABILE ÎN INSTITUŢIILE PUBLICE CT Vânătorul
Durău
900 lei 355 lei/zi
2485 lei
5. TEHNICI DE NEGOCIERE ȘI UZANȚE DE PROTOCOL ÎN INSTITUȚIILE PUBLICE * CT Vânătorul
Durău
900 lei 355 lei/zi
2485 lei
6. REVIZUIREA HOTĂRÂRILOR ÎN CONTENCIOS ADMINISTRATIV ÎN LUMINA JURISPRUDENŢEI CURŢII CONSTITUŢIONALE A ROMÂNIEI ŞI A CURŢII DE JUSTIŢIE A UE Hotel Silva
Bușteni
900 lei 330 lei/zi
2310lei
Programele marcate cu * sunt autorizate ANC. Pentru mai multe detalii, vă rugam să ne contactați! Prețurile afișate includ T.V.A.

Nimic mai simplu! Alegi cursul la care vrei să participi, completezi formularul și ni-l trimiți!

Ne puteți trimite formularul la una dintre adresele de mail inscrieri@adminpedia.ro sau la office@adminpedia.ro. Pentru orice neclarificare ne puteți contacta atât pe email cât și telefonic!