Graficul programelor Adminpedia

Lista programelor pentru luna: AUGUST

Perioada: 31.07-07.08.2022

Nr. crt. Denumire program Locația Tarif curs Tarif hotelier
Valoare masă
1. Administratia publică și dezvoltarea sustenabilă a localităților Cormoran Resort
Uzlina
Murighiol
***
990 lei
pachet
6 zile
2900 lei
Demi
pensiune
2. Transparență decizională, comunicare și acces la informațiile publice Cormoran Resort
Uzlina
Murighiol
***
900 lei
pachet
5 zile
2430 lei
Demi
pensiune
3. Managementul serviciilor sociale Hotel Siret
Mamaia
***
990 lei
pachet
7 zile
3930 lei
Masă
1200 lei
4. Informații publice, informații clasificate, protecția datelor cu caracter personal și libera circulație a acestora Hotel Siret
Mamaia
***
990 lei
pachet
7 zile
3930 lei
Masă
1200 lei
5. Sistemul integrat de management- sustenabilitate pentru autorităţile locale şi regionale (S. I .M.) Hotel Siret
Mamaia
***
990 lei
6 zile
3390 lei
Masă
1000 lei
6. Aplicarea Codului Administrativ al României. Abordări teoretice și practice de actualitate. Hotel Siret
Mamaia
***
990 lei
6 zile
3390 lei
Masă
1000 lei
7. Instrumente de analiză a performanței instituționale în entitatea publică Hotel Siret
Mamaia
***
990 lei
7 zile
3930 lei
Masă
1200 lei
8. Manipularea prin comunicare (fake news), vulnerabilitate pentru entitatea publică/td> Hotel Siret
Mamaia
***
900 lei
5 zile
2820 lei
Masă
800 lei
9. Actualități privind resursele umane în entitățile publice Hotel Palas
Mamaia
4*
990 lei
pachet
7 zile
5200 lei
Masă
1050 lei
10. Utilizarea avansată a tehnicilor de informare și comunicare (TIC) in entitățile pubice Hotel Palas
Mamaia
4*
990 lei
pachet
7 zile
5200 lei
Masă
1050 lei
11. Etică, integritate, transparență decizională și combaterea corupției în instituțiile publice Hotel Palas
Mamaia
4*
990 lei
pachet
6 zile
4500 lei
Masă
900 lei
12. Management prin obiective și comunicare managerială – Asigurarea performanței și a creșterii eficienței entităților publice Hotel Palas
Mamaia
4*
900 lei
pachet
5 zile
3830 lei
Masă
800 lei
13. Analiza practicii administrative și judiciare în materia integrității publice Paloma Coral
Complex ***
Mamaia
990 lei
pachet
7 zile
5040 lei
All
inclusive
14. Management performant şi practici eficiente în entitatea publică Hotel Riviera
Mamaia
***
990 lei
pachet
7 zile
5290 lei
Masă
1200 lei
15. Strategii și programe europene pentru modernizarea entităților publice Paloma Coral
Complex ***
Mamaia
990 lei
pachet
6 zile
4520 lei
All
inclusive
16. Manipularea prin comunicare (fake news), vulnerabilitate pentru entitatea publică Hotel Riviera
Mamaia
***
990 lei
pachet
6 zile
4490 lei
Masă
900 lei
17. Implementare Strategiei Naționale Anticorupție. Analiza riscurilor și bune practici Hotel Riviera
Mamaia
***
990 lei
pachet
6 zile
4490 lei
Masă
900 lei
18. Metode și tehnici de organizare eficientă a activității de relații cu publicul Hotel
Richmond
Mamaia
4*
990 lei
pachet
7 zile
5490 lei
Masă
1200 lei
19. Domeniului financiar: CFPP, ALOP, buget, inventarierea și gestionarea patrimoniului Hotel
Richmond
Mamaia
4*
990 lei
pachet
7 zile
5490 lei
Masă
1200 lei
20. Control, legalitate și conformitate în sectorul public Hotel
Richmond
Mamaia
4*
990 lei
pachet
6 zile
4590 lei
Masă
950 lei
21. Anti-corupție și integritate în sectorul public Hotel
Richmond
Mamaia
4*
900 lei
pachet
5 zile
3850 lei
Masă
800 lei
22. Preocupări naţionale şi europene în implementarea politicilor publice educaţionale Zenith Conference
& SPA
Mamaia 4*
990 lei
pachet
7 zile
5750 lei
Masă
1200 lei
22. Accesare fonduri europene . Scrierea și managementul proiectelor în sectorul public Zenith Conference
& SPA
Mamaia 4*
990 lei
pachet
7 zile
5750 lei
Masă
1200 lei
23. Marketing, relații publice, cultura organizațională și comunicare în instituțiile publice Zenith Conference
& SPA
Mamaia 4*
990 lei
pachet
6 zile
4790 lei
Masă
1000 lei
24. Căi și modalități de dezvoltare a carierei funcţionarului public Zenith Conference
& SPA
Mamaia 4*
Corp Junona
990 lei
pachet
6 zile
4790 lei
Masă
1000 lei
25. Administratia publică și dezvoltarea sustenabilă a localităților Hotel Grand
Eforie Nord
***
990 lei
pachet
7 zile
3570 lei
Masă
1050 lei
26. Etică, integritate, transparență decizională și combaterea corupției în instituțiile publice Hotel Grand
Eforie Nord
***
990 lei
pachet
7 zile
3570 lei
Masă
960 lei
27. Dezvoltarea instituțiilor publice locale Hotel Grand
Eforie Nord
***
990 lei
pachet
6 zile
3150 lei
Masă
960 lei
28. Domeniul financiar - aplicabilitate în instituțiile publice Hotel Grand
Eforie Nord
***
990 lei
pachet
6 zile
3150 lei
Masă
960 lei
29. Liderii şi leadership-ul în instituţia publică Hotel Grand
Eforie Nord
***
900 lei
pachet
5 zile
2720 lei
Masă
800 lei
30. Starea civilă şi evidenţa persoanelor. Aplicarea practică a modificărilor legislative apărute în domeniul de referinţă Hotel Pasha
Eforie Nord
***
990 lei
7 zile
4990 lei
Masă
1200 lei
31. Aplicarea Codului Administrativ al României. Abordări teoretice și practice de actualitate. Hotel Pasha
Eforie Nord
***
990 lei
7 zile
4990 lei
Masă
1200 lei
32. Bune practici pentru o comunicare eficientă în instituţiile publice. Combaterea manipulării prin comunicare( fake news). Hotel Pasha
Eforie Nord
***
990 lei
6 zile
4290 lei
Masă
960 lei
33. Egalitatea de șanse și tratament, nediscriminare și integritate profesională Hotel Pasha
Eforie N
***
900 lei
5 zile
3695 lei
Masă
800 lei
34. Control, legalitate și conformitate în sectorul public Hotel Bacolux
Koralio 4*
Eforie Nord
990 lei
7 zile
5400 lei
Masă
1200 lei
35. Registrul agricol și fond funciar Hotel Bacolux
Koralio 4*
Eforie Nord
990 lei
7 zile
5400 lei
Masă
1200 lei
36. Comunicare și munca în echipă- cazuri practice aplicabile in instituțiile publice Hotel Bacolux
Koralio 4*
Eforie Nord
990 lei
6 zile
5040 lei
Demi
pensiune
37. Aspecte și soluții privind digitalizarea și de-birocratizarea entităților publice Hotel Bacolux
Koralio 4*
Eforie Nord
900 lei
5 zile
4200 lei
demi
pensiune
38. Instituţia poliţia locală. legislaţie, comunicare , domenii de activitate Hotel Q
Neptun 3*
Dbl superior
990 lei
pachet
7 zile
3990 lei
Masă
1050 lei
39. Resursele umane şi salarizarea funcţionarilor publici Hotel Q
Neptun 3*
Dbl superior
990 lei
pachet
7 zile
3990 lei
Masă
1050 lei
40. Aplicarea Codului Administrativ al României. Abordări teoretice și practice de actualitate Hotel Q
Neptun 3*
Dbl superior
990 lei
pachet
6 zile
3480 lei
Masă
960 lei
41. Bune practici pentru o comunicare eficientă în instituţiile publice. Combaterea manipulării prin comunicare( fake news). Hotel Q
Neptun 3*
Dbl superior
990 lei
pachet
6 zile
3480 lei
Masă
960 lei
42. Riscuri în utilizarea surselor electronice de informații pentru personalul din entitățile publice Hotel Q
Neptun 3*
Dbl superior
900 lei
pachet
5 zile
2950 lei
Masă
800 lei
43. Contencios administrativ Hotel Q
Neptun 3*
Dbl superior
900 lei
pachet
5 zile
2950 lei
Masă
800 lei
44. Comunicarea eficientă în instituţiile publice – Metode, tehnici și instrumente de comunicare online Hotel California
Cap Aurora
sau
Hotel Delta
Jupiter 3*
990 lei
pachet
7 zile
5490 lei
Ultra all
inclusive
45. Sistemul decizional în instituţiile publice Hotel California
Cap Aurora
sau
Hotel Delta
Jupiter 3*
990 lei
pachet
7 zile
5490 lei
Ultra all
inclusive
46. Administrația publică și incluziunea socială Hotel California
Cap Aurora
sau
Hotel Delta
Jupiter 3*
990 lei
pachet
6 zile
4890 lei
Ultra all
inclusive
47. Competențele digitale, căi spre eficientizarea activității entităților publice Hotel California
Cap Aurora
sau
Hotel Delta
Jupiter 3*
990 lei
pachet
6 zile
4890 lei
Ultra all
inclusive
48. Management performant şi practici eficiente în entitatea publică Poseidon Resort
4*
Jupiter
990 lei
pachet
7 zile
6890 lei
Ultra all
inclusive
49. Transparență decizională, comunicare și acces la informațiile publice Poseidon Resort
4*
Jupiter
990 lei
pachet
7 zile
6890 lei
Ultra all
inclusive
50. Informații publice, informații clasificate, protecția datelor cu caracter personal și libera circulație a acestora Poseidon Resort
4*
Jupiter
990 lei
pachet
6 zile
5890 lei
Ultra all
inclusive
51. Raporturile de serviciu ale funcționarilor publici. Drepturi si obligații corelative incidente raporturilor de serviciu Poseidon Resort
4*
Jupiter
990 lei
pachet
6 zile
5890 lei
Ultra all
inclusive
52. Competențele digitale, căi spre eficientizarea activității entităților publice Vox Maris
Resort 4*
Costinești
990 lei
pachet
7 zile
5500 lei
Masă
1050 lei
53. Consilierea etică. Instrumente de acțiune și cadrul normativ Vox Maris
Resort 4*
Costinești
990 lei
pachet
7 zile
5500 lei
Masă
1050 lei
54. Aspecte și soluții privind digitalizarea și de-birocratizarea entităților publice Vox Maris
Resort 4*
Costinești
990 lei
pachet
7 zile
4750 lei
Masă
900 lei
55. Consilierea etică. Instrumente de acțiune și cadrul normativ Carpathia
Hotel 4*
Sinaia
990 lei
pachet
7 zile
4445 lei
Masă
1120 lei
56. Actualizări privind achizitiile publice: Proceduri, transparenta si calitate Carpathia
Hotel 4*
Sinaia
990 lei
pachet
6 zile
3810 lei
Masă
960 lei
57. Utilizarea reţelelor de socializare de personalul entităților publice: variabile, avantaje şi limite Carpahia
Hotel 4*
Sinaia
990 lei
pachet
5 zile
3175 lei
Masă
800 lei
58. Cadrul strategic al UE privind sănătatea și securitatea la locul de muncă 2021-2027 – curs practic adaptat instituțiilor publice Hotel Mara
Sinaia
4*
990 lei
pachet
7 zile
3570 lei
Masă
1050 lei
59. Bune practici pentru o comunicare eficientă în instituţiile publice. Combaterea manipulării prin comunicare( fake news). Hotel Mara
Sinaia
4*
990 lei
pachet
7 zile
3570 lei
Masă
1050 lei
60. Elaborarea proiectelor şi accesarea fondurilor europene 2021-2027 – curs practic pentru instituțiile publice Hotel Mara
Sinaia
4*
990 lei
pachet
6 zile
3060 lei
Masă
900 lei
61. Contabilitatea instituțiilor publice - Noutăți privind codul fiscal și codul de procedură fiscală Hotel Mara
Sinaia
4*
900 lei
pachet
5 zile
2550 lei
Masă
750 lei
62. Administratia publică și dezvoltarea sustenabilă a localităților Hotel Szeifert
Sovata
990 lei
pachet
7 zile
3185 lei
Masă
1050 lei
63. Strategii și programe europene pentru modernizarea entităților publice Hotel Szeifert
Sovata
990 lei
pachet
7 zile
3185 lei
Masă
1050 lei
64. Etică, integritate, transparență decizională și combaterea corupției în instituțiile publice Hotel Szeifert
Sovata
990 lei
pachet
6 zile
2760 lei
Masă
900 lei
65. Fiscalitatea locală – norme şi proceduri Hotel Szeifert
Sovata
900 lei
pachet
5 zile
2310 lei
Masă
750 lei
66. Managementul integrat al deşeurilor-cazuri practice Hotel Escalade
4*
Poiana
Brașov
990 lei
pachet
7 zile
4130 lei
Masă
1120 lei
67. Etică şi conduită în activitatea funcţionarului public Hotel Escalade
4*
Poiana
Brașov
990 lei
pachet
6 zile
3600 lei
Masă
960 lei
68. Management prin obiective și comunicare managerială – Asigurarea performanței și a creșterii eficienței entităților publice Hotel Escalade
4*
Poiana
Brașov
900 lei
pachet
5 zile
3000 lei
Masă
800 lei
69. Utilizarea reţelelor de socializare de către personalul entităților publice: variabile, avantaje şi limite Complex
Vânătorul 3*
Durău
990 lei
pachet
7 zile
3150 lei
Masă
1050 lei
70. Aspecte și soluții privind digitalizarea și de-birocratizarea entităților publice Complex
Vânătorul 3*
Durău
990 lei
pachet
6 zile
2700 lei
Masă
900 lei
71. Managementul documentelor - secretariat, arhivare, biblioteconomie – metode și tehnici pentru asigurarea performanței instituției publice Complex
Vânătorul 3*
Durău
900 lei
pachet
5 zile
2300 lei
Masă
750 lei
72. Etică, integritate, transparență decizională și combaterea corupției în instituțiile publice Hotel Elexus
Predeal
4*
990 lei
pachet
7 zile
5250 lei
Masă
1200 lei
73. Rapoarte și Grafice pentru decizii eficiente în entitatea publică – Excel – Hotel Elexus
Predeal
4*
990 lei
pachet
6 zile
4390 lei
Masă
900 lei
74. Management administrativ. Managementul resurselor umane și managementul performanței în instituții publice și unități subordonate Hotel Elexus
Predeal
4*
900 lei
pachet
5 zile
3750 lei
Masă
750 lei
75. Bune practici pentru o comunicare eficientă în instituţiile publice. Combaterea manipulării prin comunicare( fake news). Hotel Elexus
Boutique 3*
Predeal
990 lei
pachet
7 zile
4210 lei
Masă
1200 lei
76. Aplicarea Codului Administrativ al României. Abordări teoretice și practice de actualitate Hotel Elexus
Boutique 3*
Predeal
990 lei
pachet
7 zile
4210 lei
Masă
1200 lei
77. Performanță și eficiență în instituțiile publice Hotel Elexus
Boutique 3*
Predeal
990 lei
pachet
6 zile
3550 lei
Masă
900 lei
78. Abordari practice asupra aspectelor identificate in cadrul sistemului național de achiziții publice Hotel Elexus
Boutique 3*
Predeal
900 lei
pachet
5 zile
3000 lei
Masă
750 lei
79. Patrimoniu şi investiții publice – noutăţi legislative Hotel Peștera
Parcul Natural
Bucegi
Cota 1610
990 lei
pachet
7 zile
5650 lei
Demi
pensiune
80. Administratia publică și dezvoltarea sustenabilă a localităților Hotel Peștera
Parcul Natural
Bucegi
Cota 1610
990 lei
pachet
7 zile
5650 lei
Demi
pensiune
81. Drepturile omului şi strategii antidiscriminare aplicabile în instituţiile publice Hotel Peștera
Parcul Natural
Bucegi
Cota 1610
990 lei
pachet
5 zile
4050 lei
Demi
pensiune
82. Contabilitatea instituțiilor publice - Noutăți privind codul fiscal și codul de procedură fiscală Hotel Afrodita
Băile Herculane
4*
990 lei
pachet
7 zile
4150 lei
Pensiune
completă
83. Manipularea prin comunicare (fake news), vulnerabilitate pentru entitatea publică Hotel Afrodita
Băile Herculane
4*
990 lei
pachet
7 zile
4150 lei
Pensiune
completă
84. Managementul relaţiilor cu salariaţii. eficienţa utilizării personalului organizaţiei și ergonomia muncii în instituțiile publice Hotel Afrodita
Băile Herculane
4*
990 lei
pachet
6 zile
3580 lei
Pensiune
completă
85. Sistemul integrat de management- sustenabilitate pentru autorităţile locale şi regionale (S. I .M.) Hotel Afrodita
Băile Herculane
4*
900 lei
pachet
5 zile
2990 lei
Pensiune
completă
86. Registrul agricol Hotel President
Băile Olănești
***
990 lei
pachet
7 zile
3160 lei
Masă
1200 lei
87. Cadrul strategic al UE privind sănătatea și securitatea la locul de muncă 2021-2027 – curs practic adaptat instituțiilor publice Hotel President
Băile Olănești
***
990 lei
pachet
6 zile
2700 lei
Masă
1000 lei
88. Actualități în domeniul funcției publice Hotel President
Băile Olănești
***
900 lei
pachet
5 zile
2700 lei
Masă
1000 lei
89. Comunicare și munca în echipă- cazuri practice aplicabile in instituțiile publice Hotel President
Băile Olănești
***
990 lei
pachet
7 zile
3160 lei
Masă
1200 lei
90. Utilizarea reţelelor de socializare de către personalul entităților publice: variabile, avantaje şi limite Căprioara 4*
SPAWR
Covasna
990 lei
pachet
7 zile
4700 lei
Demi
pensiune
91. Administrația publică și incluziunea socială Căprioara 4*
SPAWR
Covasna
990 lei
pachet
7 zile
4700 lei
Demi
pensiune
92. Managementul relaţiilor cu salariaţii. eficienţa utilizării personalului organizaţiei și ergonomia muncii în instituțiile publice Căprioara 4*
SPAWR
Covasna
990 lei
pachet
6 zile
4000 lei
Demi
pensiune
93. Management strategic și importanța comunicării în atingerea obiectivelor instituției publice Căprioara 4*
SPAWR
Covasna
900 lei
pachet
5 zile
3370 lei
Demi
pensiune
94. Strategii și programe europene pentru modernizarea entităților publice Hotel President
Business 4*
sau Spa 4*
990 lei
pachet
7 zile
4590 lei
Light All
inclusive
95. Actualități privind resursele umane în entitățile publice Hotel President
Business 4*
sau Spa 4*
990 lei
pachet
6 zile
3990 lei
Light All
inclusive
96. Management și leadership în entitatea publică în condiții de criză Hotel President
Business 4*
sau Spa 4*
990 lei
pachet
6 zile
3990 lei
Light All
inclusive
97. Anti-corupție și integritate în sectorul public Hotel President
Business 4*
sau Spa 4*
990 lei
pachet
7 zile
4590 lei
Light All
inclusive
Pentru mai multe detalii, vă rugam să ne contactați! Prețurile afișate includ T.V.A.
Valoarea fișei cont este inclusă în tariful de cazare

Perioada: 07.08-14.08.2022

Nr. crt. Denumire program Locația Tarif curs Tarif hotelier
Valoare masă
1. Administratia publică și dezvoltarea sustenabilă a localităților Cormoran Resort
Uzlina
Murighiol
***
990 lei
pachet
7 zile
3350 lei
Demi
pensiune
2. Domeniul financiar - aplicabilitate în instituțiile publice. Cormoran Resort
Uzlina
Murighiol
***
990 lei
pachet
7 zile
3350 lei
Demi
pensiune
3. Aspecte și soluții privind digitalizarea și de-birocratizarea entităților publice Cormoran Resort
Uzlina
Murighiol
***
990 lei
pachet
6 zile
2900 lei
Demi
pensiune
4. Comunicare, motivare negociere și prevenirea conflictelor în instituțiile publice Cormoran Resort
Uzlina
Murighiol
***
990 lei
pachet
6 zile
2900 lei
Demi
pensiune
5. Aplicarea Codului Administrativ al României. Abordări teoretice și practice de actualitate. Cormoran Resort
Uzlina
Murighiol
***
900 lei
pachet
5 zile
2430 lei
Demi
pensiune
6. Instrumente de analiză a performanței instituționale în entitatea publică Hotel Siret
Mamaia
***
990 lei
pachet
7 zile
3930 lei
Masă
1200 lei
7. Abordari practice asupra aspectelor identificate in cadrul sistemului național de achiziții publice Hotel Siret
Mamaia
***
990 lei
pachet
7 zile
3930 lei
Masă
1200 lei
8. Legalitatea si oportunitatea actelor administrative Hotel Siret
Mamaia
***
990 lei
6 zile
3390 lei
Masă
1000 lei
9. Egalitatea de șanse și tratament, nediscriminare și integritate profesională Hotel Siret
Mamaia
***
990 lei
6 zile
3390 lei
Masă
1000 lei
10. Bune practici pentru o comunicare eficientă în instituţiile publice. Combaterea manipulării prin comunicare( fake news). Hotel Siret
Mamaia
***
990 lei
7 zile
3930 lei
Masă
1200 lei
11. Implementare Strategiei Naționale Anticorupție. Analiza riscurilor și bune practici Hotel Siret
Mamaia
***
900 lei
5 zile
2820 lei
Masă
800 lei
12. Sistemul integrat de management- sustenabilitate pentru autorităţile locale şi regionale (S. I .M.) Hotel Palas
Mamaia
4*
990 lei
pachet
7 zile
5200 lei
Masă
1050 lei
13. Utilizarea avansată a tehnicilor de informare și comunicare (TIC) in entitățile pubice Hotel Palas
Mamaia
4*
990 lei
pachet
7 zile
5200 lei
Masă
1050 lei
14. Managementul documentelor - secretariat, arhivare, biblioteconomie – metode și tehnici pentru asigurarea performanței instituției publice Hotel Palas
Mamaia
4*
990 lei
pachet
6 zile
4500 lei
Masă
900 lei
15. Deontologia şi integritatea în sectorul public Hotel Palas
Mamaia
4*
900 lei
pachet
5 zile
3800 lei
Masă
800 lei
16. Răspunderea administrativă în statul de drept Paloma Coral
Complex ***
Mamaia
990 lei
pachet
7 zile
5040 lei
All
inclusive
17. Accesare fonduri europene . Scrierea și managementul proiectelor în sectorul public. Hotel Riviera
Mamaia
***
990 lei
pachet
7 zile
5290 lei
Masă
1200 lei
18. Etică, integritate, transparență decizională și combaterea corupției în instituțiile publice Paloma Coral
Complex ***
Mamaia
990 lei
pachet
6 zile
4520 lei
All
inclusive
19. Drepturile omului şi strategii antidiscriminare aplicabile în instituţiile publice. Hotel Riviera
Mamaia
***
990 lei
pachet
6 zile
4490 lei
Masă
900 lei
20. Codul administrativ Hotel Riviera
Mamaia
***
990 lei
pachet
6 zile
4490 lei
Masă
900 lei
21. Aspecte și soluții privind digitalizarea și de-birocratizarea entităților publice Hotel
Richmond
Mamaia
4*
990 lei
pachet
7 zile
5490 lei
Masă
1200 lei
22. Management strategic în instituția publică Hotel
Richmond
Mamaia
4*
990 lei
pachet
7 zile
5490 lei
Masă
1200 lei
23. Contencios administrativ Hotel
Richmond
Mamaia
4*
990 lei
pachet
6 zile
4590 lei
Masă
950 lei
24. Liderii şi leadership-ul în instituţia publică Hotel
Richmond
Mamaia
4*
900 lei
pachet
5 zile
3850 lei
Masă
800 lei
25. Managementul impozitelor și taxelor locale Zenith Conference
& SPA
Mamaia 4*
990 lei
pachet
7 zile
5750 lei
Masă
1200 lei
26. Informații publice, informații clasificate, protecția datelor cu caracter personal și libera circulație a acestora Zenith Conference
& SPA
Mamaia 4*
990 lei
pachet
7 zile
5750 lei
Masă
1200 lei
27. Gestionarea stresului în activitatea funcţionarului public Zenith Conference
& SPA
Mamaia 4*
990 lei
pachet
6 zile
4790 lei
Masă
1000 lei
28. Preocupări naţionale şi europene în implementarea politicilor publice educaţionale Zenith Conference
& SPA
Mamaia 4*
Corp Junona
990 lei
pachet
6 zile
4790 lei
Masă
1000 lei
29. Asistența socială, protecția și promovarea drepturilor copilului Hotel Grand
Eforie Nord
***
990 lei
pachet
7 zile
3570 lei
Masă
1050 lei
30. Manipularea prin comunicare (fake news), vulnerabilitate pentru entitatea publică Hotel Grand
Eforie Nord
***
990 lei
pachet
7 zile
3570 lei
Masă
960 lei
31. Analiza practicii administrative și judiciare în materia integrității publice Hotel Grand
Eforie Nord
***
990 lei
pachet
6 zile
3150 lei
Masă
960 lei
32. Domeniul financiar - aplicabilitate în instituțiile publice Hotel Grand
Eforie Nord
***
990 lei
pachet
6 zile
3150 lei
Masă
960 lei
33. Cadrul strategic al UE privind sănătatea și securitatea la locul de muncă 2021-2027 – curs practic adaptat instituțiilor publice. Hotel Grand
Eforie Nord
***
900 lei
pachet
5 zile
2720 lei
Masă
800 lei
34. Puterea discreționară și excesul de putere a administrației publice și standardele bunei administrări Hotel Pasha
Eforie Nord
***
990 lei
7 zile
4990 lei
Masă
1200 lei
35. Actualități privind resursele umane în entitățile publice Hotel Pasha
Eforie Nord
***
990 lei
7 zile
4990 lei
Masă
1200 lei
36. Etică, integritate, transparență decizională și combaterea corupției în instituțiile publice Hotel Pasha
Eforie Nord
***
990 lei
6 zile
4290 lei
Masă
960 lei
37. Utilizarea avansată a tehnicilor de informare și comunicare (TIC) in entitățile pubice Hotel Pasha
Eforie N
***
900 lei
5 zile
3695 lei
Masă
800 lei
38. Implementare Strategiei Naționale Anticorupție. Analiza riscurilor și bune practici Hotel Bacolux
Koralio 4*
Eforie Nord
990 lei
7 zile
5400 lei
Masă
1200 lei
39. Calitatea serviciului public-indicator cheie pentru măsurarea performanţei în instituțiile publice Hotel Bacolux
Koralio 4*
Eforie Nord
990 lei
7 zile
5400 lei
Masă
1200 lei
40. Comunicare și munca în echipă- cazuri practice aplicabile in instituțiile publice Hotel Bacolux
Koralio 4*
Eforie Nord
990 lei
6 zile
5040 lei
Demi
pensiune
41. Informații publice, informații clasificate, protecția datelor cu caracter personal și libera circulație a acestora Hotel Bacolux
Koralio 4*
Eforie Nord
900 lei
5 zile
4200 lei
demi
pensiune
42. Incompatibilități și conflicte de interese (cadrul normativ de organizare, consecinte, solutii) Hotel Q
Neptun 3*
Dbl superior
990 lei
pachet
7 zile
3990 lei
Masă
1050 lei
43. Administratia publică și dezvoltarea sustenabilă a localităților Hotel Q
Neptun 3*
Dbl superior
990 lei
pachet
7 zile
3990 lei
Masă
1050 lei
44. Aspecte și soluții privind digitalizarea și de-birocratizarea entităților publice Hotel Q
Neptun 3*
Dbl superior
990 lei
pachet
6 zile
3480 lei
Masă
960 lei
45. Leadership-ul și planificarea strategică a instituției publice Hotel Q
Neptun 3*
Dbl superior
990 lei
pachet
6 zile
3480 lei
Masă
960 lei
46. Utilizarea reţelelor de socializare de personalul entităților publice: variabile, avantaje şi limite Hotel Q
Neptun 3*
Dbl superior
900 lei
pachet
5 zile
2950 lei
Masă
800 lei
47. Contencios administrativ Hotel Q
Neptun 3*
Dbl superior
900 lei
pachet
5 zile
2950 lei
Masă
800 lei
48. Modele de dezvoltare rurală Hotel California
Cap Aurora
sau
Hotel Delta
Jupiter 3*
990 lei
pachet
7 zile
5490 lei
Ultra all
inclusive
49. Transparență decizională, comunicare și acces la informațiile publice Hotel California
Cap Aurora
sau
Hotel Delta
Jupiter 3*
990 lei
pachet
7 zile
5490 lei
Ultra all
inclusive
50. Sistemul de control intern managerial și managementul calității în entitățile publice- studii de caz, exemple de bună practică Hotel California
Cap Aurora
sau
Hotel Delta
Jupiter 3*
990 lei
pachet
6 zile
4890 lei
Ultra all
inclusive
51. Performanță și eficiență în instituțiile publice Hotel California
Cap Aurora
sau
Hotel Delta
Jupiter 3*
990 lei
pachet
6 zile
4890 lei
Ultra all
inclusive
52. Dezvoltarea instituțiilor publice locale Poseidon Resort
4*
Jupiter
990 lei
pachet
7 zile
6890 lei
Ultra all
inclusive
53. Transparență decizională, comunicare și acces la informațiile publice Poseidon Resort
4*
Jupiter
990 lei
pachet
7 zile
6890 lei
Ultra all
inclusive
54. Resursele umane şi salarizarea funcţionarilor publici Poseidon Resort
4*
Jupiter
990 lei
pachet
6 zile
5890 lei
Ultra all
inclusive
55. Etică, integritate, transparență decizională și combaterea corupției în instituțiile publice Poseidon Resort
4*
Jupiter
990 lei
pachet
6 zile
5890 lei
Ultra all
inclusive
56. Actualizări privind achizitiile publice: Proceduri, transparenta si calitate Vox Maris
Resort 4*
Costinești
990 lei
pachet
7 zile
5500 lei
Masă
1050 lei
57. Incompatibilități și conflicte de interese Vox Maris
Resort 4*
Costinești
990 lei
pachet
7 zile
5500 lei
Masă
1050 lei
58. Aspecte și soluții privind digitalizarea și de-birocratizarea entităților publice Vox Maris
Resort 4*
Costinești
990 lei
pachet
7 zile
4750 lei
Masă
900 lei
59. Egalitatea de șanse și tratament, nediscriminare și integritate profesională Casa Iris
Hotel 4*
Sinaia
990 lei
pachet
7 zile
3045 lei
Masă
1120 lei
60. Utilizarea reţelelor de socializare de personalul entităților publice: variabile, avantaje şi limite Casa Iris
Hotel 4*
Sinaia
990 lei
pachet
7 zile
3045 lei
Masă
1120 lei
61. Contabilitatea instituțiilor publice - Noutăți privind codul fiscal și codul de procedură fiscală Casa Iris
Hotel 4*
Sinaia
990 lei
pachet
6 zile
2650 lei
Masă
960 lei
62. Sistemul de control intern managerial și managementul calității în entitățile publice- studii de caz, exemple de bună practică Hotel Mara
Sinaia
4*
990 lei
pachet
7 zile
3570 lei
Masă
1050 lei
63. Bune practici pentru o comunicare eficientă în instituţiile publice. Combaterea manipulării prin comunicare( fake news). Hotel Mara
Sinaia
4*
990 lei
pachet
7 zile
3570 lei
Masă
1050 lei
64. Elaborarea proiectelor şi accesarea fondurilor europene 2021-2027 – curs practic pentru instituțiile publice Hotel Mara
Sinaia
4*
990 lei
pachet
6 zile
3060 lei
Masă
900 lei
65. Managementul relaţiilor cu salariaţii. eficienţa utilizării personalului organizaţiei și ergonomia muncii în instituțiile publice Hotel Mara
Sinaia
4*
900 lei
pachet
5 zile
2550 lei
Masă
750 lei
66. Management prin obiective și comunicare managerială – Asigurarea performanței și a creșterii eficienței entităților publice Hotel Szeifert
Sovata
990 lei
pachet
7 zile
3185 lei
Masă
1050 lei
67. Aplicarea Codului Administrativ al României. Abordări teoretice și practice de actualitate. Hotel Szeifert
Sovata
990 lei
pachet
7 zile
3185 lei
Masă
1050 lei
68. Corupție, anti-corupție și integritate în sectorul public Hotel Szeifert
Sovata
990 lei
pachet
6 zile
2760 lei
Masă
900 lei
69. Sistemul integrat de management- sustenabilitate pentru autorităţile locale şi regionale (S. I .M.) Hotel Szeifert
Sovata
900 lei
pachet
5 zile
2310 lei
Masă
750 lei
70. Administratia publică și dezvoltarea sustenabilă a localităților La Conac
în Bucovina
Gura Humorului
4*
990 lei
pachet
7 zile
4200 lei
Masă
1050 lei
71. Auditul intern in sectorul public La Conac
în Bucovina
Gura Humorului
4*
990 lei
pachet
7 zile
3600 lei
Masă
900 lei
72. Anti-corupție și integritate în sectorul public La Conac
în Bucovina
Gura Humorului
4*
900 lei
pachet
5 zile
3000 lei
Masă
750 lei
73. Cultura instituțiilor publice în contextul culturii europene Balvanyos Resort
4*
Băile Balvanyos
Covasna
990 lei
pachet
7 zile
5400 lei
Masă
1200 lei
74. Managementul financiar în instituțiile publice. Balvanyos Resort
4*
Băile Balvanyos
Covasna
990 lei
pachet
7 zile
5400 lei
Masă
1200 lei
75. Utilizarea reţelelor de socializare de către personalul entităților publice: variabile, avantaje şi limite Balvanyos Resort
4*
Băile Balvanyos
Covasna
900 lei
pachet
5 zile
3750 lei
Masă
800 lei
76. Performanță și eficiență în instituțiile publice Balvanyos Resort
4*
Băile Balvanyos
Covasna
900 lei
pachet
5 zile
3750 lei
Masă
800 lei
77. Riscuri în utilizarea surselor electronice de informații pentru personalul din instituțiile publice Hotel Peștera
Parcul Natural
Bucegi
Cota 1610
990 lei
pachet
7 zile
5650 lei
Demi
pensiune
78. Actualități în domeniul funcției publice Hotel Peștera
Parcul Natural
Bucegi
Cota 1610
990 lei
pachet
7 zile
5650 lei
Demi
pensiune
79. Transparență decizională, comunicare și acces la informațiile publice Hotel Peștera
Parcul Natural
Bucegi
Cota 1610
990 lei
pachet
5 zile
4050 lei
Demi
pensiune
80. Abordari practice asupra aspectelor identificate in cadrul sistemului național de achiziții publice Hotel President
Băile Olănești
***
990 lei
pachet
6 zile
2700 lei
Masă
1000 lei
81. Aspecte și soluții privind digitalizarea și de-birocratizarea entităților publice Hotel President
Băile Olănești
***
990 lei
pachet
6 zile
2700 lei
Masă
1000 lei
82. Management administrativ. Managementul resurselor umane și managementul performanței în instituții publice și unități subordonate Hotel President
Băile Olănești
***
990 lei
pachet
7 zile
3160 lei
Masă
1200 lei
83. Impozite și taxe locale- Inspecția și executarea silită a creanțelor fiscale Lotus Therm
Spa&Luxury
Resort 5*
Băile Felix
990 lei
pachet
7 zile
6595 lei
demi
pensiune
84. Transparență decizională, comunicare și acces la informațiile publice Hotel President
Business 4*
sau Spa 4*
Băile Felix
990 lei
pachet
7 zile
4590 lei
Light All
inclusive
85. Utilizarea reţelelor de socializare de către personalul entităților publice: variabile, avantaje şi limite Hotel President
Business 4*
sau Spa 4*
Băile Felix
990 lei
pachet
7 zile
4590 lei
Light All
inclusive
86. Răspunderea administrativă în statul de drept Hotel President
Business 4*
sau Spa 4*
Băile Felix
990 lei
pachet
6 zile
3990 lei
Light All
inclusive
87. Accesare fonduri europene . Scrierea și managementul proiectelor în sectorul public Hotel President
Business 4*
sau Spa 4*
Băile Felix
990 lei
pachet
6 zile
3990 lei
Light All
inclusive
87. Domeniul financiar - aplicabilitate în instituțiile publice Hotel President
Business 4*
sau Spa 4*
Băile Felix
990 lei
pachet
6 zile
3990 lei
Light All
inclusive
88. Actualități privind resursele umane în entitățile publice Cheile Grădiștei
Resort 3*
Moieciu
990 lei
pachet
7 zile
3220 lei
Masă
1120 lei
89. Aspecte și soluții privind digitalizarea și de-birocratizarea entităților publice Cheile Grădiștei
Resort 3*
Moieciu
990 lei
pachet
7 zile
3220 lei
Masă
1120 lei
90. Manipularea prin comunicare (fake news), vulnerabilitate pentru entitatea publică Cheile Grădiștei
Resort 3*
Moieciu
990 lei
pachet
6 zile
2780 lei
Masă
960 lei
91. Modele de dezvoltare rurală Cheile Grădiștei
Resort 3*
Moieciu
990 lei
pachet
6 zile
2780 lei
Masă
960 lei
92. Noutăți legislative și bune practici în achizițiile publice Cheile Grădiștei
Resort 3*
Moieciu
900 lei
pachet
5 zile
2400 lei
Masă
800 lei
93. Contabilitatea instituțiilor publice - Noutăți privind codul fiscal și codul de procedură fiscală Hotel Afrodita
Băile Herculane
4*
990 lei
pachet
7 zile
4250 lei
Pensiune
completă
94. Tehnici de organizare, protocol, corespondenţă, secretariat, arhivare în instituțiile publice Hotel Afrodita
Băile Herculane
4*
990 lei
pachet
7 zile
4250 lei
Pensiune
completă
95. Anti-corupție și integritate în sectorul public Hotel Afrodita
Băile Herculane
4*
990 lei
pachet
6 zile
3680 lei
Pensiune
completă
96. Marketing, relații publice, cultura organizațională și comunicare în instituțiile publice Hotel Afrodita
Băile Herculane
4*
900 lei
pachet
5 zile
3090 lei
Pensiune
completă
97. Control, legalitate și conformitate în sectorul public Hotel Montana
Vișeul de Sus
***
990 lei
pachet
7 zile
3570 lei
Masă
1050 lei
98. Managementul documentelor - secretariat, arhivare, biblioteconomie – metode și tehnici pentru asigurarea performanței instituției publice Hotel Montana
Vișeul de Sus
***
990 lei
pachet
7 zile
3570 lei
Masă
1050 lei
99. Management strategic şi importanţa comunicării în atingerea obiectivelor entității publice Hotel Montana
Vișeul de Sus
***
990 lei
pachet
6 zile
3060 lei
Masă
900 lei
100. Liderii şi leadership-ul în instituţia publică Hotel Montana
Vișeul de Sus
***
990 lei
pachet
7 zile
2600 lei
Masă
750 lei
101. Etică şi conduită în activitatea funcţionarului public Hotel Montana
Vișeul de Sus
***
990 lei
pachet
6 zile
3060 lei
Masă
900 lei
Pentru mai multe detalii, vă rugam să ne contactați! Prețurile afișate includ T.V.A.
Valoarea fișei cont este inclusă în tariful de cazare

Perioada: 14.08-21.08.2022

Nr. crt. Denumire program Locația Tarif curs Tarif hotelier
Valoare masă
1. Aplicarea Codului Administrativ al României. Abordări teoretice și practice de actualitate. Cormoran Resort
Uzlina
Murighiol
***
990 lei
pachet
7 zile
3350 lei
Demi
pensiune
2. Comunicare, motivare negociere și prevenirea conflictelor în instituțiile publice Cormoran Resort
Uzlina
Murighiol
***
990 lei
pachet
7 zile
3350 lei
Demi
pensiune
3. Accesare fonduri europene . Scrierea și managementul proiectelor în sectorul public. Hotel Siret
Mamaia
***
990 lei
pachet
7 zile
3930 lei
Masă
1200 lei
4. Asistența socială, protecția și promovarea drepturilor copilului Hotel Siret
Mamaia
***
990 lei
pachet
7 zile
3930 lei
Masă
1200 lei
5. Preocupări naţionale şi europene în implementarea politicilor publice educaţionale Hotel Siret
Mamaia
***
990 lei
6 zile
3390 lei
Masă
1000 lei
6. Sistemul integrat de management- sustenabilitate pentru autorităţile locale şi regionale (S. I .M.) Hotel Siret
Mamaia
***
990 lei
6 zile
3390 lei
Masă
1000 lei
7. Dezvoltarea personală - instrument de eficientizare a activității instituției publice Hotel Siret
Mamaia
***
990 lei
7 zile
3930 lei
Masă
1200 lei
8. Anti-corupție și integritate în sectorul public Hotel Siret
Mamaia
***
900 lei
5 zile
2820 lei
Masă
800 lei
9. Legalitatea, oportunitatea şi actualitatea actului administrativ Hotel Palas
Mamaia
4*
990 lei
pachet
7 zile
5200 lei
Masă
1050 lei
10. Modele de dezvoltare rurală Hotel Palas
Mamaia
4*
990 lei
pachet
7 zile
5200 lei
Masă
1050 lei
11. Etică şi conduită în activitatea funcţionarului public Hotel Palas
Mamaia
4*
990 lei
pachet
6 zile
4500 lei
Masă
900 lei
12. Biodiversitate si dezvoltare durabilă. Gestiunea problemelor de mediu Hotel Palas
Mamaia
4*
900 lei
pachet
5 zile
3830 lei
Masă
800 lei
13. Actualizări privind resursele umane în entitățile publice Paloma Coral
Complex ***
Mamaia
990 lei
pachet
7 zile
5040 lei
All
inclusive
14. Instrumente de analiză a performanței instituționale în entitatea publică Hotel Riviera
Mamaia
***
990 lei
pachet
7 zile
5290 lei
Masă
1200 lei
15. Puterea discreționară și excesul de putere a administrației publice și standardele bunei administrări Paloma Coral
Complex ***
Mamaia
990 lei
pachet
6 zile
4520 lei
All
inclusive
16. Drepturile omului şi strategii antidiscriminare aplicabile în instituţiile publice. Hotel Riviera
Mamaia
***
990 lei
pachet
6 zile
4490 lei
Masă
900 lei
17. Comunicare și munca în echipă- cazuri practice aplicabile in instituțiile publice Hotel Riviera
Mamaia
***
990 lei
pachet
6 zile
4490 lei
Masă
900 lei
18. Managementul timpului şi stresului în activitatea funcţionarului public Hotel
Richmond
Mamaia
4*
990 lei
pachet
7 zile
5490 lei
Masă
1200 lei
19. Medierea şi negocierea în entitatea publică Hotel
Richmond
Mamaia
4*
990 lei
pachet
7 zile
5490 lei
Masă
1200 lei
20. Elaborarea proiectelor şi accesarea fondurilor europene 2021-2027 – curs practic pentru instituțiile publice Hotel
Richmond
Mamaia
4*
990 lei
pachet
6 zile
4590 lei
Masă
950 lei
21. Actualități în domeniul funcției publice Hotel
Richmond
Mamaia
4*
900 lei
pachet
5 zile
3850 lei
Masă
800 lei
22. Drepturile omului şi strategii antidiscriminare aplicabile în instituţiile publice Zenith Conference
& SPA
Mamaia 4*
990 lei
pachet
7 zile
5750 lei
Masă
1200 lei
23. Anti-corupție și integritate în sectorul public Zenith Conference
& SPA
Mamaia 4*
990 lei
pachet
7 zile
5750 lei
Masă
1200 lei
24. Gestionarea stresului în activitatea funcţionarului public Zenith Conference
& SPA
Mamaia 4*
990 lei
pachet
6 zile
4790 lei
Masă
1000 lei
25. Achiziții, contracte și investiții publice Zenith Conference
& SPA
Mamaia 4*
Corp Junona
990 lei
pachet
6 zile
4790 lei
Masă
1000 lei
26. Etică şi conduită în activitatea funcţionarului public Hotel Grand
Eforie Nord
***
990 lei
pachet
7 zile
3570 lei
Masă
1050 lei
27. Actualizări privind achizițiile publice: Proceduri, transparență și calitate Hotel Grand
Eforie Nord
***
990 lei
pachet
7 zile
3570 lei
Masă
960 lei
28. Riscuri în utilizarea surselor electronice de informații pentru personalul din instituțiile publice Hotel Grand
Eforie Nord
***
990 lei
pachet
6 zile
3150 lei
Masă
960 lei
29. Contabilitatea instituțiilor publice - Noutăți privind codul fiscal și codul de procedură fiscală Hotel Grand
Eforie Nord
***
990 lei
pachet
6 zile
3150 lei
Masă
960 lei
30. Aplicarea Codului Administrativ al României. Abordări teoretice și practice de actualitate. Hotel Grand
Eforie Nord
***
900 lei
pachet
5 zile
2720 lei
Masă
800 lei
31. Bune practici pentru o comunicare eficientă în instituţiile publice. Combaterea manipulării prin comunicare( fake news). Hotel Pasha
Eforie Nord
***
990 lei
7 zile
4990 lei
Masă
1200 lei
32. Informații publice, informații clasificate, protecția datelor cu caracter personal și libera circulație a acestora. Hotel Pasha
Eforie Nord
***
990 lei
7 zile
4990 lei
Masă
1200 lei
33. Performanță și eficiență în instituțiile publice Hotel Pasha
Eforie Nord
***
990 lei
6 zile
4290 lei
Masă
960 lei
34. Liderii şi leadership-ul în instituţia publică Hotel Pasha
Eforie Nord
***
900 lei
5 zile
3695 lei
Masă
800 lei
35. Metode și strategii de dezvoltare a instituțiilor publice Hotel Bacolux
Koralio 4*
Eforie Nord
990 lei
7 zile
4900 lei
Masă
1200 lei
36. Incompatibilități și conflicte de interese Hotel Bacolux
Koralio 4*
Eforie Nord
990 lei
7 zile
4900 lei
Masă
1200 lei
37. Administratia publică și dezvoltarea sustenabilă a localităților Hotel Bacolux
Koralio 4*
Eforie Nord
900 lei
5 zile
5300 lei
all
inclusive
38. Etică, integritate, transparență decizională și combaterea corupției în instituțiile publice Hotel Bacolux
Koralio 4*
Eforie Nord
900 lei
5 zile
4900 lei
Masă
1200 lei
39. Impozite și taxe locale- Inspecția și executarea silită a creanțelor fiscale Hotel Q
Neptun 3*
Dbl superior
990 lei
pachet
7 zile
3990 lei
Masă
1050 lei
40. Anti-corupție și integritate în sectorul public Hotel Q
Neptun 3*
Dbl superior
990 lei
pachet
7 zile
3990 lei
Masă
1050 lei
41. Interesul general și concesiunea publică Hotel Q
Neptun 3*
Dbl superior
990 lei
pachet
6 zile
3480 lei
Masă
960 lei
42. Transparență decizională, comunicare și acces la informațiile publice Hotel Q
Neptun 3*
Dbl superior
990 lei
pachet
6 zile
3480 lei
Masă
960 lei
43. Managementul documentelor - secretariat, arhivare, biblioteconomie – metode și tehnici pentru asigurarea performanței în entitățile publice Hotel Q
Neptun 3*
Dbl superior
900 lei
pachet
5 zile
2950 lei
Masă
800 lei
44. Cultura organizațională în instituțiile publice Hotel Q
Neptun 3*
Dbl superior
900 lei
pachet
5 zile
2950 lei
Masă
800 lei
45. Auditul intern in sectorul public Hotel California
Cap Aurora
sau
Hotel Delta
Jupiter 3*
990 lei
pachet
7 zile
5490 lei
Ultra all
inclusive
46. Resursele umane şi salarizarea funcţionarilor publici Hotel California
Cap Aurora
sau
Hotel Delta
Jupiter 3*
990 lei
pachet
7 zile
5490 lei
Ultra all
inclusive
47. Utilizarea reţelelor de socializare de către personalul entităților publice: variabile, avantaje şi limite Hotel California
Cap Aurora
sau
Hotel Delta
Jupiter 3*
990 lei
pachet
6 zile
4890 lei
Ultra all
inclusive
48. Metode și strategii de dezvoltare a instituțiilor publice Hotel California
Cap Aurora
sau
Hotel Delta
Jupiter 3*
990 lei
pachet
6 zile
4890 lei
Ultra all
inclusive
49. Modele de dezvoltare rurală Poseidon Resort
4*
Jupiter
990 lei
pachet
7 zile
6890 lei
Ultra all
inclusive
50. Management și leadership în entitatea publică în condiții de criză Poseidon Resort
4*
Jupiter
990 lei
pachet
7 zile
6890 lei
Ultra all
inclusive
51. Resursele umane şi salarizarea funcţionarilor publici Poseidon Resort
4*
Jupiter
990 lei
pachet
6 zile
5890 lei
Ultra all
inclusive
52. Transparența decizionala si liberul acces la informatii de interes public Poseidon Resort
4*
Jupiter
990 lei
pachet
6 zile
5890 lei
Ultra all
inclusive
53. Manipularea prin comunicare (fake news), vulnerabilitate pentru entitatea publică Vox Maris
Resort 4*
Costinești
990 lei
pachet
7 zile
5500 lei
Masă
1050 lei
54. Managementul integrat al deşeurilor-cazuri practice Vox Maris
Resort 4*
Costinești
990 lei
pachet
7 zile
5500 lei
Masă
1050 lei
55. Resursele umane în sectorul public Vox Maris
Resort 4*
Costinești
990 lei
pachet
7 zile
4750 lei
Masă
900 lei
56. Sistemul integrat de management- sustenabilitate pentru autorităţile locale şi regionale (S. I .M.) Carpathia
Hotel 4*
Sinaia
990 lei
pachet
7 zile
4445 lei
Masă
1120 lei
57. Managementul relaţiilor cu salariaţii. eficienţa utilizării personalului organizaţiei și ergonomia muncii în instituțiile publice Carpathia
Hotel 4*
Sinaia
990 lei
pachet
6 zile
3810 lei
Masă
960 lei
58. Riscuri în utilizarea surselor electronice de informații pentru personalul din instituțiile publice Carpahia
Hotel 4*
Sinaia
990 lei
pachet
5 zile
3175 lei
Masă
800 lei
59. Management de caz în asistenţa socială Hotel Mara
Sinaia
4*
990 lei
pachet
7 zile
3570 lei
Masă
1050 lei
60. Manipularea prin comunicare (fake news), vulnerabilitate pentru entitatea publică Hotel Mara
Sinaia
4*
990 lei
pachet
7 zile
3570 lei
Masă
1050 lei
61. Accesare fonduri europene . Scrierea și managementul proiectelor în sectorul public. Hotel Mara
Sinaia
4*
990 lei
pachet
6 zile
3060 lei
Masă
900 lei
62. Deontologia şi integritatea în sectorul public Hotel Mara
Sinaia
4*
900 lei
pachet
5 zile
2550 lei
Masă
750 lei
63. Domeniul financiar - aplicabilitate în instituțiile publice Hotel Szeifert
Sovata
990 lei
pachet
7 zile
3185 lei
Masă
1050 lei
64. Strategii și programe europene pentru modernizarea entităților publice Hotel Szeifert
Sovata
990 lei
pachet
7 zile
3185 lei
Masă
1050 lei
65. Răspunderea administrativă în statul de drept Hotel Szeifert
Sovata
990 lei
pachet
6 zile
2760 lei
Masă
900 lei
66. Comunicare și munca în echipă Hotel Szeifert
Sovata
900 lei
pachet
5 zile
2310 lei
Masă
750 lei
67. Resursele umane în sectorul public Hotel Szeifert
Sovata
990 lei
pachet
7 zile
3185 lei
Masă
1050 lei
68. Riscuri în activitatea funcţionarului public-cazuri practice Complex
Vânătorul 3*
Durău
990 lei
pachet
7 zile
3150 lei
Masă
1050 lei
69. Aspecte și soluții privind digitalizarea și de-birocratizarea entităților publice Complex
Vânătorul 3*
Durău
990 lei
pachet
6 zile
2700 lei
Masă
900 lei
70. Management administrativ. Managementul resurselor umane și managementul performanței în instituții publice și unități subordonate Complex
Vânătorul 3*
Durău
900 lei
pachet
5 zile
2300 lei
Masă
750 lei
71. Utilizarea reţelelor de socializare de personalul entităților publice publice: variabile, avantaje şi limite Hotel President
Business 4*
sau Spa 4*
Băile Felix
990 lei
pachet
7 zile
4590 lei
Light All
inclusive
72. Impozite și taxe locale- Inspecția și executarea silită a creanțelor fiscale Hotel President
Business 4*
sau Spa 4*
Băile Felix
990 lei
pachet
7 zile
4590 lei
Light All
inclusive
73. Răspunderea administrativă Hotel President
Business 4*
sau Spa 4*
Băile Felix
990 lei
pachet
6 zile
3990 lei
Light All
inclusive
74. Transparență decizională, comunicare și acces la informațiile publice Hotel President
Business 4*
sau Spa 4*
Băile Felix
990 lei
pachet
6 zile
3990 lei
Light All
inclusive
75. Elaborarea proiectelor şi accesarea fondurilor europene 2021-2027 – curs practic pentru instituțiile publice Hotel President
Business 4*
sau Spa 4*
Băile Felix
990 lei
pachet
6 zile
3990 lei
Light All
inclusive
76. Administratia publică și dezvoltarea sustenabilă a localităților Hotel Hyperion
***
Băile Felix
990 lei
pachet
7 zile
3570 lei
Masă
1050 lei
77. Aplicarea Codului Administrativ al României. Abordări teoretice și practice de actualitate Hotel Afrodita
Băile Herculane
4*
990 lei
pachet
7 zile
4150 lei
Pensiune
completă
78. Metode și tehnici de organizare eficientă a activității de relații cu publicul Hotel Afrodita
Băile Herculane
4*
990 lei
pachet
7 zile
4150 lei
Pensiune
completă
79. Modele de dezvoltare rurală Hotel Afrodita
Băile Herculane
4*
990 lei
pachet
6 zile
3580 lei
Pensiune
completă
80. Manipularea prin comunicare (fake news), vulnerabilitate pentru entitatea publică Hotel Afrodita
Băile Herculane
4*
900 lei
pachet
5 zile
2990 lei
Pensiune
completă
81. Incompatibilități și conflicte de interese Hotel Montana
Vișeul de Sus
***
990 lei
pachet
7 zile
3570 lei
Masă
1050 lei
82. Managementul documentelor - secretariat, arhivare, biblioteconomie – metode și tehnici pentru asigurarea performanței instituției publice Hotel Montana
Vișeul de Sus
***
990 lei
pachet
7 zile
3570 lei
Masă
1050 lei
83. Rolurile şi responsabilităţile personalului tehnic din instituţiile publice Hotel Montana
Vișeul de Sus
***
990 lei
pachet
6 zile
3060 lei
Masă
900 lei
84. Comunicarea eficientă în instituţiile publice – Metode, tehnici și instrumente de comunicare online Hotel Montana
Vișeul de Sus
***
990 lei
pachet
7 zile
2600 lei
Masă
750 lei
85. Etică şi conduită în activitatea funcţionarului public Hotel Montana
Vișeul de Sus
***
990 lei
pachet
6 zile
3060 lei
Masă
900 lei
86. Transparență decizională, comunicare și acces la informațiile publice Hotel Peștera
Parcul Natural
Bucegi
Cota 1610
990 lei
pachet
7 zile
5650 lei
Demi
pensiune
87. Aplicarea Codului Administrativ al României. Abordări teoretice și practice de actualitate Hotel Peștera
Parcul Natural
Bucegi
Cota 1610
990 lei
pachet
7 zile
5650 lei
Demi
pensiune
88. Preocupări naţionale şi europene în implementarea politicilor publice educaţionale Hotel Peștera
Parcul Natural
Bucegi
Cota 1610
990 lei
pachet
5 zile
4050 lei
Demi
pensiune
89. Metode și practici eficiente pentru dezvoltarea entităților publice Hotel Nemira
Slănic Moldova
***
990 lei
pachet
7 zile
4320 lei
Masă 1100 lei
3*
90. Dezvoltarea personală - instrument de eficientizare a activității instituției publice Hotel Nemira
Slănic Moldova
***
990 lei
pachet
7 zile
4320 lei
Masă 1100 lei
3*
91. Instrumente de analiză a performanței instituționale în entitatea publică Hotel Nemira
Slănic Moldova
***
990 lei
pachet
6 zile
3720 lei
Masă 900 lei
3*
92. Comunicare și munca în echipă Hotel Nemira
Slănic Moldova
***
900 lei
pachet
5 zile
3100 lei
Masă 800 lei
3*
93. Instrumente de analiză a performanței instituționale în entitatea publică Hotel Elexus
Boutique 3*
Predeal
990 lei
pachet
7 zile
4210 lei
Masă
1200 lei
94. Acte de stare civila. Elemente de dreptul familiei Hotel Elexus
Boutique 3*
Predeal
990 lei
pachet
7 zile
4210 lei
Masă
1200 lei
95. Performanță și eficiență în instituțiile publice Hotel Elexus
Boutique 3*
Predeal
990 lei
pachet
6 zile
3550 lei
Masă
900 lei
78. Resursele umane în sectorul public Hotel Elexus
Boutique 3*
Predeal
900 lei
pachet
5 zile
3000 lei
Masă
750 lei
Pentru mai multe detalii, vă rugam să ne contactați! Prețurile afișate includ T.V.A.
Valoarea fișei cont este inclusă în tariful de cazare

Perioada: 21.08-28.08.2022

Nr. crt. Denumire program Locația Tarif curs Tarif hotelier
Valoare masă
1. Comunicare și munca în echipă- cazuri practice aplicabile in instituțiile publice. Cormoran Resort
Uzlina
Murighiol
***
990 lei
pachet
7 zile
3350 lei
Demi
pensiune
2. Metode și strategii de dezvoltare a instituțiilor publice Cormoran Resort
Uzlina
Murighiol
***
990 lei
pachet
7 zile
3350 lei
Demi
pensiune
3. Accesare fonduri europene . Scrierea și managementul proiectelor în sectorul public. Cormoran Resort
Uzlina
Murighiol
***
990 lei
pachet
6 zile
2900 lei
Demi
pensiune
4. Utilizarea reţelelor de socializare de către personalul entităților publice: variabile, avantaje şi limite Cormoran Resort
Uzlina
Murighiol
***
900 lei
pachet
5 zile
2430 lei
Demi
pensiune
5. Accesare fonduri europene . Scrierea și managementul proiectelor în sectorul public. Hotel Siret
Mamaia
***
990 lei
pachet
7 zile
3930 lei
Masă
1200 lei
6. Etică, integritate, transparență decizională și combaterea corupției în instituțiile publice Hotel Siret
Mamaia
***
990 lei
pachet
7 zile
3930 lei
Masă
1200 lei
7. Cadrul strategic al UE privind sănătatea și securitatea la locul de muncă 2021-2027 – curs practic adaptat instituțiilor publice Hotel Siret
Mamaia
***
990 lei
6 zile
3390 lei
Masă
1000 lei
8. Analiza practicii administrative și judiciare în materia integrității publice Hotel Siret
Mamaia
***
990 lei
6 zile
3390 lei
Masă
1000 lei
9. Dezvoltarea personală - instrument de eficientizare a activității instituției publice Hotel Siret
Mamaia
***
990 lei
7 zile
3930 lei
Masă
1200 lei
10. Impozite și taxe locale- Inspecția și executarea silită a creanțelor fiscale Hotel Siret
Mamaia
***
990 lei
7 zile
3930 lei
Masă
1200 lei
11. Strategii și programe europene pentru modernizarea entităților publice Hotel Siret
Mamaia
***
900 lei
5 zile
2820 lei
Masă
800 lei
12. Anti-corupție și integritate în sectorul public Hotel Palas
Mamaia
4*
990 lei
pachet
7 zile
4360 lei
Masă
1050 lei
13. Liderii şi leadership-ul în instituţia publică Hotel Palas
Mamaia
4*
990 lei
pachet
7 zile
4360 lei
Masă
1050 lei
14. Aplicarea Codului Administrativ al României. Abordări teoretice și practice de actualitate. Hotel Palas
Mamaia
4*
990 lei
pachet
6 zile
3770 lei
Masă
900 lei
15. Contabilitatea instituțiilor publice - Noutăți privind codul fiscal și codul de procedură fiscală Hotel Palas
Mamaia
4*
900 lei
pachet
5 zile
3250 lei
Masă
800 lei
16. Azilul și migrația în România și Uniunea Europeană Paloma Coral
Complex ***
Mamaia
990 lei
pachet
7 zile
4780 lei
All
inclusive
17. Etică şi conduită în activitatea funcţionarului public Hotel Riviera
Mamaia
***
990 lei
pachet
7 zile
5290 lei
Masă
1200 lei
18. Răspunderea administrativă Paloma Coral
Complex ***
Mamaia
990 lei
pachet
6 zile
4120 lei
All
inclusive
19. Sistemul de control intern managerial și managementul calității în entitățile publice Hotel Riviera
Mamaia
***
990 lei
pachet
6 zile
4490 lei
Masă
900 lei
20. Gestiunea și administrarea patrimoniului public și privat al statului și al Unităților Administrativ – Teritoriale Hotel Riviera
Mamaia
***
990 lei
pachet
6 zile
4490 lei
Masă
900 lei
21. Puterea discreționară și excesul de putere a administrației publice și standardele bunei administrări Hotel
Richmond
Mamaia
4*
990 lei
pachet
7 zile
5290 lei
Masă
1200 lei
22. Informații publice, informații clasificate, protecția datelor cu caracter personal și libera circulație a acestora Hotel
Richmond
Mamaia
4*
990 lei
pachet
7 zile
5290 lei
Masă
1200 lei
23. Aspecte și soluții privind digitalizarea și de-birocratizarea entităților publice Hotel
Richmond
Mamaia
4*
990 lei
pachet
6 zile
4490 lei
Masă
950 lei
24. Management administrativ. Managementul resurselor umane și managementul performanței în instituții publice și unități subordonate Hotel
Richmond
Mamaia
4*
900 lei
pachet
5 zile
3850 lei
Masă
800 lei
25. Procedura administrativă. Forma actelor administrative. Suspendarea actelor administrative în contenciosul administrativ Zenith Conference
& SPA
Mamaia 4*
990 lei
pachet
7 zile
5750 lei
Masă
1200 lei
26. Raporturile de serviciu ale funcționarilor publici. Drepturi si obligații corelative incidente raporturilor de serviciu Zenith Conference
& SPA
Mamaia 4*
990 lei
pachet
7 zile
5750 lei
Masă
1200 lei
27. Transparență decizională, comunicare și acces la informațiile publice Zenith Conference
& SPA
Mamaia 4*
990 lei
pachet
6 zile
4790 lei
Masă
1000 lei
28. Cultura instituțiilor publice în contextul culturii europene Zenith Conference
& SPA
Mamaia 4*
Corp Junona
990 lei
pachet
6 zile
4790 lei
Masă
1000 lei
29. Marketing,relații publice, cultura organizațională și comunicare în instituțiile publice Hotel Grand
Eforie Nord
***
990 lei
pachet
7 zile
3570 lei
Masă
1050 lei
30. Administratia publică și dezvoltarea sustenabilă a localităților Hotel Grand
Eforie Nord
***
990 lei
pachet
7 zile
3570 lei
Masă
960 lei
31. Patrimoniu şi investiții publice – noutăţi legislative Hotel Grand
Eforie Nord
***
990 lei
pachet
6 zile
3150 lei
Masă
960 lei
32. Contabilitatea instituțiilor publice - Noutăți privind codul fiscal și codul de procedură fiscală Hotel Grand
Eforie Nord
***
990 lei
pachet
6 zile
3150 lei
Masă
960 lei
33. Anti-corupție și integritate în sectorul public . Hotel Grand
Eforie Nord
***
900 lei
pachet
5 zile
2720 lei
Masă
800 lei
34. Răspunderea administrativă ( raspunderea administrativ-disciplinara, raspunderea administrativ-contraventionala, raspunderea administrativ-patrimoniala) Hotel Pasha
Eforie Nord
***
990 lei
7 zile
4290 lei
Masă
1200 lei
35. Achiziții, contracte și investiții publice Hotel Pasha
Eforie Nord
***
990 lei
7 zile
4290 lei
Masă
1200 lei
36. Auditul intern in sectorul public Hotel Pasha
Eforie Nord
***
990 lei
6 zile
3660 lei
Masă
960 lei
37. Manipularea prin comunicare (fake news), vulnerabilitate pentru entitatea publică Hotel Pasha
Eforie Nord
***
990 lei
6 zile
3660 lei
Masă
960 lei
38. Management administrativ. Managementul resurselor umane și managementul performanței în instituțiile publice Hotel Pasha
Eforie Nord
***
900 lei
5 zile
3050 lei
Masă
800 lei
39. Instrumente de analiză a performanței instituționale în entitatea publică Hotel Bacolux
Koralio 4*
Eforie Nord
990 lei
7 zile
4700 lei
Masă
1200 lei
40. Management strategic în asistența socială Hotel Bacolux
Koralio 4*
Eforie Nord
990 lei
7 zile
4700 lei
Masă
1200 lei
41. Actualități privind resursele umane în entitățile publice Hotel Bacolux
Koralio 4*
Eforie Nord
990 lei
6 zile
4440 lei
demi
pensiune
42. Management și leadership în entitatea publică Hotel Bacolux
Koralio 4*
Eforie Nord
990 lei
5 zile
3800 lei
demi
pensiune
43. Competență și responsabilitate în activitatea funcționarului public Hotel Q
Neptun 3*
Dbl superior
990 lei
pachet
7 zile
3990 lei
Masă
1050 lei
44. Administratia publică și dezvoltarea sustenabilă a localităților Hotel Q
Neptun 3*
Dbl superior
990 lei
pachet
7 zile
3990 lei
Masă
1050 lei
45. Incompatibilități și conflicte de interese Hotel Q
Neptun 3*
Dbl superior
990 lei
pachet
6 zile
3480 lei
Masă
960 lei
46. Transparență decizională, comunicare și acces la informațiile publice Hotel Q
Neptun 3*
Dbl superior
990 lei
pachet
6 zile
3480 lei
Masă
960 lei
47. Performanță și eficiență în instituțiile publice Hotel Q
Neptun 3*
Dbl superior
900 lei
pachet
5 zile
2950 lei
Masă
800 lei
48. Digitalizarea entităților publice - soluția dezvoltării economice si sociale Hotel Q
Neptun 3*
Dbl superior
900 lei
pachet
5 zile
2950 lei
Masă
800 lei
49. Domeniul financiar - aplicabilitate în instituțiile publice Hotel California
Cap Aurora
sau
Hotel Delta
Jupiter 3*
990 lei
pachet
7 zile
5290 lei
Ultra all
inclusive
50. Dezvoltarea personală - instrument de eficientizare a activității instituției publice Hotel California
Cap Aurora
sau
Hotel Delta
Jupiter 3*
990 lei
pachet
7 zile
5290 lei
Ultra all
inclusive
51. Urbanism, amenajarea teritoriului și disciplina în construcții Hotel California
Cap Aurora
sau
Hotel Delta
Jupiter 3*
990 lei
pachet
6 zile
4790 lei
Ultra all
inclusive
52. Leadership, comunicare şi motivare în instituțiile publice Hotel California
Cap Aurora
sau
Hotel Delta
Jupiter 3*
990 lei
pachet
6 zile
4790 lei
Ultra all
inclusive
53. Modele de dezvoltare rurală Poseidon Resort
4*
Jupiter
990 lei
pachet
7 zile
6890 lei
Ultra all
inclusive
54. Management și leadership în entitatea publică Poseidon Resort
4*
Jupiter
990 lei
pachet
7 zile
6890 lei
Ultra all
inclusive
55. Resursele umane şi salarizarea funcţionarilor publici Poseidon Resort
4*
Jupiter
990 lei
pachet
6 zile
5890 lei
Ultra all
inclusive
56. Managementul resurselor umane. Noutăți legislative Vox Maris
Resort 4*
Costinești
990 lei
pachet
7 zile
4950 lei
Masă
1050 lei
57. Riscuri în utilizarea surselor electronice de informații pentru personalul din entitățile public Vox Maris
Resort 4*
Costinești
990 lei
pachet
7 zile
4950 lei
Masă
1050 lei
58. Management prin obiective și comunicare managerială – Asigurarea performanței și a creșterii eficienței entităților publice Vox Maris
Resort 4*
Costinești
990 lei
pachet
7 zile
4300 lei
Masă
900 lei
59. Aplicarea Codului Administrativ al României. Abordări teoretice și practice de actualitate. Casa Iris
Hotel 4*
Sinaia
990 lei
pachet
7 zile
3045 lei
Masă
1120 lei
60. Anti-corupție și integritate în sectorul public Casa Iris
Hotel 4*
Sinaia
990 lei
pachet
7 zile
3045 lei
Masă
1120 lei
61. Contabilitatea instituțiilor publice - Noutăți privind codul fiscal și codul de procedură fiscală Casa Iris
Hotel 4*
Sinaia
990 lei
pachet
6 zile
2650 lei
Masă
960 lei
62. Performanță și eficiență în instituțiile publice Hotel Mara
Sinaia
4*
990 lei
pachet
7 zile
3570 lei
Masă
1050 lei
63. Management strategic și importanța comunicării în atingerea obiectivelor instituției publice Hotel Mara
Sinaia
4*
990 lei
pachet
7 zile
3570 lei
Masă
1050 lei
64. Accesare fonduri europene . Scrierea și managementul proiectelor în sectorul public. Hotel Mara
Sinaia
4*
990 lei
pachet
6 zile
3060 lei
Masă
900 lei
65. Căi și modalități de dezvoltare a carierei funcţionarului public Hotel Mara
Sinaia
4*
900 lei
pachet
5 zile
2550 lei
Masă
750 lei
66. Actualități în domeniul funcției publice Hotel Szeifert
Sovata
990 lei
pachet
7 zile
3185 lei
Masă
1050 lei
67. Registrul agricol, cadastru și taxe locale Hotel Szeifert
Sovata
990 lei
pachet
7 zile
3185 lei
Masă
1050 lei
68. Gestionarea stresului în activitatea funcţionarului public Hotel Szeifert
Sovata
990 lei
pachet
6 zile
2760 lei
Masă
900 lei
69. Etică şi conduită în activitatea funcţionarului public Hotel Szeifert
Sovata
900 lei
pachet
5 zile
2310 lei
Masă
750 lei
70. Informații publice, informații clasificate, protecția datelor cu caracter personal și libera circulație a acestora Hotel Szeifert
Sovata
990 lei
pachet
7 zile
3185 lei
Masă
1050 lei
71. Bune practici pentru o comunicare eficientă în instituţiile publice Hotel Szeifert
Sovata
990 lei
pachet
7 zile
3185 lei
Masă
1050 lei
72. Aspecte și soluții privind digitalizarea și de-birocratizarea entităților publice Hotel Szeifert
Sovata
990 lei
pachet
7 zile
3185 lei
Masă
1050 lei
73. Transparență decizională, comunicare și acces la informațiile publice Complex
Vânătorul 3*
Durău
990 lei
pachet
7 zile
3150 lei
Masă
1050 lei
74. Sistemul integrat de management- sustenabilitate pentru autorităţile locale şi regionale (S. I .M.) Complex
Vânătorul 3*
Durău
990 lei
pachet
6 zile
2700 lei
Masă
900 lei
75. Managementul documentelor - secretariat, arhivare, biblioteconomie – metode și tehnici pentru asigurarea performanței Complex
Vânătorul 3*
Durău
900 lei
pachet
5 zile
2310 lei
Masă
750 lei
76. Registrul agricol Hotel President
Business 4*
sau Spa 4*
Băile Felix
990 lei
pachet
7 zile
4590 lei
Light All
inclusive
77. Anticorupție, etică, integritate și deontologie profesională în sectorul public Hotel President
Business 4*
sau Spa 4*
Băile Felix
990 lei
pachet
7 zile
4590 lei
Light All
inclusive
78. Utilizarea reţelelor de socializare de către personalul entităților publice: variabile, avantaje şi limite Hotel President
Business 4*
sau Spa 4*
Băile Felix
990 lei
pachet
6 zile
3990 lei
Light All
inclusive
79. Preocupări naţionale şi europene în implementarea politicilor publice educaţionale Hotel President
Business 4*
sau Spa 4*
Băile Felix
990 lei
pachet
6 zile
3990 lei
Light All
inclusive
80. Administrația publică și incluziunea socială Hotel President
Business 4*
sau Spa 4*
Băile Felix
990 lei
pachet
6 zile
3990 lei
Light All
inclusive
81. Curs practic de scriere a proiectelor şi accesarea fondurilor europene 2021-2027 Hotel Hyperion
***
Băile Felix
990 lei
pachet
7 zile
3570 lei
Masă
1050 lei
82. Utilizarea reţelelor de socializare de către personalul entităților publice: variabile, avantaje şi limite Cheile Grădiștei
Resort 3*
Fundata
990 lei
pachet
7 zile
3420 lei
Masă
1050 lei
83. Aspecte și soluții privind digitalizarea și de-birocratizarea entităților publice Cheile Grădiștei
Resort 3*Fundata
990 lei
pachet
7 zile
3420 lei
Masă
1050 lei
84. Administratia publică și dezvoltarea sustenabilă a localităților Cheile Grădiștei
Resort 3*
Fundata
990 lei
pachet
6 zile
2900 lei
Masă
900 lei
85. Actualizări privind achizitiile publice: Proceduri, transparenta si calitate Cheile Grădiștei
Resort 3*
Moieciu
990 lei
pachet
6 zile
2780 lei
Masă
960 lei
86. Etică şi conduită în activitatea funcţionarului public Cheile Grădiștei
Resort 3*
Moieciu
900 lei
pachet
5 zile
2400 lei
Masă
800 lei
87. Noutăți legislative și bune practici în achizițiile publice La Conac
în Bucovina
Gura Humorului
4*
990 lei
pachet
7 zile
4200 lei
Masă
1050 lei
88. Manipularea prin comunicare (fake news), vulnerabilitate pentru entitatea publică La Conac
în Bucovina
Gura Humorului
4*
990 lei
pachet
7 zile
4200 lei
Masă
1050 lei
89. Auditul intern in sectorul public La Conac
în Bucovina
Gura Humorului
4*
990 lei
pachet
7 zile
3600 lei
Masă
900 lei
90. Management administrativ. Managementul resurselor umane și managementul performanței în instituții publice și unități subordonate La Conac
în Bucovina
Gura Humorului
4*
900 lei
pachet
5 zile
3000 lei
Masă
750 lei
91. Administratia publică și dezvoltarea sustenabilă a localităților Balvanyos Resort
4*
Băile Balvanyos
Covasna
990 lei
pachet
7 zile
5200 lei
Masă
1000 lei
92. Anti-corupție și integritate în sectorul public Balvanyos Resort
4*
Băile Balvanyos
Covasna
990 lei
pachet
7 zile
5200 lei
Masă
1000 lei
93. Transparență decizională, comunicare și acces la informațiile publice Balvanyos Resort
4*
Băile Balvanyos
Covasna
900 lei
pachet
5 zile
3650 lei
Masă
750 lei
94. Management performant şi practici eficiente în entitatea publică Balvanyos Resort
4*
Băile Balvanyos
Covasna
900 lei
pachet
5 zile
3650 lei
Masă
750 lei
95. Performanță și eficiență în instituțiile publice Balvanyos Resort
4*
Băile Balvanyos
Covasna
900 lei
pachet
5 zile
3650 lei
Masă
750 lei
96. Liderii şi leadership-ul în instituţia publică Hotel Peștera
Parcul Natural
Bucegi
Cota 1610
990 lei
pachet
5 zile
4050 lei
Demi
pensiune
97. Aspecte și soluții privind digitalizarea și de-birocratizarea entităților publice Hotel President
Băile Olănești
***
990 lei
pachet
6 zile
2700 lei
Masă
1000 lei
98. Comunicare și munca în echipă- cazuri practice aplicabile in instituțiile publice Hotel President
Băile Olănești
***
990 lei
pachet
6 zile
2700 lei
Masă
1000 lei
99. Contabilitatea instituțiilor publice - Noutăți privind codul fiscal și codul de procedură fiscală Hotel President
Băile Olănești
***
990 lei
pachet
7 zile
3010 lei
Masă
1050 lei
100. Resursele umane în sectorul public Hotel Elexus
Boutique 3*
Predeal
900 lei
pachet
5 zile
3000 lei
Masă
750 lei
Pentru mai multe detalii, vă rugam să ne contactați! Prețurile afișate includ T.V.A.
Valoarea fișei cont este inclusă în tariful de cazare

Perioada: 28.08-04.09.2022

Nr. crt. Denumire program Locația Tarif curs Tarif hotelier
Valoare masă
1. Gestiunea și administrarea patrimoniului public și privat al statului și al Unităților Administrativ – Teritoriale Cormoran Resort
Uzlina
Murighiol
***
990 lei
pachet
7 zile
3350 lei
Demi
pensiune
2. Domeniul financiar - aplicabilitate în instituțiile publice. Cormoran Resort
Uzlina
Murighiol
***
990 lei
pachet
7 zile
3350 lei
Demi
pensiune
3. Anti-corupție și integritate în sectorul public Cormoran Resort
Uzlina
Murighiol
***
990 lei
pachet
6 zile
2900 lei
Demi
pensiune
4. Comunicare, motivare negociere și prevenirea conflictelor în instituțiile publice Cormoran Resort
Uzlina
Murighiol
***
990 lei
pachet
6 zile
2900 lei
Demi
pensiune
5. Managementul relaţiilor cu salariaţii. eficienţa utilizării personalului organizaţiei și ergonomia muncii în instituțiile publice Cormoran Resort
Uzlina
Murighiol
***
900 lei
pachet
5 zile
2430 lei
Demi
pensiune
6. Drepturile omului şi strategii antidiscriminare aplicabile în instituţiile publice Hotel Siret
Mamaia
***
990 lei
pachet
7 zile
3510 lei
Masă
1200 lei
7. Strategii și programe europene pentru modernizarea entităților publice Hotel Siret
Mamaia
***
990 lei
pachet
7 zile
3510 lei
Masă
1200 lei
8. Instrumente de analiză a performanței instituționale în entitatea publică Hotel Siret
Mamaia
***
990 lei
6 zile
2990 lei
Masă
1000 lei
9. Domeniul financiar - aplicabilitate în instituțiile publice. (CFP, ALOP, buget patrimoniu). Hotel Siret
Mamaia
***
990 lei
6 zile
2990 lei
Masă
1000 lei
10. Sistemul integrat de management- sustenabilitate pentru autorităţile locale şi regionale (S. I .M.) Hotel Siret
Mamaia
***
990 lei
7 zile
3510 lei
Masă
1200 lei
11. Etică, integritate, transparență decizională și combaterea corupției în instituțiile publice Hotel Siret
Mamaia
***
900 lei
5 zile
2500 lei
Masă
800 lei
12. Curs practic de scriere a proiectelor şi accesarea fondurilor europene Hotel Palas
Mamaia
4*
990 lei
pachet
7 zile
4100 lei
Masă
1050 lei
13. Actualizări privind achizitiile publice: Proceduri, transparenta si calitate Hotel Palas
Mamaia
4*
990 lei
pachet
7 zile
4100 lei
Masă
1050 lei
14. Leadership, comunicare şi motivare în instituțiile publice Hotel Palas
Mamaia
4*
990 lei
pachet
6 zile
3580 lei
Masă
900 lei
15. Aspecte și soluții privind digitalizarea și de-birocratizarea entităților publice Hotel Palas
Mamaia
4*
900 lei
pachet
5 zile
3150 lei
Masă
800 lei
16. Riscuri în utilizarea surselor electronice de informații pentru personalul din entitățile publice Hotel Riviera
Mamaia
***
990 lei
pachet
7 zile
4590 lei
Masă
1200 lei
17. Performanță și eficiență în instituțiile publice Hotel Riviera
Mamaia
***
990 lei
pachet
7 zile
4590 lei
Masă
1200 lei
18. Cultura instituțiilor publice în contextul culturii europene Hotel Riviera
Mamaia
***
990 lei
pachet
6 zile
3990 lei
Masă
900 lei
19. Comportamentul organizaţional al funcţionarului public Hotel
Richmond
Mamaia
4*
990 lei
pachet
7 zile
4350 lei
Masă
1200 lei
20. Abordări practice asupra aspectelor identificate in cadrul sistemului național de achiziții publice Hotel
Richmond
Mamaia
4*
990 lei
pachet
7 zile
4350 lei
Masă
1200 lei
21. Instituții și organisme ale Uniunii Europene Hotel
Richmond
Mamaia
4*
990 lei
pachet
6 zile
4350 lei
Masă
1200 lei
22. Anti-corupție și integritate în sectorul public Hotel
Richmond
Mamaia
4*
990 lei
pachet
6 zile
4000 lei
Masă
950 lei
23. Accesare fonduri europene . Scrierea și managementul proiectelor în sectorul public. Hotel
Richmond
Mamaia
4*
900 lei
pachet
5 zile
3350 lei
Masă
800 lei
24. Aplicarea Codului Administrativ al României. Abordări teoretice și practice de actualitate. Zenith Conference
& SPA
Mamaia 4*
990 lei
pachet
7 zile
4795 lei
Masă
1200 lei
25. Actualizări privind resursele umane în entitățile publice Zenith Conference
& SPA
Mamaia 4*
990 lei
pachet
7 zile
4795 lei
Masă
1200 lei
26. Legalitatea, oportunitatea şi actualitatea actului administrativ Zenith Conference
& SPA
Mamaia 4*
990 lei
pachet
6 zile
4190 lei
Masă
960 lei
27. Etică şi conduită în activitatea funcţionarului public Zenith Conference
& SPA
Mamaia 4*
Corp Junona
990 lei
pachet
6 zile
4190 lei
Masă
960 lei
28. Resursele umane şi salarizarea funcţionarilor publici Hotel Grand
Eforie Nord
***
990 lei
pachet
7 zile
2985 lei
Masă
1050 lei
29. Administratia publică și dezvoltarea sustenabilă a localităților Hotel Grand
Eforie Nord
***
990 lei
pachet
7 zile
2985 lei
Masă
960 lei
30. Elaborarea proiectelor şi accesarea fondurilor europene 2021-2027 – curs practic pentru instituțiile publice Hotel Grand
Eforie Nord
***
990 lei
pachet
6 zile
2660 lei
Masă
960 lei
31. Gestionarea stresului în activitatea funcţionarului public Hotel Grand
Eforie Nord
***
990 lei
pachet
6 zile
2660 lei
Masă
960 lei
32. Comunicare și munca în echipă- cazuri practice aplicabile in instituțiile publice Hotel Grand
Eforie Nord
***
900 lei
pachet
5 zile
2250 lei
Masă
800 lei
33. Reglementări contabile și fiscale în instituțiile publice conform noului cod fiscal Hotel Pasha
Eforie Nord
***
990 lei
7 zile
3990 lei
Masă
1200 lei
34. Sistemul de control intern managerial și managementul calității în entitățile publice Hotel Pasha
Eforie Nord
***
990 lei
7 zile
3990 lei
Masă
1200 lei
35. Aspecte și soluții privind digitalizarea și de-birocratizarea entităților publice Hotel Pasha
Eforie Nord
***
990 lei
6 zile
3390 lei
Masă
960 lei
36. Bune practici pentru o comunicare eficientă în instituţiile publice. Combaterea manipulării prin comunicare Hotel Pasha
Eforie N
***
900 lei
5 zile
3050 lei
Masă
800 lei
37. Managementul timpului şi stresului în activitatea funcţionarului public Hotel Bacolux
Koralio 4*
Eforie Nord
990 lei
7 zile
4500 lei
Masă
1200 lei
38. Managementul integrat al deşeurilor-cazuri practice Hotel Bacolux
Koralio 4*
Eforie Nord
990 lei
7 zile
4500 lei
Masă
1200 lei
39. Anti-corupție și integritate în sectorul public Hotel Bacolux
Koralio 4*
Eforie Nord
990 lei
6 zile
4340 lei
Demi
pensiune
40. Informații publice, informații clasificate, protecția datelor cu caracter personal și libera circulație a acestora Hotel Bacolux
Koralio 4*
Eforie Nord
900 lei
5 zile
3740 lei
demi
pensiune
41. Comportamentul organizaţional al funcţionarului public Hotel Q
Neptun 3*
Dbl superior
990 lei
pachet
7 zile
3360 lei
Masă
1050 lei
42. Răspunderea administrativă în statul de drept Hotel Q
Neptun 3*
Dbl superior
990 lei
pachet
7 zile
3360 lei
Masă
1050 lei
43. Instrumente de analiză a performanței instituționale în entitatea publică Hotel Q
Neptun 3*
Dbl superior
990 lei
pachet
6 zile
2950 lei
Masă
960 lei
44. Deontologia şi integritatea în sectorul public Hotel Q
Neptun 3*
Dbl superior
990 lei
pachet
6 zile
2950 lei
Masă
960 lei
45. Manipularea prin comunicare (fake news), vulnerabilitate pentru entitatea publică Hotel Q
Neptun 3*
Dbl superior
900 lei
pachet
5 zile
2950 lei
Masă
960 lei
46. Managementul documentelor - secretariat, arhivare, biblioteconomie – metode și tehnici pentru asigurarea performanței instituției publice Hotel Q
Neptun 3*
Dbl superior
900 lei
pachet
5 zile
2550 lei
Masă
800 lei
47. Anticorupție, etică, integritate și deontologie profesională în sectorul public Poseidon Resort
4*
Jupiter
990 lei
pachet
7 zile
5185 lei
Ultra all
inclusive
48. Transparență decizională, comunicare și acces la informațiile publice Poseidon Resort
4*
Jupiter
990 lei
pachet
7 zile
5185 lei
Ultra all
inclusive
49. Administratia publică și dezvoltarea sustenabilă a localităților Poseidon Resort
4*
Jupiter
990 lei
pachet
6 zile
4690 lei
Ultra all
inclusive
50. Domeniul financiar - aplicabilitate în instituțiile publice Poseidon Resort
4*
Jupiter
990 lei
pachet
6 zile
4690 lei
Ultra all
inclusive
51. Etică şi conduită în activitatea funcţionarului public Vox Maris
Resort 4*
Costinești
990 lei
pachet
7 zile
4710 lei
Masă
1050 lei
52. Managementul riscului în entitatea publică Vox Maris
Resort 4*
Costinești
990 lei
pachet
7 zile
4710 lei
Masă
1050 lei
53. Auditul intern in sectorul public Vox Maris
Resort 4*
Costinești
990 lei
pachet
7 zile
4060 lei
Masă
900 lei
54. Actualizări privind achizitiile publice: proceduri, transparenta si calitate Carpathia
Hotel 4*
Sinaia
990 lei
pachet
7 zile
4290 lei
Masă
1200 lei
55. Registrul agricol, cadastru și taxe locale Carpathia
Hotel 4*
Sinaia
990 lei
pachet
6 zile
3590 lei
Masă
900 lei
56. Regimul juridic al incompatibilităților şi al conflictului de interese Carpahia
Hotel 4*
Sinaia
990 lei
pachet
5 zile
3175 lei
Masă
800 lei
57. Contabilitatea instituțiilor publice - Noutăți privind codul fiscal și codul de procedură fiscală Hotel Mara
Sinaia
4*
990 lei
pachet
7 zile
3570 lei
Masă
1050 lei
58. Aspecte și soluții privind digitalizarea și de-birocratizarea entităților publice Hotel Mara
Sinaia
4*
990 lei
pachet
7 zile
3570 lei
Masă
1050 lei
59. Manipularea prin comunicare (fake news), vulnerabilitate pentru entitatea publică Hotel Mara
Sinaia
4*
990 lei
pachet
6 zile
3060 lei
Masă
900 lei
60. Auditul intern in sectorul public Hotel Mara
Sinaia
4*
900 lei
pachet
5 zile
2550 lei
Masă
750 lei
61. Aspecte și soluții privind digitalizarea și de-birocratizarea entităților publice Hotel Szeifert
Sovata
990 lei
pachet
7 zile
3185 lei
Masă
1050 lei
62. Elaborarea proiectelor şi accesarea fondurilor europene – curs practic pentru instituțiile publice Hotel Szeifert
Sovata
990 lei
pachet
7 zile
3185 lei
Masă
1050 lei
63. Anti-corupție și integritate în sectorul public Hotel Szeifert
Sovata
990 lei
pachet
6 zile
2760 lei
Masă
900 lei
64. Manipularea prin comunicare (fake news), vulnerabilitate pentru entitatea publică Hotel Szeifert
Sovata
900 lei
pachet
5 zile
2310 lei
Masă
750 lei
65. Comportamentul organizaţional al funcţionarului public Hotel Szeifert
Sovata
990 lei
pachet
7 zile
3185 lei
Masă
1050 lei
66. Administratia publică și dezvoltarea sustenabilă a localităților Hotel Peștera
Parcul Natural
Bucegi
Cota 1610
990 lei
pachet
7 zile
5650 lei
Demi
pensiune
67. Utilizarea reţelelor de socializare de personalul entităților publice: variabile, avantaje şi limite Hotel Peștera
Parcul Natural
Bucegi
Cota 1610
990 lei
pachet
7 zile
5650 lei
Demi
pensiune
68. Etică, integritate, transparență decizională și combaterea corupției în instituțiile publice Hotel Peștera
Parcul Natural
Bucegi
Cota 1610
990 lei
pachet
5 zile
4050 lei
Demi
pensiune
69. Urbanism, amenajarea teritoriului și disciplina în construcții Hotel Nemira
Slănic Moldova
***
990 lei
pachet
7 zile
4320 lei
Masă 1100 lei
3*
70. Managementul documentelor - secretariat, arhivare, biblioteconomie – metode și tehnici pentru asigurarea performanței instituției publice Hotel Nemira
Slănic Moldova
***
990 lei
pachet
7 zile
4320 lei
Masă 1100 lei
3*
71. Reglementări contabile și fiscale în instituțiile publice conform noului cod fiscal Hotel Nemira
Slănic Moldova
***
990 lei
pachet
6 zile
3720 lei
Masă 900 lei
3*
72. Comunicare și munca în echipă- cazuri practice aplicabile in instituțiile publice Hotel Nemira
Slănic Moldova
***
900 lei
pachet
5 zile
3100 lei
Masă 800 lei
3*
73. Instrumente de analiză a performanței instituționale în entitatea publică Hotel Afrodita
Băile Herculane
4*
990 lei
pachet
7 zile
4140 lei
Pensiune
completă
74. Resursele umane şi salarizarea funcţionarilor publici Hotel Afrodita
Băile Herculane
4*
990 lei
pachet
7 zile
4140 lei
Pensiune
completă
75. Anticorupție, etică, integritate și deontologie profesională în sectorul public Hotel Afrodita
Băile Herculane
4*
990 lei
pachet
7 zile
4140 lei
Pensiune
completă
76. Impozite și taxe locale- Inspecția și executarea silită a creanțelor fiscale Hotel Afrodita
Băile Herculane
4*
990 lei
pachet
6 zile
3680 lei
Pensiune
completă
77. Bune practici pentru o comunicare eficientă în instituţiile publice. Combaterea manipulării prin comunicare( fake news). Hotel Afrodita
Băile Herculane
4*
900 lei
pachet
5 zile
2970 lei
Pensiune
completă
78. Accesare fonduri europene . Scrierea și managementul proiectelor în sectorul public. Cheile Grădiștei
Resort 3*
Moieciu
990 lei
pachet
7 zile
3220 lei
Masă
1120 lei
79. Leadership, comunicare şi motivare în sectorul public Cheile Grădiștei
Resort 3*
Moieciu
990 lei
pachet
7 zile
3220 lei
Masă
1120 lei
80. Administratia publică și dezvoltarea sustenabilă a localităților Cheile Grădiștei
Resort 3*
Moieciu
990 lei
pachet
6 zile
2780 lei
Masă
960 lei
81. Informații publice, informații clasificate, protecția datelor cu caracter personal și libera circulație a acestora Cheile Grădiștei
Resort 3*
Moieciu
990 lei
pachet
6 zile
2780 lei
Masă
960 lei
82. Managementul relaţiilor cu salariaţii. eficienţa utilizării personalului organizaţiei și ergonomia muncii în instituțiile publice Cheile Grădiștei
Resort 3*
Moieciu
900 lei
pachet
5 zile
2400 lei
Masă
800 lei
83. Drepturile omului şi strategii antidiscriminare aplicabile în instituţiile publice Hotel Montana
Vișeul de Sus
***
990 lei
pachet
7 zile
3570 lei
Masă
1050 lei
84. Managementul documentelor - secretariat, arhivare, biblioteconomie – metode și tehnici pentru asigurarea performanței instituției publice Hotel Montana
Vișeul de Sus
***
990 lei
pachet
7 zile
3570 lei
Masă
1050 lei
85. Modele de dezvoltare rurală Hotel Montana
Vișeul de Sus
***
990 lei
pachet
6 zile
3060 lei
Masă
900 lei
86. Administrația publică și incluziunea socială Hotel Montana
Vișeul de Sus
***
900 lei
pachet
5 zile
2600 lei
Masă
750 lei
87. Performanță și eficiență în instituțiile publice Hotel Montana
Vișeul de Sus
***
990 lei
pachet
6 zile
3060 lei
Masă
900 lei
88. Riscuri în utilizarea surselor electronice de informații pentru personalul din entitățile publice Silver Mountain
Resort & Spa
Poiana Brașov
990 lei
pachet
7 zile
4760 lei
Masă 1120 lei
89. Sistemul integrat de management- sustenabilitate pentru autorităţile locale şi regionale (S. I .M.) Silver Mountain
Resort & Spa
Poiana Brașov
990 lei
pachet
7 zile
4760 lei
Masă 1120 lei
90. Interculturalitatea şi comunicarea în instituțiile publice Silver Mountain
Resort & Spa
Poiana Brașov
990 lei
pachet
6 zile
4100 lei
Masă 960 lei
91. Managementul relaţiilor cu salariaţii. eficienţa utilizării personalului organizaţiei și ergonomia muncii în instituțiile publice Silver Mountain
Resort & Spa
Poiana Brașov
900 lei
pachet
5 zile
3450 lei
Masă 800 lei
92. Anti-corupție și integritate în sectorul public Hotel President
Business 4*
sau Spa 4*
Băile Felix
990 lei
pachet
7 zile
4590 lei
Light All
inclusive
93. Leadership, comunicare şi motivare în instituțiile publice Hotel President
Business 4*
sau Spa 4*
Băile Felix
990 lei
pachet
7 zile
4590 lei
Light All
inclusive
94. Sistemul de control intern managerial în entitățile publice Hotel President
Business 4*
sau Spa 4*
Băile Felix
990 lei
pachet
6 zile
3990 lei
Light All
inclusive
95. Comportamentul organizaţional al funcţionarului public Hotel President
Business 4*
sau Spa 4*
Băile Felix
990 lei
pachet
6 zile
3990 lei
Light All
inclusive
96. Cadrul strategic al UE privind sănătatea și securitatea la locul de muncă 2021-2027 – curs practic adaptat instituțiilor publice Hotel President
Business 4*
sau Spa 4*
Băile Felix
990 lei
pachet
6 zile
3990 lei
Light All
inclusive
97. Aspecte și soluții privind digitalizarea și de-birocratizarea entităților publice Hotel President
Business 4*
sau Spa 4*
Băile Felix
990 lei
pachet
7 zile
4590 lei
Light All
inclusive
98. Dezvoltarea instituțiilor publice locale Hotel O3Zone
Tușnad Băi
***
990 lei
pachet
7 zile
5200 lei
pensiune
completă
99. Regimul juridic al incompatibilităților şi al conflictului de interese Hotel O3Zone
Tușnad Băi
***
990 lei
pachet
6 zile
4430 lei
pensiune
completă
100. Performanță și eficiență în instituțiile publice Hotel O3Zone
Tușnad Băi
***
900 lei
pachet
5 zile
3750 lei
pensiune
completă
101. Utilizarea reţelelor de socializare de către personalul entităților publice: variabile, avantaje şi limite Hotel O3Zone
Tușnad Băi
***
990 lei
pachet
7 zile
5200 lei
pensiune
completă
Pentru mai multe detalii, vă rugam să ne contactați! Prețurile afișate includ T.V.A.
Valoarea fișei cont este inclusă în tariful de cazare