Cine suntem?

Adminpedia® este o companie cu capital privat românesc infiinţată în anul 2012 în Brașov și este o instituţie specializată în desfășurarea și organizarea programelor de perfecţionare şi formare profesională. La inceput,activitatea companiei a fost axată pe formarea și perfecționarea personalului din cadrul administraţiei publice locale și centrale, în cadrul parteneriatelor avute cu: Centrul Regional de Formare Continuă Pentru Administraţia Publică – Timișoara, Centrul Teritorial Craiova, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, și C.R.F. București. De la 2 angajaţi în anul 2012, Adminpedia a ajuns la sfârşitul anului 2015 la 19 angajaţi, are în prezent contracte de colaborare cu 62 de formatori ,derulând pană acum peste 820 de programe de specializare,calificare sau perfecţionare profesională.

La sfârşitul anului 2013 Adminpedia a deschis și agenția de turism, aceasta fiind licențiată ca tour-operator de catre Autoritatea Națională Pentru Turism. În 2014 am deschis un punct de lucru la Craiova, iar in 2015  un punct de lucru la Timişoara.

Adminpedia  este în Registrul Național al Furnizorilor de Formare Profesională 2019-2023, și  desfășoară mai multe  programe de specializare, calificare sau perfecționare profesională,ultimul program de perfecționare s-a finalizat pe 12 decembrie 2022, cu o rata de absolvire de 100%. Din anul 2015, Adminpedia este certificată ISO:9001:2015 pentru: servicii de formare continuă pentru personalul din administraţia publică şi cursuri de formare autorizate . Din acest an, precum și în 2016 suntem cuprinşi în Registrul partenerilor de formare profesională /perfecţionare ANFP-cod de identificare intern: A-ADM-014/2015/2016.

În anul 2015, Adminpedia este partener în cadrul proiectului „Proactivitate pe piața muncii, cu accent pe zone foste industrializate din regiunile Sud-Vest, Centru și Nord-Vest”, numărul POSDRU/182/2.3/S/ 152578 , proiect cofinanţat de Fondul Social European – Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – POSDRU/ Axa prioritară nr.2 Corelarea învăţarii pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii-Domeniul major de intervenţie 2.3 Acces şi participare la formarea profesională continuă. Adminpedia a adus plusvaloare acestui proiect prin creşterea cu 20% a numărului de programe de formare profesională autorizate ANC asumate iniţial.

Datorită profesionalismului, experienţei, atenţiei la fiecare detaliu al cerinţelor dumneavostră, pentru că noi credem în excelenţă, pentru că suntem unici şi diferiţi, din 2016 AdminPedia® este marcă înregistrată, având numărul de depozit nr: M 2015 05805.

Ca urmare a seriozității, profesionalismului și dedicației de care a dat dovadă, Adminpedia s-a clasat în anul 2012 pe locul 7 după performanța globală , în cadrul Topului Național al Firmelor Private din Romania, iar pentru anul 2013 în cadrul aceluiaşi top ocupă locul 3 după cifra de afaceri. În 2014 societăţii Adminpedia i-a fost oferit de către Camera de Comerţ şi Industrie Braşov locul 1 pentru clasa CAEN:8559 –Alte forme de învăţământ n.c.a., iar în anul 2015; 2016; 2017; 2018; 2019 și 2020 Adminpedia a ocupat acelaşi loc 1. În 2016,2017,2018,2019; 2020;2021; 2022; 2024  organizația primește din partea Camerei de Comerţ şi Industrie Braşov premiul de excelență în afaceri.

De la înfiinţare și pȃna in prezent, Adminpedia a perfecţionat, specializat sau format peste 10900 de personane, 66% provenind din administraţia publică, 34% din mediul privat. Din numarul total de cursanţi, 5,7% îl reprezintă şomerii. În demersurile de a promova performanţa, Adminpedia® consideră că obiectivele reformei administraţiei publice şi ale reformei formării profesionale impun existenţa unei politici de personal coerente care să aibă în vedere calitatea şi competenţa profesională a personalului, deoarece eficienţa, eficacitatea precum și buna credință a personalului din cadrul administraţiei depinde de modul în care cei care lucrează în administraţie şi nu numai, cunosc, înteleg şi reuşesc să-şi îndeplinească atribuţiile şi sarcinile care le revin.

AdminPedia® dispune de logistică complexă, de ultimă generaţie, formată din laptop-uri, software liceinţiat, videoproiectoare, sisteme de sonorizare, ecrane de proiecţie, flipchart-uri, imprimante, scannere, soluţii mobile de acces la internet, etc.

Dacă ne raportăm la etica în afaceri, Adminpedia susţine protejarea mediului prin înlocuirea suportului de curs standard tipărit cu un suport de curs multimedia bine organizat, ce ofera cursantului accesul rapid la informaţiile necesare.

Oferta de cursuri de perfecţionare este structurată pe următoarele direcţii principale de abordare:

  • Programe de perfecţionare conform domeniilor prioritare stabilite prin Ordin al Preşedintelui ANFP nr. 234/2022, se axează pe principalele domenii prioritare de formare și perfecționare profesională a funcționarilor publici:”Comunicare publică, informare, promovare și transparență decizională”;”Drept, legislație, norme și proceduri”; „Dezvoltare instituțională și politici publice”;”Politici și afaceri europene”;”T.I.C. (Tehnologia informației și comunicării)”; „Resurse umane, diversitate, incluziune și leadership”;”Resurse publice”;”Servicii publice”; „Etică și integritate în administrația publică”.
  • Programe de formare, specializare, perfecţionare ,iniţiere   care să vină în întampinarea cererii pieţei muncii.

Misiune: Misiunea Adminpedia este de a forma şi perfecţiona specialişti, funcţionari publici profesionişti, oameni bine pregătiţi şi capabili să asimileze şi să îşi însuşească standardele de competenţe şi performanţa de la nivelul Uniunii Europene. De aceea organizaţia se preocupă în primul rând, de valoarea,experienţa lectorilor, de calitatea informaţiilor pe care le furnizează şi de relaţia strânsă cu partenerii si cursanţii societăţii.

Viziune: Adminpedia işi doreşte să devină prima alegere a instituţiilor publice în domeniul perfecţionarii şi formării continue a personalului propriu, să devină o companie de referinţă în domeniul furnizorilor de formare profesională, să câştige încrederea şi recunoaşterea acestora prin calitatea serviciilor pe care le oferă.

Valori: Valorile noastre sunt bazate pe respect, calitate şi profesionalism. Respectul pentru cursanţii noştri înseamnă respectul pentru noi înşine. Suntem o echipă de profesionişti puşi în slujba performanţei. Performanţele cursanţilor noştri reprezintă singurul instrument real de evaluare a eforturilor noastre.

          Succesul cursanţilor noştri înseamnă şi succesul nostru!