Obiectivele Adminpedia

Ce oferim?

Adminpedia®  asigură o ofertă diversificată de programe de formare, acestea fiind in deplină concordanță cu nevoia de formare și cu legislația românească conformă cu instrumentele legale din Uniunea Europeană. Un rol important îl are conceptul  asupra statutului funcționarului public, specialiștilor, managerilor, precum și referitor la oficialii aleși, astfel încăt instruirea este percepută de către beneficiari ca fiind o unealtă utilă în procesul activ de reformă din administrația publică, cu accent pe: eficiența organizatională, calitatea serviciilor oferite comunităţii, dezvoltare individuală, etc.

Instruirea și îmbunătațirea performanței profesionale a devenit unul dintre cele mai importante aspecte, care se referă nu numai la cantitatea de cunoștințe dobândite în timpul programelor, ci și la adaptarea cunoștințelor existente la specificul fiecărei activitați.

Adminpedia® are ca principal obiect de activitate pregătirea și perfecționarea profesională a reprezentanților aleși și a funcționarilor din administrația publică centrală și locală din  autoritațile și instituțiile publice. De asemenea, organizația realizează studii, proiecte în domeniul administraţiei publice, dezvoltă relații de colaborare cu alte instituții similare din ţară sau din străinatate și se poate asocia, pentru organizarea de programe de perfecţionare.

Conținutul programelor de formare /perfecționare permite funcționarilor publici perfecționarea în domenii fundamentale specifice administrației publice și oferă cursanților posibilitatea stăpânirii unui număr mare de mijloace și metode pe care le vor utiliza în decursul carierei lor.