Logistică

Activitate

AdminPedia® dispune de logistică complexă, de ultimă generaţie, formată din laptop-uri, software liceinţiat, videoproiectoare, sisteme de sonorizare, ecrane de proiecţie, flipchart-uri, imprimante, scannere, soluţii mobile de acces la internet, etc.

Dacă ne raportăm la etica în afaceri, Adminpedia® susţine protejarea mediului prin înlocuirea suportului de curs standard tipărit cu un suport de curs multimedia bine organizat, ce ofera cursantului accesul rapid la informaţiile necesare.