Cursuri on-line

Nr. crt. Denumire program Perioada Tarif curs 30 ore Detalii

Curs

1. Digitalizarea administrației publice- Implementarea și utilizarea serviciilor de e-administrație 18.01-24.01.2021 Pentru detalii  apăsați aici
2. Managementul situațiilor de urgență în instituțiile publice 25.01-31.01.2021 Pentru detalii apăsați aici
3. Sistemul de control intern managerial și managementul calității în entitățile publice- studii de caz, exemple de bună practică 25.01-31.01.2021 curs în 

desfă-

șurare

Pentru detalii apăsați aici
4. Comunicare și munca în echipă- cazuri practice aplicabile in instituțiile publice 01.02-07.02.2021 Pentru detalii apăsați aici
5. Etică, integritate, transparență decizională și combaterea corupției în instituțiile publice 01.02-07.02.2021 urmează Pentru detalii  apăsați aici

La finalizarea cursului, Adminpedia emite un certificat de participare  conform prevederilor Codului Administrativ și a art. 6 alin. (2) din H.G. nr. 1066 / 2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesională a funcționarilor publici prin intermediul mijloacelor electronice.