Cursuri on-line

Nr. crt. Denumire program Perioada Tarif curs 30 ore Detalii

Curs

1. Actualități în domeniul funcției publice 09.10-14.10.2022 400
lei
Pentru detalii
apăsați aici
2. Controlul financiar preventiv, de la organizare la monitorizare, în instituțiile publice 09.10-14.10.2022 400
lei
Pentru detalii
apăsați aici
3. Sistemul de control intern managerial și managementul calității în entitățile publice- studii de caz, exemple de bună practică 16.10-21.10.2022 400
lei
Pentru detalii
apăsați aici
4. Comunicare și munca în echipă- cazuri practice aplicabile in instituțiile publice 16.10-21.10.2022 400
lei
Pentru detalii
apăsați aici
5. Etică, integritate, transparență decizională și combaterea corupției în instituțiile publice 23.10-28.10.2022 400
lei
Pentru detalii
apăsați aici
6. Abordări practice asupra aspectelor identificate în cadrul sistemului național de achiziții publice 30.10-04.11.2022 400
lei
Pentru detalii
apăsați aici
7. Riscuri în utilizarea surselor electronice de informații pentru personalul din instituțiile publice 30.10-04.11.2022 400
lei
Pentru detalii
apăsați aici
8. Codul Administrativ 06.11-11.11.2022 400
lei
Pentru detalii
apăsați aici
9. Managementul resurselor umane și managementul performanței în instituții publice și unități subordonate 06.11- 11.11.2022 400
lei
Pentru detalii
apăsați aici

Preturile afișate nu includ TVA
Certificatul de participare/absolvire va fi trimis prin curier la adresa specificată de dvs.
La finalizarea cursului, Adminpedia emite un certificat de participare  conform prevederilor Codului Administrativ și a art. 6 alin. (2) din H.G. nr. 1066 / 2008 pentru aprobarea normelor privind formarea profesională a funcționarilor publici prin intermediul mijloacelor electronice.