Graficul programelor Adminpedia

Lista programelor pentru luna: IULIE

Perioada: 03.07-10.07.2022

Nr. crt. Denumire program Locația Tarif curs Tarif hotelier
Valoare masă
1. Preocupări naţionale şi europene în implementarea politicilor publice educaţionale Hotel
Richmond
Mamaia
4*
990 lei
pachet
7 zile
4690 lei
1200 lei
2. Actualități privind resursele umane în entitățile publice Hotel
Richmond
Mamaia
4*
990 lei
pachet
7 zile
4690 lei
1200 lei
3. Administratia publică și dezvoltarea sustenabilă a localităților Hotel
Richmond
Mamaia
4*
990 lei
pachet
6 zile
3950 lei
960 lei
4. Transparență decizională, comunicare și acces la informațiile publice Hotel
Richmond
Mamaia
4*
900 lei
pachet
5 zile
3390 lei
800 lei
5. Analiza practicii administrative și judiciare în materia integrității publice Hotel Siret
Mamaia
***
990 lei
pachet
7 zile
3510 lei
Masă
1200 lei
6. Starea civilă şi evidenţa persoanelor. Aplicarea practică a modificărilor legislative apărute în domeniul de referinţă Hotel Siret
Mamaia
***
990 lei
pachet
7 zile
3510 lei
Masă
1200 lei
7. Sistemul integrat de management- sustenabilitate pentru autorităţile locale şi regionale (S. I .M.) Hotel Siret
Mamaia
***
990 lei
pachet
7 zile
3510 lei
Masă
1200 lei
8. Actualizări privind achizitiile publice: Proceduri, transparenta si calitate Hotel Siret
Mamaia
***
990 lei
6 zile
2990 lei
Masă
1000 lei
9. Utilizarea reţelelor de socializare de personalul entităților publice: variabile, avantaje şi limite Hotel Siret
Mamaia
***
990 lei
6 zile
2990 lei
Masă
1000 lei
10. Manipularea prin comunicare (fake news), vulnerabilitate pentru entitatea publică Hotel Siret
Mamaia
***
900 lei
5 zile
2500 lei
Masă
800 lei
11. Informații publice, informații clasificate, protecția datelor cu caracter personal și libera circulație a acestora Hotel Palas
Mamaia
4*
990 lei
pachet
7 zile
4360 lei
Masă 1050 lei
12. Administrația publică și incluziunea socială Hotel Palas
Mamaia
4*
990 lei
pachet
7 zile
4360 lei
Masă 1050 lei
13. Gestiunea și administrarea patrimoniului public și privat al statului și al Unităților Administrativ – Teritoriale Hotel Palas
Mamaia
4*
990 lei
pachet
6 zile
3750 lei
Masă 900 lei
14. Bune practici pentru o comunicare eficientă în instituţiile publice. Combaterea manipulării prin comunicare (fake news) Hotel Palas
Mamaia
4*
900 lei
pachet
5 zile
3200 lei
Masă 800 lei
15. Drepturile omului şi strategii antidiscriminare aplicabile în instituţiile publice Zenith Conference
& SPA
Mamaia 4*
990 lei
pachet
7 zile
5150 lei
Masă 1200 lei
16. Răspunderea administrativă în statul de drept Zenith Conference
& SPA
Mamaia 4*
990 lei
pachet
7 zile
5150 lei
Masă 1200 lei
17. Leadership, comunicare și motivare în instituțiile publice Zenith Conference
& SPA
Mamaia 4*
990 lei
pachet
6 zile
4390 lei
Masă 960 lei
18. Sistemul de control intern managerial în entitățile publice Zenith Conference
& SPA
Mamaia 4*
990 lei
pachet
6 zile
4390 lei
Masă 960 lei
19. Performanță și eficiență în instituțiile publice Hotel Riviera
Mamaia
***
990 lei
pachet
7 zile
4190 lei
Masă
1200 lei
20. Azilul și migrația în România și Uniunea Europeană Hotel Riviera
Mamaia
***
990 lei
pachet
7 zile
4190 lei
Masă
1200 lei
21. Activitatea de personal şi salarizarea funcţionarilor publici Hotel Riviera
Mamaia
***
990 lei
pachet
6 zile
3490 lei
Masă
900 lei
22. Managementul documentelor - secretariat, arhivare, biblioteconomie – metode și tehnici pentru asigurarea performanței instituției publice Hotel Bacolux
Koralio 4*
Eforie Nord
990 lei
7 zile
4700 lei
Masă
1200 lei
23. Informații publice, informații clasificate, protecția datelor cu caracter personal și libera circulație a acestora. Hotel Bacolux
Koralio 4*
Eforie Nord
990 lei
7 zile
4700 lei
Masă
1200 lei
24. Liderii şi leadership-ul în instituţia publică Hotel Bacolux
Koralio 4*
Eforie Nord
990 lei
6 zile
4560 lei
Masă
960 lei
25. Managementul integrat al deşeurilor-cazuri practice Hotel Bacolux
Koralio 4*
Eforie Nord
900 lei
5 zile
3800 lei
Masă
800 lei
26. Etică şi conduită în activitatea funcţionarului public Hotel Grand
Eforie Nord
***
990 lei
pachet
7 zile
2975 lei
Masă
1050 lei/td>
27. Instrumente de analiză a performanței instituționale în entitatea publică Hotel Grand
Eforie Nord
***
990 lei
pachet
7 zile
2975 lei
Masă
1050 lei
28. Riscuri în utilizarea surselor electronice de informații pentru personalul din instituțiile publice Hotel Grand
Eforie Nord
***
990 lei
pachet
6 zile
2620 lei
Masă
960 lei
29. Cadrul strategic al UE privind sănătatea și securitatea la locul de muncă 2021-2027 – curs practic adaptat instituțiilor publice Hotel Grand
Eforie Nord
***
990 lei
pachet
6 zile
2620 lei
Masă
960 lei
30. Urbanism, amenajarea teritoriului și disciplina în construcții Hotel Grand
Eforie Nord
***
900 lei
pachet
5 zile
2220 lei
Masă
800 lei
31. Instituţia poliţia locală. legislaţie, comunicare , domenii de activitate Hotel Pasha
Eforie N
***
990 lei
7 zile
4190 lei
Masă
1200 lei
32. Analiza instrumentelor de asigurare a calității reglementării Hotel Pasha
Eforie Nord
***
990 lei
7 zile
4190 lei
Masă
1200 lei
33. Aspecte și soluții privind digitalizarea și de-birocratizarea entităților publice . Hotel Pasha
Eforie Nord
***
990 lei
6 zile
4190 lei
Masă
1200 lei
34. Bune practici pentru o comunicare eficientă în instituţiile publice. Combaterea manipulării prin comunicare( fake news). Hotel Pasha
Eforie N
***
990 lei
6 zile
3550 lei
Masă
960 lei
35. Resursele umane şi salarizarea funcţionarilor publici Hotel Pasha
Eforie N
***
900 lei
5 zile
3050 lei
Masă
800 lei
36. Actualizări privind achizitiile publice: Proceduri, transparenta si calitate Hotel Q
Neptun 3*
Dbl superior
990 lei
pachet
7 zile
3610 lei
Masă 1050 lei
37. Comunicare și munca în echipă- cazuri practice aplicabile in instituțiile publice Hotel Q
Neptun 3*
Dbl superior
990 lei
pachet
7 zile
3610 lei
Masă 1050 lei
38. Modele de dezvoltare rurală Hotel Q
Neptun 3*
Dbl superior
990 lei
pachet
6 zile
3150 lei
Masă 960 lei
39. Informații publice, informații clasificate, protecția datelor cu caracter personal și libera circulație a acestora Hotel Q
Neptun 3*
Dbl superior
990 lei
pachet
6 zile
3150 lei
Masă 960 lei
40. Egalitatea de șanse și tratament, nediscriminare și integritate profesională Hotel Q
Neptun 3*
Dbl superior
900 lei
pachet
5 zile
2700 lei
Masă 800 lei
41. Sistemul de control intern managerial și managementul calității în entitățile publice- studii de caz, exemple de bună practică Hotel California
Cap Aurora
sau
Hotel Delta
Jupiter 3*
990 lei
pachet
7 zile
4490 lei
Ultra all
inclusive
42. Drepturile omului şi strategii antidiscriminare aplicabile în instituţiile publice Hotel California
Cap Aurora
sau
Hotel Delta
Jupiter 3*
990 lei
pachet
7 zile
4490 lei
Ultra all
inclusive
43. Manipularea prin comunicare (fake news), vulnerabilitate pentru entitatea publică Hotel California
Cap Aurora
sau
Hotel Delta
Jupiter 3*
990 lei
pachet
6 zile
3890 lei
Ultra all
inclusive
44. Managementul cheltuielilor publice, alocarea resurselor, CFP și ALOP Hotel California
Cap Aurora
sau
Hotel Delta
Jupiter 3*
990 lei
pachet
6 zile
3890 lei
Ultra all
inclusive
45. Gestionarea stresului în activitatea funcţionarului public Hotel California
Cap Aurora
sau
Hotel Delta
Jupiter 3*
990 lei
pachet
6 zile
3890 lei
Ultra all
inclusive
46. Impozite și taxe locale- Inspecția și executarea silită a creanțelor fiscale Hotel Afrodita
Băile Herculane
4*
990 lei
pachet
7 zile
4140 lei
Pensiune
completă
47. Noutăți legislative și bune practici în achiziții publice Hotel Afrodita
Băile Herculane
4*
990 lei
pachet
7 zile
4140 lei
Pensiune
completă
48. Biodiversitate și dezvoltare durabilă. Gestiunea problemelor de mediu Hotel Afrodita
Băile Herculane
4*
990 lei
pachet
7 zile
4140 lei
Pensiune
completă
49. Aspecte și soluții privind digitalizarea și de-birocratizarea entităților publice Hotel Afrodita
Băile Herculane
4*
990 lei
pachet
6 zile
3560 lei
Pensiune
completă
50. Transparență decizională, comunicare și acces la informațiile publice Hotel Afrodita
Băile Herculane
4*
900 lei
pachet
5 zile
2970 lei
Pensiune
completă
51. Administratia publică și dezvoltarea sustenabilă a localităților Hotel Peștera
Parcul Natural
Bucegi
Cota 1610
990 lei
pachet
7 zile
5650 lei
Demi
pensiune
52. Aspecte și soluții privind digitalizarea și de-birocratizarea entităților publice Hotel Peștera
Parcul Natural
Bucegi
Cota 1610
990 lei
pachet
7 zile
5650 lei
Demi
pensiune
53. Anticorupție, etică, integritate și deontologie profesională în sectorul public Hotel Peștera
Parcul Natural
Bucegi
Cota 1610
990 lei
pachet
5 zile
4050 lei
Demi
pensiune
54. Managementul financiar- contabil în instituțiile publice Complex
Vânătorul 3*
Durău
990 lei
pachet
7 zile
3150 lei
Masă
1050 lei
55. Administrația publică și incluziunea socială Complex
Vânătorul 3*
Durău
990 lei
pachet
6 zile
2700 lei
Masă
900 lei
56. Cadrul strategic al UE privind sănătatea și securitatea la locul de muncă 2021-2027 – curs practic adaptat instituțiilor publice Complex
Vânătorul 3*
Durău
900 lei
pachet
5 zile
2300 lei
Masă
750 lei
57. Aplicarea Codului Administrativ al României. Abordări teoretice și practice de actualitate Cheile Grădiștei
Moieciu
990 lei
pachet
7 zile
3220 lei
Masă
1120 lei
58. Procedura de emitere a autorizațiilor de construire Cheile Grădiștei
Moieciu
990 lei
pachet
7 zile
3220 lei
Masă
1120 lei
59. Starea civilă şi evidenţa persoanelor. Aplicarea practică a modificărilor legislative apărute în domeniul de referinţă Cheile Grădiștei
Moieciu
990 lei
pachet
7 zile
2780 lei
Masă
960 lei
60. Accesare fonduri europene . Scrierea și managementul proiectelor în sectorul public Cheile Grădiștei
Moieciu
990 lei
pachet
7 zile
2780 lei
Masă
960 lei
61. Utilizarea reţelelor de socializare de personalul entităților publice: variabile, avantaje şi limite Cheile Grădiștei
Moieciu
990 lei
pachet
7 zile
2400 lei
Masă
800 lei
62. Management prin obiective și comunicare managerială – Asigurarea performanței și a creșterii eficienței entităților publice Hotel President
Băile Olănești
***
990 lei
pachet
7 zile
3010 lei
Masă
1050 lei
63. Riscuri în utilizarea surselor electronice de informații pentru personalul din entitățile publice Hotel President
Băile Olănești
***
990 lei
pachet
6 zile
2600 lei
Masă
900 lei
64. Managementul relaţiilor cu salariaţii. eficienţa utilizării personalului organizaţiei și ergonomia muncii în instituțiile publice Hotel President
Băile Olănești
***
900 lei
pachet
5 zile
2200 lei
Masă
750 lei
65. Actualizări privind achizitiile publice: Proceduri, transparenta si calitate Hotel Elexus
Predeal
4*
990 lei
pachet
7 zile
4290 lei
Masă
1200 lei
66. Azilul și migrația în România și Uniunea Europeană Hotel Elexus
Predeal
4*
990 lei
pachet
6 zile
3580 lei
Masă
900 lei
67. Patrimoniu şi investiții publice – noutăţi legislative Hotel Elexus
Predeal
4*
900 lei
pachet
5 zile
3030 lei
Masă
750 lei
68. Contabilitatea instituțiilor publice - Noutăți privind codul fiscal și codul de procedură fiscală Hotel Elexus
Boutique 3*
Predeal
990 lei
pachet
7 zile
3600 lei
Masă
1200 lei
69. Aspecte și soluții privind digitalizarea și de-birocratizarea entităților publice Hotel Elexus
Boutique 3*
Predeal
990 lei
pachet
7 zile
3600 lei
Masă
1200 lei
70. Patrimoniu şi investiții publice – noutăţi legislative Hotel Elexus
Boutique 3*
Predeal
990 lei
pachet
6 zile
3020 lei
Masă
900 lei
71. Egalitatea de șanse și tratament, nediscriminare și integritate profesională Hotel Elexus
Boutique 3*
Predeal
900 lei
pachet
5 zile
2550 lei
Masă
750 lei
72. Bune practici pentru o comunicare eficientă în instituţiile publice. Combaterea manipulării prin comunicare( fake news). Hotel O3Zone
Tușnad Băi
***
990 lei
pachet
7 zile
4900 lei
pensiune
completă
73. Căi și modalități de dezvoltare a carierei funcţionarului public Hotel O3Zone
Tușnad Băi
***
900 lei
pachet
5 zile
3500 lei
pensiune
completă
74. Deontologia şi integritatea în sectorul public Hotel O3Zone
Tușnad Băi
***
990 lei
pachet
6 zile
4200 lei
pensiune
completă
75. Reziliența serviciilor publice Hotel O3Zone
Tușnad Băi
***
990 lei
pachet
6 zile
4200 lei
pensiune
completă
76. Actualități privind resursele umane în entitățile publice Hotel President
Business 4*
990 lei
pachet
7 zile
4590 lei
Light All
inclusive
77. Transparență decizională, comunicare și acces la informațiile publice Hotel President
Business 4*
990 lei
pachet
7 zile
4590 lei
Light All
inclusive
78. Aplicarea Codului Administrativ al României. Abordări teoretice și practice de actualitate. Hotel President
Business 4*
990 lei
pachet
6 zile
3990 lei
Light All
inclusive
79. Comportamentul organizaţional al funcţionarului public Hotel President
Business 4*
990 lei
pachet
6 zile
3890 lei
Light All
inclusive
80. Deontologia şi integritatea în sectorul public Hotel President
Business 4*
990 lei
pachet
6 zile
3990 lei
Light All
inclusive
Pentru mai multe detalii, vă rugam să ne contactați! Prețurile afișate includ T.V.A.
Valoarea fișei cont este inclusă în tariful de cazare

Perioada: 10.07-17.07.2022

Nr. crt. Denumire program Locația Tarif curs Tarif hotelier
Valoare masă
1. Aplicarea Codului Administrativ al României. Abordări teoretice și practice de actualitate. Hotel
Richmond
Mamaia
4*
990 lei
pachet
7 zile
4790 lei
Masă
1200 lei
2. Utilizarea reţelelor de socializare de personalul entităților publice: variabile, avantaje şi limite Hotel
Richmond
Mamaia
4*
990 lei
pachet
7 zile
4790 lei
Masă
1200 lei
3. Managementul situațiilor de urgență în instituțiile publice Hotel
Richmond
Mamaia
4*
990 lei
pachet
6 zile
4090 lei
Masă
950 lei
4. Marketing, cultura organizațională ,relații publice și comunicare în instituțiile publice Hotel
Richmond
Mamaia
4*
900 lei
pachet
5 zile
3360 lei
Masă
800 lei
5. Politici și strategii de dezvoltare a instituțiilor publice Hotel Siret
Mamaia
***
990 lei
pachet
7 zile
3930 lei
Masă
1200 lei
6. Urbanism, amenajarea teritoriului și disciplina în construcții Hotel Siret
Mamaia
***
990 lei
pachet
7 zile
3930 lei
Masă
1200 lei
7. Implicarea administrației publice în domeniul afacerilor europene Hotel Siret
Mamaia
***
990 lei
pachet
7 zile
3930 lei
Masă
1200 lei
8. Aspecte și soluții privind digitalizarea și de-birocratizarea entităților publice Hotel Siret
Mamaia
***
990 lei
6 zile
3390 lei
Masă
1000 lei
9. Anticorupție, etică, integritate și deontologie profesională în sectorul public Hotel Siret
Mamaia
***
990 lei
6 zile
3390 lei
Masă
1000 lei
10. Actualități privind resursele umane în entitățile publice Hotel Siret
Mamaia
***
900 lei
5 zile
2820 lei
Masă
800 lei
11. Gestionarea stresului în activitatea funcţionarului public Hotel Palas
Mamaia
4*
990 lei
pachet
7 zile
4600 lei
Masă
1050 lei
12. Instrumente de analiză a performanței instituționale în entitatea publică Hotel Palas
Mamaia
4*
990 lei
pachet
7 zile
4600 lei
Masă
1050 lei
13. Sistemul integrat de management- sustenabilitate pentru autorităţile locale şi regionale (S. I .M.) Hotel Palas
Mamaia
4*
990 lei
pachet
6 zile
3900 lei
Masă
900 lei
14. Anti-corupție și integritate în sectorul public Hotel Palas
Mamaia
4*
900 lei
pachet
5 zile
3200 lei
Masă
800 lei
15. Drepturile omului şi strategii antidiscriminare aplicabile în instituţiile publice Zenith Conference
& SPA
Mamaia 4*
990 lei
pachet
7 zile
5450 lei
Masă
1200 lei
16. Accesare fonduri europene . Scrierea și managementul proiectelor în sectorul public Zenith Conference
& SPA
Mamaia 4*
990 lei
pachet
7 zile
5450 lei
Masă
1200 lei
17. Etică şi conduită în activitatea funcţionarului public Zenith Conference
& SPA
Mamaia 4*
990 lei
pachet
6 zile
4630 lei
Masă
1000 lei
18. Comunicare și munca în echipă- cazuri practice aplicabile in instituțiile publice Zenith Conference
& SPA
Mamaia 4*
Corp Junona
990 lei
pachet
6 zile
4630 lei
Masă
1000 lei
19. Sistemul de control intern managerial și managementul calității în entitățile publice Hotel Riviera
Mamaia
***
990 lei
pachet
7 zile
4290 lei
Masă
1200 lei
20. Eficientizarea activităţilor de ordine publică Hotel Riviera
Mamaia
***
990 lei
pachet
7 zile
4290 lei
Masă
1200 lei
21. Administratia publică și dezvoltarea sustenabilă a localităților Hotel Riviera
Mamaia
***
990 lei
pachet
6 zile
3590 lei
Masă
900 lei
22. Strategii și programe europene pentru modernizarea entităților publice Hotel Bacolux
Koralio 4*
Eforie Nord
990 lei
7 zile
4900 lei
Masă
1200 lei
23. Incompatibilități și conflicte de interese. Hotel Bacolux
Koralio 4*
Eforie Nord
990 lei
7 zile
4900 lei
Masă
1200 lei
24. Implementare Strategiei Naționale Anticorupție. Analiza riscurilor și bune practici Hotel Bacolux
Koralio 4*
Eforie Nord
900 lei
5 zile
3850 lei
Masă
800 lei
25. Investiții publice și administrarea patrimoniului public sau privat al unităților administrativ-teritoriale Hotel Bacolux
Koralio 4*
Eforie Nord
900 lei
5 zile
4800 lei
All
inclusive
26. Management administrativ.Managementul resurselor umane și managementul performanței în instituții publice și unități subordonate Hotel Grand
Eforie Nord
***
990 lei
pachet
7 zile
3175 lei
Masă
1050 lei
27. Egalitatea de șanse și tratament, nediscriminare și integritate profesională Hotel Grand
Eforie Nord
***
990 lei
pachet
7 zile
3175 lei
Masă
1050 lei
28. Manipularea prin comunicare (fake news), vulnerabilitate pentru entitatea publică Hotel Grand
Eforie Nord
***
990 lei
pachet
6 zile
2780 lei
Masă
960 lei
29. Preocupări naţionale şi europene în implementarea politicilor publice educaţionale Hotel Grand
Eforie Nord
***
990 lei
pachet
6 zile
2780 lei
Masă
960 lei
30. Competenţă şi responsabilitate în activitatea funcţionarului public Hotel Grand
Eforie Nord
***
900 lei
pachet
5 zile
2320 lei
Masă
800 lei
31. Interesul general și concesiunea publică Hotel Pasha
Eforie Nord
***
990 lei
7 zile
4390 lei
Masă
1200 lei
32. Aplicarea Codului Administrativ al României. Abordări teoretice și practice de actualitate. Hotel Pasha
Eforie Nord
***
990 lei
7 zile
4390 lei
Masă
1200 lei
33. Actualități privind resursele umane în entitățile publice Hotel Pasha
Eforie Nord
***
990 lei
6 zile
3590 lei
Masă
960 lei
34. Riscuri în activitatea funcţionarului public-cazuri practice Hotel Pasha
Eforie N
***
990 lei
6 zile
3590 lei
Masă
960 lei
35. Etică, integritate, transparență decizională și combaterea corupției în instituțiile publice Hotel Pasha
Eforie N
***
900 lei
5 zile
3050 lei
Masă
800 lei
36. Modele de dezvoltare rurală Hotel Q
Neptun 3*
Dbl superior
990 lei
pachet
7 zile
3880 lei
Masă 1050 lei
37. Riscuri în utilizarea surselor electronice de informații pentru personalul din instituțiile publice Hotel Q
Neptun 3*
Dbl superior
990 lei
pachet
7 zile
3880 lei
Masă 1050 lei
38. Cadrul strategic al UE privind sănătatea și securitatea la locul de muncă 2021-2027 – curs practic adaptat instituțiilor publice Hotel Q
Neptun 3*
Dbl superior
990 lei
pachet
6 zile
3350 lei
Masă 960 lei
39. Informații publice, informații clasificate, protecția datelor cu caracter personal și libera circulație a acestora Hotel Q
Neptun 3*
Dbl superior
990 lei
pachet
6 zile
3350 lei
Masă 960 lei
40. Resursele umane şi salarizarea funcţionarilor publici Hotel Q
Neptun 3*
Dbl superior
900 lei
pachet
5 zile
2790 lei
Masă 800 lei
41. Gestiunea și administrarea patrimoniului public și privat al statului și al unităților administrativ – teritoriale Hotel California
Cap Aurora
sau
Hotel Delta
Jupiter 3*
990 lei
pachet
7 zile
4690 lei
Ultra all
inclusive
42. Marketing, cultura organizațională ,relații publice și comunicare în instituțiile publice Hotel California
Cap Aurora
sau
Hotel Delta
Jupiter 3*
990 lei
pachet
7 zile
4690 lei
Ultra all
inclusive
43. Contabilitatea instituțiilor publice - Noutăți privind codul fiscal și codul de procedură fiscală Hotel California
Cap Aurora
sau
Hotel Delta
Jupiter 3*
990 lei
pachet
6 zile
4090 lei
Ultra all
inclusive
44. Rolurile şi responsabilităţile personalului tehnic din instituţiile publice Hotel California
Cap Aurora
sau
Hotel Delta
Jupiter 3*
990 lei
pachet
6 zile
4090 lei
Ultra all
inclusive
45. Management și leadership în entitatea publică în condiții de criză Hotel California
Cap Aurora
sau
Hotel Delta
Jupiter 3*
990 lei
pachet
6 zile
4090 lei
Ultra all
inclusive
46. Utilizarea reţelelor de socializare de către personalul entităților publice: variabile, avantaje şi limite Cormoran Resort
Uzlina
Murighiol
***
990 lei
pachet
7 zile
2970 lei
Demi
pensiune
47. Administrația publică și incluziunea socială Cormoran Resort
Uzlina
Murighiol
***
990 lei
pachet
7 zile
2970 lei
Demi
pensiune
48. Bune practici pentru o comunicare eficientă în instituţiile publice. Combaterea manipulării prin comunicare( fake news). Cormoran Resort
Uzlina
Murighiol
***
990 lei
pachet
6 zile
2580 lei
Demi
pensiune
49. Protecția europeană a drepturilor omului Cormoran Resort
Uzlina
Murighiol
***
900 lei
pachet
5 zile
2150 lei
Demi
pensiune
50. Administrare eficientă a impozitelor și taxelor locale Hotel President
Business 4*
990 lei
pachet
7 zile
4590 lei
Light All
inclusive
51. Etică, integritate, transparență decizională și combaterea corupției în instituțiile publice Hotel President
Business 4*
990 lei
pachet
7 zile
4590 lei
Light All
inclusive
52. Aspecte și soluții privind digitalizarea și de-birocratizarea entităților publice Hotel President
Business 4*
990 lei
pachet
6 zile
3990 lei
Light All
inclusive
53. Manipularea prin comunicare (fake news), vulnerabilitate pentru entitatea publică Hotel President
Business 4*
990 lei
pachet
6 zile
3990 lei
Light All
inclusive
54. Patrimoniu şi investiții publice – noutăţi legislative Hotel Hyperion
Băile Felix
***
990 lei
pachet
7 zile
3570 lei
Masă
1050 lei
55. Etică şi conduită în activitatea funcţionarului public Hotel Szeifert
Sovata
4*
990 lei
pachet
7 zile
3185 lei
Masă
1050 lei
56. Administratia publică și dezvoltarea sustenabilă a localităților Hotel Szeifert
Sovata
4*
990 lei
pachet
7 zile
3185 lei
Masă
1050 lei
57. Contabilitatea instituțiilor publice - Noutăți privind codul fiscal și codul de procedură fiscală Hotel Szeifert
Sovata
4*
990 lei
pachet
6 zile
2760 lei
Masă
900 lei
58. Etică şi conduită în activitatea funcţionarului public Hotel Szeifert
Sovata
4*
900 lei
pachet
5 zile
2310 lei
Masă
750 lei
59. Managementul cheltuielilor publice, alocarea resurselor, CFP și ALOP Hotel Montana
Vișeul de Sus
***
990 lei
pachet
7 zile
3570 lei
Masă
1050 lei
60. Riscuri în utilizarea surselor electronice de informații pentru personalul din instituțiile publice Hotel Montana
Vișeul de Sus
***
990 lei
pachet
7 zile
3570 lei
Masă
1050 lei
61. Transparență decizională, comunicare și acces la informațiile publice Hotel Montana
Vișeul de Sus
***
990 lei
pachet
6 zile
3060 lei
Masă
900 lei
62. Performanță și eficiență în instituțiile publice Hotel Montana
Vișeul de Sus
***
900 lei
pachet
5 zile
2600 lei
Masă
750 lei
63. Managementul integrat al deşeurilor-cazuri practice Casa Iris
Hotel 4*
Sinaia
990 lei
pachet
7 zile
3045 lei
Masă 1120 lei
64. Performanță și eficiență în instituțiile publice Casa Iris
Hotel 4*
Sinaia
990 lei
pachet
7 zile
3045 lei
Masă 1120 lei
65. Accesare fonduri europene . Scrierea și managementul proiectelor în sectorul public Casa Iris
Hotel 4*
Sinaia
990 lei
pachet
6 zile
2650 lei
Masă 960 lei
66. Informații publice, informații clasificate, protecția datelor cu caracter personal și libera circulație a acestora. Casa Iris
Hotel 4*
Sinaia
900 lei
pachet
5 zile
2300 lei
Masă 800 lei
67. Reglementari contabile și fiscale în instituțiile publice conform Noului Cod Fiscal Hotel Mara
Sinaia
990 lei
pachet
7 zile
3570 lei
Masă 1050 lei
68. Utilizarea reţelelor de socializare de către personalul entităților publice: variabile, avantaje şi limite Hotel Mara
Sinaia
990 lei
pachet
6 zile
3060 lei
Masă 900 lei
69. Protecția muncii, sănatatea și securitatea în muncă Hotel Mara
Sinaia
990 lei
pachet
6 zile
3060 lei
Masă 900 lei
70. Bune practici pentru o comunicare eficientă în instituţiile publice. Combaterea manipulării prin comunicare( fake news). Hotel Mara
Sinaia
900 lei
pachet
5 zile
2250 lei
Masă 750 lei
71. Resursele umane şi salarizarea funcţionarilor publici La Conac
în Bucovina
Gura Humorului
4*
990 lei
pachet
7 zile
4200 lei
Masă 1050 lei
72. Strategii și programe europene pentru modernizarea administrației publice La Conac
în Bucovina
Gura Humorului
4*
990 lei
pachet
7 zile
4200 lei
Masă 1050 lei
73. Comunicarea eficientă în instituţiile publice - Metode, tehnici și instrumente de comunicare online La Conac
în Bucovina
Gura Humorului
4*
990 lei
pachet
7 zile
4200 lei
Masă 1050 lei
74. Etică, integritate, transparență decizională și combaterea corupției în instituțiile publice La Conac
în Bucovina
Gura Humorului
4*
900 lei
pachet
5 zile
3000 lei
Masă 750 lei
75. Liderii şi leadership-ul în instituţia publică Balvanyos Resort
4*
Băile Balvanyos
Covasna
990 lei
pachet
7 zile
5000 lei
Masă 1200 lei
76. Management administrativ. Managementul resurselor umane și managementul performanței în instituții publice și unități subordonate Balvanyos Resort
4*
Băile Balvanyos
Covasna
900 lei
pachet
5 zile
3700 lei
Masă 800 lei
77. Manipularea prin comunicare (fake news), vulnerabilitate pentru entitatea publică Balvanyos Resort
4*
Băile Balvanyos
Covasna
990 lei
pachet
7 zile
3700 lei
Masă 800 lei
78. Management strategic și practici eficiente pentru dezvoltarea entităților publice Căprioara 4*
SPAWR
Covasna
990 lei
pachet
7 zile
4500 lei
Demi
pensiune
79. Utilizarea reţelelor de socializare de personalul entităților publice: variabile, avantaje şi limite Căprioara 4*
SPAWR
Covasna
990 lei
pachet
7 zile
4500 lei
Demi
pensiune
80. Managementul relaţiilor cu salariaţii. eficienţa utilizării personalului organizaţiei și ergonomia muncii în instituțiile publice Căprioara 4*
SPAWR
Covasna
990 lei
pachet
6 zile
3700 lei
Demi
pensiune
81. Răspunderea administrativă în statul de drept Căprioara 4*
SPAWR
Covasna
900 lei
pachet
5 zile
3100 lei
Demi
pensiune
Pentru mai multe detalii, vă rugam să ne contactați! Prețurile afișate includ T.V.A.
Valoarea fișei cont este inclusă în tariful de cazare

Perioada: 17.07-24.07.2022

Nr. crt. Denumire program Locația Tarif curs Tarif hotelier
Valoare masă
1. Actualități în domeniul funcției publice Hotel
Richmond
Mamaia
4*
990 lei
pachet
7 zile
5390 lei
Masă
1200 lei
2. Preocupări naţionale şi europene în implementarea politicilor publice educaţionale Hotel
Richmond
Mamaia
4*
990 lei
pachet
7 zile
5390 lei
Masă
1200 lei
3. Control, legalitate și conformitate în sectorul public Hotel
Richmond
Mamaia
4*
990 lei
pachet
6 zile
4490 lei
Masă
950 lei
4. Comunicare și munca în echipă- cazuri practice aplicabile in instituțiile publice Hotel
Richmond
Mamaia
4*
900 lei
pachet
5 zile
3850 lei
Masă
800 lei
5. Auditul intern in sectorul public Hotel Siret
Mamaia
***
990 lei
pachet
7 zile
3930 lei
Masă
1200 lei
6. Preocupări naţionale şi europene în implementarea politicilor publice educaţionale Hotel Siret
Mamaia
***
990 lei
pachet
7 zile
3930 lei
Masă
1200 lei
7. Asistența socială, protecția și promovarea drepturilor copilului Hotel Siret
Mamaia
***
990 lei
pachet
7 zile
3930 lei
Masă
1200 lei
8. Cadrul strategic al UE privind sănătatea și securitatea la locul de muncă 2021-2027 – curs practic adaptat instituțiilor publice Hotel Siret
Mamaia
***
990 lei
6 zile
3930 lei
Masă
1200 lei
9. Egalitatea de șanse și tratament, nediscriminare și integritate profesională Hotel Siret
Mamaia
***
990 lei
6 zile
3390 lei
Masă
1000 lei
10. Utilizarea reţelelor de socializare de către personalul entităților publice: variabile, avantaje şi limite Hotel Siret
Mamaia
***
990 lei
6 zile
3390 lei
Masă
1000 lei
11. Manipularea prin comunicare (fake news), vulnerabilitate pentru entitatea publică Hotel Siret
Mamaia
***
900 lei
5 zile
2820 lei
Masă
800 lei
12. Managementul financiar- contabil în instituțiile publice Hotel Palas
Mamaia
4*
990 lei
pachet
7 zile
5200 lei
Masă
1050 lei
13. Bune practici pentru o comunicare eficientă în instituţiile publice. Combaterea manipulării prin comunicare( fake news) Hotel Palas
Mamaia
4*
990 lei
pachet
7 zile
5200 lei
Masă
1050 lei
14. Administrația publică și incluziunea socială Hotel Palas
Mamaia
4*
990 lei
pachet
6 zile
4500 lei
Masă
900 lei
15. Strategii și programe europene pentru modernizarea administrației publice. Hotel Palas
Mamaia
4*
900 lei
pachet
5 zile
3830 lei
Masă
800 lei
16. Egalitatea de șanse și tratament, nediscriminare și integritate profesională Zenith Conference
& SPA
Mamaia 4*
990 lei
pachet
7 zile
5650 lei
Masă
1200 lei
17. Administratia publică și dezvoltarea sustenabilă a localităților Zenith Conference
& SPA
Mamaia 4*
990 lei
pachet
7 zile
5650 lei
Masă
1200 lei
18. Etică şi conduită în activitatea funcţionarului public Zenith Conference
& SPA
Mamaia 4*
990 lei
pachet
6 zile
4790 lei
Masă
1000 lei
19. Management prin obiective și comunicare managerială – Asigurarea performanței și a creșterii eficienței entităților publice Zenith Conference
& SPA
Mamaia 4*
Corp Junona
990 lei
pachet
6 zile
4790 lei
Masă
1000 lei
20. Instrumente de analiză a performanței instituționale în entitatea publică Hotel Riviera
Mamaia
***
990 lei
pachet
7 zile
4490 lei
Masă
1200 lei
21. Biodiversitate si dezvoltare durabilă. Gestiunea problemelor de mediu Paloma Coral
Complex ***
Mamaia
990 lei
pachet
7 zile
4680 lei
All
inclusive lei
22. Etică, integritate, transparență decizională și combaterea corupției în instituțiile publice Hotel Riviera
Mamaia
***
990 lei
pachet
6 zile
3790 lei
Masă
900 lei
23. Aplicarea Codului Administrativ al României. Abordări teoretice și practice de actualitate. Hotel Riviera
Mamaia
***
990 lei
pachet
6 zile
3790 lei
Masă
900 lei
24. Comunicare și munca în echipă- cazuri practice aplicabile in instituțiile publice Hotel Bacolux
Koralio 4*
Eforie Nord
990 lei
7 zile
5400 lei
Masă
1200 lei
25. Achiziții, contracte și investiții publice. Hotel Bacolux
Koralio 4*
Eforie Nord
990 lei
7 zile
5400 lei
Masă
1200 lei
26. Strategii și programe europene pentru modernizarea entităților publice Hotel Bacolux
Koralio 4*
Eforie Nord
990 lei
6 zile
5040 lei
Demi
pensiune
27. Administratia publică și dezvoltarea sustenabilă a localităților Hotel Bacolux
Koralio 4*
Eforie Nord
900 lei
5 zile
4200 lei
demi
pensiune
28. Răspunderea administrativă în statul de drept Hotel Grand
Eforie Nord
***
990 lei
pachet
7 zile
3570 lei
Masă
1050 lei
29. Aspecte și soluții privind digitalizarea și de-birocratizarea entităților publice Hotel Grand
Eforie Nord
***
990 lei
pachet
7 zile
3570 lei
Masă
1050 lei
30. Performanță și eficiență în instituțiile publice Hotel Grand
Eforie Nord
***
990 lei
pachet
6 zile
3150 lei
Masă
960 lei
31. Azilul și migrația în România și Uniunea Europeană Hotel Grand
Eforie Nord
***
990 lei
pachet
6 zile
3150 lei
Masă
960 lei
32. Competenţă şi responsabilitate în activitatea funcţionarului public Hotel Grand
Eforie Nord
***
900 lei
pachet
5 zile
2720 lei
Masă
800 lei
33. Cultura organizaţională şi marketingul în instituțiile publice Hotel Pasha
Eforie Nord
***
990 lei
7 zile
4990 lei
Masă
1200 lei
34. Anticorupție, etică, integritate și deontologie profesională în sectorul public Hotel Pasha
Eforie Nord
***
990 lei
7 zile
4990 lei
Masă
1200 lei
35. Sistemul integrat de management- sustenabilitate pentru autorităţile locale şi regionale (S. I .M.) Hotel Pasha
Eforie Nord
***
990 lei
6 zile
4290 lei
Masă
960 lei
36. Actualizări privind achizitiile publice: Proceduri, transparenta si calitate Hotel Pasha
Eforie N
***
990 lei
6 zile
4290 lei
Masă
960 lei
37. Informații publice, informații clasificate, protecția datelor cu caracter personal și libera circulație a acestora. Hotel Pasha
Eforie N
***
900 lei
5 zile
3695 lei
Masă
800 lei
38. Domeniul financiar - aplicabilitate în instituțiile publice Hotel Q
Neptun 3*
Dbl superior
990 lei
pachet
7 zile
3990 lei
Masă 1050 lei
39. Poliţia locală- legislaţie, proceduri, domenii de activitate Hotel Q
Neptun 3*
Dbl superior
990 lei
pachet
7 zile
3990 lei
Masă 1050 lei
40. Managementul relaţiilor cu salariaţii. eficienţa utilizării personalului organizaţiei și ergonomia muncii în instituțiile publice Hotel Q
Neptun 3*
Dbl superior
990 lei
pachet
6 zile
3480 lei
Masă 960 lei
41. Manipularea prin comunicare (fake news), vulnerabilitate pentru entitatea publică Hotel Q
Neptun 3*
Dbl superior
990 lei
pachet
6 zile
3480 lei
Masă 960 lei
42. Resursele umane şi salarizarea funcţionarilor publici Hotel Q
Neptun 3*
Dbl superior
900 lei
pachet
5 zile
2950 lei
Masă 800 lei
43. Dezvoltarea instituțiilor publice locale Hotel California
Cap Aurora
sau
Hotel Delta
Jupiter 3*
990 lei
pachet
7 zile
5390 lei
Ultra all
inclusive
44. Aspecte și soluții privind digitalizarea și de-birocratizarea entităților publice Hotel California
Cap Aurora
sau
Hotel Delta
Jupiter 3*
990 lei
pachet
7 zile
5390 lei
Ultra all
inclusive
45. Achiziții, contracte și investiții publice Hotel California
Cap Aurora
sau
Hotel Delta
Jupiter 3*
990 lei
pachet
6 zile
4790 lei
Ultra all
inclusive
46. Managementul situațiilor de urgență în instituțiile publice Hotel California
Cap Aurora
sau
Hotel Delta
Jupiter 3*
990 lei
pachet
6 zile
4790 lei
Ultra all
inclusive
47. Management și leadership în entitatea publică în condiții de criză Hotel California
Cap Aurora
sau
Hotel Delta
Jupiter 3*
990 lei
pachet
6 zile
4790 lei
Ultra all
inclusive
48. Utilizarea reţelelor de socializare de către personalul entităților publice: variabile, avantaje şi limite Hotel Szeifert
Sovata
***
990 lei
pachet
7 zile
3185 lei
Masă
1050 lei
49. Administratia publică și dezvoltarea sustenabilă a localităților Hotel Szeifert
Sovata
***
990 lei
pachet
7 zile
3185 lei
Masă
1050 lei
50. Etică, integritate, transparență decizională și combaterea corupției în instituțiile publice Hotel Szeifert
Sovata
***
990 lei
pachet
7 zile
3185 lei
Masă
1050 lei
51. Managementul contractelor de lucrări: derulare /verificare/recepție Hotel Szeifert
Sovata
***
990 lei
pachet
6 zile
2760 lei
Masă
960 lei
52. Domeniul financiar - aplicabilitate în instituțiile publice Hotel Szeifert
Sovata
***
900 lei
pachet
5 zile
2310 lei
Masă
750 lei
53. Cadrul strategic al UE privind sănătatea și securitatea la locul de muncă 2021-2027 – curs practic adaptat instituțiilor publice Hotel Elexus
Predeal
4*
990 lei
pachet
7 zile
5250 lei
Masă
1220 lei
54. Strategii și programe europene pentru modernizarea administrației publice Hotel Elexus
Predeal
4*
990 lei
pachet
6 zile
4390 lei
Masă
900 lei
55. Puterea discreționară și excesul de putere a administrației publice și standardele bunei administrări Hotel Elexus
Predeal
4*
900 lei
pachet
6 zile
4390 lei
Masă
900 lei
56. Etică şi conduită în activitatea funcţionarului public Hotel Elexus
Predeal
4*
900 lei
pachet
6 zile
3750 lei
Masă
750 lei
57. Sistemul integrat de management- sustenabilitate pentru autorităţile locale şi regionale (S. I .M.) Hotel Elexus
Boutique 3*
Predeal
990 lei
pachet
7 zile
4210 lei
Masă
1200 lei
58. Aspecte și soluții privind digitalizarea și de-birocratizarea entităților publice Hotel Elexus
Boutique 3*
Predeal
990 lei
pachet
7 zile
4210 lei
Masă
1200 lei
59. Bune practici pentru o comunicare eficientă în instituţiile publice. Combaterea manipulării prin comunicare( fake news). Hotel Elexus
Boutique 3*
Predeal
990 lei
pachet
6 zile
3550 lei
Masă
900 lei
60. Urbanism, amenajarea teritoriului și disciplina în construcții Hotel Elexus
Boutique 3*
Predeal
900 lei
pachet
5 zile
3000 lei
Masă
750 lei
61. Riscuri în utilizarea surselor electronice de informații pentru personalul din instituțiile publice Hotel Peștera
Parcul Natural
Bucegi
Cota 1610
990 lei
pachet
7 zile
5650 lei
Demi
pensiune
62. Actualități în domeniul funcției publice Hotel Peștera
Parcul Natural
Bucegi
Cota 1610
990 lei
pachet
7 zile
5650 lei
Demi
pensiune
63. Transparență decizională, comunicare și acces la informațiile publice Hotel Peștera
Parcul Natural
Bucegi
Cota 1610
990 lei
pachet
5 zile
4050 lei
Demi
pensiune
64. Anticorupție, etică, integritate și deontologie profesională în sectorul public Complex
Vânătorul 3*
Durău
990 lei
pachet
7 zile
3150 lei
Masă
1050 lei
65. Management prin obiective și comunicare managerială – Asigurarea performanței și a creșterii eficienței entităților publice Complex
Vânătorul 3*
Durău
990 lei
pachet
7 zile
3150 lei
Masă
1050 lei
66. Administratia publică și dezvoltarea sustenabilă a localităților Complex
Vânătorul 3*
Durău
990 lei
pachet
6 zile
2700 lei
Masă
900 lei
67. Managementul relaţiilor cu salariaţii. eficienţa utilizării personalului organizaţiei și ergonomia muncii în instituțiile publice Complex
Vânătorul 3*
Durău
900 lei
pachet
5 zile
2300 lei
Masă
750 lei
68. Investiții publice și administrarea patrimoniului public sau privat al unităților administrativ-teritoriale Hotel O3Zone
Tușnad Băi
***
990 lei
pachet
7 zile
4650 lei
pensiune
completă
69. Bune practici pentru o comunicare eficientă în instituţiile publice. Combaterea manipulării prin comunicare( fake news). Hotel O3Zone
Tușnad Băi
***
990 lei
pachet
6 zile
4000 lei
pensiune
completă
70. Dinamica descentralizării administrației publice locale din România Hotel O3Zone
Tușnad Băi
***
900 lei
pachet
5 zile
3400 lei
pensiune
completă
71. Utilizarea reţelelor de socializare de către personalul entităților publice: variabile, avantaje şi limite Silver Mountain
Resort & Spa
Poiana Brașov
990 lei
pachet
7 zile
4760 lei
Masă 1120 lei
72. Sistemul de control intern managerial și managementul calității în entitățile publice- studii de caz, exemple de bună practică Silver Mountain
Resort & Spa
Poiana Brașov
990 lei
pachet
7 zile
4760 lei
Masă 1120 lei
73. Instrumente de analiză a performanței instituționale în entitatea publică Silver Mountain
Resort & Spa
Poiana Brașov
990 lei
pachet
6 zile
4100 lei
Masă 960 lei
74. Asistența socială, protecția și promovarea drepturilor copilului Silver Mountain
Resort & Spa
Poiana Brașov
900 lei
pachet
5 zile
3450 lei
Masă 800 lei
75. Cadrul strategic al UE privind sănătatea și securitatea la locul de muncă 2021-2027 – curs practic adaptat instituțiilor publice/td> Hotel Afrodita
Băile Herculane
4*
990 lei
pachet
7 zile
4150 lei
pensiune
completă
76. Administrația publică și incluziunea socială Hotel Afrodita
Băile Herculane
4*
990 lei
pachet
7 zile
4150 lei
pensiune
completă
77. Strategii și programe europene pentru modernizarea entităților publice Hotel Afrodita
Băile Herculane
4*
990 lei
pachet
6 zile
3580 lei
pensiune
completă
78. Marketing, cultura organizațională ,relații publice și comunicare în instituțiile publice Hotel Afrodita
Băile Herculane
4*
900 lei
pachet
5 zile
2970 lei
pensiune
completă
79. Implementare Strategiei Naționale Anticorupție. Analiza riscurilor și bune practici Hotel President
Business 4*
990 lei
pachet
7 zile
4590 lei
Light All
inclusive
80. Achiziții, contracte și investiții publice Hotel President
Business 4*
990 lei
pachet
7 zile
4590 lei
Light All
inclusive
81. Calitatea serviciului public-indicator cheie pentru măsurarea performanţei în instituțiile publice Hotel President
Business 4*
990 lei
pachet
6 zile
3990 lei
Light All
inclusive
82. Utilizarea reţelelor de socializare de personalul entităților publice: variabile, avantaje şi limite Hotel President
Business 4*
990 lei
pachet
6 zile
3990 lei
Light All
inclusive
Pentru mai multe detalii, vă rugam să ne contactați! Prețurile afișate includ T.V.A.
Valoarea fișei cont este inclusă în tariful de cazare

Perioada: 24.07-31.07.2022

Nr. crt. Denumire program Locația Tarif curs Tarif hotelier
Valoare masă
1. Domeniul financiar - aplicabilitate în instituțiile publice Cormoran Resort
Uzlina
Murighiol
***
990 lei
pachet
7 zile
3350 lei
Demi
pensiune
2. Riscuri în utilizarea surselor electronice de informații pentru personalul din instituțiile publice Cormoran Resort
Uzlina
Murighiol
***
990 lei
pachet
7 zile
3350 lei
Demi
pensiune
3. Administratia publică și dezvoltarea sustenabilă a localităților Cormoran Resort
Uzlina
Murighiol
***
990 lei
pachet
6 zile
2900 lei
Demi
pensiune
4. Transparență decizională, comunicare și acces la informațiile publice Cormoran Resort
Uzlina
Murighiol
***
900 lei
pachet
5 zile
2430 lei
Demi
pensiune
5. Modele de dezvoltare rurală Hotel Siret
Mamaia
***
990 lei
pachet
7 zile
3930 lei
Masă
1200 lei
6. Strategii și programe europene pentru modernizarea entităților publice Hotel Siret
Mamaia
***
990 lei
pachet
7 zile
3930 lei
Masă
1200 lei
7. Instrumente de analiză a performanței instituționale în entitatea publică Hotel Siret
Mamaia
***
990 lei
6 zile
3390 lei
Masă
1000 lei
8. Management strategic în asistența socială la nivel de UAT Hotel Siret
Mamaia
***
990 lei
6 zile
3390 lei
Masă
1000 lei
9. Cadrul strategic al UE privind sănătatea și securitatea la locul de muncă 2021-2027 – curs practic adaptat instituțiilor publice Hotel Siret
Mamaia
***
990 lei
7 zile
3930 lei
Masă
1200 lei
10. Manipularea prin comunicare (fake news), vulnerabilitate pentru entitatea publică/td> Hotel Siret
Mamaia
***
900 lei
5 zile
2820 lei
Masă
800 lei
11. Managementul contractelor de lucrări: derulare /verificare/recepție Hotel Palas
Mamaia
4*
990 lei
pachet
7 zile
5200 lei
Masă
1050 lei
12. Anti-corupție și integritate în sectorul public Hotel Palas
Mamaia
4*
990 lei
pachet
7 zile
5200 lei
Masă
1050 lei
13. Biodiversitate si dezvoltare durabilă. Gestiunea problemelor de mediu Hotel Palas
Mamaia
4*
990 lei
pachet
6 zile
4500 lei
Masă
900 lei
14. Managementul documentelor - secretariat, arhivare, biblioteconomie – metode și tehnici pentru asigurarea performanței instituției publice Hotel Palas
Mamaia
4*
900 lei
pachet
5 zile
3830 lei
Masă
800 lei
15. Drepturile omului şi strategii antidiscriminare aplicabile în instituţiile publice Paloma Coral
Complex ***
Mamaia
990 lei
pachet
7 zile
5040 lei
All
inclusive lei
16. Preocupări naţionale şi europene în implementarea politicilor publice educaţionale Hotel Riviera
Mamaia
***
990 lei
pachet
7 zile
5290 lei
Masă
1200 lei
17. Sistemul de control intern managerial și managementul calității în entitățile publice- studii de caz, exemple de bună practică Paloma Coral
Complex ***
Mamaia
990 lei
pachet
6 zile
4520 lei
All
inclusive lei
18. Management performant şi practici eficiente în entitatea publică Hotel Riviera
Mamaia
***
990 lei
pachet
7 zile
5290 lei
Masă
1200 lei
19. Manipularea prin comunicare (fake news), vulnerabilitate pentru entitatea publică Hotel Riviera
Mamaia
***
990 lei
pachet
6 zile
4490 lei
Masă
900 lei
20. Eficientizarea activităţilor de ordine publică Hotel
Richmond
Mamaia
4*
990 lei
pachet
7 zile
5490 lei
Masă
1200 lei
21. Implementare Strategiei Naționale Anticorupție. Analiza riscurilor și bune practici Hotel
Richmond
Mamaia
4*
990 lei
pachet
7 zile
5490 lei
Masă
1200 lei
22. Aspecte și soluții privind digitalizarea și de-birocratizarea entităților publice Hotel
Richmond
Mamaia
4*
990 lei
pachet
6 zile
4590 lei
Masă
950 lei
23. Etică şi conduită în activitatea funcţionarului public Hotel
Richmond
Mamaia
4*
900 lei
pachet
5 zile
3850 lei
Masă
800 lei
24. Anti-corupție și integritate în sectorul public Zenith Conference
& SPA
Mamaia 4*
990 lei
pachet
7 zile
5650 lei
Masă
1200 lei
25. Aplicarea Codului Administrativ al României. Abordări teoretice și practice de actualitate Zenith Conference
& SPA
Mamaia 4*
990 lei
pachet
7 zile
5650 lei
Masă
1200 lei
26. Drepturile omului şi strategii antidiscriminare aplicabile în instituţiile publice Zenith Conference
& SPA
Mamaia 4*
990 lei
pachet
6 zile
4790 lei
Masă
1000 lei
27. Căi și modalități de dezvoltare a carierei funcţionarului public Zenith Conference
& SPA
Mamaia 4*
Corp Junona
990 lei
pachet
6 zile
4790 lei
Masă
1000 lei
28. Accesare fonduri europene . Scrierea și managementul proiectelor în sectorul public Hotel Grand
Eforie Nord
***
990 lei
pachet
7 zile
3570 lei
Masă
1050 lei
29. Utilizarea avansată a tehnicilor de informare și comunicare (TIC) în instituțiile publice Hotel Grand
Eforie Nord
***
990 lei
pachet
7 zile
3570 lei
Masă
960 lei
30. Actualități în domeniul funcției publice Hotel Grand
Eforie Nord
***
990 lei
pachet
6 zile
3150 lei
Masă
960 lei
31. Etică şi conduită în activitatea funcţionarului public Hotel Grand
Eforie Nord
***
900 lei
pachet
5 zile
2720 lei
Masă
800 lei
32. Contabilitatea instituțiilor publice - Noutăți privind codul fiscal și codul de procedură fiscală Hotel Pasha
Eforie Nord
***
990 lei
7 zile
4990 lei
Masă
1200 lei
33. Instrumente de analiză a performanței instituționale în entitatea publică Hotel Pasha
Eforie Nord
***
990 lei
7 zile
4990 lei
Masă
1200 lei
34. Administratia publică și dezvoltarea sustenabilă a localităților Hotel Pasha
Eforie Nord
***
990 lei
6 zile
4290 lei
Masă
960 lei
35. Utilizarea reţelelor de socializare de către personalul entităților publice: variabile, avantaje şi limite Hotel Pasha
Eforie N
***
900 lei
5 zile
3695 lei
Masă
800 lei
36. Aplicarea Codului Administrativ al României. Abordări teoretice și practice de actualitate. Hotel Bacolux
Koralio 4*
Eforie Nord
990 lei
7 zile
5400 lei
Masă
1200 lei
37. Instrumente de analiză a performanței instituționale în entitatea publică Hotel Bacolux
Koralio 4*
Eforie Nord
990 lei
7 zile
5400 lei
Masă
1200 lei
38. Deontologia şi integritatea în sectorul public Hotel Bacolux
Koralio 4*
Eforie Nord
990 lei
6 zile
5040 lei
Demi
pensiune
39. Aspecte și soluții privind digitalizarea și de-birocratizarea entităților publice Hotel Bacolux
Koralio 4*
Eforie Nord
900 lei
5 zile
4200 lei
demi
pensiune
40. Rolurile şi responsabilităţile personalului tehnic din instituţiile publice Hotel Q
Neptun 3*
Dbl superior
990 lei
pachet
7 zile
3990 lei
Masă
1050 lei
41. Informații publice, informații clasificate, protecția datelor cu caracter personal și libera circulație a acestora. Hotel Q
Neptun 3*
Dbl superior
990 lei
pachet
7 zile
3990 lei
Masă
1050 lei
42. Managementul relaţiilor cu salariaţii. eficienţa utilizării personalului organizaţiei și ergonomia muncii în instituțiile publice Hotel Q
Neptun 3*
Dbl superior
990 lei
pachet
6 zile
3480 lei
Masă
960 lei
43. Patrimoniu şi investiții publice – noutăţi legislative Hotel Q
Neptun 3*
Dbl superior
990 lei
pachet
6 zile
3480 lei
Masă
960 lei
44. Bune practici pentru o comunicare eficientă în instituţiile publice. Combaterea manipulării prin comunicare(fake news). Hotel Q
Neptun 3*
Dbl superior
900 lei
pachet
5 zile
2950 lei
Masă
800 lei
45. Aspecte și soluții privind digitalizarea și de-birocratizarea entităților publice Hotel California
Cap Aurora
sau
Hotel Delta
Jupiter 3*
990 lei
pachet
7 zile
5490 lei
Ultra all
inclusive
46. Achiziții, contracte și investiții publice Hotel California
Cap Aurora
sau
Hotel Delta
Jupiter 3*
990 lei
pachet
6 zile
4890 lei
Ultra all
inclusive
47. Etică, integritate, transparență decizională și combaterea corupției în instituțiile publice Poseidon Resort
4*
Jupiter
990 lei
pachet
7 zile
6890 lei
Ultra all
inclusive
48. Actualizări privind achizitiile publice: Proceduri, transparenta si calitate Poseidon Resort
4*
Jupiter
990 lei
pachet
7 zile
6890 lei
Ultra all
inclusive
49. Puterea discreționară și excesul de putere a administrației publice și standardele bunei administrări Poseidon Resort
4*
Jupiter
990 lei
pachet
6 zile
5890 lei
Ultra all
inclusive
50. Sistemul integrat de management- sustenabilitate pentru autorităţile locale şi regionale (S. I .M.) Poseidon Resort
4*
Jupiter
990 lei
pachet
6 zile
5890 lei
Ultra all
inclusive
51. Etică şi conduită în activitatea funcţionarului public Casa Iris
Hotel 4*
Sinaia
990 lei
pachet
7 zile
3045 lei
Masă
1120 lei
52. Interculturalitatea şi comunicarea în instituțiile publice Casa Iris
Hotel 4*
Sinaia
990 lei
pachet
7 zile
3045 lei
Masă
1120 lei
53. Actualități privind resursele umane în entitățile publice Casa Iris
Hotel 4*
Sinaia
990 lei
pachet
6 zile
2650 lei
Masă
960 lei
54. Managementul serviciilor sociale Casa Iris
Hotel 4*
Sinaia
900 lei
pachet
5 zile
2250 lei
Masă
800 lei
55. Preocupări naţionale şi europene în implementarea politicilor publice educaţionale Hotel Mara
Sinaia
990 lei
pachet
7 zile
3570 lei
Masă
1050 lei
56. Administratia publică și dezvoltarea sustenabilă a localităților Hotel Mara
Sinaia
990 lei
pachet
6 zile
3570 lei
Masă
1050 lei
57. Contabilitatea instituțiilor publice - Noutăți privind codul fiscal și codul de procedură fiscală Hotel Mara
Sinaia
990 lei
pachet
6 zile
3060 lei
Masă
900 lei
58. Implicarea administrației publice în domeniul afacerilor europene Hotel Mara
Sinaia
900 lei
pachet
5 zile
2250 lei
Masă
59. Performanță și eficiență în institușiile publice Lotus Therm
Spa&Luxury
Resort 5*
990 lei
pachet
6 zile
5800 lei
demi
pensiune
60. Auditul intern in sectorul public Hotel President
Business 4*
990 lei
pachet
7 zile
4590 lei
Light All
inclusive
61. Cadrul strategic al UE privind sănătatea și securitatea la locul de muncă 2021-2027 – curs practic adaptat instituțiilor publice Hotel President
Business 4*
990 lei
pachet
7 zile
4590 lei
Light All
inclusive
62. Impozite și taxe locale- Inspecția și executarea silită a creanțelor fiscale Hotel President
Business 4*
990 lei
pachet
6 zile
3990 lei
Light All
inclusive
63. Bune practici pentru o comunicare eficientă în instituţiile publice. Combaterea manipulării prin comunicare( fake news). Hotel President
Business 4*
990 lei
pachet
6 zile
3990 lei
Light All
inclusive
64. Etică, integritate, transparență decizională și combaterea corupției în instituțiile publice Balvanyos Resort
4*
Băile Balvanyos
Covasna
990 lei
pachet
7 zile
5400 lei
Masă
1200 lei
65. Managementul financiar în instituțiile publice. Balvanyos Resort
4*
Băile Balvanyos
Covasna
990 lei
pachet
7 zile
5400 lei
Masă
1200 lei
66. Management administrativ. Managementul resurselor umane și managementul performanței în instituții publice și unități subordonate Balvanyos Resort
4*
Băile Balvanyos
Covasna
900 lei
pachet
5 zile
3700 lei
Masă
800 lei
67. Manipularea prin comunicare (fake news), vulnerabilitate pentru entitatea publică Balvanyos Resort
4*
Băile Balvanyos
Covasna
990 lei
pachet
5 zile
3700 lei
Masă
800 lei
68. Drepturile omului şi strategii antidiscriminare aplicabile în instituţiile publice La Conac
în Bucovina
Gura Humorului
4*
990 lei
pachet
7 zile
4200 lei
Masă
1050 lei
69. Transparență decizională, comunicare și acces la informațiile publice La Conac
în Bucovina
Gura Humorului
4*
990 lei
pachet
7 zile
4200 lei
Masă
1050 lei
70. Utilizarea reţelelor de socializare de către personalul entităților publice: variabile, avantaje şi limite La Conac
în Bucovina
Gura Humorului
4*
990 lei
pachet
7 zile
3600 lei
Masă
900 lei
71. Administratia publică și dezvoltarea sustenabilă a localităților La Conac
în Bucovina
Gura Humorului
4*
900 lei
pachet
5 zile
3000 lei
Masă
750 lei
72. Aplicarea Codului Administrativ al României. Abordări teoretice și practice de actualitate. Hotel Nemira
Slănic Moldova
***
990 lei
pachet
7 zile
3970 lei
Masă
1100 lei
3*
73. Strategii și programe europene pentru modernizarea entităților publice Hotel Nemira
Slănic Moldova
***
990 lei
pachet
7 zile
3970 lei
Masă
1100 lei
3*
74. Management administrativ. Managementul resurselor umane și managementul performanței în instituții publice și unități subordonate Hotel Nemira
Slănic Moldova
***
990 lei
pachet
6 zile
3420 lei
Masă
900 lei
3*
75. Etică, integritate, transparență decizională și combaterea corupției în instituțiile publice Hotel Nemira
Slănic Moldova
***
900 lei
pachet
5 zile
2850 lei
Masă
800 lei
3*
76. Actualități privind resursele umane în entitățile publice Cheile Grădiștei
Fundata
990 lei
pachet
7 zile
3220 lei
Masă
1050 lei
77. Strategia instituției publice - adaptarea la schimbare Cheile Grădiștei
Fundata
990 lei
pachet
7 zile
3220 lei
Masă
1050 lei
78. Utilizarea reţelelor de socializare de către personalul entităților publice: variabile, avantaje şi limite Cheile Grădiștei
Fundata
990 lei
pachet
6 zile
2820 lei
Masă
900 lei
79. Modele de dezvoltare rurală Cheile Grădiștei
Fundata
900 lei
pachet
5 zile
2415 lei
Masă
750 lei
80. Comunicarea eficientă în instituţiile publice – Metode, tehnici și instrumente de comunicare online Cheile Grădiștei
Fundata
900 lei
pachet
5 zile
2415 lei
Masă
750 lei
81. Deontologia şi integritatea în sectorul public . Hotel Montana
Vișeul de Sus
***
990 lei
pachet
7 zile
3570 lei
Masă
1050 lei
82. Aplicarea Codului Administrativ al României. Abordări teoretice și practice de actualitate. Hotel Montana
Vișeul de Sus
***
990 lei
pachet
7 zile
3570 lei
Masă
1050 lei
83. Aspecte și soluții privind digitalizarea și de-birocratizarea entităților publice Hotel Montana
Vișeul de Sus
***
990 lei
pachet
6 zile
3060 lei
Masă
900 lei
84. Management strategic și importanța comunicării în atingerea obiectivelor instituției publice Hotel Montana
Vișeul de Sus
***
990 lei
pachet
7 zile
2600 lei
Masă
750 lei
Pentru mai multe detalii, vă rugam să ne contactați! Prețurile afișate includ T.V.A.
Valoarea fișei cont este inclusă în tariful de cazare