Certificare: Adminpedia și ANC
CURS 7 ZILE CURS 5 ZILE
Perioadă desfășurare: 31/01/2021 - 07/02/2021
Locație: Resort Cheile Grădiștei - Fundata
Tarif program perfecționare: 952 lei (800 lei fără T.V.A)
Tarif cazare: 3080 lei/perioadă
Tarif cazare cameră economic: 2870 lei/perioadă

Tematică curs :

1.Contextul organizarii si exercitarii Auditului Intern

  1. Examinarea de către auditorii interni a modului de organizare și funcționare a compartimentului juridic din cadrul entității

2.1. Adecvarea modului de organizare a compartimentului juridic (dimensionare, organizare)

2.2. Analiza modului de încadrare cu specialiști în domeniul juridic

2.3. Elaborarea și actualizarea fișei postlui.

2.4. Analiza cazurilor de externalizare a activității juridice. |Analiza cadrului methodologic și procedural specific domeniului juridic

2.5. definirea obiectivelor specific compartimentului juridic și a indicatorilor de monitorizare a performantei

2.6. Elaborarea procedurilor operaționale specific domeniului juridic

2.7. existența unei evidențe (informatizate) în domeniul juridic care să asigure obținerea în timp real a informațiilor privind stadiul dosarelor

  1. Analizarea modului de reprezentare a intereselor organizației în raporturile cu alte persoane fizice sau juridice

3.1. Analizează exercitarea căilor de atac împotriva soluțiilor nefavorabile ale instanțelor de judecată

3.2. analizează hotărârile definitive și evalueazămodul de valorificare a acestora

3.3. Analizează dosarelepierdute în instanță pentru a determina dacă reglementările aplicabile au fost utilizate correct și sufficient în susținerea cauzelor

  1. Analizarea activității de asistență juridică

4.1. Analizează avizul acordat actelor cu character juridic sub aspectul conformității și legalității

4.2. Analizează avizul acordat altor documente emise de entitate, cu implicații juridice sub aspectul adecvării și oportunității

  1. Examinarea activității de păstrare și protejare a dosarelor cauzelor
  2. Tehnici pentru auditarea activității juridice

6.1. Metodologia specifică de audit

6.2. Elaborarea obiectivelor pentru o misiune de audit intern. Exemple de posibile obiective pentru misiune

6.3. Realizarea studiului preliminar exemplificat

6.4. Tehnici pentru elaborarea și completarea corectă a chestionarului de luare la cunoștiință. Exemplu de chestionar

6.5. Metodologia de realizare a analizei riscurilor. Exemplificare

6.6. Elaborarea programului unei misiuni de audit intern a domeniului juridic. Exemplu de program de audit

6.7. Realizarea intervenției la fața locului. Colectarea probelor de audit. Exemple de teste

6.8. Exemple de fișe de identificare și analiză a problemei (FIAP) în cadrul unei misiuni de audit intern a activității juridice

6.9. Elaborarea raportului de audit intern – exemplificare

6.10.Studii de caz și exemple

Concluzii si propuneri de imbunatatire a activitatii juridice auditate


SERVICII HOTELIERE INCLUSE :

  • cazare cu mic dejun inclus pentru 2 persoaane
  • masă inclusă în valoare de 700lei/ cameră econonomic sau 910lei/perioadă/ cameră standard

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here