Cursuri finantate din fonduri UE – Finalizate

Curs de camerista si lucrator hotelier în cadrul  proiectului „Proactivitate pe piața muncii, cu accent pe zone foste industrializate din regiunile Sud-Vest, Centru și Nord-Vest”numărul POSDRU/182/2.3/S/152578, proiect  cofinantat de Fondul Social European – Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – POSDRU/ Axa prioritara nr.2 Corelarea învăţarii pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii-Domeniul major de intervenţie 2.3 Acces şi participare la formarea profesională continuă.