Graficul programelor Adminpedia pentru perioada:

31.07-07.08.2022

Nr. crt. Denumire program Locația Tarif curs Tarif hotelier
Valoare masă
1. Administratia publică și dezvoltarea sustenabilă a localităților Cormoran Resort
Uzlina
Murighiol
***
990 lei
pachet
6 zile
2900 lei
Demi
pensiune
2. Transparență decizională, comunicare și acces la informațiile publice Cormoran Resort
Uzlina
Murighiol
***
900 lei
pachet
5 zile
2430 lei
Demi
pensiune
3. Managementul serviciilor sociale Hotel Siret
Mamaia
***
990 lei
pachet
7 zile
3930 lei
Masă
1200 lei
4. Informații publice, informații clasificate, protecția datelor cu caracter personal și libera circulație a acestora Hotel Siret
Mamaia
***
990 lei
pachet
7 zile
3930 lei
Masă
1200 lei
5. Sistemul integrat de management- sustenabilitate pentru autorităţile locale şi regionale (S. I .M.) Hotel Siret
Mamaia
***
990 lei
6 zile
3390 lei
Masă
1000 lei
6. Aplicarea Codului Administrativ al României. Abordări teoretice și practice de actualitate. Hotel Siret
Mamaia
***
990 lei
6 zile
3390 lei
Masă
1000 lei
7. Instrumente de analiză a performanței instituționale în entitatea publică Hotel Siret
Mamaia
***
990 lei
7 zile
3930 lei
Masă
1200 lei
8. Manipularea prin comunicare (fake news), vulnerabilitate pentru entitatea publică/td>

Hotel Siret
Mamaia
***
900 lei
5 zile
2820 lei
Masă
800 lei
9. Actualități privind resursele umane în entitățile publice Hotel Palas
Mamaia
4*
990 lei
pachet
7 zile
5200 lei
Masă
1050 lei
10. Utilizarea avansată a tehnicilor de informare și comunicare (TIC) in entitățile pubice Hotel Palas
Mamaia
4*
990 lei
pachet
7 zile
5200 lei
Masă
1050 lei
11. Etică, integritate, transparență decizională și combaterea corupției în instituțiile publice Hotel Palas
Mamaia
4*
990 lei
pachet
6 zile
4500 lei
Masă
900 lei
12. Management prin obiective și comunicare managerială – Asigurarea performanței și a creșterii eficienței entităților publice Hotel Palas
Mamaia
4*
900 lei
pachet
5 zile
3830 lei
Masă
800 lei
13. Analiza practicii administrative și judiciare în materia integrității publice Paloma Coral
Complex ***
Mamaia
990 lei
pachet
7 zile
5040 lei
All
inclusive
14. Management performant şi practici eficiente în entitatea publică Hotel Riviera
Mamaia
***
990 lei
pachet
7 zile
5290 lei
Masă
1200 lei
15. Strategii și programe europene pentru modernizarea entităților publice Paloma Coral
Complex ***
Mamaia
990 lei
pachet
6 zile
4520 lei
All
inclusive
16. Manipularea prin comunicare (fake news), vulnerabilitate pentru entitatea publică Hotel Riviera
Mamaia
***
990 lei
pachet
6 zile
4490 lei
Masă
900 lei
17. Implementare Strategiei Naționale Anticorupție. Analiza riscurilor și bune practici Hotel Riviera
Mamaia
***
990 lei
pachet
6 zile
4490 lei
Masă
900 lei
18. Metode și tehnici de organizare eficientă a activității de relații cu publicul Hotel
Richmond
Mamaia
4*
990 lei
pachet
7 zile
5490 lei
Masă
1200 lei
19. Domeniului financiar: CFPP, ALOP, buget, inventarierea și gestionarea patrimoniului Hotel
Richmond
Mamaia
4*
990 lei
pachet
7 zile
5490 lei
Masă
1200 lei
20. Control, legalitate și conformitate în sectorul public Hotel
Richmond
Mamaia
4*
990 lei
pachet
6 zile
4590 lei
Masă
950 lei
21. Anti-corupție și integritate în sectorul public Hotel
Richmond
Mamaia
4*
900 lei
pachet
5 zile
3850 lei
Masă
800 lei
22. Preocupări naţionale şi europene în implementarea politicilor publice educaţionale Zenith Conference
& SPA
Mamaia 4*
990 lei
pachet
7 zile
5750 lei
Masă
1200 lei
22. Accesare fonduri europene . Scrierea și managementul proiectelor în sectorul public Zenith Conference
& SPA
Mamaia 4*
990 lei
pachet
7 zile
5750 lei
Masă
1200 lei
23. Marketing, relații publice, cultura organizațională și comunicare în instituțiile publice Zenith Conference
& SPA
Mamaia 4*
990 lei
pachet
6 zile
4790 lei
Masă
1000 lei
24. Căi și modalități de dezvoltare a carierei funcţionarului public Zenith Conference
& SPA
Mamaia 4*
Corp Junona
990 lei
pachet
6 zile
4790 lei
Masă
1000 lei
25. Administratia publică și dezvoltarea sustenabilă a localităților Hotel Grand
Eforie Nord
***
990 lei
pachet
7 zile
3570 lei
Masă
1050 lei
26. Etică, integritate, transparență decizională și combaterea corupției în instituțiile publice Hotel Grand
Eforie Nord
***
990 lei
pachet
7 zile
3570 lei
Masă
960 lei
27. Dezvoltarea instituțiilor publice locale Hotel Grand
Eforie Nord
***
990 lei
pachet
6 zile
3150 lei
Masă
960 lei
28. Domeniul financiar – aplicabilitate în instituțiile publice Hotel Grand
Eforie Nord
***
990 lei
pachet
6 zile
3150 lei
Masă
960 lei
29. Liderii şi leadership-ul în instituţia publică Hotel Grand
Eforie Nord
***
900 lei
pachet
5 zile
2720 lei
Masă
800 lei
30. Starea civilă şi evidenţa persoanelor. Aplicarea practică a modificărilor legislative apărute în domeniul de referinţă Hotel Pasha
Eforie Nord
***
990 lei
7 zile
4990 lei
Masă
1200 lei
31. Aplicarea Codului Administrativ al României. Abordări teoretice și practice de actualitate. Hotel Pasha
Eforie Nord
***
990 lei
7 zile
4990 lei
Masă
1200 lei
32. Bune practici pentru o comunicare eficientă în instituţiile publice. Combaterea manipulării prin comunicare( fake news). Hotel Pasha
Eforie Nord
***
990 lei
6 zile
4290 lei
Masă
960 lei
33. Egalitatea de șanse și tratament, nediscriminare și integritate profesională Hotel Pasha
Eforie N
***
900 lei
5 zile
3695 lei
Masă
800 lei
34. Control, legalitate și conformitate în sectorul public Hotel Bacolux
Koralio 4*
Eforie Nord
990 lei
7 zile
5400 lei
Masă
1200 lei
35. Registrul agricol și fond funciar Hotel Bacolux
Koralio 4*
Eforie Nord
990 lei
7 zile
5400 lei
Masă
1200 lei
36. Comunicare și munca în echipă- cazuri practice aplicabile in instituțiile publice Hotel Bacolux
Koralio 4*
Eforie Nord
990 lei
6 zile
5040 lei
Demi
pensiune
37. Aspecte și soluții privind digitalizarea și de-birocratizarea entităților publice Hotel Bacolux
Koralio 4*
Eforie Nord
900 lei
5 zile
4200 lei
demi
pensiune
38. Instituţia poliţia locală. legislaţie, comunicare , domenii de activitate Hotel Q
Neptun 3*
Dbl superior
990 lei
pachet
7 zile
3990 lei
Masă
1050 lei
39. Resursele umane şi salarizarea funcţionarilor publici Hotel Q
Neptun 3*
Dbl superior
990 lei
pachet
7 zile
3990 lei
Masă
1050 lei
40. Aplicarea Codului Administrativ al României. Abordări teoretice și practice de actualitate Hotel Q
Neptun 3*
Dbl superior
990 lei
pachet
6 zile
3480 lei
Masă
960 lei
41. Bune practici pentru o comunicare eficientă în instituţiile publice. Combaterea manipulării prin comunicare( fake news). Hotel Q
Neptun 3*
Dbl superior
990 lei
pachet
6 zile
3480 lei
Masă
960 lei
42. Riscuri în utilizarea surselor electronice de informații pentru personalul din entitățile publice Hotel Q
Neptun 3*
Dbl superior
900 lei
pachet
5 zile
2950 lei
Masă
800 lei
43. Contencios administrativ Hotel Q
Neptun 3*
Dbl superior
900 lei
pachet
5 zile
2950 lei
Masă
800 lei
44. Comunicarea eficientă în instituţiile publice – Metode, tehnici și instrumente de comunicare online Hotel California
Cap Aurora
sau
Hotel Delta
Jupiter 3*
990 lei
pachet
7 zile
5490 lei
Ultra all
inclusive
45. Sistemul decizional în instituţiile publice Hotel California
Cap Aurora
sau
Hotel Delta
Jupiter 3*
990 lei
pachet
7 zile
5490 lei
Ultra all
inclusive
46. Administrația publică și incluziunea socială Hotel California
Cap Aurora
sau
Hotel Delta
Jupiter 3*
990 lei
pachet
6 zile
4890 lei
Ultra all
inclusive
47. Competențele digitale, căi spre eficientizarea activității entităților publice Hotel California
Cap Aurora
sau
Hotel Delta
Jupiter 3*
990 lei
pachet
6 zile
4890 lei
Ultra all
inclusive
48. Management performant şi practici eficiente în entitatea publică Poseidon Resort
4*
Jupiter
990 lei
pachet
7 zile
6890 lei
Ultra all
inclusive
49. Transparență decizională, comunicare și acces la informațiile publice Poseidon Resort
4*
Jupiter
990 lei
pachet
7 zile
6890 lei
Ultra all
inclusive
50. Informații publice, informații clasificate, protecția datelor cu caracter personal și libera circulație a acestora Poseidon Resort
4*
Jupiter
990 lei
pachet
6 zile
5890 lei
Ultra all
inclusive
51. Raporturile de serviciu ale funcționarilor publici. Drepturi si obligații corelative incidente raporturilor de serviciu Poseidon Resort
4*
Jupiter
990 lei
pachet
6 zile
5890 lei
Ultra all
inclusive
52. Competențele digitale, căi spre eficientizarea activității entităților publice Vox Maris
Resort 4*
Costinești
990 lei
pachet
7 zile
5500 lei
Masă
1050 lei
53. Consilierea etică. Instrumente de acțiune și cadrul normativ Vox Maris
Resort 4*
Costinești
990 lei
pachet
7 zile
5500 lei
Masă
1050 lei
54. Aspecte și soluții privind digitalizarea și de-birocratizarea entităților publice Vox Maris
Resort 4*
Costinești
990 lei
pachet
7 zile
4750 lei
Masă
900 lei
55. Consilierea etică. Instrumente de acțiune și cadrul normativ Carpathia
Hotel 4*
Sinaia
990 lei
pachet
7 zile
4445 lei
Masă
1120 lei
56. Actualizări privind achizitiile publice: Proceduri, transparenta si calitate Carpathia
Hotel 4*
Sinaia
990 lei
pachet
6 zile
3810 lei
Masă
960 lei
57. Utilizarea reţelelor de socializare de personalul entităților publice: variabile, avantaje şi limite Carpahia
Hotel 4*
Sinaia
990 lei
pachet
5 zile
3175 lei
Masă
800 lei
58. Cadrul strategic al UE privind sănătatea și securitatea la locul de muncă 2021-2027 – curs practic adaptat instituțiilor publice Hotel Mara
Sinaia
4*
990 lei
pachet
7 zile
3570 lei
Masă
1050 lei
59. Bune practici pentru o comunicare eficientă în instituţiile publice. Combaterea manipulării prin comunicare( fake news). Hotel Mara
Sinaia
4*
990 lei
pachet
7 zile
3570 lei
Masă
1050 lei
60. Elaborarea proiectelor şi accesarea fondurilor europene 2021-2027 – curs practic pentru instituțiile publice Hotel Mara
Sinaia
4*
990 lei
pachet
6 zile
3060 lei
Masă
900 lei
61. Contabilitatea instituțiilor publice – Noutăți privind codul fiscal și codul de procedură fiscală Hotel Mara
Sinaia
4*
900 lei
pachet
5 zile
2550 lei
Masă
750 lei
62. Administratia publică și dezvoltarea sustenabilă a localităților Hotel Szeifert
Sovata
990 lei
pachet
7 zile
3185 lei
Masă
1050 lei
63. Strategii și programe europene pentru modernizarea entităților publice Hotel Szeifert
Sovata
990 lei
pachet
7 zile
3185 lei
Masă
1050 lei
64. Etică, integritate, transparență decizională și combaterea corupției în instituțiile publice Hotel Szeifert
Sovata
990 lei
pachet
6 zile
2760 lei
Masă
900 lei
65. Fiscalitatea locală – norme şi proceduri Hotel Szeifert
Sovata
900 lei
pachet
5 zile
2310 lei
Masă
750 lei
66. Managementul integrat al deşeurilor-cazuri practice Hotel Escalade
4*
Poiana
Brașov
990 lei
pachet
7 zile
4130 lei
Masă
1120 lei
67. Etică şi conduită în activitatea funcţionarului public Hotel Escalade
4*
Poiana
Brașov
990 lei
pachet
6 zile
3600 lei
Masă
960 lei
68. Management prin obiective și comunicare managerială – Asigurarea performanței și a creșterii eficienței entităților publice Hotel Escalade
4*
Poiana
Brașov
900 lei
pachet
5 zile
3000 lei
Masă
800 lei
69. Utilizarea reţelelor de socializare de către personalul entităților publice: variabile, avantaje şi limite Complex
Vânătorul 3*
Durău
990 lei
pachet
7 zile
3150 lei
Masă
1050 lei
70. Aspecte și soluții privind digitalizarea și de-birocratizarea entităților publice Complex
Vânătorul 3*
Durău
990 lei
pachet
6 zile
2700 lei
Masă
900 lei
71. Managementul documentelor – secretariat, arhivare, biblioteconomie – metode și tehnici pentru asigurarea performanței instituției publice Complex
Vânătorul 3*
Durău
900 lei
pachet
5 zile
2300 lei
Masă
750 lei
72. Etică, integritate, transparență decizională și combaterea corupției în instituțiile publice Hotel Elexus
Predeal
4*
990 lei
pachet
7 zile
5250 lei
Masă
1200 lei
73. Rapoarte și Grafice pentru decizii eficiente în entitatea publică – Excel – Hotel Elexus
Predeal
4*
990 lei
pachet
6 zile
4390 lei
Masă
900 lei
74. Management administrativ. Managementul resurselor umane și managementul performanței în instituții publice și unități subordonate Hotel Elexus
Predeal
4*
900 lei
pachet
5 zile
3750 lei
Masă
750 lei
75. Bune practici pentru o comunicare eficientă în instituţiile publice. Combaterea manipulării prin comunicare( fake news). Hotel Elexus
Boutique 3*
Predeal
990 lei
pachet
7 zile
4210 lei
Masă
1200 lei
76. Aplicarea Codului Administrativ al României. Abordări teoretice și practice de actualitate Hotel Elexus
Boutique 3*
Predeal
990 lei
pachet
7 zile
4210 lei
Masă
1200 lei
77. Performanță și eficiență în instituțiile publice Hotel Elexus
Boutique 3*
Predeal
990 lei
pachet
6 zile
3550 lei
Masă
900 lei
78. Abordari practice asupra aspectelor identificate in cadrul sistemului național de achiziții publice Hotel Elexus
Boutique 3*
Predeal
900 lei
pachet
5 zile
3000 lei
Masă
750 lei
79. Patrimoniu şi investiții publice – noutăţi legislative Hotel Peștera
Parcul Natural
Bucegi
Cota 1610
990 lei
pachet
7 zile
5650 lei
Demi
pensiune
80. Administratia publică și dezvoltarea sustenabilă a localităților Hotel Peștera
Parcul Natural
Bucegi
Cota 1610
990 lei
pachet
7 zile
5650 lei
Demi
pensiune
81. Drepturile omului şi strategii antidiscriminare aplicabile în instituţiile publice Hotel Peștera
Parcul Natural
Bucegi
Cota 1610
990 lei
pachet
5 zile
4050 lei
Demi
pensiune
82. Contabilitatea instituțiilor publice – Noutăți privind codul fiscal și codul de procedură fiscală Hotel Afrodita
Băile Herculane
4*
990 lei
pachet
7 zile
4150 lei
Pensiune
completă
83. Manipularea prin comunicare (fake news), vulnerabilitate pentru entitatea publică Hotel Afrodita
Băile Herculane
4*
990 lei
pachet
7 zile
4150 lei
Pensiune
completă
84. Managementul relaţiilor cu salariaţii. eficienţa utilizării personalului organizaţiei și ergonomia muncii în instituțiile publice Hotel Afrodita
Băile Herculane
4*
990 lei
pachet
6 zile
3580 lei
Pensiune
completă
85. Sistemul integrat de management- sustenabilitate pentru autorităţile locale şi regionale (S. I .M.) Hotel Afrodita
Băile Herculane
4*
900 lei
pachet
5 zile
2990 lei
Pensiune
completă
86. Registrul agricol Hotel President
Băile Olănești
***
990 lei
pachet
7 zile
3160 lei
Masă
1200 lei
87. Cadrul strategic al UE privind sănătatea și securitatea la locul de muncă 2021-2027 – curs practic adaptat instituțiilor publice Hotel President
Băile Olănești
***
990 lei
pachet
6 zile
2700 lei
Masă
1000 lei
88. Actualități în domeniul funcției publice Hotel President
Băile Olănești
***
900 lei
pachet
5 zile
2700 lei
Masă
1000 lei
89. Comunicare și munca în echipă- cazuri practice aplicabile in instituțiile publice Hotel President
Băile Olănești
***
990 lei
pachet
7 zile
3160 lei
Masă
1200 lei
90. Utilizarea reţelelor de socializare de către personalul entităților publice: variabile, avantaje şi limite Căprioara 4*
SPAWR
Covasna
990 lei
pachet
7 zile
4700 lei
Demi
pensiune
91. Administrația publică și incluziunea socială Căprioara 4*
SPAWR
Covasna
990 lei
pachet
7 zile
4700 lei
Demi
pensiune
92. Managementul relaţiilor cu salariaţii. eficienţa utilizării personalului organizaţiei și ergonomia muncii în instituțiile publice Căprioara 4*
SPAWR
Covasna
990 lei
pachet
6 zile
4000 lei
Demi
pensiune
93. Management strategic și importanța comunicării în atingerea obiectivelor instituției publice Căprioara 4*
SPAWR
Covasna
900 lei
pachet
5 zile
3370 lei
Demi
pensiune
94. Strategii și programe europene pentru modernizarea entităților publice Hotel President
Business 4*
sau Spa 4*
990 lei
pachet
7 zile
4590 lei
Light All
inclusive
95. Actualități privind resursele umane în entitățile publice Hotel President
Business 4*
sau Spa 4*
990 lei
pachet
6 zile
3990 lei
Light All
inclusive
96. Management și leadership în entitatea publică în condiții de criză Hotel President
Business 4*
sau Spa 4*
990 lei
pachet
6 zile
3990 lei
Light All
inclusive
97. Anti-corupție și integritate în sectorul public Hotel President
Business 4*
sau Spa 4*
990 lei
pachet
7 zile
4590 lei
Light All
inclusive

Pentru mai multe detalii, vă rugam să ne contactați! Prețurile afișate includ T.V.A.
Valoarea fișei cont este inclusă în tariful de cazare