Graficul programelor Adminpedia pentru perioada:

29.08-05.09.2021

Nr. crt. Denumire program Locația Tarif curs 42 ore Tarif hotelier
Valoare masă
1. Etică, integritate, transparență decizională și combaterea corupției în instituțiile publice Hotel Siret
Mamaia
900 lei 2940 lei
Masă 1050 lei
2. Metode și tehnici de organizare eficientă a activității de relații cu publicul Hotel Siret
Mamaia
900 lei 2940 lei
Masă 1050 lei
3. Reguli specifice privind proprietatea publică Hotel Siret
Mamaia
900 lei 2940 lei
Masă 1050 lei
4. Cultura instituțiilor publice în contextul culturii europene Hotel Siret
Mamaia
900 lei 2940 lei
Masă 1050 lei
5. Dezvoltarea personală – instrument de eficientizare a activității instituției publice Hotel Siret
Mamaia
900 lei 2940 lei
Masă 1050 lei
6. Impactul digitalizării asupra entităților publice Cormoran Resort
Uzlina
Murighiol
900 lei 3350 lei
Demi
pensiune
7. Cadrul normativ de reglementare a funcției publice si aplicarea lui în practica administrativă Cormoran Resort
Uzlina
Murighiol
900 lei 3350lei
Demi
pensiune
8. Management strategic și importanța comunicării în atingerea obiectivelor instituției publice Cormoran Resort
Uzlina
Murighiol
900 lei 3350 lei
Demi
pensiune
9. Utilizarea reţelelor de socializare de către personalul entităților publice: variabile, avantaje şi limite Cormoran Resort
Uzlina
Murighiol
900 lei 3350 lei
Demi
pensiune
10. Auditul intern in sectorul public Cormoran Resort
Uzlina
Murighiol
900 lei 3350 lei
Demi
pensiune
11. Raporturile de serviciu ale funcționarilor publici. Drepturi si obligații corelative incidente raporturilor de serviciu ZENITH-Conferece
& Spa Hotel
Mamaia
900 lei 3710 lei
Masă 1050 lei
Jupiter
12. Transparență decizională, comunicare și acces la informațiile publice ZENITH-Conferece
& Spa Hotel
Mamaia
900 lei 4270 lei
Masă 1050 lei
Junona
13. Implementarea cerințelor de etică și integritate publică conform dispozițiilor Codului Administrativ ZENITH-Conferece
& Spa Hotel
Mamaia
900 lei 4270 lei
Masă 1050 lei
Junona
14. Politici și strategii de prevenire, combatere și lichidare a efectelor generate de situațiile de criză Complex Hotelier
Voila -Caraiman
Mamaia
900 lei 2590 lei
Masă 840 lei
15. Procedura administrativă. Forma actelor administrative. Suspendarea actelor administrative în contenciosul administrativ Complex Hotelier
Voila -Caraiman
Mamaia
900 lei 2590 lei
Masă 840 lei
16. Abordări fundamentale privind achizițiile publice: proceduri, transparență și calitate Complex Hotelier
Voila -Caraiman
Mamaia
900 lei 2730 lei
Masă 980 lei
17. Sistemul de control intern managerial și managementul calității în entitățile publice- studii de caz, exemple de bună practică Complex Hotelier
Voila -Caraiman
Mamaia
900 lei 2590 lei
Masă 840 lei
18. Consilierea etică. Instrumente de acțiune și cadrul normativ Complex Hotelier
Voila -Caraiman
Mamaia
900 lei 2730 lei
Masă 980 lei
19. Contracte administrative, patrimoniu şi investiții publice – noutăţi legislative Hotel Q
Neptun
900 lei 2800 lei
Masă 840 lei
20. Incompatibilități și conflicte de interese Hotel Q
Neptun
900 lei 2940 lei
Masă 980 lei
21. Riscuri în utilizarea surselor electronice de informații pentru personalul din instituțiile publice Hotel Q
Neptun
900 lei 2800 lei
Masă 840 lei
22. Managementul personalului contractual încadrat la cabinetul demnitarilor și aleșilor locali și la cancelaria prefectului Hotel Q
Neptun
900 lei 2800 lei
Masă 840 lei
23. Bune practici pentru o comunicare eficientă în instituţiile publice Hotel Q
Neptun
900 lei 2940 lei
Masă 980 lei
24. Codul Administrativ actualizat 2021 Hotel
Vox Maris
Costinești
900 lei 3325 lei
Masă 700 lei
25. Politici și strategii de dezvoltare a instituțiilor publice Hotel Grand
Eforie Nord
900 lei 2730 lei
Masă 770 lei
26. Consilierea etică. Instrumente de acțiune și cadrul normativ Hotel Grand
Eforie Nord
900 lei 2940 lei
Masă 980 lei
27. Cultura instituțiilor publice în contextul culturii europene Hotel Grand
Eforie Nord
900 lei 2730 lei
Masă 770 lei
28. Leadership, comunicare şi motivare în instituțiile publice Hotel Grand
Eforie Nord
900 lei 2940 lei
Masă 980 lei
29. Răspunderea administrativă Hotel Grand
Eforie Nord
900 lei 2940 lei
Masă 980 lei
30. Procedura de emitere a autorizațiilor de construire Hotel Skiathos
Thassos
Venus
900 lei 2660 lei
Masă 840 lei
31. Utilizarea reţelelor de socializare de către personalul entităților publice: variabile, avantaje şi limite Hotel Skiathos
Thassos
Venus
900 lei 2800 lei
Masă 980 lei
32. Etică şi conduită în activitatea funcţionarului public Hotel Szeifert
Sovata
900 lei 2555 lei
Masă 770 lei
33. Raporturile de serviciu ale funcționarilor publici. Drepturi si obligații corelative incidente raporturilor de serviciu Hotel Szeifert
Sovata
900 lei 2765 lei
Masă 980 lei
34. Management de caz în asistenţa socială Hotel Szeifert
Sovata
900 lei 2555 lei
Masă 770 lei
35. Digitalizarea administrației publice – soluția dezvoltării economice si sociale Hotel Szeifert
Sovata
900 lei 2765 lei
Masă 980 lei
36. Comunicarea eficientă în instituţiile publice – Metode, tehnici și instrumente de comunicare online Hotel Szeifert
Sovata
900 lei 2765 lei
Masă 980 lei
37. Management strategic și importanța comunicării în atingerea obiectivelor instituției publice Cheile Grădiștei
Moieciu
900 lei 2660 lei
Masă 1120 lei
38. Raporturile de serviciu ale funcționarilor publici. Drepturi si obligații corelative incidente raporturilor de serviciu Cheile Grădiștei
Moieciu
900 lei 2450 lei
Masă 910 lei
39. Logistica instituțiilor publice Cheile Grădiștei
Moieciu
900 lei 2660 lei
Masă 1120 lei
40. Etică şi conduită în activitatea funcţionarului public Cheile Grădiștei
Moieciu
900 lei 2450lei
Masă 910 lei
41. Contracte administrative, patrimoniu şi achiziţii publice Hotel
Belvedere
Predeal
900 lei 2415 lei
Masă 1050 lei
42. Management prin obiective și comunicare managerială – Asigurarea performanței și a creșterii eficienței entităților publice Hotel
Belvedere
Predeal
900 lei 2415 lei
Masă 1050 lei
43. Managementul informațiilor clasificate Hotel Elexus
****
Predeal
900 lei 4480 lei
Masă 840 lei
44. Managementul informațiilor clasificate Hotel Elexus
****
Predeal
900 lei 4480 lei
Masă 840 lei
45. Auditul intern in sectorul public Hotel Elexus
****
Predeal
900 lei 4480 lei
Masă 840 lei
46. Transparență decizională, comunicare și acces la informațiile publice Hotel Zan
Voineasa
900 lei 2415 lei
Masă 910 lei
47. Riscuri în utilizarea surselor electronice de informații pentru personalul din instituțiile publice Complex Turistic
Vânătorul
Durău
900 lei 2555 lei
Masă 770 lei
48. Managementul documentelor – secretariat, arhivare, biblioteconomie – metode și tehnici pentru asigurarea performanței Complex Turistic
Vânătorul
Durău
900 lei 2765 lei
Masă 980 lei
49. Biodiversitate si dezvoltare durabilă. Gestiunea problemelor de mediu Complex Turistic
Vânătorul
Durău
900 lei 2765 lei
Masă 980 lei
50. Cadrul normativ actual (2021) al Codului Administrativ Hotel
Mara
Sinaia
900 lei 2835 lei
Masă 770 lei
51. Managementul schimbării prin digitalizarea entităților publice Hotel
Mara
Sinaia
900 lei 2835 lei
Masă 770 lei
52. Politici și strategii de prevenire, combatere și lichidare a efectelor generate de situațiile de criză Hotel
Mara
Sinaia
900 lei 3080 lei
Masă 980 lei
53. Managementul relaţiilor cu salariaţii. eficienţa utilizării personalului organizaţiei și ergonomia muncii în instituțiile publice Hotel
Mara
Sinaia
900 lei 2835 lei
Masă 770 lei
54. Interculturalitatea şi comunicarea în instituțiile publice Hotel
Mara
Sinaia
900 lei 2835 lei
Masă 770 lei
55. Registrul agricol – Noutăți legislative Hotel Hyperion
Băile
Felix
900 lei 2996 lei
Masă 770 lei
56. Utilizarea reţelelor de socializare de către personalul entităților publice: variabile, avantaje şi limite Hotel Hyperion
Băile
Felix
900 lei 3206 lei
Masă 980 lei
57. Impactul digitalizării asupra entităților publice Hotel President
Băile
Olănești
900 lei 2415 lei
Masă 770 lei
58. Cultura instituțiilor publice în contextul culturii europene Hotel President
Băile
Olănești
900 lei 2555 lei
Masă 910 lei
59. Comunicare și munca în echipă- cazuri practice aplicabile in instituțiile publice Hotel President
Băile
Olănești
900 lei 2415 lei
Masă 770 lei

Pentru mai multe detalii, vă rugam să ne contactați! Prețurile afișate includ T.V.A.
Valoarea fișei cont este inclusă în tariful de cazare