Graficul programelor Adminpedia pentru perioada:

27.06-04.07.2021

<

<

Nr. crt. Denumire program Locația Tarif curs 42 ore Tarif hotelier
Valoare masă
1. Instrumente aplicate în procesul de digitalizare a administrației publice românești. Bune practici Hotel Siret
Mamaia
900 lei 2940 lei
Masă 1050 lei
2. Anticorupție, etică, integritate și deontologie profesională în sectorul public Hotel Siret
Mamaia
900 lei 2940 lei
Masă 1050 lei
3. Cultura instituțiilor publice în contextul culturii europene Hotel Siret
Mamaia
900 lei 2940 lei
Masă 1050 lei
4. Autonomia autorităților publice. Reguli specifice privind proprietatea publică. Hotel Siret
Mamaia
900 lei 2940 lei
Masă 1050 lei
5. Stare civilă şi evidenţa persoanelor. Aplicarea practică a modificărilor legislative apărute în domeniul de referinţă Hotel Siret
Mamaia
900 lei 2940 lei
Masă 1050 lei
6. Rolurile şi responsabilităţile personalului tehnic din instituţiile publice Complex Hotelier
Voila -Caraiman
Mamaia
900 lei 2660 lei
Masă 840 lei
7. Management prin obiective și comunicare managerială – Asigurarea performanței și a creșterii eficienței entităților publice Complex Hotelier
Voila -Caraiman
Mamaia
900 lei 2800 lei
Masă 980 lei
8. Căi și modalități de dezvoltare a carierei funcţionarului public Complex Hotelier
Voila -Caraiman
Mamaia
900 lei 2660 lei
Masă 840 lei
9. Logistica instituțiilor publice Hotel Palas
Mamaia
900 lei 3710 lei
Masă 700 lei
10. Auditul activității juridice în instituțiile publice Hotel Palas
Mamaia
900 lei 3990 lei
Masă 980 lei
11. Scrierea, managementul, implementarea si evaluarea proiectelor cu finantare europeana Hotel Palas
Mamaia
900 lei 3710 lei
Masă 700 lei
12. Reguli specifice privind proprietatea publică ZENITH-Conferece
& Spa Hotel
Mamaia
900 lei 3710 lei
Masă 1050 lei
Jupiter
13. Cultura organizaţională şi marketingul în instituțiile publice ZENITH-Conferece
& Spa Hotel
Mamaia
900 lei 4270 lei
Masă 1050 lei
Junona
14. Management administrativ. Managementul resurselor umane și managementul performanței în instituții publice și unități subordonate ZENITH-Conferece
& Spa Hotel
Mamaia
900 lei 4270 lei
Masă 1050 lei
Junona
15. Digitalizarea administrației publice – soluția dezvoltării economice si sociale Hotel Q
Neptun
900 lei 3010 lei
Masă 840 lei
16. Reglementări contabile și fiscale în instituțiile publice Hotel Q
Neptun
900 lei 3150 lei
Masă 980 lei
17. Riscuri în utilizarea surselor electronice de informații pentru personalul din instituțiile publice Hotel Q
Neptun
900 lei 3010 lei
Masă 840 lei
18. Comunicare și munca în echipă- cazuri practice aplicabile in instituțiile publice Hotel
Vox Maris
Costinești
900 lei 2975 lei
Masă 700 lei
19. Utilizarea reţelelor de socializare de personalul entităților publice : variabile, avantaje şi limite Hotel
Vox Maris
Costinești
900 lei 3255 lei
Masă 980 lei
20. Raporturile de serviciu ale functionarilor publici. Drepturi si obligatii corelative incidente raporturilor de serviciu Hotel
Vox Maris
Costinești
900 lei 2975 lei
Masă 700 lei
21. Utilizarea avansată a tehnologiei comunicației și informației (TIC) în instituții publice și unități subordonate Hotel Grand
Eforie Nord
900 lei 2380 lei
Masă 770 lei
22. Cadrul normativ actual de reglementare a serviciilor publice Hotel Grand
Eforie Nord
900 lei 2590 lei
Masă 980 lei
23. Metode și tehnici de organizare eficientă a activității de relații cu publicul Hotel Grand
Eforie Nord
900 lei 2380 lei
Masă 770 lei
24. Comunicarea eficientă în instituţiile publice – Metode, tehnici și instrumente de comunicare online Hotel Grand
Eforie Nord
900 lei 2590 lei
Masă 980 lei
25. Mandatul alesului local Hotel Ammon
Venus
900 lei 3640 lei
Pensiune
completă
26. Interculturalitatea şi comunicarea în instituțiile publice Hotel Ammon
Venus
900 lei 3640 lei
Pensiune
completă
27. Etică, integritate, transparență decizională și combaterea corupției în instituțiile publice Hotel Ammon
Venus
900 lei 3640 lei
Pensiune
completă
28. Gestionarea stresului în activitatea funcţionarului public Hotel Szeifert
Sovata
900 lei 2555 lei
Masă 770 lei
29. Leadership-ul și planificarea strategică a instituțiilor publice Hotel Szeifert
Sovata
900 lei 2765 lei
Masă 980 lei
30. Riscuri în utilizarea surselor electronice de informații pentru personalul din entitățile publice Hotel Szeifert
Sovata
900 lei 2555 lei
Masă 770 lei
31. Leadership-ul și planificarea strategică a instituției publice în situații de criză și post-criză Hotel Szeifert
Sovata
900 lei 2765 lei
Masă 980 lei
32. Utilizarea reţelelor de socializare de către personalul entităților publice: variabile, avantaje şi limite Cheile Grădiștei
Moieciu
900 lei 2660 lei
Masă 1120 lei
33. Politici și strategii de dezvoltare a instituțiilor publice Cheile Grădiștei
Moieciu
900 lei 2415 lei
Masă 910 lei
34. Incompatibilități și conflicte de interese (cadrul normativ de organizare, consecinte, solutii) Cheile Grădiștei
Moieciu
900 lei 2660 lei
Masă 1120 lei
35. Comunicare și munca în echipă- cazuri practice aplicabile in instituțiile publice /td>

Hotel Anda
Sinaia
900 lei 2415 lei
Masă 700 lei
36. Urbanism, amenajarea teritoriului și disciplina în construcții /td>

Hotel Anda
Sinaia
900 lei 2660 lei
Masă 840 lei
37. Management performant şi dezvoltare managerială /td>

Hotel Mara
Sinaia
900 lei 2870 lei
Masă 770 lei
38. Metode și tehnici de organizare eficientă a activității de relații cu publicul /td>

Hotel Mara
Sinaia
900 lei 3080 lei
Masă 980 lei
39. Digitalizarea administrației publice – soluția dezvoltării economice si sociale Hotel Montana
Vișeu
de Sus
900 lei 2660lei
Masă 770 lei
40. Digitalizarea administrației publice – soluția dezvoltării economice si sociale Hotel Montana
Vișeu
de Sus
900 lei 2870lei
Masă 980 lei
41. Managementul cheltuielilor publice, alocarea resurselor, CFP și ALOP Hotel President
Băile
Olănești
900 lei 2415 lei
Masă 770 lei
42. Cultura organizaţională şi marketingul în instituțiile publice Hotel President
Băile
Olănești
900 lei 2555 lei
Masă 910 lei
43. Management administrativ.Managementul resurselor umane și managementul performanței în instituții publice și unități subordonate Hotel President
Băile
Olănești
900 lei 2415 lei
Masă 770 lei
44. Riscuri în utilizarea surselor electronice de informații pentru personalul din instituțiile publice Hotel
Zan
Voineasa
900 lei 2415 lei
Masă 910 lei
45. Comunicarea eficientă în instituţiile publice – Metode, tehnici și instrumente de comunicare online Hotel
Zan
Voineasa
900 lei 2415 lei
Masă 910 lei

Pentru mai multe detalii, vă rugam să ne contactați! Prețurile afișate includ T.V.A.
Valoarea fișei cont este inclusă în tariful de cazare