Graficul programelor Adminpedia pentru perioada:

26.06-03.07.2022

Nr. crt. Denumire program Locația Tarif curs Tarif hotelier
Valoare masă
1. Bune practici pentru o comunicare eficientă în instituţiile publice. Combaterea manipulării prin comunicare( fake news). Cormoran Resort
Uzlina
Murighiol
***
990 lei
pachet
7 zile
2870 lei
Demi
pensiune
2. Performanță și eficiență în instituțiile publice Cormoran Resort
Uzlina
Murighiol
***
990 lei
pachet
7 zile
2870 lei
Demi
pensiune
3. Etică şi conduită în activitatea funcţionarului public Cormoran Resort
Uzlina
Murighiol
***
990 lei
pachet
6 zile
2480 lei
Demi
pensiune
4. Managementul schimbării în entitățile publice Cormoran Resort
Uzlina
Murighiol
***
900 lei
pachet
5 zile
2100 lei
Demi
pensiune
5. Sistemul de control intern managerial și managementul calității în entitățile publice- studii de caz, exemple de bună practică Hotel Siret
Mamaia
***
990 lei
pachet
7 zile
3510 lei
Masă
1200 lei
6. Modele de dezvoltare rurală Hotel Siret
Mamaia
***
990 lei
pachet
7 zile
3510 lei
Masă
1200 lei
7. Contabilitatea instituțiilor publice – Noutăți privind codul fiscal și codul de procedură fiscală Hotel Siret
Mamaia
***
990 lei
6 zile
2990 lei
Masă
1000 lei
8. Manipularea prin comunicare (fake news), vulnerabilitate pentru entitatea publică Hotel Siret
Mamaia
***
990 lei
6 zile
2990 lei
Masă
1000 lei
9. Strategii și programe europene pentru modernizarea administrației publice Hotel Siret
Mamaia
***
900 lei
5 zile
2500 lei
Masă
800 lei
10. Informații publice, informații clasificate, protecția datelor cu caracter personal și libera circulație a acestora Hotel Palas
Mamaia
4*
990 lei
pachet
7 zile
3990 lei
Masă 1050 lei
11. Preocupări naţionale şi europene în implementarea politicilor publice educaţionale Hotel Palas
Mamaia
4*
990 lei
pachet
7 zile
3990 lei
Masă 1050 lei
12. Egalitatea de șanse și tratament, nediscriminare și integritate profesională Hotel Palas
Mamaia
4*
990 lei
pachet
6 zile
3450 lei
Masă 900 lei
13. Sistemul integrat de management- sustenabilitate pentru autorităţile locale şi regionale (S. I .M.) Hotel Palas
Mamaia
4*
900 lei
pachet
5 zile
2850 lei
Masă 800 lei
14. Drepturile omului şi strategii antidiscriminare aplicabile în instituţiile publice Zenith Conference
& SPA
Mamaia 4*
990 lei
pachet
7 zile
4950 lei
Masă 1200 lei
15. Administrația publică și incluziunea socială Zenith Conference
& SPA
Mamaia 4*
990 lei
pachet
7 zile
4950 lei
Masă 1200 lei
16. Managementul contractelor de lucrări: derulare/verificare/recepție Zenith Conference
& SPA
Mamaia 4*
990 lei
pachet
6 zile
4190 lei
Masă 960 lei
17. Transparență decizională, comunicare și acces la informațiile publice Zenith Conference
& SPA
Mamaia 4*
990 lei
pachet
6 zile
4190 lei
Masă 960 lei
18. Strategii și programe europene pentru modernizarea entităților publice Hotel Bacolux
Koralio 4*
Eforie Nord
990 lei
7 zile
4250 lei
Masă
1200 lei
19. Marketing, relații publice și comunicare în instituțiile publice Hotel Bacolux
Koralio 4*
Eforie Nord
990 lei
7 zile
4250 lei
Masă
1200 lei
20. Contencios administrativ Hotel Bacolux
Koralio 4*
Eforie Nord
990 lei
6 zile
4150 lei
Masă
960 lei
21. Etică şi conduită în activitatea funcţionarului public Hotel Bacolux
Koralio 4*
Eforie Nord
900 lei
5 zile
3350 lei
Masă
800 lei
22. Riscuri în utilizarea surselor electronice de informații pentru personalul din instituțiile publice Hotel Grand
Eforie Nord
***
990 lei
pachet
7 zile
2975 lei
Masă 1050 lei
3*
23. Răspunderea administrativă în statul de drept Hotel Grand
Eforie Nord
***
990 lei
pachet
7 zile
2975 lei
Masă 1050 lei
3*
24. Strategii și programe europene pentru modernizarea administrației publice Hotel Grand
Eforie Nord
***
990 lei
pachet
6 zile
2620 lei
Masă 960 lei
3*
25. Azilul și migrația în România și Uniunea Europeană Hotel Grand
Eforie Nord
***
990 lei
pachet
6 zile
2620 lei
Masă 960 lei
3*
26. Etică şi conduită în activitatea funcţionarului public Hotel Grand
Eforie Nord
***
900 lei
pachet
5 zile
2220 lei
Masă 800 lei
3*
27. Investiții publice și administrarea patrimoniului public sau privat al unităților administrativ-teritoriale Hotel Pasha
Eforie N
***
990 lei
7 zile
3920 lei
Masă
1120 lei
28. Actualități privind resursele umane în entitățile publice Hotel Pasha
Eforie Nord
***
990 lei
7 zile
3920 lei
Masă
1120 lei
29. Reglementări contabile și fiscale în instituțiile publice conform noului cod fiscal Hotel Pasha
Eforie Nord
***
990 lei
6 zile
3300 lei
Masă
960 lei
30. Bune practici pentru o comunicare eficientă în instituţiile publice. Combaterea manipulării prin comunicare( fake news). Hotel Pasha
Eforie N
***
990 lei
6 zile
3300 lei
Masă
960 lei
31. Achiziții publice Hotel Pasha
Eforie N
***
900 lei
5 zile
2595 lei
Masă
800 lei
32. Impozite și taxe locale- Inspecția și executarea silită a creanțelor fiscale Hotel Q
Neptun 3*
Dbl superior
990 lei
pachet
7 zile
3610 lei
Masă 1050 lei
33. Utilizarea reţelelor de socializare de personalul entităților publice: variabile, avantaje şi limite Hotel Q
Neptun 3*
Dbl superior
990 lei
pachet
7 zile
3610 lei
Masă 1050 lei
34. Dezvoltarea instituțiilor publice locale Hotel Q
Neptun 3*
Dbl superior
990 lei
pachet
6 zile
3150 lei
Masă 960 lei
35. Informații publice, informații clasificate, protecția datelor cu caracter personal și libera circulație a acestora Hotel Q
Neptun 3*
Dbl superior
990 lei
pachet
6 zile
3150 lei
Masă 960 lei
36. Codul Administrativ Hotel Q
Neptun 3*
Dbl superior
900 lei
pachet
5 zile
2700 lei
Masă 800 lei
37. Auditul intern in sectorul public Hotel California
Cap Aurora
sau
Hotel Delta
Jupiter 3*
990 lei
pachet
7 zile
3990 lei
Ultra all
inclusive
38. Aplicarea Codului Administrativ al României. Abordări teoretice și practice de actualitate. Hotel California
Cap Aurora
sau
Hotel Delta
Jupiter 3*
990 lei
pachet
7 zile
3990 lei
Ultra all
inclusive
39. Politici și strategii de dezvoltare a instituțiilor publice Hotel California
Cap Aurora
sau
Hotel Delta
Jupiter 3*
990 lei
pachet
6 zile
3290 lei
Ultra all
inclusive
40. Implementarea noilor modificări legislative în domeniul funcției și funcționarului public Hotel California
Cap Aurora
sau
Hotel Delta
Jupiter 3*
990 lei
pachet
6 zile
3190 lei
Ultra all
inclusive
41. Gestionarea stresului în activitatea funcţionarului public Hotel California
Cap Aurora
sau
Hotel Delta
Jupiter 3*
990 lei
pachet
6 zile
3190 lei
Ultra all
inclusive
42. Modele de dezvoltare rurală Hotel Riviera
Mamaia
***
990 lei
pachet
7 zile
3690 lei
Masă
1200 lei
43. Managementul contractului de lucrări reglementat de H.G. nr. 1/2018 – Modificări substantiale/nesubstanțiale ale contractului/ acordului-cadru Hotel Riviera
Mamaia
***
990 lei
pachet
7 zile
3690 lei
Masă
1200 lei
44. Drepturile omului şi strategii antidiscriminare aplicabile în instituţiile publice Hotel Riviera
Mamaia
***
990 lei
pachet
6 zile
2990 lei
Masă
900 lei
45. Etică, integritate, transparență decizională și combaterea corupției în instituțiile publice Hotel Afrodita
Băile Herculane
4*
990 lei
pachet
7 zile
3450 lei
Masă
1100 lei
46. Aplicarea Codului Administrativ al României. Abordări teoretice și practice de actualitate Hotel Afrodita
Băile Herculane
4*
990 lei
pachet
7 zile
3450 lei
Masă
1100 lei
47. Controlul intern managerial de la teorie la practică Hotel Afrodita
Băile Herculane
4*
990 lei
pachet
6 zile
3010 lei
Masă
960 lei
48. Managementul serviciilor sociale Hotel Afrodita
Băile Herculane
4*
990 lei
pachet
6 zile
3010 lei
Masă
960 lei
49. Bune practici pentru o comunicare eficientă în instituţiile publice. Combaterea manipulării prin comunicare( fake news). Hotel Hyperion
Băile Felix
***
990 lei
pachet
7 zile
3570 lei
Masă
1050 lei
50. Patrimoniu şi investiții publice – noutăţi legislative Hotel Hyperion
Băile Felix
***
990 lei
pachet
6 zile
3080 lei
Masă
900 lei
51. Căi și modalități de dezvoltare a carierei funcţionarului public Hotel President
Business 4*
990 lei
pachet
7 zile
4390 lei
Light All
inclusive
52. Actualizări privind achizitiile publice: Proceduri, transparenta si calitate Hotel President
Business 4*
990 lei
pachet
7 zile
4390 lei
Light All
inclusive
53. Elaborarea proiectelor şi accesarea fondurilor europene – curs practic pentru instituțiile publice Hotel President
Business 4*
990 lei
pachet
6 zile
3890 lei
Light All
inclusive
54. Administratia publică și dezvoltarea sustenabilă a localităților Hotel President
Business 4*
990 lei
pachet
6 zile
3890 lei
Light All
inclusive
55. Deontologia şi integritatea în sectorul public Hotel President
Business 4*
990 lei
pachet
6 zile
3890 lei
Light All
inclusive
56. Contabilitatea instituțiilor publice – Noutăți privind codul fiscal și codul de procedură fiscală La Conac
în Bucovina
Gura Humorului
4*
990 lei
pachet
7 zile
4200 lei
Masă 1050 lei
57. Manipularea prin comunicare (fake news), vulnerabilitate pentru entitatea publică La Conac
în Bucovina
Gura Humorului
4*
990 lei
pachet
7 zile
4200 lei
Masă 1050 lei
58. Cultura instituțiilor publice în contextul culturii europene La Conac
în Bucovina
Gura Humorului
4*
900 lei
pachet
5 zile
3000 lei
Masă 750 lei
59. Registrul agricol, cadastru și taxe locale Hotel Nemira
Slănic Moldova
***
990 lei
pachet
7 zile
3970 lei
Masă 1100 lei
3*
60. Management prin obiective și comunicare managerială – Asigurarea performanței și a creșterii eficienței entităților publice Hotel Nemira
Slănic Moldova
***
990 lei
pachet
7 zile
3970 lei
Masă 1100 lei
3*
61. Administrația publică și incluziunea socială Hotel Nemira
Slănic Moldova
***
990 lei
pachet
6 zile
3420 lei
Masă 900 lei
3*
62. Registrul agricol, cadastru și taxe locale Hotel Nemira
Slănic Moldova
***
900 lei
pachet
5 zile
2850 lei
Masă 800 lei
3*
63. Administrația publică și incluziunea socială Cheile Grădiștei
Resort 3*
Fundata
990 lei
pachet
7 zile
3220 lei
Masă
1050 lei
64. Managementul documentelor – secretariat, arhivare, biblioteconomie – metode şi tehnici pentru asigurarea performanţei Cheile Grădiștei
Resort 3*
Fundata
990 lei
pachet
7 zile
3220 lei
Masă
1050 lei
65. Egalitatea de șanse și tratament, nediscriminare și integritate profesională Cheile Grădiștei
Resort 3*
Fundata
990 lei
pachet
6 zile
2820 lei
Masă
900 lei
66. Riscuri în utilizarea surselor electronice de informații pentru personalul din instituțiile publice Cheile Grădiștei
Resort 3*
Fundata
900 lei
pachet
5 zile
2415 lei
Masă
750 lei
67. Domeniului financiar: CFPP, ALOP, bugetul inventarierea și gestionarea patrimoniului Carpathia
Hotel 4*
Sinaia
990 lei
pachet
7 zile
3890 lei
Masă 1200 lei
68. Anticorupție, etică, integritate și deontologie profesională în sectorul public Carpathia
Hotel 4*
Sinaia
900 lei
pachet
6 zile
3250 lei
Masă 960 lei
69. Administratia publică și dezvoltarea sustenabilă a localităților Carpathia
Hotel 4*
Sinaia
900 lei
pachet
5 zile
2750 lei
Masă 800 lei
70. Manipularea prin comunicare (fake news), vulnerabilitate pentru entitatea publică Carpahia
Hotel 4*
Sinaia
900 lei
pachet
5 zile
3890 lei
Masă 1200 lei
71. Accesare fonduri europene .Scrierea și managementul proiectelor în sectorul public. Hotel Mara
Sinaia
4*
990 lei
pachet
7 zile
3570 lei
Masă 1050 lei
72. Azilul și migrația în România și Uniunea Europeană Hotel Mara
Sinaia
4*
990 lei
pachet
6 zile
3060 lei
Masă 900 lei
73. Aplicarea Codului Administrativ al României. Abordări teoretice și practice de actualitate. Hotel Mara
Sinaia
4*
900 lei
pachet
5 zile
2550 lei
Masă 750 lei

Pentru mai multe detalii, vă rugam să ne contactați! Prețurile afișate includ T.V.A.
Valoarea fișei cont este inclusă în tariful de cazare