Graficul programelor Adminpedia pentru perioada:

24.07-31.07.2022

Nr. crt. Denumire program Locația Tarif curs Tarif hotelier
Valoare masă
1. Domeniul financiar – aplicabilitate în instituțiile publice Cormoran Resort
Uzlina
Murighiol
***
990 lei
pachet
7 zile
3350 lei
Demi
pensiune
2. Riscuri în utilizarea surselor electronice de informații pentru personalul din instituțiile publice Cormoran Resort
Uzlina
Murighiol
***
990 lei
pachet
7 zile
3350 lei
Demi
pensiune
3. Administratia publică și dezvoltarea sustenabilă a localităților Cormoran Resort
Uzlina
Murighiol
***
990 lei
pachet
6 zile
2900 lei
Demi
pensiune
4. Transparență decizională, comunicare și acces la informațiile publice Cormoran Resort
Uzlina
Murighiol
***
900 lei
pachet
5 zile
2430 lei
Demi
pensiune
5. Modele de dezvoltare rurală Hotel Siret
Mamaia
***
990 lei
pachet
7 zile
3930 lei
Masă
1200 lei
6. Strategii și programe europene pentru modernizarea entităților publice Hotel Siret
Mamaia
***
990 lei
pachet
7 zile
3930 lei
Masă
1200 lei
7. Instrumente de analiză a performanței instituționale în entitatea publică Hotel Siret
Mamaia
***
990 lei
6 zile
3390 lei
Masă
1000 lei
8. Management strategic în asistența socială la nivel de UAT Hotel Siret
Mamaia
***
990 lei
6 zile
3390 lei
Masă
1000 lei
9. Cadrul strategic al UE privind sănătatea și securitatea la locul de muncă 2021-2027 – curs practic adaptat instituțiilor publice Hotel Siret
Mamaia
***
990 lei
7 zile
3930 lei
Masă
1200 lei
10. Manipularea prin comunicare (fake news), vulnerabilitate pentru entitatea publică/td>

Hotel Siret
Mamaia
***
900 lei
5 zile
2820 lei
Masă
800 lei
11. Managementul contractelor de lucrări: derulare /verificare/recepție Hotel Palas
Mamaia
4*
990 lei
pachet
7 zile
5200 lei
Masă
1050 lei
12. Anti-corupție și integritate în sectorul public Hotel Palas
Mamaia
4*
990 lei
pachet
7 zile
5200 lei
Masă
1050 lei
13. Biodiversitate si dezvoltare durabilă. Gestiunea problemelor de mediu Hotel Palas
Mamaia
4*
990 lei
pachet
6 zile
4500 lei
Masă
900 lei
14. Managementul documentelor – secretariat, arhivare, biblioteconomie – metode și tehnici pentru asigurarea performanței instituției publice Hotel Palas
Mamaia
4*
900 lei
pachet
5 zile
3830 lei
Masă
800 lei
15. Drepturile omului şi strategii antidiscriminare aplicabile în instituţiile publice Paloma Coral
Complex ***
Mamaia
990 lei
pachet
7 zile
5040 lei
All
inclusive lei
16. Preocupări naţionale şi europene în implementarea politicilor publice educaţionale Hotel Riviera
Mamaia
***
990 lei
pachet
7 zile
5290 lei
Masă
1200 lei
17. Sistemul de control intern managerial și managementul calității în entitățile publice- studii de caz, exemple de bună practică Paloma Coral
Complex ***
Mamaia
990 lei
pachet
6 zile
4520 lei
All
inclusive lei
18. Management performant şi practici eficiente în entitatea publică Hotel Riviera
Mamaia
***
990 lei
pachet
7 zile
5290 lei
Masă
1200 lei
19. Manipularea prin comunicare (fake news), vulnerabilitate pentru entitatea publică Hotel Riviera
Mamaia
***
990 lei
pachet
6 zile
4490 lei
Masă
900 lei
20. Eficientizarea activităţilor de ordine publică Hotel
Richmond
Mamaia
4*
990 lei
pachet
7 zile
5490 lei
Masă
1200 lei
21. Implementare Strategiei Naționale Anticorupție. Analiza riscurilor și bune practici Hotel
Richmond
Mamaia
4*
990 lei
pachet
7 zile
5490 lei
Masă
1200 lei
22. Aspecte și soluții privind digitalizarea și de-birocratizarea entităților publice Hotel
Richmond
Mamaia
4*
990 lei
pachet
6 zile
4590 lei
Masă
950 lei
23. Etică şi conduită în activitatea funcţionarului public Hotel
Richmond
Mamaia
4*
900 lei
pachet
5 zile
3850 lei
Masă
800 lei
24. Anti-corupție și integritate în sectorul public Zenith Conference
& SPA
Mamaia 4*
990 lei
pachet
7 zile
5650 lei
Masă
1200 lei
25. Aplicarea Codului Administrativ al României. Abordări teoretice și practice de actualitate Zenith Conference
& SPA
Mamaia 4*
990 lei
pachet
7 zile
5650 lei
Masă
1200 lei
26. Drepturile omului şi strategii antidiscriminare aplicabile în instituţiile publice Zenith Conference
& SPA
Mamaia 4*
990 lei
pachet
6 zile
4790 lei
Masă
1000 lei
27. Căi și modalități de dezvoltare a carierei funcţionarului public Zenith Conference
& SPA
Mamaia 4*
Corp Junona
990 lei
pachet
6 zile
4790 lei
Masă
1000 lei
28. Accesare fonduri europene . Scrierea și managementul proiectelor în sectorul public Hotel Grand
Eforie Nord
***
990 lei
pachet
7 zile
3570 lei
Masă
1050 lei
29. Utilizarea avansată a tehnicilor de informare și comunicare (TIC) în instituțiile publice Hotel Grand
Eforie Nord
***
990 lei
pachet
7 zile
3570 lei
Masă
960 lei
30. Actualități în domeniul funcției publice Hotel Grand
Eforie Nord
***
990 lei
pachet
6 zile
3150 lei
Masă
960 lei
31. Etică şi conduită în activitatea funcţionarului public Hotel Grand
Eforie Nord
***
900 lei
pachet
5 zile
2720 lei
Masă
800 lei
32. Contabilitatea instituțiilor publice – Noutăți privind codul fiscal și codul de procedură fiscală Hotel Pasha
Eforie Nord
***
990 lei
7 zile
4990 lei
Masă
1200 lei
33. Instrumente de analiză a performanței instituționale în entitatea publică Hotel Pasha
Eforie Nord
***
990 lei
7 zile
4990 lei
Masă
1200 lei
34. Administratia publică și dezvoltarea sustenabilă a localităților Hotel Pasha
Eforie Nord
***
990 lei
6 zile
4290 lei
Masă
960 lei
35. Utilizarea reţelelor de socializare de către personalul entităților publice: variabile, avantaje şi limite Hotel Pasha
Eforie N
***
900 lei
5 zile
3695 lei
Masă
800 lei
36. Aplicarea Codului Administrativ al României. Abordări teoretice și practice de actualitate. Hotel Bacolux
Koralio 4*
Eforie Nord
990 lei
7 zile
5400 lei
Masă
1200 lei
37. Instrumente de analiză a performanței instituționale în entitatea publică Hotel Bacolux
Koralio 4*
Eforie Nord
990 lei
7 zile
5400 lei
Masă
1200 lei
38. Deontologia şi integritatea în sectorul public Hotel Bacolux
Koralio 4*
Eforie Nord
990 lei
6 zile
5040 lei
Demi
pensiune
39. Aspecte și soluții privind digitalizarea și de-birocratizarea entităților publice Hotel Bacolux
Koralio 4*
Eforie Nord
900 lei
5 zile
4200 lei
demi
pensiune
40. Rolurile şi responsabilităţile personalului tehnic din instituţiile publice Hotel Q
Neptun 3*
Dbl superior
990 lei
pachet
7 zile
3990 lei
Masă
1050 lei
41. Informații publice, informații clasificate, protecția datelor cu caracter personal și libera circulație a acestora. Hotel Q
Neptun 3*
Dbl superior
990 lei
pachet
7 zile
3990 lei
Masă
1050 lei
42. Managementul relaţiilor cu salariaţii. eficienţa utilizării personalului organizaţiei și ergonomia muncii în instituțiile publice Hotel Q
Neptun 3*
Dbl superior
990 lei
pachet
6 zile
3480 lei
Masă
960 lei
43. Patrimoniu şi investiții publice – noutăţi legislative Hotel Q
Neptun 3*
Dbl superior
990 lei
pachet
6 zile
3480 lei
Masă
960 lei
44. Bune practici pentru o comunicare eficientă în instituţiile publice. Combaterea manipulării prin comunicare(fake news). Hotel Q
Neptun 3*
Dbl superior
900 lei
pachet
5 zile
2950 lei
Masă
800 lei
45. Aspecte și soluții privind digitalizarea și de-birocratizarea entităților publice Hotel California
Cap Aurora
sau
Hotel Delta
Jupiter 3*
990 lei
pachet
7 zile
5490 lei
Ultra all
inclusive
46. Achiziții, contracte și investiții publice Hotel California
Cap Aurora
sau
Hotel Delta
Jupiter 3*
990 lei
pachet
6 zile
4890 lei
Ultra all
inclusive
47. Etică, integritate, transparență decizională și combaterea corupției în instituțiile publice Poseidon Resort
4*
Jupiter
990 lei
pachet
7 zile
6890 lei
Ultra all
inclusive
48. Actualizări privind achizitiile publice: Proceduri, transparenta si calitate Poseidon Resort
4*
Jupiter
990 lei
pachet
7 zile
6890 lei
Ultra all
inclusive
49. Puterea discreționară și excesul de putere a administrației publice și standardele bunei administrări Poseidon Resort
4*
Jupiter
990 lei
pachet
6 zile
5890 lei
Ultra all
inclusive
50. Sistemul integrat de management- sustenabilitate pentru autorităţile locale şi regionale (S. I .M.) Poseidon Resort
4*
Jupiter
990 lei
pachet
6 zile
5890 lei
Ultra all
inclusive
51. Etică şi conduită în activitatea funcţionarului public Casa Iris
Hotel 4*
Sinaia
990 lei
pachet
7 zile
3045 lei
Masă
1120 lei
52. Interculturalitatea şi comunicarea în instituțiile publice Casa Iris
Hotel 4*
Sinaia
990 lei
pachet
7 zile
3045 lei
Masă
1120 lei
53. Actualități privind resursele umane în entitățile publice Casa Iris
Hotel 4*
Sinaia
990 lei
pachet
6 zile
2650 lei
Masă
960 lei
54. Managementul serviciilor sociale Casa Iris
Hotel 4*
Sinaia
900 lei
pachet
5 zile
2250 lei
Masă
800 lei
55. Preocupări naţionale şi europene în implementarea politicilor publice educaţionale Hotel Mara
Sinaia
990 lei
pachet
7 zile
3570 lei
Masă
1050 lei
56. Administratia publică și dezvoltarea sustenabilă a localităților Hotel Mara
Sinaia
990 lei
pachet
6 zile
3570 lei
Masă
1050 lei
57. Contabilitatea instituțiilor publice – Noutăți privind codul fiscal și codul de procedură fiscală Hotel Mara
Sinaia
990 lei
pachet
6 zile
3060 lei
Masă
900 lei
58. Implicarea administrației publice în domeniul afacerilor europene Hotel Mara
Sinaia
900 lei
pachet
5 zile
2250 lei
Masă
59. Performanță și eficiență în institușiile publice Lotus Therm
Spa&Luxury
Resort 5*
990 lei
pachet
6 zile
5800 lei
demi
pensiune
60. Auditul intern in sectorul public Hotel President
Business 4*
990 lei
pachet
7 zile
4590 lei
Light All
inclusive
61. Cadrul strategic al UE privind sănătatea și securitatea la locul de muncă 2021-2027 – curs practic adaptat instituțiilor publice Hotel President
Business 4*
990 lei
pachet
7 zile
4590 lei
Light All
inclusive
62. Impozite și taxe locale- Inspecția și executarea silită a creanțelor fiscale Hotel President
Business 4*
990 lei
pachet
6 zile
3990 lei
Light All
inclusive
63. Bune practici pentru o comunicare eficientă în instituţiile publice. Combaterea manipulării prin comunicare( fake news). Hotel President
Business 4*
990 lei
pachet
6 zile
3990 lei
Light All
inclusive
64. Etică, integritate, transparență decizională și combaterea corupției în instituțiile publice Balvanyos Resort
4*
Băile Balvanyos
Covasna
990 lei
pachet
7 zile
5400 lei
Masă
1200 lei
65. Managementul financiar în instituțiile publice. Balvanyos Resort
4*
Băile Balvanyos
Covasna
990 lei
pachet
7 zile
5400 lei
Masă
1200 lei
66. Management administrativ. Managementul resurselor umane și managementul performanței în instituții publice și unități subordonate Balvanyos Resort
4*
Băile Balvanyos
Covasna
900 lei
pachet
5 zile
3700 lei
Masă
800 lei
67. Manipularea prin comunicare (fake news), vulnerabilitate pentru entitatea publică Balvanyos Resort
4*
Băile Balvanyos
Covasna
990 lei
pachet
5 zile
3700 lei
Masă
800 lei
68. Drepturile omului şi strategii antidiscriminare aplicabile în instituţiile publice La Conac
în Bucovina
Gura Humorului
4*
990 lei
pachet
7 zile
4200 lei
Masă
1050 lei
69. Transparență decizională, comunicare și acces la informațiile publice La Conac
în Bucovina
Gura Humorului
4*
990 lei
pachet
7 zile
4200 lei
Masă
1050 lei
70. Utilizarea reţelelor de socializare de către personalul entităților publice: variabile, avantaje şi limite La Conac
în Bucovina
Gura Humorului
4*
990 lei
pachet
7 zile
3600 lei
Masă
900 lei
71. Administratia publică și dezvoltarea sustenabilă a localităților La Conac
în Bucovina
Gura Humorului
4*
900 lei
pachet
5 zile
3000 lei
Masă
750 lei
72. Aplicarea Codului Administrativ al României. Abordări teoretice și practice de actualitate. Hotel Nemira
Slănic Moldova
***
990 lei
pachet
7 zile
3970 lei
Masă
1100 lei
3*
73. Strategii și programe europene pentru modernizarea entităților publice Hotel Nemira
Slănic Moldova
***
990 lei
pachet
7 zile
3970 lei
Masă
1100 lei
3*
74. Management administrativ. Managementul resurselor umane și managementul performanței în instituții publice și unități subordonate Hotel Nemira
Slănic Moldova
***
990 lei
pachet
6 zile
3420 lei
Masă
900 lei
3*
75. Etică, integritate, transparență decizională și combaterea corupției în instituțiile publice Hotel Nemira
Slănic Moldova
***
900 lei
pachet
5 zile
2850 lei
Masă
800 lei
3*
76. Actualități privind resursele umane în entitățile publice Cheile Grădiștei
Fundata
990 lei
pachet
7 zile
3220 lei
Masă
1050 lei
77. Strategia instituției publice – adaptarea la schimbare Cheile Grădiștei
Fundata
990 lei
pachet
7 zile
3220 lei
Masă
1050 lei
78. Utilizarea reţelelor de socializare de către personalul entităților publice: variabile, avantaje şi limite Cheile Grădiștei
Fundata
990 lei
pachet
6 zile
2820 lei
Masă
900 lei
79. Modele de dezvoltare rurală Cheile Grădiștei
Fundata
900 lei
pachet
5 zile
2415 lei
Masă
750 lei
80. Comunicarea eficientă în instituţiile publice – Metode, tehnici și instrumente de comunicare online Cheile Grădiștei
Fundata
900 lei
pachet
5 zile
2415 lei
Masă
750 lei
81. Deontologia şi integritatea în sectorul public . Hotel Montana
Vișeul de Sus
***
990 lei
pachet
7 zile
3570 lei
Masă
1050 lei
82. Aplicarea Codului Administrativ al României. Abordări teoretice și practice de actualitate. Hotel Montana
Vișeul de Sus
***
990 lei
pachet
7 zile
3570 lei
Masă
1050 lei
83. Aspecte și soluții privind digitalizarea și de-birocratizarea entităților publice Hotel Montana
Vișeul de Sus
***
990 lei
pachet
6 zile
3060 lei
Masă
900 lei
84. Management strategic și importanța comunicării în atingerea obiectivelor instituției publice Hotel Montana
Vișeul de Sus
***
990 lei
pachet
7 zile
2600 lei
Masă
750 lei

Pentru mai multe detalii, vă rugam să ne contactați! Prețurile afișate includ T.V.A.
Valoarea fișei cont este inclusă în tariful de cazare