Graficul programelor Adminpedia pentru perioada:

22.08-29.08.2021

Nr. crt. Denumire program Locația Tarif curs 42 ore Tarif hotelier
Valoare masă
1. Leadership, comunicare şi motivare în sectorul public Hotel Siret
Mamaia
900 lei 3570 lei
Masă 1050 lei
2. Asistența socială, protecția și promovarea drepturilor copilului Hotel Siret
Mamaia
900 lei 3570 lei
Masă 1050 lei
3. Consilierea etică. Instrumente de acțiune și cadrul normativ Hotel Siret
Mamaia
900 lei 3570 lei
Masă 1050 lei
4. Management administrativ. Managementul resurselor umane și managementul performanței în instituții publice și unități subordonate Hotel Siret
Mamaia
900 lei 3570 lei
Masă 1050 lei
5. Riscuri în utilizarea surselor electronice de informații pentru personalul din instituțiile publice Hotel Siret
Mamaia
900 lei 3570 lei
Masă 1050 lei
6. Dezvoltarea personală – instrument de eficientizare a activității instituției publice Hotel Siret
Mamaia
900 lei 3570 lei
Masă 1050 lei
7. Metode manageriale moderne pentru conducerea entităților publice Hotel Siret
Mamaia
900 lei 3570 lei
Masă 1050 lei
8. Cadrul normativ actual de reglementare a serviciilor publice Hotel Palas
Mamaia
900 lei 4410 lei
Masă 700 lei
9. Biodiversitate si dezvoltare durabilă. Gestiunea problemelor de mediu Hotel Palas
Mamaia
900 lei 4690 lei
Masă 980 lei
10. Utilizarea reţelelor de socializare de către personalul administrației publice: variabile, avantaje şi limite Hotel Palas
Mamaia
900 lei 4690 lei
Masă 980 lei
11. Interculturalitatea şi comunicarea în instituțiile publice ZENITH-Conferece
& Spa Hotel
Mamaia
900 lei 4760 lei
Masă 1050 lei
Jupiter
12. Managementul relaţiilor cu salariaţii. eficienţa utilizării personalului organizaţiei și ergonomia muncii în instituțiile publice ZENITH-Conferece
& Spa Hotel
Mamaia
900 lei 4860 lei
Masă 1050 lei
Junona
13. Managementul documentelor – secretariat, arhivare, biblioteconomie – metode și tehnici pentru asigurarea performanței ZENITH-Conferece
& Spa Hotel
Mamaia
900 lei 4860 lei
Masă 1050 lei
Junona
14. Cadrul normativ de reglementare a funcției publice si aplicarea lui în practica administrativă Complex Hotelier
Voila -Caraiman
Mamaia
900 lei 2590 lei
Masă 840 lei
15. Contracte administrative, patrimoniu şi investiții publice – noutăţi legislative Complex Hotelier
Voila -Caraiman
Mamaia
900 lei 2730 lei
Masă 980 lei
16. Managementul achizitiilor publice Complex Hotelier
Voila -Caraiman
Mamaia
900 lei 2590 lei
Masă 840 lei
17. Comunicare și munca în echipă- cazuri practice aplicabile in instituțiile publice Complex Hotelier
Voila -Caraiman
Mamaia
900 lei 2730 lei
Masă 980 lei
18. Etică şi conduită în activitatea funcţionarului public Hotel Q
Neptun
900 lei 3395 lei
Masă 840 lei
19. Riscuri în utilizarea surselor electronice de informații pentru personalul din instituțiile publice Hotel Q
Neptun
900 lei 3535 lei
Masă 980 lei
20. Management prin obiective și comunicare managerială – Asigurarea performanței și a creșterii eficienței entităților publice Hotel Q
Neptun
900 lei 3395 lei
Masă 840 lei
21. Managementul informațiilor clasificate Hotel Q
Neptun
900 lei 3535 lei
Masă 980 lei
22. Legalitatea, oportunitatea şi actualitatea actului administrativ Hotel Q
Neptun
900 lei 3535 lei
Masă 980 lei
23. Sistemul de control intern managerial și managementul calității în entitățile publice- studii de caz, exemple de bună practică Hotel
Vox Maris
Costinești
900 lei 3605 lei
Masă 980 lei
24. Implementare Strategiei Naționale Anticorupție. Analiza riscurilor și bune practici Hotel
Vox Maris
Costinești
900 lei 3325 lei
Masă 700 lei
25. Consilierea etică. Instrumente de acțiune și cadrul normativ Hotel
Vox Maris
Costinești
900 lei 3605 lei
Masă 980 lei
26. Utilizarea avansată a tehnologiei comunicației și informației (TIC) în instituții publice și unități subordonate Hotel
Vox Maris
Costinești
900 lei 3325 lei
Masă 700 lei
27. Managementul schimbării prin digitalizarea entităților publice Hotel Grand
Eforie Nord
900 lei 3010 lei
Masă 770 lei
28. Incompatibilități și conflicte de interese Hotel Grand
Eforie Nord
900 lei 3220 lei
Masă 980 lei
29. Răspunderea administrativă Hotel Grand
Eforie Nord
900 lei 3220 lei
Masă 980 lei
30. Etică, integritate, transparență decizională și combaterea corupției în instituțiile publice Hotel Grand
Eforie Nord
900 lei 3010 lei
Masă 770 lei
31. Management modern și practici eficiente pentru dezvoltarea entităților publice Hotel Grand
Eforie Nord
900 lei 3010 lei
Masă 770 lei
32. Auditul intern in sectorul public Hotel Skiathos
Thassos
Venus
900 lei 2660 lei
Masă 840 lei
33. Logistica instituțiilor publice Hotel Skiathos
Thassos
Venus
900 lei 2800 lei
Masă 980 lei
34. Management performant şi practici eficiente în entitățile publice Hotel Skiathos
Thassos
Venus
900 lei 2660lei
Masă 840 lei
35. Utilizarea reţelelor de socializare de către personalul entităților publice: variabile, avantaje şi limite Hotel Ammon
Venus
900 lei 4290lei
Pensiune
completă
36. Interculturalitatea şi comunicarea în instituțiile publice Hotel Ammon
Venus
900 lei 4290lei
Pensiune
completă
37. Elaborarea proiectelor şi accesarea fondurilor europene 2021-2027 – curs practic pentru instituțiile publice Hotel Ammon
Venus
900 lei 4290lei
Pensiune
completă
38. Managementul financiar al instituțiilor publice Hotel Szeifert
Sovata
900 lei 2555 lei
Masă 770 lei
39. Autonomia autorităților publice Hotel Szeifert
Sovata
900 lei 2765 lei
Masă 980 lei
40. Cultura instituțiilor publice în contextul culturii europene Hotel Szeifert
Sovata
900 lei 2555 lei
Masă 770 lei
41. Comunicarea eficientă în instituţiile publice – Metode, tehnici și instrumente de comunicare online Hotel Szeifert
Sovata
900 lei 2765 lei
Masă 980 lei
42. Management modern și practici eficiente pentru dezvoltarea entităților publice Hotel Szeifert
Sovata
900 lei 2765 lei
Masă 980 lei
43. Cadrul normativ actual de reglementare a serviciilor publice Cheile Grădiștei
Moieciu
900 lei 2660 lei
Masă 1120 lei
44. Riscuri în utilizarea surselor electronice de informații pentru personalul din instituțiile publice Cheile Grădiștei
Moieciu
900 lei 2450 lei
Masă 910 lei
45. Managementul relaţiilor cu salariaţii. eficienţa utilizării personalului organizaţiei și ergonomia muncii în instituțiile publice Cheile Grădiștei
Moieciu
900 lei 2660 lei
Masă 1120 lei
46. Logistica instituțiilor publice Cheile Grădiștei
Moieciu
900 lei 2660 lei
Masă 1120 lei
47. Controlul financiar preventiv, de la organizare la monitorizare, în instituțiile publice. Cheile Grădiștei
Moieciu
900 lei 2450lei
Masă 910 lei
48. Comunicare și munca în echipă- cazuri practice aplicabile in instituțiile publice/td>

Cheile Grădiștei
Moieciu
900 lei 2450lei
Masă 910 lei
49. Cultura organizaţională şi marketingul în instituțiile publice Hotel Afrodita
Băile Herculane
900 lei 3430 lei
Masă 700 lei
50. Metode și tehnici de organizare eficientă a activității de relații cu publicul (Cadrul normativ, Utilizarea social media in procesul de comunicare, organizarea activitatii de relatii cu publicul) Hotel Afrodita
Băile Herculane
900 lei 3570 lei
Masă 840 lei
51. Management prin obiective și comunicare managerială – Asigurarea performanței și a creșterii eficienței entităților publice Hotel Afrodita
Băile Herculane
900 lei 3430 lei
Masă 700 lei
52. Utilizarea reţelelor de socializare de personalul entităților publice publice: variabile, avantaje şi limite Hotel Zan
Voineasa
900 lei 2415 lei
Masă 910 lei
53. Cultura instituțiilor publice în contextul culturii europene Hotel Zan
Voineasa
900 lei 2555 lei
Masă 1000 lei
54. Răspunderea administrativă Hotel Zan
Voineasa
900 lei 2415 lei
Masă 910 lei
55. Consilierea etică. Instrumente de acțiune și cadrul normativ Complex Turistic
Vânătorul
Durău
900 lei 2555 lei
Masă 770 lei
56. Impactul digitalizării asupra entităților publice Complex Turistic
Vânătorul
Durău
900 lei 2765 lei
Masă 980 lei
57. Management și leadership. Comunicarea ca instrument de îmbunătățire a performanțelor individuale și instituționale Complex Turistic
Vânătorul
Durău
900 lei 2765 lei
Masă 980 lei
58. Gestiunea și administrarea patrimoniului public și privat al statului și al Unităților Administrativ – Teritoriale Hotel
Mara
Sinaia
900 lei 2835 lei
Masă 770 lei
59. Management strategic și importanța comunicării în atingerea obiectivelor instituției publice Hotel
Mara
Sinaia
900 lei 2835 lei
Masă 770 lei
60. Managementul relaţiilor cu salariaţii. eficienţa utilizării personalului organizaţiei și ergonomia muncii în instituțiile publice Hotel
Mara
Sinaia
900 lei 3080 lei
Masă 980 lei
61. Transparență decizională, comunicare și acces la informațiile publice Hotel
Mara
Sinaia
900 lei 3080 lei
Masă 980 lei
62. Utilizarea avansată a tehnologiei comunicației și informației (TIC) în instituții publice și unități subordonate Hotel Montana
Vișeu
de Sus
900 lei 2660 lei
Masă 770 lei
63. Comunicarea eficientă în instituţiile publice – Metode, tehnici și instrumente de comunicare online Hotel Montana
Vișeu
de Sus
900 lei 2870 lei
Masă 980 lei
64. Transparență decizională, comunicare și acces la informațiile publice Hotel President
Băile
Olănești
900 lei 2415 lei
Masă 770 lei
65. Competenţă şi responsabilitate în activitatea funcţionarului public Hotel President
Băile
Olănești
900 lei 2555 lei
Masă 910 lei
66. Management modern și practici eficiente pentru dezvoltarea entităților publice Hotel President
Băile
Olănești
900 lei 2555 lei
Masă 910 lei

**Pentru graficul programelor de 6 zile/36 ore, vă rugăm apăsați aici
Pentru mai multe detalii, vă rugam să ne contactați! Prețurile afișate includ T.V.A.
Valoarea fișei cont este inclusă în tariful de cazare