Graficul programelor Adminpedia pentru perioada:

21.08-28.08.2022

Nr. crt. Denumire program Locația Tarif curs Tarif hotelier
Valoare masă
1. Comunicare și munca în echipă- cazuri practice aplicabile in instituțiile publice. Cormoran Resort
Uzlina
Murighiol
***
990 lei
pachet
7 zile
3350 lei
Demi
pensiune
2. Metode și strategii de dezvoltare a instituțiilor publice Cormoran Resort
Uzlina
Murighiol
***
990 lei
pachet
7 zile
3350 lei
Demi
pensiune
3. Accesare fonduri europene . Scrierea și managementul proiectelor în sectorul public. Cormoran Resort
Uzlina
Murighiol
***
990 lei
pachet
6 zile
2900 lei
Demi
pensiune
4. Utilizarea reţelelor de socializare de către personalul entităților publice: variabile, avantaje şi limite Cormoran Resort
Uzlina
Murighiol
***
900 lei
pachet
5 zile
2430 lei
Demi
pensiune
5. Accesare fonduri europene . Scrierea și managementul proiectelor în sectorul public. Hotel Siret
Mamaia
***
990 lei
pachet
7 zile
3930 lei
Masă
1200 lei
6. Etică, integritate, transparență decizională și combaterea corupției în instituțiile publice Hotel Siret
Mamaia
***
990 lei
pachet
7 zile
3930 lei
Masă
1200 lei
7. Cadrul strategic al UE privind sănătatea și securitatea la locul de muncă 2021-2027 – curs practic adaptat instituțiilor publice Hotel Siret
Mamaia
***
990 lei
6 zile
3390 lei
Masă
1000 lei
8. Analiza practicii administrative și judiciare în materia integrității publice Hotel Siret
Mamaia
***
990 lei
6 zile
3390 lei
Masă
1000 lei
9. Dezvoltarea personală – instrument de eficientizare a activității instituției publice Hotel Siret
Mamaia
***
990 lei
7 zile
3930 lei
Masă
1200 lei
10. Impozite și taxe locale- Inspecția și executarea silită a creanțelor fiscale Hotel Siret
Mamaia
***
990 lei
7 zile
3930 lei
Masă
1200 lei
11. Strategii și programe europene pentru modernizarea entităților publice Hotel Siret
Mamaia
***
900 lei
5 zile
2820 lei
Masă
800 lei
12. Anti-corupție și integritate în sectorul public Hotel Palas
Mamaia
4*
990 lei
pachet
7 zile
4360 lei
Masă
1050 lei
13. Liderii şi leadership-ul în instituţia publică Hotel Palas
Mamaia
4*
990 lei
pachet
7 zile
4360 lei
Masă
1050 lei
14. Aplicarea Codului Administrativ al României. Abordări teoretice și practice de actualitate. Hotel Palas
Mamaia
4*
990 lei
pachet
6 zile
3770 lei
Masă
900 lei
15. Contabilitatea instituțiilor publice – Noutăți privind codul fiscal și codul de procedură fiscală Hotel Palas
Mamaia
4*
900 lei
pachet
5 zile
3250 lei
Masă
800 lei
16. Azilul și migrația în România și Uniunea Europeană Paloma Coral
Complex ***
Mamaia
990 lei
pachet
7 zile
4780 lei
All
inclusive
17. Etică şi conduită în activitatea funcţionarului public Hotel Riviera
Mamaia
***
990 lei
pachet
7 zile
5290 lei
Masă
1200 lei
18. Răspunderea administrativă Paloma Coral
Complex ***
Mamaia
990 lei
pachet
6 zile
4120 lei
All
inclusive
19. Sistemul de control intern managerial și managementul calității în entitățile publice Hotel Riviera
Mamaia
***
990 lei
pachet
6 zile
4490 lei
Masă
900 lei
20. Gestiunea și administrarea patrimoniului public și privat al statului și al Unităților Administrativ – Teritoriale Hotel Riviera
Mamaia
***
990 lei
pachet
6 zile
4490 lei
Masă
900 lei
21. Puterea discreționară și excesul de putere a administrației publice și standardele bunei administrări Hotel
Richmond
Mamaia
4*
990 lei
pachet
7 zile
5290 lei
Masă
1200 lei
22. Informații publice, informații clasificate, protecția datelor cu caracter personal și libera circulație a acestora Hotel
Richmond
Mamaia
4*
990 lei
pachet
7 zile
5290 lei
Masă
1200 lei
23. Aspecte și soluții privind digitalizarea și de-birocratizarea entităților publice Hotel
Richmond
Mamaia
4*
990 lei
pachet
6 zile
4490 lei
Masă
950 lei
24. Management administrativ. Managementul resurselor umane și managementul performanței în instituții publice și unități subordonate Hotel
Richmond
Mamaia
4*
900 lei
pachet
5 zile
3850 lei
Masă
800 lei
25. Procedura administrativă. Forma actelor administrative. Suspendarea actelor administrative în contenciosul administrativ Zenith Conference
& SPA
Mamaia 4*
990 lei
pachet
7 zile
5750 lei
Masă
1200 lei
26. Raporturile de serviciu ale funcționarilor publici. Drepturi si obligații corelative incidente raporturilor de serviciu Zenith Conference
& SPA
Mamaia 4*
990 lei
pachet
7 zile
5750 lei
Masă
1200 lei
27. Transparență decizională, comunicare și acces la informațiile publice Zenith Conference
& SPA
Mamaia 4*
990 lei
pachet
6 zile
4790 lei
Masă
1000 lei
28. Cultura instituțiilor publice în contextul culturii europene Zenith Conference
& SPA
Mamaia 4*
Corp Junona
990 lei
pachet
6 zile
4790 lei
Masă
1000 lei
29. Marketing,relații publice, cultura organizațională și comunicare în instituțiile publice Hotel Grand
Eforie Nord
***
990 lei
pachet
7 zile
3570 lei
Masă
1050 lei
30. Administratia publică și dezvoltarea sustenabilă a localităților Hotel Grand
Eforie Nord
***
990 lei
pachet
7 zile
3570 lei
Masă
960 lei
31. Patrimoniu şi investiții publice – noutăţi legislative Hotel Grand
Eforie Nord
***
990 lei
pachet
6 zile
3150 lei
Masă
960 lei
32. Contabilitatea instituțiilor publice – Noutăți privind codul fiscal și codul de procedură fiscală Hotel Grand
Eforie Nord
***
990 lei
pachet
6 zile
3150 lei
Masă
960 lei
33. Anti-corupție și integritate în sectorul public . Hotel Grand
Eforie Nord
***
900 lei
pachet
5 zile
2720 lei
Masă
800 lei
34. Răspunderea administrativă ( raspunderea administrativ-disciplinara, raspunderea administrativ-contraventionala, raspunderea administrativ-patrimoniala) Hotel Pasha
Eforie Nord
***
990 lei
7 zile
4290 lei
Masă
1200 lei
35. Achiziții, contracte și investiții publice Hotel Pasha
Eforie Nord
***
990 lei
7 zile
4290 lei
Masă
1200 lei
36. Auditul intern in sectorul public Hotel Pasha
Eforie Nord
***
990 lei
6 zile
3660 lei
Masă
960 lei
37. Manipularea prin comunicare (fake news), vulnerabilitate pentru entitatea publică Hotel Pasha
Eforie Nord
***
990 lei
6 zile
3660 lei
Masă
960 lei
38. Management administrativ. Managementul resurselor umane și managementul performanței în instituțiile publice Hotel Pasha
Eforie Nord
***
900 lei
5 zile
3050 lei
Masă
800 lei
39. Instrumente de analiză a performanței instituționale în entitatea publică Hotel Bacolux
Koralio 4*
Eforie Nord
990 lei
7 zile
4700 lei
Masă
1200 lei
40. Management strategic în asistența socială Hotel Bacolux
Koralio 4*
Eforie Nord
990 lei
7 zile
4700 lei
Masă
1200 lei
41. Actualități privind resursele umane în entitățile publice Hotel Bacolux
Koralio 4*
Eforie Nord
990 lei
6 zile
4440 lei
demi
pensiune
42. Management și leadership în entitatea publică Hotel Bacolux
Koralio 4*
Eforie Nord
990 lei
5 zile
3800 lei
demi
pensiune
43. Competență și responsabilitate în activitatea funcționarului public Hotel Q
Neptun 3*
Dbl superior
990 lei
pachet
7 zile
3990 lei
Masă
1050 lei
44. Administratia publică și dezvoltarea sustenabilă a localităților Hotel Q
Neptun 3*
Dbl superior
990 lei
pachet
7 zile
3990 lei
Masă
1050 lei
45. Incompatibilități și conflicte de interese Hotel Q
Neptun 3*
Dbl superior
990 lei
pachet
6 zile
3480 lei
Masă
960 lei
46. Transparență decizională, comunicare și acces la informațiile publice Hotel Q
Neptun 3*
Dbl superior
990 lei
pachet
6 zile
3480 lei
Masă
960 lei
47. Performanță și eficiență în instituțiile publice Hotel Q
Neptun 3*
Dbl superior
900 lei
pachet
5 zile
2950 lei
Masă
800 lei
48. Digitalizarea entităților publice – soluția dezvoltării economice si sociale Hotel Q
Neptun 3*
Dbl superior
900 lei
pachet
5 zile
2950 lei
Masă
800 lei
49. Domeniul financiar – aplicabilitate în instituțiile publice Hotel California
Cap Aurora
sau
Hotel Delta
Jupiter 3*
990 lei
pachet
7 zile
5290 lei
Ultra all
inclusive
50. Dezvoltarea personală – instrument de eficientizare a activității instituției publice Hotel California
Cap Aurora
sau
Hotel Delta
Jupiter 3*
990 lei
pachet
7 zile
5290 lei
Ultra all
inclusive
51. Urbanism, amenajarea teritoriului și disciplina în construcții Hotel California
Cap Aurora
sau
Hotel Delta
Jupiter 3*
990 lei
pachet
6 zile
4790 lei
Ultra all
inclusive
52. Leadership, comunicare şi motivare în instituțiile publice Hotel California
Cap Aurora
sau
Hotel Delta
Jupiter 3*
990 lei
pachet
6 zile
4790 lei
Ultra all
inclusive
53. Modele de dezvoltare rurală Poseidon Resort
4*
Jupiter
990 lei
pachet
7 zile
6890 lei
Ultra all
inclusive
54. Management și leadership în entitatea publică Poseidon Resort
4*
Jupiter
990 lei
pachet
7 zile
6890 lei
Ultra all
inclusive
55. Resursele umane şi salarizarea funcţionarilor publici Poseidon Resort
4*
Jupiter
990 lei
pachet
6 zile
5890 lei
Ultra all
inclusive
56. Managementul resurselor umane. Noutăți legislative Vox Maris
Resort 4*
Costinești
990 lei
pachet
7 zile
4950 lei
Masă
1050 lei
57. Riscuri în utilizarea surselor electronice de informații pentru personalul din entitățile public Vox Maris
Resort 4*
Costinești
990 lei
pachet
7 zile
4950 lei
Masă
1050 lei
58. Management prin obiective și comunicare managerială – Asigurarea performanței și a creșterii eficienței entităților publice Vox Maris
Resort 4*
Costinești
990 lei
pachet
7 zile
4300 lei
Masă
900 lei
59. Aplicarea Codului Administrativ al României. Abordări teoretice și practice de actualitate. Casa Iris
Hotel 4*
Sinaia
990 lei
pachet
7 zile
3045 lei
Masă
1120 lei
60. Anti-corupție și integritate în sectorul public Casa Iris
Hotel 4*
Sinaia
990 lei
pachet
7 zile
3045 lei
Masă
1120 lei
61. Contabilitatea instituțiilor publice – Noutăți privind codul fiscal și codul de procedură fiscală Casa Iris
Hotel 4*
Sinaia
990 lei
pachet
6 zile
2650 lei
Masă
960 lei
62. Performanță și eficiență în instituțiile publice Hotel Mara
Sinaia
4*
990 lei
pachet
7 zile
3570 lei
Masă
1050 lei
63. Management strategic și importanța comunicării în atingerea obiectivelor instituției publice Hotel Mara
Sinaia
4*
990 lei
pachet
7 zile
3570 lei
Masă
1050 lei
64. Accesare fonduri europene . Scrierea și managementul proiectelor în sectorul public. Hotel Mara
Sinaia
4*
990 lei
pachet
6 zile
3060 lei
Masă
900 lei
65. Căi și modalități de dezvoltare a carierei funcţionarului public Hotel Mara
Sinaia
4*
900 lei
pachet
5 zile
2550 lei
Masă
750 lei
66. Actualități în domeniul funcției publice Hotel Szeifert
Sovata
990 lei
pachet
7 zile
3185 lei
Masă
1050 lei
67. Registrul agricol, cadastru și taxe locale Hotel Szeifert
Sovata
990 lei
pachet
7 zile
3185 lei
Masă
1050 lei
68. Gestionarea stresului în activitatea funcţionarului public Hotel Szeifert
Sovata
990 lei
pachet
6 zile
2760 lei
Masă
900 lei
69. Etică şi conduită în activitatea funcţionarului public Hotel Szeifert
Sovata
900 lei
pachet
5 zile
2310 lei
Masă
750 lei
70. Informații publice, informații clasificate, protecția datelor cu caracter personal și libera circulație a acestora Hotel Szeifert
Sovata
990 lei
pachet
7 zile
3185 lei
Masă
1050 lei
71. Bune practici pentru o comunicare eficientă în instituţiile publice Hotel Szeifert
Sovata
990 lei
pachet
7 zile
3185 lei
Masă
1050 lei
72. Aspecte și soluții privind digitalizarea și de-birocratizarea entităților publice Hotel Szeifert
Sovata
990 lei
pachet
7 zile
3185 lei
Masă
1050 lei
73. Transparență decizională, comunicare și acces la informațiile publice Complex
Vânătorul 3*
Durău
990 lei
pachet
7 zile
3150 lei
Masă
1050 lei
74. Sistemul integrat de management- sustenabilitate pentru autorităţile locale şi regionale (S. I .M.) Complex
Vânătorul 3*
Durău
990 lei
pachet
6 zile
2700 lei
Masă
900 lei
75. Managementul documentelor – secretariat, arhivare, biblioteconomie – metode și tehnici pentru asigurarea performanței Complex
Vânătorul 3*
Durău
900 lei
pachet
5 zile
2310 lei
Masă
750 lei
76. Registrul agricol Hotel President
Business 4*
sau Spa 4*
Băile Felix
990 lei
pachet
7 zile
4590 lei
Light All
inclusive
77. Anticorupție, etică, integritate și deontologie profesională în sectorul public Hotel President
Business 4*
sau Spa 4*
Băile Felix
990 lei
pachet
7 zile
4590 lei
Light All
inclusive
78. Utilizarea reţelelor de socializare de către personalul entităților publice: variabile, avantaje şi limite Hotel President
Business 4*
sau Spa 4*
Băile Felix
990 lei
pachet
6 zile
3990 lei
Light All
inclusive
79. Preocupări naţionale şi europene în implementarea politicilor publice educaţionale Hotel President
Business 4*
sau Spa 4*
Băile Felix
990 lei
pachet
6 zile
3990 lei
Light All
inclusive
80. Administrația publică și incluziunea socială Hotel President
Business 4*
sau Spa 4*
Băile Felix
990 lei
pachet
6 zile
3990 lei
Light All
inclusive
81. Curs practic de scriere a proiectelor şi accesarea fondurilor europene 2021-2027 Hotel Hyperion
***
Băile Felix
990 lei
pachet
7 zile
3570 lei
Masă
1050 lei
82. Utilizarea reţelelor de socializare de către personalul entităților publice: variabile, avantaje şi limite Cheile Grădiștei
Resort 3*
Fundata
990 lei
pachet
7 zile
3420 lei
Masă
1050 lei
83. Aspecte și soluții privind digitalizarea și de-birocratizarea entităților publice Cheile Grădiștei
Resort 3*Fundata
990 lei
pachet
7 zile
3420 lei
Masă
1050 lei
84. Administratia publică și dezvoltarea sustenabilă a localităților Cheile Grădiștei
Resort 3*
Fundata
990 lei
pachet
6 zile
2900 lei
Masă
900 lei
85. Actualizări privind achizitiile publice: Proceduri, transparenta si calitate Cheile Grădiștei
Resort 3*
Moieciu
990 lei
pachet
6 zile
2780 lei
Masă
960 lei
86. Etică şi conduită în activitatea funcţionarului public Cheile Grădiștei
Resort 3*
Moieciu
900 lei
pachet
5 zile
2400 lei
Masă
800 lei
87. Noutăți legislative și bune practici în achizițiile publice La Conac
în Bucovina
Gura Humorului
4*
990 lei
pachet
7 zile
4200 lei
Masă
1050 lei
88. Manipularea prin comunicare (fake news), vulnerabilitate pentru entitatea publică La Conac
în Bucovina
Gura Humorului
4*
990 lei
pachet
7 zile
4200 lei
Masă
1050 lei
89. Auditul intern in sectorul public La Conac
în Bucovina
Gura Humorului
4*
990 lei
pachet
7 zile
3600 lei
Masă
900 lei
90. Management administrativ. Managementul resurselor umane și managementul performanței în instituții publice și unități subordonate La Conac
în Bucovina
Gura Humorului
4*
900 lei
pachet
5 zile
3000 lei
Masă
750 lei
91. Administratia publică și dezvoltarea sustenabilă a localităților Balvanyos Resort
4*
Băile Balvanyos
Covasna
990 lei
pachet
7 zile
5200 lei
Masă
1000 lei
92. Anti-corupție și integritate în sectorul public Balvanyos Resort
4*
Băile Balvanyos
Covasna
990 lei
pachet
7 zile
5200 lei
Masă
1000 lei
93. Transparență decizională, comunicare și acces la informațiile publice Balvanyos Resort
4*
Băile Balvanyos
Covasna
900 lei
pachet
5 zile
3650 lei
Masă
750 lei
94. Management performant şi practici eficiente în entitatea publică Balvanyos Resort
4*
Băile Balvanyos
Covasna
900 lei
pachet
5 zile
3650 lei
Masă
750 lei
95. Performanță și eficiență în instituțiile publice Balvanyos Resort
4*
Băile Balvanyos
Covasna
900 lei
pachet
5 zile
3650 lei
Masă
750 lei
96. Liderii şi leadership-ul în instituţia publică Hotel Peștera
Parcul Natural
Bucegi
Cota 1610
990 lei
pachet
5 zile
4050 lei
Demi
pensiune
97. Aspecte și soluții privind digitalizarea și de-birocratizarea entităților publice Hotel President
Băile Olănești
***
990 lei
pachet
6 zile
2700 lei
Masă
1000 lei
98. Comunicare și munca în echipă- cazuri practice aplicabile in instituțiile publice Hotel President
Băile Olănești
***
990 lei
pachet
6 zile
2700 lei
Masă
1000 lei
99. Contabilitatea instituțiilor publice – Noutăți privind codul fiscal și codul de procedură fiscală Hotel President
Băile Olănești
***
990 lei
pachet
7 zile
3010 lei
Masă
1050 lei
100. Resursele umane în sectorul public Hotel Elexus
Boutique 3*
Predeal
900 lei
pachet
5 zile
3000 lei
Masă
750 lei

Pentru mai multe detalii, vă rugam să ne contactați! Prețurile afișate includ T.V.A.
Valoarea fișei cont este inclusă în tariful de cazare