Graficul programelor Adminpedia pentru perioada:

20.02-27.02.2022

<

Nr. crt. Denumire program Locația Tarif curs 42 ore Tarif hotelier
Valoare masă
1. Managementul financiar al instituțiilor publice Hotel Afrodita
Băile
Herculane
900 lei 3100 lei
demi
pensiune
2. Consilierea etică. Instrumente de acțiune și cadrul normativ Hotel Afrodita
Băile
Herculane
900 lei 3980 lei
Pensiune
completă
3. Drepturile omului şi strategii antidiscriminare aplicabile în instituţiile publice Hotel Afrodita
Băile
Herculane
900 lei 3980 lei
Pensiune
completă
4. Interculturalitatea şi comunicarea în instituțiile publice Hotel Afrodita
Băile
Herculane
900 lei 3100 lei
demi
pensiune
5. Politici și strategii de dezvoltare a instituțiilor publice Hotel Afrodita
Băile
Herculane
900 lei 3980 lei
Pensiune
completă
6. Transparență decizională, comunicare și acces la informațiile publice Balvanyoș
Resort
Băile
Balvanyoș
Covasna
900 lei 5800 lei
Masă 1050 lei
7. Utilizarea avansată a tehnicilor de informare și comunicare (TIC) în instituții publice și unități subordonate Balvanyoș
Resort
Băile
Balvanyoș
Covasna
900 lei 5650 lei
Masă 910 lei
8. Diversitatea culturală şi managementul resurselor umane Balvanyoș
Resort
Băile
Balvanyoș
Covasna
900 lei 5800 lei
Masă 1050 lei
9. Implementare Strategiei Naționale Anticorupție. Analiza riscurilor și bune practici Hotel Escalade
Poiana Brașov
900 lei 4235 lei
Masă 980 lei
3*
10. Transparenţa deciziilor publice, comunicare şi reguli de acces la informaţii legale Hotel Escalade
Poiana Brașov
900 lei 4935 lei
Masă 980 lei
4*
11. Metode și tehnici de organizare eficientă a activității de relații cu publicul (Cadrul normativ, Utilizarea social media in procesul de comunicare, organizarea activitatii de relatii cu publicul) Hotel Escalade
Poiana Brașov
900 lei 4935 lei
Masă 980 lei
4*
12. Abordări fundamentale privind achizițiile publice: proceduri, transparență și calitate Hotel Escalade
Poiana Brașov
900 lei 4235 lei
Masă 980 lei
3*
13. Anticorupție, etică, integritate și deontologie profesională în sectorul public Hotel Silva
Bușteni
900 lei 2800 lei
Masă
14. Competență și responsabilitate în activitatea funcționarului public Hotel Silva
Bușteni
900 lei 3710 lei
Masă
910 lei
15. Managementul relaţiilor cu salariaţii. eficienţa utilizării personalului organizaţiei și ergonomia muncii în instituțiile publice Hotel Silva
Bușteni
900 lei 3710 lei
Masă
910 lei
16. Asistența socială, protecția și promovarea drepturilor copilului Hotel Silva
Băile Bușteni
900 lei 2800 lei
Masă
910 lei
17. Management administrativ. Managementul resurselor umane și managementul performanței în instituții publice și unități subordonate Resort
Cheile Grădiștei
Moieciu
900 lei 2680 lei
Masă
910 lei
18. Utilizarea reţelelor de socializare de personalul entităților publice : variabile, avantaje şi limite Resort
Cheile Grădiștei
Moieciu
900 lei 2890 lei
Masă
1120 lei
19. Noutăți legislativ-administrative și bune practici în achiziții publice Resort
Cheile Grădiștei
Moieciu
900 lei 2890 lei
Masă
1120 lei
20. Biodiversitate si dezvoltare durabilă. Gestiunea problemelor de mediu Resort
Cheile Grădiștei
Moieciu
900 lei 2890 lei
Masă
1120 lei
21. Contracte administrative, patrimoniu şi investiții publice – noutăţi legislative Hotel Anda
Sinaia
900 lei 2660 lei
Masă
840 lei
22. Riscuri în utilizarea surselor electronice de informații pentru personalul din instituțiile publice Hotel Anda
Sinaia
900 lei 2870 lei
Masă
1050 lei
23. Cadrul legal actual de evaluare a funcției publice. Performanța profesională a funcționarilor publici Hotel Anda
Sinaia
900 lei 2660 lei
Masă
840 lei
24. Transparență decizională, comunicare și acces la informațiile publice Hotel Anda
Sinaia
900 lei 2870 lei
Masă
1050 lei
25. Management prin obiective și comunicare managerială – Asigurarea performanței și a creșterii eficienței entităților publice Hotel Anda
Sinaia
900 lei 2870 lei
Masă
1050 lei
26. Contestațiile – Căi administrative de atac împotriva actelor încheiate de organismele cu atribuții de control Hotel Căprioara
SPAWR
Covasna
900 lei 3895 lei
Demi
pensiune
27. Auditul intern in sectorul public Hotel Căprioara
SPAWR
Covasna
900 lei 3895 lei
Demi
pensiune
28. Transparență decizională, comunicare și acces la informațiile publice Hotel Căprioara
SPAWR
Covasna
900 lei 3895 lei
Demi
pensiune

Pentru mai multe detalii, vă rugam să ne contactați! Prețurile afișate includ T.V.A.
Valoarea fișei cont este inclusă în tariful de cazare