Graficul programelor Adminpedia pentru perioada:

19.07 – 26.07.2020

Nr. crt. Denumire program Locația Tarif curs 42 ore Tarif hotelier
Valoare masă
1. Politici și strategii de dezvoltare a instituțiilor publice Hotel Siret
Mamaia
900 lei 3710 lei
Masă 1120 lei
2. Administrația publică în situații de criză Hotel Siret
Mamaia
900 lei 3710 lei
Masă 1120 lei
3. Responsabilitatea administrației publice conform prevederilor Codului Administrativ Hotel Siret
Mamaia
900 lei 3710 lei
Masă 1120 lei
4. Anticorupție, etică, integritate și deontologie profesională în sectorul public Hotel Siret
Mamaia
900 lei 3710 lei
Masă 1120 lei
5. Managementul protecţiei mediului în entitățile publice Hotel Palas
Mamaia
900 lei 4515 lei
Masă 700 lei
6. Management administrativ.Managementul resurselor umane și managementul performanței în instituții publice și unități subordonate H Florida
Mamaia
900 lei 3325 lei
Masă 770 lei
7. Politici și strategii de prevenire, combatere și lichidare a efectelor generate de situațiile de criză H Florida
Mamaia
900 lei 3325 lei
Masă 770 lei
8. Legislaţie şi reglementări în domeniul serviciilor sociale H Florida
Mamaia
900 lei 3535 lei
Masă 980 lei
9. Căi și modalități de dezvoltare a carierei funcţionarului public H Florida
Mamaia
900 lei 3325 lei
Masă 770 lei
10. Leadership, comunicare şi motivare în instituțiile publice H Florida
Mamaia
900 lei 3535 lei
Masă 980 lei
11. Managementul calității în instituțiile publice Cormoran Resort
Uzlina
Murighiol
900 lei 3500lei
demipensiune
12. Tehnici de organizare, protocol, corespondenţă, secretariat în instituțiile publice Cormoran Resort
Uzlina
Murighiol
900 lei 3500lei
demipensiune
13. Procedura de emitere a autorizațiilor de construire Vox Maris
Costinești
900 lei 3815 lei
Masă 840 lei
14. Dezvoltarea personală – instrument de eficientizare a activității instituției publice Vox Maris
Costinești
900 lei 3955 lei
Masă 980 lei
15. Strategii eficiente aplicabile în administraţia publică Vox Maris
Costinești
900 lei 3815 lei
Masă 840 lei
16. Auditul activității juridice în instituțiile publice Vox Maris
Costinești
900 lei 3955 lei
Masă 980 lei
17. Management și leadership. Comunicarea ca instrument de îmbunătățire a performanțelor individuale și instituționale Hotel Q
Neptun
900 lei 3150 lei
Masă 840 lei
18. Digitalizarea administrației publice- Implementarea și utilizarea serviciilor de e-administrație Hotel Q
Neptun
900 lei 3150 lei
Masă 840 lei
19. Regimul juridic al incompatibilităților şi al conflictului de interese în exercitarea funcției publice și a funcției de demnitate publică conform Codului Administrativ Hotel Q
Neptun
900 lei 3290 lei
Masă 980 lei
20. Modele de bune practici aplicate în instituţiile publice Hotel Q
Neptun
900 lei 3150 lei
Masă 840 lei
21. Actualități impuse de Codul Administrativ. Buna administrare a intereselor colectivităților locale Hotel Skiathos
Venus
900 lei 3430 lei
Masă 840 lei
22. Comunicarea în situații de criză. Circuitul documentelor și relația cu cetățenii Hotel Skiathos
Venus
900 lei 3570 lei
Masă 980 lei
23. Management performant şi practici eficiente în administraţia publică Hotel Skiathos
Venus
900 lei 3430 lei
Masă 840 lei
24. Etică şi conduită în activitatea funcţionarului public Hotel Szeifert
Sovata
900 lei 2625 lei
Masă 770 lei
25. Managementul cheltuielilor publice, alocarea resurselor, CFP și ALOP CT Vânătorul
Durău
900 lei 2415 lei
Masă 770 lei
26. Curs practic de scriere și accesare a proiectelor cu finanțare europeană CT Vânătorul
Durău
900 lei 2625 lei
Masă 980 lei
27. Comunicarea eficientă în instituţiile administraţiei publice Hotel Mara
Sinaia
900 lei 2835 lei
Masă 770 lei
28. Politici și strategii de dezvoltare a instituțiilor publice Hotel Mara
Sinaia
900 lei 3080 lei
Masă 980 lei
29. Prevederile regulamentului (UE) 2019/1020 al Parlamentului European și al Consiliului /20.06. 2019 privind supravegherea pieței și conformitatea produselor și de modificare a directivei 2004/42/CE și a regulamentelor (CE) nr. 765/2008 și (UE) nr. 305/2011 aplicabile din 2021 Hotel Mara
Sinaia
900 lei 2835 lei
Masă 770 lei
30. Reglementări contabile și fiscale în instituțiile publice Hotel Afrodita
B. Herculane
900 lei 3430 lei
Masă 700 lei
31. Management prin obiective și comunicare managerială – Asigurarea performanței și a creșterii eficienței entităților publice Hotel Afrodita
B. Herculane
900 lei 3570 lei
Masă 840 lei
32. Contestațiile -căi administrative de atac împotriva actelor încheiate de organismele cu atribuții de control Hotel Elexus
Predeal
900 lei 3185 lei
Masă 770 lei
33. Aplicații practice pentru instituțiile publice privind legislația muncii 2020 Hotel Elexus
Predeal
900 lei 3325 lei
Masă 910 lei
34. Politici și strategii de prevenire, combatere și lichidare a efectelor generate de situațiile de criză Hotel Elexus
Predeal
900 lei 3185 lei
Masă 770 lei
35. Noutăți legislativ-administrative și bune practici în achiziții publice Hotel Elexus
Predeal
900 lei 3325 lei
Masă 910 lei
36. Managementul impozitelor și taxelor locale H Hyperion
Băile Felix
900 lei 3248 lei
Masă 770 lei
37. Comunicare și munca în echipă- cazuri practice aplicabile in instituțiile publice H Hyperion
Băile Felix
900 lei 3458 lei
Masă 980 lei
38. Reglementările Codului Administrativ
cu privire la administraţia publică locală
Cheile Grădiștei
Moieciu
900 lei 2380 lei
Masă 910 lei
39. Politici și strategii de prevenire, combatere și lichidare a efectelor generate de situațiile de criză Cheile Grădiștei
Moieciu
900 lei 2380 lei
Masă 910 lei
40. Marketingul în instituțiile publice Cheile Grădiștei
Moieciu
900 lei 2590 lei
Masă 1120 lei

Pentru mai multe detalii, vă rugam să ne contactați! Prețurile afișate includ T.V.A.