Graficul programelor Adminpedia pentru perioada:

17.07-24.07.2022

Nr. crt. Denumire program Locația Tarif curs Tarif hotelier
Valoare masă
1. Actualități în domeniul funcției publice Hotel
Richmond
Mamaia
4*
990 lei
pachet
7 zile
5390 lei
Masă
1200 lei
2. Preocupări naţionale şi europene în implementarea politicilor publice educaţionale Hotel
Richmond
Mamaia
4*
990 lei
pachet
7 zile
5390 lei
Masă
1200 lei
3. Control, legalitate și conformitate în sectorul public Hotel
Richmond
Mamaia
4*
990 lei
pachet
6 zile
4490 lei
Masă
950 lei
4. Comunicare și munca în echipă- cazuri practice aplicabile in instituțiile publice Hotel
Richmond
Mamaia
4*
900 lei
pachet
5 zile
3850 lei
Masă
800 lei
5. Auditul intern in sectorul public Hotel Siret
Mamaia
***
990 lei
pachet
7 zile
3930 lei
Masă
1200 lei
6. Preocupări naţionale şi europene în implementarea politicilor publice educaţionale Hotel Siret
Mamaia
***
990 lei
pachet
7 zile
3930 lei
Masă
1200 lei
7. Asistența socială, protecția și promovarea drepturilor copilului Hotel Siret
Mamaia
***
990 lei
pachet
7 zile
3930 lei
Masă
1200 lei
8. Cadrul strategic al UE privind sănătatea și securitatea la locul de muncă 2021-2027 – curs practic adaptat instituțiilor publice Hotel Siret
Mamaia
***
990 lei
6 zile
3930 lei
Masă
1200 lei
9. Egalitatea de șanse și tratament, nediscriminare și integritate profesională Hotel Siret
Mamaia
***
990 lei
6 zile
3390 lei
Masă
1000 lei
10. Utilizarea reţelelor de socializare de către personalul entităților publice: variabile, avantaje şi limite Hotel Siret
Mamaia
***
990 lei
6 zile
3390 lei
Masă
1000 lei
11. Manipularea prin comunicare (fake news), vulnerabilitate pentru entitatea publică Hotel Siret
Mamaia
***
900 lei
5 zile
2820 lei
Masă
800 lei
12. Managementul financiar- contabil în instituțiile publice Hotel Palas
Mamaia
4*
990 lei
pachet
7 zile
5200 lei
Masă
1050 lei
13. Bune practici pentru o comunicare eficientă în instituţiile publice. Combaterea manipulării prin comunicare( fake news) Hotel Palas
Mamaia
4*
990 lei
pachet
7 zile
5200 lei
Masă
1050 lei
14. Administrația publică și incluziunea socială Hotel Palas
Mamaia
4*
990 lei
pachet
6 zile
4500 lei
Masă
900 lei
15. Strategii și programe europene pentru modernizarea administrației publice. Hotel Palas
Mamaia
4*
900 lei
pachet
5 zile
3830 lei
Masă
800 lei
16. Egalitatea de șanse și tratament, nediscriminare și integritate profesională Zenith Conference
& SPA
Mamaia 4*
990 lei
pachet
7 zile
5650 lei
Masă
1200 lei
17. Administratia publică și dezvoltarea sustenabilă a localităților Zenith Conference
& SPA
Mamaia 4*
990 lei
pachet
7 zile
5650 lei
Masă
1200 lei
18. Etică şi conduită în activitatea funcţionarului public Zenith Conference
& SPA
Mamaia 4*
990 lei
pachet
6 zile
4790 lei
Masă
1000 lei
19. Management prin obiective și comunicare managerială – Asigurarea performanței și a creșterii eficienței entităților publice Zenith Conference
& SPA
Mamaia 4*
Corp Junona
990 lei
pachet
6 zile
4790 lei
Masă
1000 lei
20. Instrumente de analiză a performanței instituționale în entitatea publică Hotel Riviera
Mamaia
***
990 lei
pachet
7 zile
4490 lei
Masă
1200 lei
21. Biodiversitate si dezvoltare durabilă. Gestiunea problemelor de mediu Paloma Coral
Complex ***
Mamaia
990 lei
pachet
7 zile
4680 lei
All
inclusive lei
22. Etică, integritate, transparență decizională și combaterea corupției în instituțiile publice Hotel Riviera
Mamaia
***
990 lei
pachet
6 zile
3790 lei
Masă
900 lei
23. Aplicarea Codului Administrativ al României. Abordări teoretice și practice de actualitate. Hotel Riviera
Mamaia
***
990 lei
pachet
6 zile
3790 lei
Masă
900 lei
24. Comunicare și munca în echipă- cazuri practice aplicabile in instituțiile publice Hotel Bacolux
Koralio 4*
Eforie Nord
990 lei
7 zile
5400 lei
Masă
1200 lei
25. Achiziții, contracte și investiții publice. Hotel Bacolux
Koralio 4*
Eforie Nord
990 lei
7 zile
5400 lei
Masă
1200 lei
26. Strategii și programe europene pentru modernizarea entităților publice Hotel Bacolux
Koralio 4*
Eforie Nord
990 lei
6 zile
5040 lei
Demi
pensiune
27. Administratia publică și dezvoltarea sustenabilă a localităților Hotel Bacolux
Koralio 4*
Eforie Nord
900 lei
5 zile
4200 lei
demi
pensiune
28. Răspunderea administrativă în statul de drept Hotel Grand
Eforie Nord
***
990 lei
pachet
7 zile
3570 lei
Masă
1050 lei
29. Aspecte și soluții privind digitalizarea și de-birocratizarea entităților publice Hotel Grand
Eforie Nord
***
990 lei
pachet
7 zile
3570 lei
Masă
1050 lei
30. Performanță și eficiență în instituțiile publice Hotel Grand
Eforie Nord
***
990 lei
pachet
6 zile
3150 lei
Masă
960 lei
31. Azilul și migrația în România și Uniunea Europeană Hotel Grand
Eforie Nord
***
990 lei
pachet
6 zile
3150 lei
Masă
960 lei
32. Competenţă şi responsabilitate în activitatea funcţionarului public Hotel Grand
Eforie Nord
***
900 lei
pachet
5 zile
2720 lei
Masă
800 lei
33. Cultura organizaţională şi marketingul în instituțiile publice Hotel Pasha
Eforie Nord
***
990 lei
7 zile
4990 lei
Masă
1200 lei
34. Anticorupție, etică, integritate și deontologie profesională în sectorul public Hotel Pasha
Eforie Nord
***
990 lei
7 zile
4990 lei
Masă
1200 lei
35. Sistemul integrat de management- sustenabilitate pentru autorităţile locale şi regionale (S. I .M.) Hotel Pasha
Eforie Nord
***
990 lei
6 zile
4290 lei
Masă
960 lei
36. Actualizări privind achizitiile publice: Proceduri, transparenta si calitate Hotel Pasha
Eforie N
***
990 lei
6 zile
4290 lei
Masă
960 lei
37. Informații publice, informații clasificate, protecția datelor cu caracter personal și libera circulație a acestora. Hotel Pasha
Eforie N
***
900 lei
5 zile
3695 lei
Masă
800 lei
38. Domeniul financiar – aplicabilitate în instituțiile publice Hotel Q
Neptun 3*
Dbl superior
990 lei
pachet
7 zile
3990 lei
Masă 1050 lei
39. Poliţia locală- legislaţie, proceduri, domenii de activitate Hotel Q
Neptun 3*
Dbl superior
990 lei
pachet
7 zile
3990 lei
Masă 1050 lei
40. Managementul relaţiilor cu salariaţii. eficienţa utilizării personalului organizaţiei și ergonomia muncii în instituțiile publice Hotel Q
Neptun 3*
Dbl superior
990 lei
pachet
6 zile
3480 lei
Masă 960 lei
41. Manipularea prin comunicare (fake news), vulnerabilitate pentru entitatea publică Hotel Q
Neptun 3*
Dbl superior
990 lei
pachet
6 zile
3480 lei
Masă 960 lei
42. Resursele umane şi salarizarea funcţionarilor publici Hotel Q
Neptun 3*
Dbl superior
900 lei
pachet
5 zile
2950 lei
Masă 800 lei
43. Dezvoltarea instituțiilor publice locale Hotel California
Cap Aurora
sau
Hotel Delta
Jupiter 3*
990 lei
pachet
7 zile
5390 lei
Ultra all
inclusive
44. Aspecte și soluții privind digitalizarea și de-birocratizarea entităților publice Hotel California
Cap Aurora
sau
Hotel Delta
Jupiter 3*
990 lei
pachet
7 zile
5390 lei
Ultra all
inclusive
45. Achiziții, contracte și investiții publice Hotel California
Cap Aurora
sau
Hotel Delta
Jupiter 3*
990 lei
pachet
6 zile
4790 lei
Ultra all
inclusive
46. Managementul situațiilor de urgență în instituțiile publice Hotel California
Cap Aurora
sau
Hotel Delta
Jupiter 3*
990 lei
pachet
6 zile
4790 lei
Ultra all
inclusive
47. Management și leadership în entitatea publică în condiții de criză Hotel California
Cap Aurora
sau
Hotel Delta
Jupiter 3*
990 lei
pachet
6 zile
4790 lei
Ultra all
inclusive
48. Utilizarea reţelelor de socializare de către personalul entităților publice: variabile, avantaje şi limite Hotel Szeifert
Sovata
***
990 lei
pachet
7 zile
3185 lei
Masă
1050 lei
49. Administratia publică și dezvoltarea sustenabilă a localităților Hotel Szeifert
Sovata
***
990 lei
pachet
7 zile
3185 lei
Masă
1050 lei
50. Etică, integritate, transparență decizională și combaterea corupției în instituțiile publice Hotel Szeifert
Sovata
***
990 lei
pachet
7 zile
3185 lei
Masă
1050 lei
51. Managementul contractelor de lucrări: derulare /verificare/recepție Hotel Szeifert
Sovata
***
990 lei
pachet
6 zile
2760 lei
Masă
960 lei
52. Domeniul financiar – aplicabilitate în instituțiile publice Hotel Szeifert
Sovata
***
900 lei
pachet
5 zile
2310 lei
Masă
750 lei
53. Cadrul strategic al UE privind sănătatea și securitatea la locul de muncă 2021-2027 – curs practic adaptat instituțiilor publice Hotel Elexus
Predeal
4*
990 lei
pachet
7 zile
5250 lei
Masă
1220 lei
54. Strategii și programe europene pentru modernizarea administrației publice Hotel Elexus
Predeal
4*
990 lei
pachet
6 zile
4390 lei
Masă
900 lei
55. Puterea discreționară și excesul de putere a administrației publice și standardele bunei administrări Hotel Elexus
Predeal
4*
900 lei
pachet
6 zile
4390 lei
Masă
900 lei
56. Etică şi conduită în activitatea funcţionarului public Hotel Elexus
Predeal
4*
900 lei
pachet
6 zile
3750 lei
Masă
750 lei
57. Sistemul integrat de management- sustenabilitate pentru autorităţile locale şi regionale (S. I .M.) Hotel Elexus
Boutique 3*
Predeal
990 lei
pachet
7 zile
4210 lei
Masă
1200 lei
58. Aspecte și soluții privind digitalizarea și de-birocratizarea entităților publice Hotel Elexus
Boutique 3*
Predeal
990 lei
pachet
7 zile
4210 lei
Masă
1200 lei
59. Bune practici pentru o comunicare eficientă în instituţiile publice. Combaterea manipulării prin comunicare( fake news). Hotel Elexus
Boutique 3*
Predeal
990 lei
pachet
6 zile
3550 lei
Masă
900 lei
60. Urbanism, amenajarea teritoriului și disciplina în construcții Hotel Elexus
Boutique 3*
Predeal
900 lei
pachet
5 zile
3000 lei
Masă
750 lei
61. Riscuri în utilizarea surselor electronice de informații pentru personalul din instituțiile publice Hotel Peștera
Parcul Natural
Bucegi
Cota 1610
990 lei
pachet
7 zile
5650 lei
Demi
pensiune
62. Actualități în domeniul funcției publice Hotel Peștera
Parcul Natural
Bucegi
Cota 1610
990 lei
pachet
7 zile
5650 lei
Demi
pensiune
63. Transparență decizională, comunicare și acces la informațiile publice Hotel Peștera
Parcul Natural
Bucegi
Cota 1610
990 lei
pachet
5 zile
4050 lei
Demi
pensiune
64. Anticorupție, etică, integritate și deontologie profesională în sectorul public Complex
Vânătorul 3*
Durău
990 lei
pachet
7 zile
3150 lei
Masă
1050 lei
65. Management prin obiective și comunicare managerială – Asigurarea performanței și a creșterii eficienței entităților publice Complex
Vânătorul 3*
Durău
990 lei
pachet
7 zile
3150 lei
Masă
1050 lei
66. Administratia publică și dezvoltarea sustenabilă a localităților Complex
Vânătorul 3*
Durău
990 lei
pachet
6 zile
2700 lei
Masă
900 lei
67. Managementul relaţiilor cu salariaţii. eficienţa utilizării personalului organizaţiei și ergonomia muncii în instituțiile publice Complex
Vânătorul 3*
Durău
900 lei
pachet
5 zile
2300 lei
Masă
750 lei
68. Investiții publice și administrarea patrimoniului public sau privat al unităților administrativ-teritoriale Hotel O3Zone
Tușnad Băi
***
990 lei
pachet
7 zile
4650 lei
pensiune
completă
69. Bune practici pentru o comunicare eficientă în instituţiile publice. Combaterea manipulării prin comunicare( fake news). Hotel O3Zone
Tușnad Băi
***
990 lei
pachet
6 zile
4000 lei
pensiune
completă
70. Dinamica descentralizării administrației publice locale din România Hotel O3Zone
Tușnad Băi
***
900 lei
pachet
5 zile
3400 lei
pensiune
completă
71. Utilizarea reţelelor de socializare de către personalul entităților publice: variabile, avantaje şi limite Silver Mountain
Resort & Spa
Poiana Brașov
990 lei
pachet
7 zile
4760 lei
Masă 1120 lei
72. Sistemul de control intern managerial și managementul calității în entitățile publice- studii de caz, exemple de bună practică Silver Mountain
Resort & Spa
Poiana Brașov
990 lei
pachet
7 zile
4760 lei
Masă 1120 lei
73. Instrumente de analiză a performanței instituționale în entitatea publică Silver Mountain
Resort & Spa
Poiana Brașov
990 lei
pachet
6 zile
4100 lei
Masă 960 lei
74. Asistența socială, protecția și promovarea drepturilor copilului Silver Mountain
Resort & Spa
Poiana Brașov
900 lei
pachet
5 zile
3450 lei
Masă 800 lei
75. Cadrul strategic al UE privind sănătatea și securitatea la locul de muncă 2021-2027 – curs practic adaptat instituțiilor publice/td>

Hotel Afrodita
Băile Herculane
4*
990 lei
pachet
7 zile
4150 lei
pensiune
completă
76. Administrația publică și incluziunea socială Hotel Afrodita
Băile Herculane
4*
990 lei
pachet
7 zile
4150 lei
pensiune
completă
77. Strategii și programe europene pentru modernizarea entităților publice Hotel Afrodita
Băile Herculane
4*
990 lei
pachet
6 zile
3580 lei
pensiune
completă
78. Marketing, cultura organizațională ,relații publice și comunicare în instituțiile publice Hotel Afrodita
Băile Herculane
4*
900 lei
pachet
5 zile
2970 lei
pensiune
completă
79. Implementare Strategiei Naționale Anticorupție. Analiza riscurilor și bune practici Hotel President
Business 4*
990 lei
pachet
7 zile
4590 lei
Light All
inclusive
80. Achiziții, contracte și investiții publice Hotel President
Business 4*
990 lei
pachet
7 zile
4590 lei
Light All
inclusive
81. Calitatea serviciului public-indicator cheie pentru măsurarea performanţei în instituțiile publice Hotel President
Business 4*
990 lei
pachet
6 zile
3990 lei
Light All
inclusive
82. Utilizarea reţelelor de socializare de personalul entităților publice: variabile, avantaje şi limite Hotel President
Business 4*
990 lei
pachet
6 zile
3990 lei
Light All
inclusive

Pentru mai multe detalii, vă rugam să ne contactați! Prețurile afișate includ T.V.A.
Valoarea fișei cont este inclusă în tariful de cazare