Graficul programelor Adminpedia pentru perioada:

14.07 – 21.07.2019

Nr. crt. Denumire program Locația Tarif curs 7 zile Tarif cameră/zi
Tarif cazare perioadă
1. ETICĂ ŞI CONDUITĂ ÎN ACTIVITATEA FUNCŢIONARULUI PUBLIC Hotel Siret
Mamaia
900 lei 510 lei/zi
3570 lei
2. REGLEMENTĂRI NAȚIONALE PRIVIND ASIGURAREA INTEGRITĂȚII ÎN FUNCȚII ȘI DEMNITĂȚI PUBLICE Hotel Siret
Mamaia
900 lei 510 lei/zi
3570 lei
3. MANAGEMENTUL DOCUMENTELOR ÎN INSTITUŢIILE PUBLICE Hotel Siret
Mamaia
900 lei 510 lei/zi
3570 lei
4. MANAGEMENTUL RISCULUI ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ Hotel Palas
Mamaia
900 lei 664 lei/zi
4648 lei
5. REDACTAREA ACTELOR NORMATIVE. PROCEDURA DE REDACTARE, ADOPTARE /EMITERE ȘI ADUCERE LA CUNOȘTINȚĂ A ACTELOR NORMATIVE Hotel Palas
Mamaia
900 lei 664 lei/zi
4648 lei
6. SISTEMUL INSTITUŢIONAL ŞI MANAGEMENTUL STRATEGIC AL FUNCŢIEI PUBLICE Hotel Bicaz
Pirates Resort
Mamaia
900 lei 664 lei/zi
4648 lei
7. TRANSPARENŢA DECIZIILOR PUBLICE, COMUNICARE ŞI REGULI DE ACCES LA INFORMAŢII LEGALE H Caraiman
Mamaia
900 lei 398 lei/zi
2786 lei
8. BAZELE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE H Caraiman
Mamaia
900 lei 398 lei/zi
2786 lei
9. INSTITUŢIA POLIŢIA LOCALĂ- LEGISLAŢIE, COMUNICARE, DOMENII DE ACTIVITATE Hotel Q
Neptun
900 lei 2765 lei
2580 lei economic
10. CORUPȚIE, ANTI-CORUPȚIE ȘI INTEGRITATE ÎN SECTORUL PUBLIC H Vox Maris
Costinești
900 lei 429 lei/zi
3003 lei
11. RESPONSABILITAŢI ALE INSTITUŢIILOR PUBLICE PRIVIND PROTECŢIA MEDIULUI H Vox Maris
Costinești
900 lei 3003 lei
2850 lei economic
12. MANAGEMENTUL FINANCIAR AL INSTITUȚIILOR PUBLICE – BUGETAREA PE PROGRAME H Vox Maris
Costinești
900 lei 429 lei/zi
3003 lei
13. CONTROLUL FINANCIAR PREVENTIV, DE LA ORGAIZARE LA MONITORIZARE, ÎN INSTITUȚIILE PUBLICE H Vox Maris
Costinești
900 lei 429 lei/zi
3003 lei
14. MARKETINGUL ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ Hotel Q
Neptun
900 lei 2765 lei
2580 lei economic
15. MANAGEMENT ADMINISTRATIV ÎN CADRUL AUTORITĂŢILOR PUBLICE ŞI INSTITUȚIILOR SUBORDONATE Hotel Q
Neptun
900 lei 2765lei
2580 lei economic
16. POLITICI ȘI STRATEGII DE DEZVOLTARE A INSTITUȚIILOR PUBLICE Hotel Q
Neptun
900 lei 395 lei/zi
2765 lei
17. SISTEMUL DE CONTROL INTERN MANAGERIAL – O.S.G.G. 600/ 2018 * Hotel Meteor
Jupiter
900 lei 420 lei/zi
2940 lei
18. MANAGEMENTUL SCHIMBĂRII ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ H Florida
Mamaia
900 lei 450 lei/zi
3150 lei
19. ACHIZIȚII PUBLICE – ABORDĂRI PRACTICE ASUPRA ASPECTELOR IDENTIFICATE ÎN CADRUL SISTEMULUI NAȚIONAL DE ACHIZIȚII PUBLICE * H Florida
Mamaia
900 lei 3150 lei
3010 lei economic
20. MANAGEMENTUL CALITAȚII. IMPLEMENTAREA ÎN CADRUL INSTITUȚIEI PUBLICE * Hotel Favorit
Venus
900 lei 450 lei/zi
3150 lei
21. LIDERII ŞI LEADERSHIP-UL ÎN INSTITUŢIA PUBLICĂ Hotel Szeifert
Sovata
900 lei 380 lei/zi
2660 lei
22. BUNE PRACTICI PENTRU O COMUNICARE EFICIENTĂ ÎN INSTITUŢIILE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE Hotel Szeifert
Sovata
900 lei 380 lei/zi
2660 lei
23. CURS DPO – OFIȚER PROTECȚIE DATE CU CARACTER PERSONAL Hotel Silva
Bușteni
900 lei 330 lei/zi
2310 lei
24. ASISTENŢA SOCIALĂ, PROTECŢIA ŞI DREPTURILE COPILULUI Hotel Silva
Bușteni
900 lei 330 lei/zi
2310 lei
25. ROLUL REȚELELOR SOCIALE ÎN ACTIVITATEA INSTITUȚIILOR PUBLICE Hotel Silva
Bușteni
900 lei 330 lei/zi
2310 lei
26. MANAGEMENTUL DOCUMENTELOR – SECRETARIAT, ARHIVARE, BIBLIOTECONOMIE – METODE ŞI TEHNICI PENTRU ASIGURAREA PERFORMANŢEI Hotel Szeifert
Sovata
900 lei 2660 lei
2415 lei economic
27. REGLEMENTĂRI CONTABILE ȘI FISCALE ÎN INSTITUȚIILE PUBLICE * H. Montana
Vișeu de Sus
900 lei 380 lei/zi
2660 lei
28. REVIZUIREA HOTĂRÂRILOR ÎN CONTENCIOS ADMINISTRATIV ÎN LUMINA JURISPRUDENŢEI CURŢII CONSTITUŢIONALE A ROMÂNIEI ŞI A CURŢII DE JUSTIŢIE A UE Cheile Gradiștei
Moieciu
900 lei 340 lei/zi
2380 lei
29. DREPTURILE OMULUI ŞI STRATEGII ANTIDISCRIMINARE APLICABILE ÎN INSTITUŢIILE PUBLICE Cheile Gradiștei
Moieciu
900 lei 340 lei/zi
2380 lei
30. FISCALITATEA LOCALĂ – NORME ŞI PROCEDURI * H.Hyperion
Băile Felix
900 lei 440 lei/zi
3080 lei
31. TRANSPARENȚĂ DECIZIONALĂ, COMUNICARE ȘI ACCES LA INFORMAȚIILE PUBLICE H.Hyperion
Băile Felix
900 lei 440 lei/zi
3080 lei
32. AGENDA 2020-CURS PRACTIC DE SCRIERE A PROIECTELOR ŞI ACCESAREA FONDURILOR EUROPENE 2014-2020 * Hotel Ruia
Poiana Brașov
900 lei 460 lei/zi
3220 lei
33. GESTIONAREA STRESULUI ÎN ACTIVITATEA FUNCŢIONARULUI PUBLIC Hotel Ruia
Poiana Brașov
900 lei 460 lei/zi
3220 lei
34. ANTI-CORUPȚIE ȘI INTEGRITATE ÎN SECTORUL PUBLIC* Hotel Ruia
Poiana Brașov
900 lei 460 lei/zi
3220 lei

Programele marcate cu * sunt autorizate ANC. Pentru mai multe detalii, vă rugam să ne contactați! Prețurile afișate includ T.V.A.