Graficul programelor Adminpedia pentru perioada:

13.06 – 20.06.2021

Nr. crt. Denumire program Locația Tarif curs 42 ore Tarif hotelier
Valoare masă
1. Managementul financiar al instituțiilor publice Hotel Siret
Mamaia
900 lei 2660 lei
Masă 1050 lei
2. Etică, integritate, transparență decizională și combaterea corupției în instituțiile publice Hotel Siret
Mamaia
900 lei 2660 lei
Masă 1050 lei
3. Digitalizarea administrației publice – soluția dezvoltării economice si sociale Hotel Siret
Mamaia
900 lei 2660 lei
Masă 1050 lei
4. Politici și strategii de dezvoltare a instituțiilor publice Hotel Siret
Mamaia
900 lei 2660 lei
Masă 1050 lei
5. Sistemul de control intern managerial și managementul calității în entitățile publice- studii de caz, exemple de bună practică Hotel Siret
Mamaia
900 lei 2660 lei
Masă 1050 lei
6. Interculturalitatea şi comunicarea în instituțiile publice Hotel Siret
Mamaia
900 lei 2660 lei
Masă 1050 lei
7. Utilizarea avansată a tehnologiei comunicației și informației (TIC) în instituții publice și unități subordonate Hotel Palas
Mamaia
900 lei 2975 lei
Masă 700 lei
8. Implementare Strategiei Naționale Anticorupție. Analiza riscurilor și bune practici Hotel Palas
Mamaia
900 lei 3255 lei
Masă 980 lei
9. Metode și tehnici de organizare eficientă a activității de relații cu publicul Hotel Richmond
Mamaia
900 lei 3465 lei
Masă 910 lei
3*
10. Abordări fundamentale privind achizițiile publice: proceduri, transparență și calitate Hotel Richmond
Mamaia
900 lei 3465 lei
Masă 910 lei
3*
11. Contracte administrative, patrimoniu şi investiții publice – noutăţi legislative Hotel Q
Neptun
900 lei 2800 lei
Masă 840 lei
4*
12. Cadrul legal actual de evaluare a funcției publice. Performanța profesională a funcționarilor publici Hotel Q
Neptun
900 lei 2800 lei
Masă 840 lei
4*
13. Management prin obiective și comunicare managerială – Asigurarea performanței și a creșterii eficienței entităților publice Hotel Q
Neptun
900 lei 2940 lei
Masă 980 lei
4*
14. Transparenţa deciziilor publice, comunicare şi reguli de acces la informaţii legale Hotel Ammon
Venus
900 lei 3290 lei
Pensiune
completă
15. Digitalizarea administrației publice – soluția dezvoltării economice si sociale Hotel Ammon
Venus
900 lei 3290 lei
Pensiune
completă
16. Contestațiile – Căi administrative de atac împotriva actelor încheiate de organismele cu atribuții de control Hotel Ammon
Venus
900 lei 3290 lei
Pensiune
completă
17. Management administrativ. Managementul resurselor umane și managementul performanței în instituții publice și unități subordonate Cheile Grădiștei
Moieciu
900 lei 2450 lei
Masă 910 lei
18. Noutăți legislativ-administrative și bune practici în achiziții publice Cheile Grădiștei
Moieciu
900 lei 2660 lei
Masă 1120 lei
19. Cultura instituțiilor publice în contextul culturii europene Cheile Grădiștei
Moieciu
900 lei 2450 lei
Masă 910 lei
20. Utilizarea reţelelor de socializare de către personalul entităților publice: variabile, avantaje şi limite Cheile Grădiștei
Moieciu
900 lei 2660 lei
Masă 1120 lei
21. Anticorupție, etică, integritate și deontologie profesională în sectorul public Hotel Anda
Sinaia
900 lei 2415 lei
Masă 700 lei
22. Metode și tehnici de organizare eficientă a activității de relații cu publicul Hotel Anda
Sinaia
900 lei 2660 lei
Masă 840 lei
23. Managementul relaţiilor cu salariaţii. eficienţa utilizării personalului organizaţiei și ergonomia muncii în instituțiile publice Hotel Mara
Sinaia
900 lei 2870 lei
Masă 770 lei
4*
24. Asistența socială, protecția și promovarea drepturilor copilului Hotel Mara
Sinaia
900 lei 3080 lei
Masă 980 lei
4*
25. Registrul agricol – Noutăți legislative Hotel Hyperion
Băile Felix
900 lei 2996 lei
Masă 770 lei
26. Comunicarea eficientă în instituţiile publice – Metode, tehnici și instrumente de comunicare online Hotel Hyperion
Băile Felix
900 lei 3226 lei
Masă 910 lei
27. Riscuri în utilizarea surselor electronice de informații pentru personalul din instituțiile publice Hotel President
Spa
Băile Felix
900 lei 4250 lei
Demi
pensiune
28. Contracte administrative, patrimoniu şi investiții publice – noutăţi legislative Hotel President
Spa
Băile Felix
900 lei 4250 lei
Demi
pensiune
29. Răspunderea administrativă Hotel President
Spa
Băile Felix
900 lei 5150 lei
Pensiune
Completă
30. Utilizarea avansată a tehnicilor de informare și comunicare (TIC) în instituții publice și unități subordonate Hotel Montana
Vișeul de
Sus
900 lei 2660 lei
Masă 770 lei
inclusă
31. Utilizarea avansată a tehnicilor de informare și comunicare (TIC) în instituții publice și unități subordonate Hotel Montana
Vișeul de
Sus
900 lei 2870 lei
Masă 980 lei
inclusă

Pentru mai multe detalii, vă rugam să ne contactați! Prețurile afișate includ T.V.A.
Valoarea fișei cont este inclusă în tariful de cazare