Graficul programelor Adminpedia pentru perioada:

10.07-17.07.2022

Nr. crt. Denumire program Locația Tarif curs Tarif hotelier
Valoare masă
1. Aplicarea Codului Administrativ al României. Abordări teoretice și practice de actualitate. Hotel
Richmond
Mamaia
4*
990 lei
pachet
7 zile
4790 lei
Masă
1200 lei
2. Utilizarea reţelelor de socializare de personalul entităților publice: variabile, avantaje şi limite Hotel
Richmond
Mamaia
4*
990 lei
pachet
7 zile
4790 lei
Masă
1200 lei
3. Managementul situațiilor de urgență în instituțiile publice Hotel
Richmond
Mamaia
4*
990 lei
pachet
6 zile
4090 lei
Masă
950 lei
4. Marketing, cultura organizațională ,relații publice și comunicare în instituțiile publice Hotel
Richmond
Mamaia
4*
900 lei
pachet
5 zile
3360 lei
Masă
800 lei
5. Politici și strategii de dezvoltare a instituțiilor publice Hotel Siret
Mamaia
***
990 lei
pachet
7 zile
3930 lei
Masă
1200 lei
6. Urbanism, amenajarea teritoriului și disciplina în construcții Hotel Siret
Mamaia
***
990 lei
pachet
7 zile
3930 lei
Masă
1200 lei
7. Implicarea administrației publice în domeniul afacerilor europene Hotel Siret
Mamaia
***
990 lei
pachet
7 zile
3930 lei
Masă
1200 lei
8. Aspecte și soluții privind digitalizarea și de-birocratizarea entităților publice Hotel Siret
Mamaia
***
990 lei
6 zile
3390 lei
Masă
1000 lei
9. Anticorupție, etică, integritate și deontologie profesională în sectorul public Hotel Siret
Mamaia
***
990 lei
6 zile
3390 lei
Masă
1000 lei
10. Actualități privind resursele umane în entitățile publice Hotel Siret
Mamaia
***
900 lei
5 zile
2820 lei
Masă
800 lei
11. Gestionarea stresului în activitatea funcţionarului public Hotel Palas
Mamaia
4*
990 lei
pachet
7 zile
4600 lei
Masă
1050 lei
12. Instrumente de analiză a performanței instituționale în entitatea publică Hotel Palas
Mamaia
4*
990 lei
pachet
7 zile
4600 lei
Masă
1050 lei
13. Sistemul integrat de management- sustenabilitate pentru autorităţile locale şi regionale (S. I .M.) Hotel Palas
Mamaia
4*
990 lei
pachet
6 zile
3900 lei
Masă
900 lei
14. Anti-corupție și integritate în sectorul public Hotel Palas
Mamaia
4*
900 lei
pachet
5 zile
3200 lei
Masă
800 lei
15. Drepturile omului şi strategii antidiscriminare aplicabile în instituţiile publice Zenith Conference
& SPA
Mamaia 4*
990 lei
pachet
7 zile
5450 lei
Masă
1200 lei
16. Accesare fonduri europene . Scrierea și managementul proiectelor în sectorul public Zenith Conference
& SPA
Mamaia 4*
990 lei
pachet
7 zile
5450 lei
Masă
1200 lei
17. Etică şi conduită în activitatea funcţionarului public Zenith Conference
& SPA
Mamaia 4*
990 lei
pachet
6 zile
4630 lei
Masă
1000 lei
18. Comunicare și munca în echipă- cazuri practice aplicabile in instituțiile publice Zenith Conference
& SPA
Mamaia 4*
Corp Junona
990 lei
pachet
6 zile
4630 lei
Masă
1000 lei
19. Sistemul de control intern managerial și managementul calității în entitățile publice Hotel Riviera
Mamaia
***
990 lei
pachet
7 zile
4290 lei
Masă
1200 lei
20. Eficientizarea activităţilor de ordine publică Hotel Riviera
Mamaia
***
990 lei
pachet
7 zile
4290 lei
Masă
1200 lei
21. Administratia publică și dezvoltarea sustenabilă a localităților Hotel Riviera
Mamaia
***
990 lei
pachet
6 zile
3590 lei
Masă
900 lei
22. Strategii și programe europene pentru modernizarea entităților publice Hotel Bacolux
Koralio 4*
Eforie Nord
990 lei
7 zile
4900 lei
Masă
1200 lei
23. Incompatibilități și conflicte de interese. Hotel Bacolux
Koralio 4*
Eforie Nord
990 lei
7 zile
4900 lei
Masă
1200 lei
24. Implementare Strategiei Naționale Anticorupție. Analiza riscurilor și bune practici Hotel Bacolux
Koralio 4*
Eforie Nord
900 lei
5 zile
3850 lei
Masă
800 lei
25. Investiții publice și administrarea patrimoniului public sau privat al unităților administrativ-teritoriale Hotel Bacolux
Koralio 4*
Eforie Nord
900 lei
5 zile
4800 lei
All
inclusive
26. Management administrativ.Managementul resurselor umane și managementul performanței în instituții publice și unități subordonate Hotel Grand
Eforie Nord
***
990 lei
pachet
7 zile
3175 lei
Masă
1050 lei
27. Egalitatea de șanse și tratament, nediscriminare și integritate profesională Hotel Grand
Eforie Nord
***
990 lei
pachet
7 zile
3175 lei
Masă
1050 lei
28. Manipularea prin comunicare (fake news), vulnerabilitate pentru entitatea publică Hotel Grand
Eforie Nord
***
990 lei
pachet
6 zile
2780 lei
Masă
960 lei
29. Preocupări naţionale şi europene în implementarea politicilor publice educaţionale Hotel Grand
Eforie Nord
***
990 lei
pachet
6 zile
2780 lei
Masă
960 lei
30. Competenţă şi responsabilitate în activitatea funcţionarului public Hotel Grand
Eforie Nord
***
900 lei
pachet
5 zile
2320 lei
Masă
800 lei
31. Interesul general și concesiunea publică Hotel Pasha
Eforie Nord
***
990 lei
7 zile
4390 lei
Masă
1200 lei
32. Aplicarea Codului Administrativ al României. Abordări teoretice și practice de actualitate. Hotel Pasha
Eforie Nord
***
990 lei
7 zile
4390 lei
Masă
1200 lei
33. Actualități privind resursele umane în entitățile publice Hotel Pasha
Eforie Nord
***
990 lei
6 zile
3590 lei
Masă
960 lei
34. Riscuri în activitatea funcţionarului public-cazuri practice Hotel Pasha
Eforie N
***
990 lei
6 zile
3590 lei
Masă
960 lei
35. Etică, integritate, transparență decizională și combaterea corupției în instituțiile publice Hotel Pasha
Eforie N
***
900 lei
5 zile
3050 lei
Masă
800 lei
36. Modele de dezvoltare rurală Hotel Q
Neptun 3*
Dbl superior
990 lei
pachet
7 zile
3880 lei
Masă 1050 lei
37. Riscuri în utilizarea surselor electronice de informații pentru personalul din instituțiile publice Hotel Q
Neptun 3*
Dbl superior
990 lei
pachet
7 zile
3880 lei
Masă 1050 lei
38. Cadrul strategic al UE privind sănătatea și securitatea la locul de muncă 2021-2027 – curs practic adaptat instituțiilor publice Hotel Q
Neptun 3*
Dbl superior
990 lei
pachet
6 zile
3350 lei
Masă 960 lei
39. Informații publice, informații clasificate, protecția datelor cu caracter personal și libera circulație a acestora Hotel Q
Neptun 3*
Dbl superior
990 lei
pachet
6 zile
3350 lei
Masă 960 lei
40. Resursele umane şi salarizarea funcţionarilor publici Hotel Q
Neptun 3*
Dbl superior
900 lei
pachet
5 zile
2790 lei
Masă 800 lei
41. Răspunderea administrativă în statul de drept Hotel California
Cap Aurora
sau
Hotel Delta
Jupiter 3*
990 lei
pachet
7 zile
4690 lei
Ultra all
inclusive
42. Marketing, cultura organizațională ,relații publice și comunicare în instituțiile publice Hotel California
Cap Aurora
sau
Hotel Delta
Jupiter 3*
990 lei
pachet
7 zile
4690 lei
Ultra all
inclusive
43. Contabilitatea instituțiilor publice – Noutăți privind codul fiscal și codul de procedură fiscală Hotel California
Cap Aurora
sau
Hotel Delta
Jupiter 3*
990 lei
pachet
6 zile
4090 lei
Ultra all
inclusive
44. Rolurile şi responsabilităţile personalului tehnic din instituţiile publice Hotel California
Cap Aurora
sau
Hotel Delta
Jupiter 3*
990 lei
pachet
6 zile
4090 lei
Ultra all
inclusive
45. Management și leadership în entitatea publică în condiții de criză Hotel California
Cap Aurora
sau
Hotel Delta
Jupiter 3*
990 lei
pachet
6 zile
4090 lei
Ultra all
inclusive
46. Utilizarea reţelelor de socializare de către personalul entităților publice: variabile, avantaje şi limite Cormoran Resort
Uzlina
Murighiol
***
990 lei
pachet
7 zile
2970 lei
Demi
pensiune
47. Administrația publică și incluziunea socială Cormoran Resort
Uzlina
Murighiol
***
990 lei
pachet
7 zile
2970 lei
Demi
pensiune
48. Bune practici pentru o comunicare eficientă în instituţiile publice. Combaterea manipulării prin comunicare( fake news). Cormoran Resort
Uzlina
Murighiol
***
990 lei
pachet
6 zile
2580 lei
Demi
pensiune
49. Protecția europeană a drepturilor omului Cormoran Resort
Uzlina
Murighiol
***
900 lei
pachet
5 zile
2150 lei
Demi
pensiune
50. Administrare eficientă a impozitelor și taxelor locale Hotel President
Business 4*
990 lei
pachet
7 zile
4590 lei
Light All
inclusive
51. Etică, integritate, transparență decizională și combaterea corupției în instituțiile publice Hotel President
Business 4*
990 lei
pachet
7 zile
4590 lei
Light All
inclusive
52. Aspecte și soluții privind digitalizarea și de-birocratizarea entităților publice Hotel President
Business 4*
990 lei
pachet
6 zile
3990 lei
Light All
inclusive
53. Manipularea prin comunicare (fake news), vulnerabilitate pentru entitatea publică Hotel President
Business 4*
990 lei
pachet
6 zile
3990 lei
Light All
inclusive
54. Patrimoniu şi investiții publice – noutăţi legislative Hotel Hyperion
Băile Felix
***
990 lei
pachet
7 zile
3570 lei
Masă
1050 lei
55. Etică şi conduită în activitatea funcţionarului public Hotel Szeifert
Sovata
4*
990 lei
pachet
7 zile
3185 lei
Masă
1050 lei
56. Administratia publică și dezvoltarea sustenabilă a localităților Hotel Szeifert
Sovata
4*
990 lei
pachet
7 zile
3185 lei
Masă
1050 lei
57. Contabilitatea instituțiilor publice – Noutăți privind codul fiscal și codul de procedură fiscală Hotel Szeifert
Sovata
4*
990 lei
pachet
6 zile
2760 lei
Masă
900 lei
58. Etică şi conduită în activitatea funcţionarului public Hotel Szeifert
Sovata
4*
900 lei
pachet
5 zile
2310 lei
Masă
750 lei
59. Managementul cheltuielilor publice, alocarea resurselor, CFP și ALOP Hotel Montana
Vișeul de Sus
***
990 lei
pachet
7 zile
3570 lei
Masă
1050 lei
60. Riscuri în utilizarea surselor electronice de informații pentru personalul din instituțiile publice Hotel Montana
Vișeul de Sus
***
990 lei
pachet
7 zile
3570 lei
Masă
1050 lei
61. Transparență decizională, comunicare și acces la informațiile publice Hotel Montana
Vișeul de Sus
***
990 lei
pachet
6 zile
3060 lei
Masă
900 lei
62. Performanță și eficiență în instituțiile publice Hotel Montana
Vișeul de Sus
***
900 lei
pachet
5 zile
2600 lei
Masă
750 lei
63. Managementul integrat al deşeurilor-cazuri practice Casa Iris
Hotel 4*
Sinaia
990 lei
pachet
7 zile
3045 lei
Masă 1120 lei
64. Performanță și eficiență în instituțiile publice Casa Iris
Hotel 4*
Sinaia
990 lei
pachet
7 zile
3045 lei
Masă 1120 lei
65. Accesare fonduri europene . Scrierea și managementul proiectelor în sectorul public Casa Iris
Hotel 4*
Sinaia
990 lei
pachet
6 zile
2650 lei
Masă 960 lei
66. Informații publice, informații clasificate, protecția datelor cu caracter personal și libera circulație a acestora. Casa Iris
Hotel 4*
Sinaia
900 lei
pachet
5 zile
2300 lei
Masă 800 lei
67. Reglementari contabile și fiscale în instituțiile publice conform Noului Cod Fiscal Hotel Mara
Sinaia
990 lei
pachet
7 zile
3570 lei
Masă 1050 lei
68. Utilizarea reţelelor de socializare de către personalul entităților publice: variabile, avantaje şi limite Hotel Mara
Sinaia
990 lei
pachet
6 zile
3060 lei
Masă 900 lei
69. Protecția muncii, sănatatea și securitatea în muncă Hotel Mara
Sinaia
990 lei
pachet
6 zile
3060 lei
Masă 900 lei
70. Bune practici pentru o comunicare eficientă în instituţiile publice. Combaterea manipulării prin comunicare( fake news). Hotel Mara
Sinaia
900 lei
pachet
5 zile
2250 lei
Masă 750 lei
71. Resursele umane şi salarizarea funcţionarilor publici La Conac
în Bucovina
Gura Humorului
4*
990 lei
pachet
7 zile
4200 lei
Masă 1050 lei
72. Strategii și programe europene pentru modernizarea administrației publice La Conac
în Bucovina
Gura Humorului
4*
990 lei
pachet
7 zile
4200 lei
Masă 1050 lei
73. Comunicarea eficientă în instituţiile publice – Metode, tehnici și instrumente de comunicare online La Conac
în Bucovina
Gura Humorului
4*
990 lei
pachet
7 zile
4200 lei
Masă 1050 lei
74. Etică, integritate, transparență decizională și combaterea corupției în instituțiile publice La Conac
în Bucovina
Gura Humorului
4*
900 lei
pachet
5 zile
3000 lei
Masă 750 lei
75. Liderii şi leadership-ul în instituţia publică Balvanyos Resort
4*
Băile Balvanyos
Covasna
990 lei
pachet
7 zile
5000 lei
Masă 1200 lei
76. Management administrativ. Managementul resurselor umane și managementul performanței în instituții publice și unități subordonate Balvanyos Resort
4*
Băile Balvanyos
Covasna
900 lei
pachet
5 zile
3700 lei
Masă 800 lei
77. Manipularea prin comunicare (fake news), vulnerabilitate pentru entitatea publică Balvanyos Resort
4*
Băile Balvanyos
Covasna
990 lei
pachet
7 zile
3700 lei
Masă 800 lei
78. Management strategic și practici eficiente pentru dezvoltarea entităților publice Căprioara 4*
SPAWR
Covasna
990 lei
pachet
7 zile
4500 lei
Demi
pensiune
79. Utilizarea reţelelor de socializare de personalul entităților publice: variabile, avantaje şi limite Căprioara 4*
SPAWR
Covasna
990 lei
pachet
7 zile
4500 lei
Demi
pensiune
80. Managementul relaţiilor cu salariaţii. eficienţa utilizării personalului organizaţiei și ergonomia muncii în instituțiile publice Căprioara 4*
SPAWR
Covasna
990 lei
pachet
6 zile
3700 lei
Demi
pensiune
81. Răspunderea administrativă în statul de drept Căprioara 4*
SPAWR
Covasna
900 lei
pachet
5 zile
3100 lei
Demi
pensiune

Pentru mai multe detalii, vă rugam să ne contactați! Prețurile afișate includ T.V.A.
Valoarea fișei cont este inclusă în tariful de cazare