Graficul programelor Adminpedia pentru perioada:

08.08-15.08.2021

Nr. crt. Denumire program Locația Tarif curs 42 ore Tarif hotelier
Valoare masă
1. Instrumente aplicate în procesul de digitalizare a administrației publice românești. Bune practici Hotel Siret
Mamaia
900 lei 3570 lei
Masă 1050 lei
2. Perspective și recomandări GDPR în sectorul public Hotel Siret
Mamaia
900 lei 3570 lei
Masă 1050 lei
3. Cadrul normativ actual ( 2021) al Codului Administrativ Hotel Siret
Mamaia
900 lei 3570 lei
Masă 1050 lei
4. Riscuri în utilizarea surselor electronice de informații pentru personalul din instituțiile publice Hotel Siret
Mamaia
900 lei 3570 lei
Masă 1050 lei
5. Managementul relaţiilor cu salariaţii. eficienţa utilizării personalului organizaţiei și ergonomia muncii în instituțiile publice Hotel Siret
Mamaia
900 lei 3570 lei
Masă 1050 lei
6. Management modern și practici eficiente pentru dezvoltarea entităților publice Hotel Siret
Mamaia
900 lei 3570 lei
Masă 1050 lei
7. Biodiversitate si dezvoltare durabilă. Gestiunea problemelor de mediu Complex Hotelier
Voila -Caraiman
Mamaia
900 lei 2800 lei
Masă 840 lei
8. Tehnici de negociere şi uzanţe de protocol aplicabile în instituţiile publice Complex Hotelier
Voila -Caraiman
Mamaia
900 lei 2940 lei
Masă 980 lei
9. Auditul intern in sectorul public Complex Hotelier
Voila -Caraiman
Mamaia
900 lei 2800 lei
Masă 840 lei
10. Răspunderea administrativă Complex Hotelier
Voila -Caraiman
Mamaia
900 lei 2940 lei
Masă 980 lei
11. Controlul financiar preventiv, de la organizare la monitorizare, în instituțiile publice. Hotel Palas
Mamaia
900 lei 4410 lei
Masă 700 lei
12. Cadrul normativ actual de reglementare a serviciilor publice Hotel Palas
Mamaia
900 lei 4690 lei
Masă 980 lei
13. Comunicare, motivare, negociere și prevenirea conflictelor în instituțiile publice Hotel Palas
Mamaia
900 lei 4690 lei
Masă 980 lei
14. Managementul serviciilor sociale ZENITH-Conferece
& Spa Hotel
Mamaia
900 lei 4760 lei
Masă 1050 lei
Jupiter
15. Metode și tehnici de organizare eficientă a activității de relații cu publicul ZENITH-Conferece
& Spa Hotel
Mamaia
900 lei 4860 lei
Masă 1050 lei
Junona
16. Raporturile de serviciu ale funcționarilor publici. Drepturi si obligații corelative incidente raporturilor de serviciu ZENITH-Conferece
& Spa Hotel
Mamaia
900 lei 4860 lei
Masă 1050 lei
Junona
17. Management prin obiective și comunicare managerială – Asigurarea performanței și a creșterii eficienței entităților publice Hotel Q
Neptun
900 lei 3395 lei
Masă 840 lei
18. Metode și tehnici de organizare eficientă a activității de relații cu publicul (Cadrul normativ, Utilizarea social media in procesul de comunicare, organizarea activitatii de relatii cu publicul) Hotel Q
Neptun
900 lei 3535 lei
Masă 980 lei
19. Guvernare și administrare locala modernă (cadrul normativ de organizare si funcționare, mecanisme si bune practici nationale si europene) Hotel Q
Neptun
900 lei 3395 lei
Masă 840 lei
20. Comunicarea eficientă în instituţiile publice – Metode, tehnici și instrumente de comunicare online Hotel Q
Neptun
900 lei 3535 lei
Masă 980 lei
21. Utilizarea reţelelor de socializare de către personalul entității publice: variabile, avantaje şi limite Hotel Q
Neptun
900 lei 3535 lei
Masă 980 lei
22. Rolurile şi responsabilităţile personalului tehnic din instituţiile publice Hotel Q
Neptun
900 lei 3535 lei
Masă 980 lei
23. Elaborarea proiectelor şi accesarea fondurilor europene 2021-2027 – curs practic pentru instituțiile publice Hotel
Vox Maris
Costinești
900 lei 4025 lei
Masă 840 lei
24. Managementul schimbării prin digitalizarea entităților publice Hotel
Vox Maris
Costinești
900 lei 4165 lei
Masă 980 lei
25. Performanța profesională a funcționarilor publici Hotel
Vox Maris
Costinești
900 lei 4025 lei
Masă 840 lei
26. Răspunderea administrativă Hotel
Vox Maris
Costinești
900 lei 4025 lei
Masă 840 lei
27. Leadership-ul și planificarea strategică a instituției publice în situații de criză și post-criză Hotel Skiathos
Thassos
Venus
900 lei 3430 lei
Masă 840 lei
28. Consilierea etică. Instrumente de acțiune și cadrul normativ Hotel Skiathos
Thassos
Venus
900 lei 3570 lei
Masă 980 lei
29. Managementul situațiilor de urgență în instituțiile publice Hotel Skiathos
Thassos
Venus
900 lei 3430 lei
Masă 840 lei
30. Comunicare,motivare, negociere și prevenirea conflictelor în instituțiile publice Hotel Skiathos
Thassos
Venus
900 lei 3430 lei
Masă 840 lei
31. Guvernare și administrare locala modernă (cadrul normativ de organizare si funcționare, mecanisme si bune practici nationale si europene) Hotel Grand
Eforie Nord
900 lei 3220 lei
Masă 980 lei
32. Etică, integritate, transparență decizională și combaterea corupției în instituțiile publice Hotel Grand
Eforie Nord
900 lei 3010 lei
Masă 770 lei
33. Comunicare și munca în echipă- cazuri practice aplicabile in instituțiile publice Hotel Grand
Eforie Nord
900 lei 3220 lei
Masă 980 lei
34. Starea civilă şi evidenţa persoanelor. Aplicarea practică a modificărilor legislative apărute în domeniul de referinţă Hotel Grand
Eforie Nord
900 lei 3010 lei
Masă 770 lei
35. Competență și responsabilitate în activitatea funcționarului public Hotel Grand
Eforie Nord
900 lei 3220 lei
Masă 980 lei
36. Reguli specifice privind proprietatea publică Hotel Grand
Eforie Nord
900 lei 3220 lei
Masă 980 lei
37. Anti-corupție și integritate în sectorul public Hotel Mara
Sinaia
900 lei 2870 lei
Masă 770 lei
38. Cultura organizaţională şi marketingul în instituțiile publice Hotel Anda
Sinaia
900 lei 2660 lei
Masă 840 lei
39. Contracte administrative, patrimoniu şi achiziţii publice Hotel Mara
Sinaia
900 lei 2870 lei
Masă 770 lei
40. Gestiunea și administrarea patrimoniului public și privat al statului și al Unităților Administrativ – Teritoriale Hotel Mara
Sinaia
900 lei 3080 lei
Masă 980 lei
41. Cultura instituțiilor publice în contextul culturii europene Hotel Szeifert
Sovata
900 lei 2555 lei
Masă 770 lei
42. Scrierea, managementul , implementarea şi evaluarea proiectelor cu finanţare europeană 2021-2027 Hotel Szeifert
Sovata
900 lei 2765 lei
Masă 980 lei
43. Riscuri în utilizarea surselor electronice de informații pentru personalul din instituțiile publice Hotel Szeifert
Sovata
900 lei 2555 lei
Masă 770 lei
44. Management prin obiective și comunicare managerială – Asigurarea performanței și a creșterii eficienței entităților publice Hotel Szeifert
Sovata
900 lei 2765 lei
Masă 980 lei
45. Etică, integritate, transparență decizională și combaterea corupției în instituțiile publice Cheile Grădiștei
Moieciu
900 lei 2660 lei
Masă 1120 lei
46. Riscuri în utilizarea surselor electronice de informații pentru personalul din instituțiile publice Cheile Grădiștei
Moieciu
900 lei 2450 lei
Masă 910 lei
47. Leadership-ul și planificarea strategică a instituției publice Cheile Grădiștei
Moieciu
900 lei 2660 lei
Masă 1120 lei
48. Raporturile de serviciu ale funcționarilor publici. Drepturi si obligații corelative incidente raporturilor de serviciu Cheile Grădiștei
Moieciu
900 lei 2450lei
Masă 910 lei
49. Managementul informațiilor clasificate Hotel Escalade
Poiana
Brașov
900 lei 3290 lei
Masă 910 lei
3*
50. Sistemul de control intern managerial și managementul calității în entitățile publice- studii de caz, exemple de bună practică Hotel Escalade
Poiana
Brașov
900 lei 3640 lei
Masă 910 lei
4*
51. Comunicarea eficientă în instituţiile publice – Metode, tehnici și instrumente de comunicare online Hotel Escalade
Poiana
Brașov
900 lei 3640 lei
Masă 910 lei
4*
52. Managementul cheltuielilor publice, alocarea resurselor, CFP și ALOP Hotel Zan
Voineasa
900 lei 2415 lei
Masă 910 lei
53. Drepturile omului şi strategii antidiscriminare aplicabile în instituţiile publice Hotel Zan
Voineasa
900 lei 2555 lei
Masă 1000 lei
54. Comunicare şi e-corespondenţă în instituția publică Hotel Zan
Voineasa
900 lei 2555 lei
Masă 1000 lei
55. Căi și modalități de dezvoltare a carierei funcţionarului public Hotel President
Băile
Olănești
900 lei 2695 lei
Masă 770 lei
56. Consilierea etică. Instrumente de acțiune și cadrul normativ Hotel President
Băile
Olănești
900 lei 2835 lei
Masă 910 lei
57. Managementul relaţiilor cu salariaţii. eficienţa utilizării personalului organizaţiei și ergonomia muncii în instituțiile publice Hotel President
Băile
Olănești
900 lei 2695 lei
Masă 770 lei
58. Management și leadership. Comunicarea ca instrument de îmbunătățire a performanțelor individuale și instituționale Hotel President
Băile
Olănești
900 lei 2835 lei
Masă 910 lei
59. Utilizarea reţelelor de socializare de către personalul entităților publice: variabile, avantaje şi limite Complex Turistic
Vânătorul
Durău
900 lei 2765 lei
Masă 980 lei
60. Guvernare și administrare locala modernă (cadrul normativ de organizare si funcționare, mecanisme si bune practici nationale si europene) Complex Turistic
Vânătorul
Durău
900 lei 2555 lei
Masă 770 lei
61. Etică şi conduită în activitatea funcţionarului public) Complex Turistic
Vânătorul
Durău
900 lei 2555 lei
Masă 770 lei
62. Managementul relaţiilor cu salariaţii. eficienţa utilizării personalului organizaţiei și ergonomia muncii în instituțiile publice Hotel
Mara
Sinaia
900 lei 2835 lei
Masă 770 lei
63. Managementul impozitelor și taxelor locale Hotel Hyperion
Băile
Felix
900 lei 2996 lei
Masă 770 lei
64. Legalitatea, oportunitatea şi actualitatea actului administrativ Hotel Hyperion
Băile
Felix
900 lei 2996 lei
Masă 770 lei
65. Comunicare și munca în echipă- cazuri practice aplicabile in instituțiile publice Hotel Hyperion
Băile
Felix
900 lei 3206 lei
Masă 980 lei

**Pentru graficul programelor de 6 zile/36 ore, vă rugăm apăsați aici
Pentru mai multe detalii, vă rugam să ne contactați! Prețurile afișate includ T.V.A.
Valoarea fișei cont este inclusă în tariful de cazare