Graficul programelor Adminpedia pentru perioada:

05.07 – 12.07.2020

Nr. crt. Denumire program Locația Tarif curs 42 ore Tarif hotelier
Valoare masă
1. Managementul calității în instituțiile publice Cormoran Resort
Uzlina
Murighiol
900 lei 3010 lei
demipensiune
2. Corupție, anti-corupție și integritate în sectorul public Cormoran Resort
Uzlina
Murighiol
900 lei 3010 lei
demipensiune
3. Liderii şi leadership-ul în instituţia publică Hotel Siret
Mamaia
900 lei 3010 lei
Masă 1120 lei
4. Management prin obiective și comunicare managerială – Asigurarea performanței și a creșterii eficienței entităților publice Hotel Siret
Mamaia
900 lei 3010 lei
Masă 1120 lei
5. Contracte administrative patrimoniu şi achiziţii publice Hotel Siret
Mamaia
900 lei 3010 lei
Masă 1120 lei
6. Reglementările Codului aAdministrativ
cu privire la administraţia publică locală
Hotel Siret
Mamaia
900 lei 3010 lei
Masă 1120 lei
7. Protecţia datelor personale şi libera circulaţie a acestora conform regulamentului U.E.679/27.04. 2016 – cazuri practice aplicabile în instituţiile publice Hotel Florida
Mamaia
900 lei 3185 lei

Masă 770 lei
8. Politici și strategii de prevenire, combatere și lichidare a efectelor generate de situațiile de criză Hotel Florida
Mamaia
900 lei 3395 lei
Masă 980 lei
9. Sistemul de instruire și perfecționare a personalului din aparatul administrativ român conform dispozițiilor Codului Administrativ Hotel Florida
Mamaia
900 lei 3185 lei

Masă 770 lei
10. Gestionarea situațiilor de urgență în instituțiile publice Hotel Florida
Mamaia
900 lei 3395 lei
Masă 980 lei
11. Managementul riscului. Guvernanța corporatistă, modificări, documente și raportări specifice Hotel Vox Maris
Costinești
900 lei 3115 lei
Masă 840 lei
12. Utilizarea avansată a tehnologiei comunicației și informației (TIC) în instituții publice și unități subordonate Hotel Vox Maris
Costinești
900 lei 3255 lei
Masă 980 lei
13. Etică şi conduită în activitatea funcţionarului public Hotel Vox Maris
Costinești
900 lei 3115 lei
Masă 840 lei
14. Managementul modern al serviciilor publice conform Codului Administrativ Hotel Q
Neptun
900 lei 2835lei
Masă 840 lei
15. Abordări practice asupra aspectelor identificate în cadrul sistemului național de achiziții publice Hotel Q
Neptun
900 lei 2975lei
Masă 980 lei
16. Digitalizarea administrației publice- Implementarea și utilizarea serviciilor de e-guvernare Hotel Q
Neptun
900 lei 2835lei
Masă 840 lei
17. Comunicare și muncă în echipă- cazuri practice aplicabile în instituțiile publice Hotel Q
Neptun
900 lei 2835lei
Masă 840 lei
18. Managementul serviciilor sociale Hotel Skiathos
Venus
900 lei 2870 lei
Masă 840 lei
19. Rolul rețelelor sociale în activitatea instituțiilor publice Hotel Skiathos
Venus
900 lei 3010 lei
Masă 980 lei
20. Managementul stresului în situații de criză Hotel Skiathos
Venus
900 lei 2870 lei
Masă 840 lei
21. Salarizarea personalului în instituţiile publice Hotel Szeifert
Sovata
900 lei 2625 lei
Masă 770 lei
22. Managementul comportamentului deviant în perioade de criză Hotel Szeifert
Sovata
900 lei 2835 lei
Masă 980 lei
23. Responsabilitatea administrației publice conform prevederilor Codului Administrativ Hotel Szeifert
Sovata
900 lei 2625 lei
Masă 770 lei
24. Prevederile regulamentului (UE) 2019/1020 al Parlamentului European și al Consiliului /20.06. 2019 privind supravegherea pieței și conformitatea produselor și de modificare a directivei 2004/42/CE și a regulamentelor (CE) nr. 765/2008 și (UE) nr. 305/2011 aplicabile din 2021 Hotel Silva
Bușteni
900 lei 2310 lei
Masă 840 lei
25. Etică și integritate – Rolul consilierului de etică Hotel Silva
Bușteni
900 lei 3220 lei
Masă 840 lei
26. Actul administrativ. Legalitatea si oportunitatea actelor administrative Hotel Elexus
Predeal
900 lei 3185 lei
Masă 770 lei
27. Leadership, comunicare și motivare în instituțiile publice Hotel Elexus
Predeal
900 lei 3325 lei
Masă 910 lei
28. Managementul documentelor – secretariat, arhivare, biblioteconomie – metode şi tehnici pentru asigurarea performanţei Cheile Grădiștei
Fundata
900 lei 2765 lei
Masă 700 lei
29. Comunicarea eficientă în instituţiile administraţiei publice Cheile Grădiștei
Fundata
900 lei 3045 lei
Masă 980 lei
30. Dezvoltarea locală și regională prin accesarea fondurilor europene Cheile Grădiștei
Fundata
900 lei 3045 lei
Masă 980 lei
31. Reglementări contabile și fiscale în instituțiile publice Cheile Grădiștei
Fundata
900 lei 2765 lei
Masă 700 lei
32. Registrul agricol – Noutăți legislative, H.G.985 / 2019 pentru completarea Registrului în perioada 2020 – 2024 Hotel Hyperion
Băile Felix
900 lei 3248 lei
Masă 770 lei
33. Anticorupție, etică, integritate și deontologie profesională în sectorul public Hotel Hyperion
Băile Felix
900 lei 3248 lei
Masă 770 lei

Pentru mai multe detalii, vă rugam să ne contactați! Prețurile afișate includ T.V.A.