Graficul programelor Adminpedia pentru perioada:

03.07-10.07.2022

Nr. crt. Denumire program Locația Tarif curs Tarif hotelier
Valoare masă
1. Preocupări naţionale şi europene în implementarea politicilor publice educaţionale Hotel
Richmond
Mamaia
4*
990 lei
pachet
7 zile
4690 lei
1200 lei
2. Actualități privind resursele umane în entitățile publice Hotel
Richmond
Mamaia
4*
990 lei
pachet
7 zile
4690 lei
1200 lei
3. Administratia publică și dezvoltarea sustenabilă a localităților Hotel
Richmond
Mamaia
4*
990 lei
pachet
6 zile
3950 lei
960 lei
4. Transparență decizională, comunicare și acces la informațiile publice Hotel
Richmond
Mamaia
4*
900 lei
pachet
5 zile
3390 lei
800 lei
5. Analiza practicii administrative și judiciare în materia integrității publice Hotel Siret
Mamaia
***
990 lei
pachet
7 zile
3510 lei
Masă
1200 lei
6. Starea civilă şi evidenţa persoanelor. Aplicarea practică a modificărilor legislative apărute în domeniul de referinţă Hotel Siret
Mamaia
***
990 lei
pachet
7 zile
3510 lei
Masă
1200 lei
7. Sistemul integrat de management- sustenabilitate pentru autorităţile locale şi regionale (S. I .M.) Hotel Siret
Mamaia
***
990 lei
pachet
7 zile
3510 lei
Masă
1200 lei
8. Actualizări privind achizitiile publice: Proceduri, transparenta si calitate Hotel Siret
Mamaia
***
990 lei
6 zile
2990 lei
Masă
1000 lei
9. Utilizarea reţelelor de socializare de personalul entităților publice: variabile, avantaje şi limite Hotel Siret
Mamaia
***
990 lei
6 zile
2990 lei
Masă
1000 lei
10. Manipularea prin comunicare (fake news), vulnerabilitate pentru entitatea publică Hotel Siret
Mamaia
***
900 lei
5 zile
2500 lei
Masă
800 lei
11. Informații publice, informații clasificate, protecția datelor cu caracter personal și libera circulație a acestora Hotel Palas
Mamaia
4*
990 lei
pachet
7 zile
4360 lei
Masă 1050 lei
12. Administrația publică și incluziunea socială Hotel Palas
Mamaia
4*
990 lei
pachet
7 zile
4360 lei
Masă 1050 lei
13. Gestiunea și administrarea patrimoniului public și privat al statului și al Unităților Administrativ – Teritoriale Hotel Palas
Mamaia
4*
990 lei
pachet
6 zile
3750 lei
Masă 900 lei
14. Bune practici pentru o comunicare eficientă în instituţiile publice. Combaterea manipulării prin comunicare (fake news) Hotel Palas
Mamaia
4*
900 lei
pachet
5 zile
3200 lei
Masă 800 lei
15. Drepturile omului şi strategii antidiscriminare aplicabile în instituţiile publice Zenith Conference
& SPA
Mamaia 4*
990 lei
pachet
7 zile
5150 lei
Masă 1200 lei
16. Răspunderea administrativă în statul de drept Zenith Conference
& SPA
Mamaia 4*
990 lei
pachet
7 zile
5150 lei
Masă 1200 lei
17. Leadership, comunicare și motivare în instituțiile publice Zenith Conference
& SPA
Mamaia 4*
990 lei
pachet
6 zile
4390 lei
Masă 960 lei
18. Sistemul de control intern managerial în entitățile publice Zenith Conference
& SPA
Mamaia 4*
990 lei
pachet
6 zile
4390 lei
Masă 960 lei
19. Performanță și eficiență în instituțiile publice Hotel Riviera
Mamaia
***
990 lei
pachet
7 zile
4190 lei
Masă
1200 lei
20. Azilul și migrația în România și Uniunea Europeană Hotel Riviera
Mamaia
***
990 lei
pachet
7 zile
4190 lei
Masă
1200 lei
21. Activitatea de personal şi salarizarea funcţionarilor publici Hotel Riviera
Mamaia
***
990 lei
pachet
6 zile
3490 lei
Masă
900 lei
22. Managementul documentelor – secretariat, arhivare, biblioteconomie – metode și tehnici pentru asigurarea performanței instituției publice Hotel Bacolux
Koralio 4*
Eforie Nord
990 lei
7 zile
4700 lei
Masă
1200 lei
23. Informații publice, informații clasificate, protecția datelor cu caracter personal și libera circulație a acestora. Hotel Bacolux
Koralio 4*
Eforie Nord
990 lei
7 zile
4700 lei
Masă
1200 lei
24. Liderii şi leadership-ul în instituţia publică Hotel Bacolux
Koralio 4*
Eforie Nord
990 lei
6 zile
4560 lei
Masă
960 lei
25. Managementul integrat al deşeurilor-cazuri practice Hotel Bacolux
Koralio 4*
Eforie Nord
900 lei
5 zile
3800 lei
Masă
800 lei
26. Etică şi conduită în activitatea funcţionarului public Hotel Grand
Eforie Nord
***
990 lei
pachet
7 zile
2975 lei
Masă
1050 lei/td>
27. Instrumente de analiză a performanței instituționale în entitatea publică Hotel Grand
Eforie Nord
***
990 lei
pachet
7 zile
2975 lei
Masă
1050 lei
28. Riscuri în utilizarea surselor electronice de informații pentru personalul din instituțiile publice Hotel Grand
Eforie Nord
***
990 lei
pachet
6 zile
2620 lei
Masă
960 lei
29. Cadrul strategic al UE privind sănătatea și securitatea la locul de muncă 2021-2027 – curs practic adaptat instituțiilor publice Hotel Grand
Eforie Nord
***
990 lei
pachet
6 zile
2620 lei
Masă
960 lei
30. Urbanism, amenajarea teritoriului și disciplina în construcții Hotel Grand
Eforie Nord
***
900 lei
pachet
5 zile
2220 lei
Masă
800 lei
31. Instituţia poliţia locală. legislaţie, comunicare , domenii de activitate Hotel Pasha
Eforie N
***
990 lei
7 zile
4190 lei
Masă
1200 lei
32. Analiza instrumentelor de asigurare a calității reglementării Hotel Pasha
Eforie Nord
***
990 lei
7 zile
4190 lei
Masă
1200 lei
33. Aspecte și soluții privind digitalizarea și de-birocratizarea entităților publice . Hotel Pasha
Eforie Nord
***
990 lei
6 zile
4190 lei
Masă
1200 lei
34. Bune practici pentru o comunicare eficientă în instituţiile publice. Combaterea manipulării prin comunicare( fake news). Hotel Pasha
Eforie N
***
990 lei
6 zile
3550 lei
Masă
960 lei
35. Resursele umane şi salarizarea funcţionarilor publici Hotel Pasha
Eforie N
***
900 lei
5 zile
3050 lei
Masă
800 lei
36. Actualizări privind achizitiile publice: Proceduri, transparenta si calitate Hotel Q
Neptun 3*
Dbl superior
990 lei
pachet
7 zile
3610 lei
Masă 1050 lei
37. Comunicare și munca în echipă- cazuri practice aplicabile in instituțiile publice Hotel Q
Neptun 3*
Dbl superior
990 lei
pachet
7 zile
3610 lei
Masă 1050 lei
38. Modele de dezvoltare rurală Hotel Q
Neptun 3*
Dbl superior
990 lei
pachet
6 zile
3150 lei
Masă 960 lei
39. Informații publice, informații clasificate, protecția datelor cu caracter personal și libera circulație a acestora Hotel Q
Neptun 3*
Dbl superior
990 lei
pachet
6 zile
3150 lei
Masă 960 lei
40. Egalitatea de șanse și tratament, nediscriminare și integritate profesională Hotel Q
Neptun 3*
Dbl superior
900 lei
pachet
5 zile
2700 lei
Masă 800 lei
41. Sistemul de control intern managerial și managementul calității în entitățile publice- studii de caz, exemple de bună practică Hotel California
Cap Aurora
sau
Hotel Delta
Jupiter 3*
990 lei
pachet
7 zile
4490 lei
Ultra all
inclusive
42. Drepturile omului şi strategii antidiscriminare aplicabile în instituţiile publice Hotel California
Cap Aurora
sau
Hotel Delta
Jupiter 3*
990 lei
pachet
7 zile
4490 lei
Ultra all
inclusive
43. Manipularea prin comunicare (fake news), vulnerabilitate pentru entitatea publică Hotel California
Cap Aurora
sau
Hotel Delta
Jupiter 3*
990 lei
pachet
6 zile
3890 lei
Ultra all
inclusive
44. Managementul cheltuielilor publice, alocarea resurselor, CFP și ALOP Hotel California
Cap Aurora
sau
Hotel Delta
Jupiter 3*
990 lei
pachet
6 zile
3890 lei
Ultra all
inclusive
45. Gestionarea stresului în activitatea funcţionarului public Hotel California
Cap Aurora
sau
Hotel Delta
Jupiter 3*
990 lei
pachet
6 zile
3890 lei
Ultra all
inclusive
46. Impozite și taxe locale- Inspecția și executarea silită a creanțelor fiscale Hotel Afrodita
Băile Herculane
4*
990 lei
pachet
7 zile
4140 lei
Pensiune
completă
47. Noutăți legislative și bune practici în achiziții publice Hotel Afrodita
Băile Herculane
4*
990 lei
pachet
7 zile
4140 lei
Pensiune
completă
48. Biodiversitate și dezvoltare durabilă. Gestiunea problemelor de mediu Hotel Afrodita
Băile Herculane
4*
990 lei
pachet
7 zile
4140 lei
Pensiune
completă
49. Aspecte și soluții privind digitalizarea și de-birocratizarea entităților publice Hotel Afrodita
Băile Herculane
4*
990 lei
pachet
6 zile
3560 lei
Pensiune
completă
50. Transparență decizională, comunicare și acces la informațiile publice Hotel Afrodita
Băile Herculane
4*
900 lei
pachet
5 zile
2970 lei
Pensiune
completă
51. Administratia publică și dezvoltarea sustenabilă a localităților Hotel Peștera
Parcul Natural
Bucegi
Cota 1610
990 lei
pachet
7 zile
5650 lei
Demi
pensiune
52. Aspecte și soluții privind digitalizarea și de-birocratizarea entităților publice Hotel Peștera
Parcul Natural
Bucegi
Cota 1610
990 lei
pachet
7 zile
5650 lei
Demi
pensiune
53. Anticorupție, etică, integritate și deontologie profesională în sectorul public Hotel Peștera
Parcul Natural
Bucegi
Cota 1610
990 lei
pachet
5 zile
4050 lei
Demi
pensiune
54. Managementul financiar- contabil în instituțiile publice Complex
Vânătorul 3*
Durău
990 lei
pachet
7 zile
3150 lei
Masă
1050 lei
55. Administrația publică și incluziunea socială Complex
Vânătorul 3*
Durău
990 lei
pachet
6 zile
2700 lei
Masă
900 lei
56. Cadrul strategic al UE privind sănătatea și securitatea la locul de muncă 2021-2027 – curs practic adaptat instituțiilor publice Complex
Vânătorul 3*
Durău
900 lei
pachet
5 zile
2300 lei
Masă
750 lei
57. Aplicarea Codului Administrativ al României. Abordări teoretice și practice de actualitate Cheile Grădiștei
Moieciu
990 lei
pachet
7 zile
3220 lei
Masă
1120 lei
58. Procedura de emitere a autorizațiilor de construire Cheile Grădiștei
Moieciu
990 lei
pachet
7 zile
3220 lei
Masă
1120 lei
59. Starea civilă şi evidenţa persoanelor. Aplicarea practică a modificărilor legislative apărute în domeniul de referinţă Cheile Grădiștei
Moieciu
990 lei
pachet
7 zile
2780 lei
Masă
960 lei
60. Accesare fonduri europene . Scrierea și managementul proiectelor în sectorul public Cheile Grădiștei
Moieciu
990 lei
pachet
7 zile
2780 lei
Masă
960 lei
61. Utilizarea reţelelor de socializare de personalul entităților publice: variabile, avantaje şi limite Cheile Grădiștei
Moieciu
990 lei
pachet
7 zile
2400 lei
Masă
800 lei
62. Management prin obiective și comunicare managerială – Asigurarea performanței și a creșterii eficienței entităților publice Hotel President
Băile Olănești
***
990 lei
pachet
7 zile
3010 lei
Masă
1050 lei
63. Riscuri în utilizarea surselor electronice de informații pentru personalul din entitățile publice Hotel President
Băile Olănești
***
990 lei
pachet
6 zile
2600 lei
Masă
900 lei
64. Managementul relaţiilor cu salariaţii. eficienţa utilizării personalului organizaţiei și ergonomia muncii în instituțiile publice Hotel President
Băile Olănești
***
900 lei
pachet
5 zile
2200 lei
Masă
750 lei
65. Actualizări privind achizitiile publice: Proceduri, transparenta si calitate Hotel Elexus
Predeal
4*
990 lei
pachet
7 zile
4290 lei
Masă
1200 lei
66. Azilul și migrația în România și Uniunea Europeană Hotel Elexus
Predeal
4*
990 lei
pachet
6 zile
3580 lei
Masă
900 lei
67. Patrimoniu şi investiții publice – noutăţi legislative Hotel Elexus
Predeal
4*
900 lei
pachet
5 zile
3030 lei
Masă
750 lei
68. Contabilitatea instituțiilor publice – Noutăți privind codul fiscal și codul de procedură fiscală Hotel Elexus
Boutique 3*
Predeal
990 lei
pachet
7 zile
3600 lei
Masă
1200 lei
69. Aspecte și soluții privind digitalizarea și de-birocratizarea entităților publice Hotel Elexus
Boutique 3*
Predeal
990 lei
pachet
7 zile
3600 lei
Masă
1200 lei
70. Patrimoniu şi investiții publice – noutăţi legislative Hotel Elexus
Boutique 3*
Predeal
990 lei
pachet
6 zile
3020 lei
Masă
900 lei
71. Egalitatea de șanse și tratament, nediscriminare și integritate profesională Hotel Elexus
Boutique 3*
Predeal
900 lei
pachet
5 zile
2550 lei
Masă
750 lei
72. Bune practici pentru o comunicare eficientă în instituţiile publice. Combaterea manipulării prin comunicare( fake news). Hotel O3Zone
Tușnad Băi
***
990 lei
pachet
7 zile
4900 lei
pensiune
completă
73. Căi și modalități de dezvoltare a carierei funcţionarului public Hotel O3Zone
Tușnad Băi
***
900 lei
pachet
5 zile
3500 lei
pensiune
completă
74. Deontologia şi integritatea în sectorul public Hotel O3Zone
Tușnad Băi
***
990 lei
pachet
6 zile
4200 lei
pensiune
completă
75. Reziliența serviciilor publice Hotel O3Zone
Tușnad Băi
***
990 lei
pachet
6 zile
4200 lei
pensiune
completă
76. Actualități privind resursele umane în entitățile publice Hotel President
Business 4*
990 lei
pachet
7 zile
4590 lei
Light All
inclusive
77. Transparență decizională, comunicare și acces la informațiile publice Hotel President
Business 4*
990 lei
pachet
7 zile
4590 lei
Light All
inclusive
78. Aplicarea Codului Administrativ al României. Abordări teoretice și practice de actualitate. Hotel President
Business 4*
990 lei
pachet
6 zile
3990 lei
Light All
inclusive
79. Comportamentul organizaţional al funcţionarului public Hotel President
Business 4*
990 lei
pachet
6 zile
3890 lei
Light All
inclusive
80. Deontologia şi integritatea în sectorul public Hotel President
Business 4*
990 lei
pachet
6 zile
3990 lei
Light All
inclusive

Pentru mai multe detalii, vă rugam să ne contactați! Prețurile afișate includ T.V.A.
Valoarea fișei cont este inclusă în tariful de cazare