Cursuri:
  Responsabilitatea administraţiei publice                       Principiile de organizare şi funcţionare a administraţiei publice locale                       Noţiuni fundamentale de drept administrativ bazele administraţiei publice                       Leadership, comunicare şi motivare în administraţia publică                       Gestionarea stresului în activitatea funcţionarului public                       Etică, integritate şi prevenirea abuzului în activitatea funcţionarului public                       Etică și conduită în activitatea funcționarului public                       Etică și conduită în activitatea funcționarului public                       Controlul intern managerial în instituții publice, metodologia implementării                       Contracte administrative, patrimoniu și achiziții publice                       Achiziţii publice – gestionarea eficientă a fondurilor publice                    
 Anunț: A fost actualizată GRILA PROGRAMELOR DE FORMARE PROFESIONALă/PERFECțIONARE – OCTOMBRIE – DECEMBRIE 2017 (click pentru detalii)


Facilitati AdminPedia Agentie turism AdminPedia
Profesionalism-Seriozitate-Dedicație-Experiență

Excellence is for us a statement of fact, not a challenge!


Instrucțiuni înscriere

Vă rugăm să descărcați și să completați una dintre cele doua variante de formular de înscriere cu datele solicitate și trimitți-l prin fax: 0268 312453, sau e-mail: inscrieri@adminpedia.ro / office@adminpedia.roFORMULAR ÎNSCRIERE în format PDF | FORMULAR ÎNSCRIERE în format WORD
(click pe una din cele două variante pentru a descărca formularul)Înscrierea participanţilor se va realiza în ordinea primirii fişelor de înscriere, iar cazarea se va face cu o zi inainte de începerea programului. Data limită de înscriere va fi cu cel puţin 3 zile înainte de începerea programului.
Atestarea finalizării programelor de perfecţionare de către participanţi va fi concretizată într-un certificat, având ca principală condiţie obligatorie participarea efectivă şi activă la program.

Important! Informaţiile completate sunt protejate conform Legii nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.