Cursuri:
  Responsabilitatea administraţiei publice                       Principiile de organizare şi funcţionare a administraţiei publice locale                       Noţiuni fundamentale de drept administrativ bazele administraţiei publice                       Leadership, comunicare şi motivare în administraţia publică                       Gestionarea stresului în activitatea funcţionarului public                       Etică, integritate şi prevenirea abuzului în activitatea funcţionarului public                       Etică și conduită în activitatea funcționarului public                       Etică și conduită în activitatea funcționarului public                       Controlul intern managerial în instituții publice, metodologia implementării                       Contracte administrative, patrimoniu și achiziții publice                       Achiziţii publice – gestionarea eficientă a fondurilor publice                    
 Anunț: A fost actualizată GRILA PROGRAMELOR DE FORMARE PROFESIONALă/PERFECțIONARE – OCTOMBRIE – DECEMBRIE 2017 (click pentru detalii)


Facilitati AdminPedia Agentie turism AdminPedia
Profesionalism-Seriozitate-Dedicație-Experiență

Excellence is for us a statement of fact, not a challenge!


Graficul programelor AdminPedia

pdf2 Puteți descărca graficul programelor organizate de AdminPedia în perioada aprilie - septembrie 2017 de AICI

PRECIZĂRI DESPRE PROGRAMELE DE FORMARE ORGANIZATE DE ADMINPEDIA, SERVICII HOTELIERE, TERMENI ȘI CONDIȚIILista programelor pentru luna: AUGUST

Perioada: 27.08 – 03.09.2017

Nr. crt. Denumire program Locația Tarif curs
7 zile
Tarif cazare /
7 nopţi
246. RESPONSABILITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE H. VOX MARIS COSTINEŞTI* 900 lei SINGLE
2415 LEI cam/7 nopţi
247. COMPETENȚĂ ȘI RESPONSABILITATE ÎN ACTIVITATEA FUNCȚIONARULUI PUBLIC H. VOX MARIS COSTINEŞTI* 900 lei SINGLE
2415 LEI cam/7 nopţi
248. MODELE DE BUNE PRACTICI ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ H. PALACE  MAMAIA 900 lei SINGLE
3360 LEI cam/7 nopţi
249. PRINCIPIILE CONSTITUȚIONALE ŞI LEGALE ALE EXERCITĂRII DEONTOLOGICE A FUNCŢIEI PUBLICE H. PALACE  MAMAIA 900 lei SINGLE
3360 LEI cam/7 nopţi
250. RESPONSABILITĂȚI ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE PRIVIND PROTECȚIA MEDIULUI H. FLORIDA  MAMAIA 900 lei SINGLE
2170 LEI cam/7 nopţi
251. PUTEREA ADMINISTRATIVĂ. PUTEREA DISCREŢIONARĂ ŞI EXCESUL DE PUTERE AL AUTORITĂŢILOR PUBLICE H. FLORIDA  MAMAIA 900 lei SINGLE
2170 LEI cam/7 nopţi
252. AGENDA 2020-CURS PRACTIC DE SCRIERE A PROIECTELOR EUROPENE ȘI ACCESAREA FONDURILOR   EUROPENE 2014-2020 H. Q – NEPTUN
RENOVAT 2017
900 lei SINGLE
2135 LEI cam/7 nopţi
253. ETICĂ ȘI CONDUITĂ ÎN ACTIVITATEA FUNCȚIONARULUI PUBLIC H. Q – NEPTUN
RENOVAT 2017
900 lei SINGLE
2135 LEI cam/7 nopţi
254. SISTEMUL DECIZIONAL ÎN INSTITUȚIILE PUBLICE H. SIRET  MAMAIA* 900 lei SINGLE
2415 LEI cam/7 nopţi
255. REGIMUL JURIDIC AL INCOMPATIBILITĂŢILOR ŞI AL CONFLICTULUI DE INTERESE ÎN EXERCITAREA FUNCŢIEI PUBLICE H. SIRET  MAMAIA* 900 lei SINGLE
2415 LEI cam/7 nopţi
256. TRANZIŢIA DE LA ISO 9001:2008 LA ISO 9001:2015. H. METEOR  JUPITER 900 lei SINGLE
2345 LEI cam/7 nopţi
257. MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE ȘI SALARIZAREA ÎN INSTITUȚIILE PUBLICE H. METEOR  JUPITER 900 lei SINGLE
2345 LEI cam/7 nopţi
258. CONSTITUȚIA ADMINISTRATIVĂ A ROMÂNIEI. DISPOZIȚII CONSTITUȚIONALE REFERITOARE LA ORGANIZAREA ADMINISTRAȚIEI H. GRAND EFORIE N. 900 lei SINGLE
2100 LEI cam/7 nopţi
259. MANAGEMENT ŞI PLANIFICARE STRATEGICĂ ÎN INSTITUŢIILE PUBLICE H. GRAND EFORIE N. 900 lei SINGLE
2100 LEI cam/7 nopţi
260. CONTRACTE ADMINISTRATIVE, PATRIMONIU ŞI ACHIZIŢII PUBLICE – NOUTĂŢI LEGISLATIVE H. CARAIMAN MAMAIA*
RENOVAT 2017
900 lei SINGLE
2345 LEI cam/7 nopţi
261. CODUL EUROPEAN AL BUNEI CONDUITE ADMINISTRATIVE H. CARAIMAN MAMAIA*
RENOVAT 2017
900 lei SINGLE
2345 LEI cam/7 nopţi
262. MANAGEMENTUL SERVICIILOR PUBLICE ŞI DE UTILITATE PUBLICĂ SOVATA
H. SZEIFERT*
900 lei SINGLE
2415 LEI cam/7 nopţi
263. LEGALITATEA ACTELOR ŞI CONTRACTELOR ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ SOVATA
H. SZEIFERT*
900 lei SINGLE
2415 LEI cam/7 nopţi
264. MANAGEMENTUL SCHIMBARII ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ H. GRĂDINA MORII
SIGHETUL MARMAŢIEI*
900 lei SINGLE
2520 LEI cam/7 nopţi
265. BIODIVERSITATE ŞI DEZVOLTARE DURABILĂ COMPLEXUL TURISTIC VÂNĂTORUL  DURĂU* 900 lei SINGLE
2359 LEI cam/7 nopţi
266. TRANSPARENŢA DECIZIILOR PUBLICE, COMUNICARE ŞI REGULI DE ACCES LA INFORMAŢII LEGALE COMPLEXUL TURISTIC VÂNĂTORUL  DURĂU* 900 lei SINGLE
2359 LEI cam/7 nopţi
267. ACHIZIŢII PUBLICE – GESTIONAREA EFICIENTĂ A FONDURILOR PUBLICE SINAIA
H. RINA*
900 lei SINGLE
2345 LEI cam/7 nopţi
268. REGISTRUL AGRICOL – Modernizarea şi simplificarea politicii agricole comune (PAC) la nivelul UE AGRICOL SINAIA
H. MARA*
900 lei SINGLE
2345 LEI cam/7 nopţi
269. EVOLUŢII ALE STATUTULUI PERSONALULUI CONTRACTUAL ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ. POIANA BRAŞOV
H. RUIA*
900 lei SINGLE
2065 LEI cam/7 nopţi
270. ACŢIUNEA ÎN REVENDICARE ÎN CODUL CIVIL ŞI
CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ
BUŞTENI
H. SILVA*
900 lei SINGLE
2065 LEI cam/7 nopţi
271. ETICĂ, INTEGRITATE ŞI PREVENIREA CONFLICTELOR  ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ BUŞTENI
H. SILVA*
900 lei SINGLE
2065 LEI cam/7 nopţiLista programelor pentru luna: SEPTEMBRIE

Perioada: 03 – 10.09.2017

Nr. crt. Denumire program Locația Tarif curs
7 zile
Tarif cazare /
7 nopţi
272. PRINCIPIILE DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A ADMINISTRAŢIEI PUBLICE H. VOX MARIS COSTINEŞTI* 900 lei SINGLE
2310 LEI cam/7 nopţi
273. ETICĂ, INTEGRITATE ŞI PREVENIREA ABUZULUI  ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ H. FLORIDA  MAMAIA 900 lei SINGLE
1960 LEI cam/7 nopţi
274. MODALITĂŢILE DE GESTIONARE A SERVICIULUI PUBLIC H. Q – NEPTUN
RENOVAT 2017
900 lei SINGLE
1820 LEI cam/7 nopţi
275. MECANISME DE MOTIVARE A PERSONALULUI ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ H. METEOR  JUPITER 900 lei SINGLE
2135 LEI cam/7 nopţi
276. LEADERSHIP, COMUNICARE ȘI MOTIVARE ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ H. CARAIMAN MAMAIA*
RENOVAT 2017
900 lei SINGLE
1960 LEI cam/7 nopţi
277. CONTROLUL INTERN MANAGERIAL ÎN INSTITUȚII PUBLICE, METODOLOGIA IMPLEMENTĂRII H. HIPERION  BĂILE FELIX* 900 lei SINGLE
2289 LEI cam/7 nopţi
278. ETICĂ ȘI CONDUITĂ ÎN ACTIVITATEA FUNCȚIONARULUI PUBLIC H. HIPERION  BĂILE FELIX* 900 lei SINGLE
2289 LEI cam/7 nopţi
279. MODELE DE BUNE PRACTICI ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ SOVATA
H. SZEIFERT*
900 lei SINGLE
2415 LEI cam/7 nopţi
280. TEHNICI DE ORGANIZARE,PROTOCOL, CORESPONDENȚĂ, SECRETARIAT ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ SOVATA
H. SZEIFERT*
900 lei SINGLE
2415 LEI cam/7 nopţi
281. FUNCŢIONARUL PUBLIC. LEGISLAŢIE COMPARATĂ PE PLAN EUROPEAN, LA NIVELUL ALTOR STATE MEMBRE ALE UE, STATE TERŢE FAŢA DE LEGISLAŢIA NAŢIONALĂ COMPLEXUL TURISTIC VÂNĂTORUL  DURĂU* 900 lei SINGLE
2359 LEI cam/7 nopţi
282. ELABORAREA PROCEDURILOR DE SISTEM ŞI OPERAŢIONALE ÎN CADRUL ENTITĂŢII PUBLICE COMPLEXUL TURISTIC VÂNĂTORUL  DURĂU* 900 lei SINGLE
2359 LEI cam/7 nopţi
283. ELABORAREA APROBAREA ŞI EXECUŢIA BUGETULUI – TRANSPUNEREA ACESTUIA ÎN SISTEMUL NAŢIONAL DE RAPORTARE FOREXEBUG H. GRĂDINA MORII
SIGHETUL MARMAŢIEI*
900 lei SINGLE
2520 LEI cam/7 nopţi
284. MANAGEMENT STRATEGIC ŞI IMPORTANŢA COMUNICĂRII ÎN ATINGEREA OBIECTIVELOR H. GRĂDINA MORII
SIGHETUL MARMAŢIEI*
900 lei SINGLE
2520 LEI cam/7 nopţi
285. ETICĂ ȘI CONDUITĂ ÎN ACTIVITATEA FUNCȚIONARULUI PUBLIC SINAIA
H. RINA*
900 lei SINGLE
2345 LEI cam/7 nopţi
286. CONTRACTE ADMINISTRATIVE. PATRIMONIU ŞI ACHIZIŢII PUBLICE POIANA BRAŞOV
H. RUIA*
900 lei SINGLE
2065 LEI cam/7 nopţi
287. GESTIONAREA STRESULUI ÎN ACTIVITATEA FUNCȚIONARULUI PUBLIC SINAIA
H. MARA*
900 lei SINGLE
2345 LEI cam/7 nopţi
288. AGENDA 2020-CURS PRACTIC DE SCRIERE A PROIECTELOR EUROPENE ȘI ACCESAREA FONDURILOR   EUROPENE 2014-2020 BUŞTENI
H. SILVA*
900 lei SINGLE
2065 LEI cam/7 nopţi
289. RISCURI ÎN ACTIVITATEA FUNCȚIONARULUI PUBLIC-CAZURI PRACTICE BUŞTENI
H. SILVA*
900 lei SINGLE
2065 LEI cam/7 nopţi

Perioada: 10 – 17.09.2017

Nr. crt. Denumire program Locația Tarif curs
7 zile
Tarif cazare /
7 nopţi
290. PROVOCARI ÎN MANAGEMENTUL FUNCŢIEI PUBLICE H. VOX MARIS COSTINEŞTI* 900 lei SINGLE
2310 LEI cam/7 nopţi
291. RESPONSABILITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE H. FLORIDA  MAMAIA 900 lei SINGLE
1960 LEI cam/7 nopţi
292. CODUL EUROPEAN AL BUNEI CONDUITE ADMINISTRATIVE H. Q – NEPTUN*
RENOVAT 2017
900 lei SINGLE
1820 LEI cam/7 nopţi
293. MECANISME DE MOTIVARE A PERSONALULUI ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ H. CARAIMAN MAMAIA*
RENOVAT 2017
900 lei SINGLE
1960 LEI cam/7 nopţi
294. TEHNICI DE NEGOCIERE ŞI UZANŢE DE PROTOCOL ÎN INSTITUŢIILE PUBLICE SOVATA
H. SZEIFERT*
900 lei SINGLE
2415 LEI cam/7 nopţi
295. MANAGEMENTUL SERVICIILOR PUBLICE ŞI DE UTILITATE PUBLICĂ SOVATA
H. SZEIFERT*
900 lei SINGLE
2415 LEI cam/7 nopţi
296. ACTIVITĂȚI PROCEDURABILE ÎN DOMENIUL IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE H. HIPERION  BĂILE FELIX* 900 lei SINGLE
2289 LEI cam/7 nopţi
297. MANAGEMENTUL SCHIMBARII ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ COMPLEXUL TURISTIC VÂNĂTORUL  DURĂU* 900 lei SINGLE
2359 LEI cam/7 nopţi
298. CONTROL INTERN MANAGERIAL LA NIVELUL ENTITĂŢII PUBLICE  – O.S.G.G. NR. 400/ 2015 CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE COMPLEXUL TURISTIC*
VÂNĂTORUL  DURĂU
900 lei SINGLE
2359 LEI cam/7 nopţi
299. LEGALITATEA ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ H. PRESIDENT  OLĂNEŞTI* 900 lei SINGLE
2100 LEI cam/7 nopţi
300. COMUNICARE ŞI MOTIVARE ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ H. GRĂDINA MORII
SIGHETUL MARMAŢIEI*
900 lei SINGLE
2520 LEI cam/7 nopţi
301. MANAGEMENT PERFORMANT ȘI PRACTICI EFICIENTE ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ SINAIA
H. RINA*
900 lei SINGLE
2345 LEI cam/7 nopţi
302. REGIMUL JURIDIC AL INCOMPATIBILITĂTILOR ŞI AL CONFLICTULUI DE INTERESE ÎN EXERCITAREA FUNCTIEI PUBLICE POIANA BRAŞOV
H. RUIA*
900 lei SINGLE
2065 LEI cam/7 nopţi
303. CALITATEA SERVICIULUI PUBLIC-INDICATOR CHEIE PENTRU MĂSURAREA PERFORMANȚEI ÎN INSTITUȚIILE PUBLICE BUŞTENI
H. SILVA*
900 lei SINGLE
2065 LEI cam/7 nopţi
304. LEADERSHIP, COMUNICARE ȘI MOTIVARE ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ BUŞTENI
H. SILVA*
900 lei SINGLE
2065 LEI cam/7 nopţi

Perioada: 17 – 24.09.2017

Nr. crt. Denumire program Locația Tarif curs
7 zile
Tarif cazare /
7 nopţi
305. FUNCȚIA PUBLICĂ. CONŢINUT ŞI EVOLUŢII ÎN ROMÂNIA H. FLORIDA  MAMAIA 900 lei SINGLE
1960 LEI cam/7 nopţi
306. PROCEDURA CIVILĂ ŞI CONTENCIOS ADMINISTRATIV PREDEAL
H. BULEVARD*
900 lei SINGLE
2065 LEI cam/7 nopţi
307. AGENDA 2020-CURS PRACTIC DE SCRIERE A PROIECTELOR EUROPENE ȘI ACCESAREA FONDURILOR   EUROPENE 2014-2020 POIANA BRAŞOV
H. RUIA*
900 lei SINGLE
2065 LEI cam/7 nopţi
308. MANAGEMENTUL ACHIZIȚIILOR ÎN CADRUL PROIECTELOR FINANȚATE DIN FONDURI EUROPENE POIANA BRAŞOV
H. RUIA*
900 lei SINGLE
2065 LEI cam/7 nopţi
309. NOŢIUNI FUNDAMENTALE DE DREPT ADMINISTRATIV  -BAZELE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE BUŞTENI
H. SILVA*
900 lei SINGLE
2065 LEI cam/7 nopţi
310. CURTEA EUROPEANĂ DE JUSTIŢIE/TRIBUNALUL DE PRIMĂ INSTANŢĂ ŞI PROCEDURA ÎN FAŢA ACESTEIA BUŞTENI
H. SILVA*
900 lei SINGLE
2065 LEI cam/7 nopţi
311. DREPTUL INTEGRITĂŢII PUBLICE ŞI POLITICI ANTICORUPŢIE SINAIA
H. RINA*
900 lei SINGLE
2345 LEI cam/7 nopţi
312. ASISTENŢĂ SOCIALĂ, PROTECŢIA ŞI DREPTURILE COPILULUI SINAIA
H. MARA*
900 lei SINGLE
2345LEI cam/7 nopţi
313. CONTROLUL INTERN MANAGERIAL ÎN INSTITUȚII PUBLICE, METODOLOGIA IMPLEMENTĂRII H. HIPERION  BĂILE FELIX* 900 lei SINGLE
2289 LEI cam/7 nopţi
314. MECANISME DE MOTIVARE A PERSONALULUI ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ COMPLEXUL TURISTIC VÂNĂTORUL  DURĂU* 900 lei SINGLE
2359 LEI cam/7 nopţi
315. EVOLUŢII ALE STATUTULUI PERSONALULUI CONTRACTUAL ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ COMPLEXUL TURISTIC *
VÂNĂTORUL  DURĂU
900 lei SINGLE
2359 LEI cam/7 nopţi
316. ETICĂ ȘI CONDUITĂ ÎN ACTIVITATEA FUNCȚIONARULUI PUBLIC SOVATA
H. SZEIFERT*
900 lei SINGLE
2205 LEI cam/7 nopţi
317. MODELE DE BUNE PRACTICI ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ SOVATA
H. SZEIFERT*
900 lei SINGLE
2205LEI cam/7 nopţi
318. FUNCŢIA PUBLICĂ ŞI STATUTUL FUNCŢIONARULUI PUBLIC H. PRESIDENT  OLĂNEŞTI* 900 lei SINGLE
2100 LEI cam/7 nopţi

Perioada: 24.09 – 01.10.2017

Nr. crt. Denumire program Locația Tarif curs
7 zile
Tarif cazare /
7 nopţi
319. ACHIZIŢII PUBLICE, UTILIZAREA MIJLOACELOR ELECTRONICE – SEAP NOUTATI LEGISLATIVE, CAZURI PRACTICE – SINAIA
H. RINA*
900 lei SINGLE
2345 LEI cam/7 nopţi
320. NOŢIUNI FUNDAMENTALE DE DREPT ADMINISTRATIV  -BAZELE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE SINAIA
H. MARA*
900 lei SINGLE
2345 LEI cam/7 nopţi
321. MANAGEMENTUL INTEGRAT AL DEȘEURILOR-CAZURI PRACTICE BUŞTENI
H. SILVA*
900 lei SINGLE
2065 LEI cam/7 nopţi
322. GESTIONAREA STRESULUI ÎN ACTIVITATEA FUNCȚIONARULUI PUBLIC BUŞTENI
H. SILVA*
900 lei SINGLE
2065 LEI cam/7 nopţi
323. SISTEMUL DECIZIONAL ÎN INSTITUȚIILE PUBLICE POIANA BRAŞOV
H. RUIA*
900 lei SINGLE
2065 LEI cam/7 nopţi
324. CALITATEA SERVICIULUI PUBLIC-INDICATOR CHEIE PENTRU MĂSURAREA PERFORMANȚEI ÎN INSTITUȚIILE PUBLICE POIANA BRAŞOV
H. RUIA*
900 lei SINGLE
2065 LEI cam/7 nopţi
325. ORGANIZAREA ŞI DEZVOLTAREA CARIEREI FUNCŢIONARULUI PUBLIC PREDEAL
H. BULEVARD*
900 lei SINGLE
2065 LEI cam/7 nopţi
326. MANAGEMENTUL SERVICIILOR PUBLICE ŞI DE UTILITATE PUBLICĂ PREDEAL
H. BULEVARD*
900 lei SINGLE
2065 LEI cam/7 nopţi
327. ROLUL SELECŢIEI PERSONALULUI ÎN REFORMA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE COMPLEXUL TURISTIC VÂNĂTORUL  DURĂU* 900 lei SINGLE
2359 LEI cam/7 nopţi
328. PRINCIPIILE CONSTITUȚIONALE ŞI LEGALE ALE EXERCITĂRII DEONTOLOGICE A FUNCŢIEI PUBLICE COMPLEXUL TURISTIC VÂNĂTORUL  DURĂU* 900 lei SINGLE
2359 LEI cam/7 nopţi
329. MANAGEMENT STRATEGIC ŞI IMPORTANŢA COMUNICĂRII ÎN ATINGEREA OBIECTIVELOR H. HIPERION  BĂILE FELIX* 900 lei SINGLE

2289 LEI cam/7 nopţi

330. ELABORAREA APROBAREA ŞI EXECUŢIA BUGETULUI – TRANSPUNEREA ACESTUIA ÎN SISTEMUL NAŢIONAL DE RAPORTARE FOREXEBUG H. HIPERION  BĂILE FELIX* 900 lei SINGLE
2289 LEI cam/7 nopţi
331. ETICĂ ȘI CONDUITĂ ÎN ACTIVITATEA FUNCȚIONARULUI PUBLIC SOVATA
H. SZEIFERT*
900 lei SINGLE
2205 LEI cam/7 nopţi
332. MODELE DE BUNE PRACTICI ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ SOVATA
H. SZEIFERT*
900 lei SINGLE
2205 LEI cam/7 nopţi
333. LEGALITATEA ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ H. PRESIDENT  OLĂNEŞTI* 900 lei SINGLE
2100 LEI cam/7 nopţiLista programelor pentru luna: OCTOMBRIE

Perioada: 01- 08.10.2017

Nr. crt. Denumire program Locația Tarif curs
7 zile
Tarif cazare /
7 nopţi
1. MODELE DE BUNĂ PRACTICĂ ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ SINAIA
H. RINA
900 lei SINGLE
2345 LEI cam/7 nopţi
2. COMPETENTĂ ŞI RESPONSABILITATE ÎN ACTIVITATEA FUNCŢIONARULUI PUBLIC POIANA BRAŞOV
H. RUIA
900 lei SINGLE
2065 LEI cam/7 nopţi
3. RESPONSABILITĂȚI ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE PRIVIND PROTECȚIA MEDIULUI BUŞTENI
H. SILVA
900 lei SINGLE
2065 LEI cam/7 nopţi
4. LEADERSHIP, COMUNICARE ŞI MOTIVARE ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ SINAIA
H. MARA
900 lei SINGLE
2065 LEI cam/7 nopţi
5. PROCEDURĂ CIVILĂ ŞI CONTENCIOS ADMINISTRATIV SOVATA
H. SZEIFERT
900 lei SINGLE
2205 LEI cam/7 nopţi
6. ADMINISTRAREA EFICIENTĂ A IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE BĂILE FELIX
H. HYPERION
900 lei SINGLE
2289 LEI cam/7 nopţi
7. CONTROL INTERN MANAGERIAL LA NIVELUL ENTITĂŢII PUBLICE – OSGG. NR. 400/ 2015 CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE. PLANIFICARE, IMPLEMENTARE, EVALUARE ŞI RAPORTARE SIGHETUL
MARMAŢIEI
H. GRĂDINA
MORII
900 lei SINGLE
2401 LEI cam/7 nopţi
8. FUNCŢIONARUL PUBLIC. LEGISLAŢIE COMPARATĂ PE PLAN EUROPEAN, LA NIVELUL ALTOR STATE MEMBRE ALE UE, STATE TERŢE FAŢĂ DE LEGISLAŢIA NAŢIONALĂ SIGHETUL
MARMAŢIEI
H. GRĂDINA
MORII
900 lei SINGLE
2401 LEI cam/7 nopţi

Perioada: 08 – 15.10.2017

Nr. crt. Denumire program Locația Tarif curs
7 zile
Tarif cazare /
7 nopţi
9. SCRIEREA, MANAGEMENTUL , IMPLEMENTAREA ŞI EVALUAREA PROIECTELOR CU FINANŢARE EUROPEANĂ SINAIA
H. RINA
900 lei SINGLE
2345 LEI cam/7 nopţi
10. ACTIVITATEA DE PERSONAL ȘI SALARIZAREA FUNCȚIONARILOR PUBLICI – LEGEA 153/2017 POIANA BRAŞOV
H. RUIA
900 lei SINGLE
2065 LEI cam/7 nopţi
11. RISCURI ÎN ACTIVITATEA FUNCȚIONARULUI PUBLIC
CAZURI PRACTICE
BUŞTENI
H. SILVA
900 lei SINGLE
2065 LEI cam/7 nopţi
12. MANAGEMENT PERFORMANT ȘI PRACTICI EFICIENTE ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ SINAIA
H. MARA
900 lei SINGLE
2065 LEI cam/7 nopţi
13. NOŢIUNI FUNDAMENTALE DE DREPT ADMINISTRATIV – BAZELE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE SOVATA
H. SZEIFERT
900 lei SINGLE
2205 LEI cam/7 nopţi
14. DREPTUL INTEGRITAŢII PUBLICE ŞI POLITICI ANTICORUPŢIE APLICABILE ÎN INSTITUŢIILE PUBLICE SOVATA
H. SZEIFERT
900 lei SINGLE
2205 LEI cam/7 nopţi
15. BAZELE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE. ADOPTAREA ŞI EMITEREA ACTELOR ADMINISTRATIVE DURĂU
COMPLEXUL
TURISTIC
VÂNĂTORUL
900 lei SINGLE
2359 LEI cam/7 nopţi
16. TEHNICI DE NEGOCIERE ŞI UZANŢE DE PROTOCOL ÎN INSTITUŢIILE PUBLICE DURĂU
COMPLEXUL
TURISTIC
VÂNĂTORUL
900 lei SINGLE
2359 LEI cam/7 nopţi

Perioada: 15 – 22.10.2017

Nr. crt. Denumire program Locația Tarif curs
7 zile
Tarif cazare /
7 nopţi
17. NOŢIUNI FUNDAMENTALE DE DREPT ADMINISTRATIV – BAZELE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE POIANA BRAŞOV
H. RUIA
900 lei SINGLE
2065 LEI cam/7 nopţi
18. MANAGEMENTUL TIMPULUI ŞI STRESULUI ÎN ACTIVITATEA FUNCŢIONARULUI PUBLIC BUŞTENI
H. SILVA
900 lei SINGLE
2065 LEI cam/7 nopţi
19. FUNCŢIONARUL PUBLIC, LEGISLAŢIE COMPARATĂ PE PLAN EUROPEAN, LA NIVELUL ALTOR STATE MEMBRE ALE UE, STATE TERŢE FAŢA DE LEGISLAŢIA NAŢIONALĂ SINAIA
H. RINA
900 lei SINGLE
2345 LEI cam/7 nopţi
20. CONTRACTE ADMINISTRATIVE, PATRIMONIU ŞI ACHIZIŢII
PUBLICE – NOUTĂŢI LEGISLATIVE
SINAIA
H. MARA
900 lei SINGLE
2345 LEI cam/7 nopţi
21. ORGANIZAREA ŞI DEZVOLTAREA CARIEREI FUNCŢIONARILOR PUBLICI SINAIA
H. MARA
900 lei SINGLE
2345 LEI cam/7 nopţi
22. TEHNICI DE ORGANIZARE,PROTOCOL, CORESPONDENȚĂ, SECRETARIAT ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ SOVATA
H. SZEIFERT
900 lei SINGLE
2205 LEI cam/7 nopţi
23. COMUNICAREA ÎN CADRUL ADMINISTRAŢIEI PUBLICE SOVATA
H. SZEIFERT
900 lei SINGLE
2205 LEI cam/7 nopţi
24. PROCEDURA CIVILĂ ŞI CONTENCIOS ADMINISTRATIV OLĂNESTI
H. PRESIDENT
900 lei SINGLE
2100 LEI cam/7 nopţi

Perioada: 22 – 29.10.2017

Nr. crt. Denumire program Locația Tarif curs
7 zile
Tarif cazare /
7 nopţi
25. MANAGEMENTUL ACHIZIȚIILOR ÎN CADRUL PROIECTELOR FINANȚATE DIN FONDURI EUROPENE POIANA BRAŞOV
H. RUIA
900 lei SINGLE
2065 LEI cam/7 nopţi
26. NOŢIUNI FUNDAMENTALE DE DREPT ADMINISTRATIV – BAZELE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE BUŞTENI
H. SILVA
900 lei SINGLE
2065 LEI cam/7 nopţi
27. MANAGEMENTUL INTEGRAT AL DEȘEURILOR – CAZURI PRACTICE SINAIA
H. RINA
900 lei SINGLE
2345 LEI cam/7 nopţi
28. ETICĂ, MORALITATE ŞI INTEGRITATE PROFESIONALĂ ÎN INSTITUŢIILE PUBLICE SINAIA
H. MARA
900 lei SINGLE
2345 LEI cam/7 nopţi
29. LEADERSHIP, COMUNICARE ŞI MOTIVARE ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ SINAIA
H. MARA
900 lei SINGLE
2345 LEI cam/7 nopţi
30. CALITATEA SERVICIULUI PUBLIC-INDICATOR CHEIE PENTRU MĂSURAREA PERFORMANȚEI ÎN INSTITUȚIILE PUBLICE SOVATA
H. SZEIFERT
900 lei SINGLE
2205 LEI cam/7 nopţi
31. TRANZIŢIA DE LA ISO 9001:2008 LA ISO 9001:2015 SOVATA
H. SZEIFERT
900 lei SINGLE
2205 LEI cam/7 nopţi

Perioada: 29.10 – 05.11.2017

Nr. crt. Denumire program Locația Tarif curs
7 zile
Tarif cazare /
7 nopţi
32. MANAGEMENTUL SCHIMBARII IN ADMINISTRATIA PUBLICA DURĂU
COMPLEXUL
TURISTIC
VÂNĂTORUL
900 lei SINGLE
2359 LEI cam/7 nopţi
33. FUNCŢIONARUL PUBLIC, LEGISLAŢIE COMPARATĂ PE PLAN EUROPEAN, LA NIVELUL ALTOR STATE MEMBRE ALE UE, STATE TERŢE FAŢA DE LEGISLAŢIA NAŢIONALĂ DURĂU
COMPLEXUL
TURISTIC
VÂNĂTORUL
900 lei SINGLE
2359 LEI cam/7 nopţi
34. BAZELE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE. ADOPTAREA ŞI EMITEREA ACTELOR ADMINISTRATIVE BUŞTENI
H. SILVA
900 lei SINGLE
2065 LEI cam/7 nopţi
35. ACTIVITATEA DE PERSONAL ȘI SALARIZAREA FUNCȚIONARILOR PUBLICI – LEGEA 153/2017 BUŞTENI
H. SILVA
900 lei SINGLE
2065 LEI cam/7 nopţi
36. INCOMPATIBILITĂŢILE FUNCŢIEI PUBLICE ŞI CONFLICTUL DE INTERESE SINAIA
H. RINA
900 lei SINGLE
2345 LEI cam/7 nopţi
37. TRANSPARENŢA DECIZIILOR PUBLICE, COMUNICARE ŞI REGULI DE ACCES LA INFORMAŢII LEGALE SINAIA
H. MARA
900 lei SINGLE
2345 LEI cam/7 nopţi
38. MANAGEMENT PERFORMANT ȘI PRACTICI EFICIENTE ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ SOVATA
H. SZEIFERT
900 lei SINGLE
2205 LEI cam/7 nopţi
39. RESPONSABILITĂȚI ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE PRIVIND PROTECȚIA MEDIULUI SOVATA
H. SZEIFERT
900 lei SINGLE
2205 LEI cam/7 nopţiLista programelor pentru luna: NOIEMBRIE

Perioada: 05 – 12.11.2017

Nr. crt. Denumire program Locația Tarif curs
7 zile
Tarif cazare /
7 nopţi
40. FUNCŢIONARUL PUBLIC,LEGISLAŢIE COMPARATĂ PE PLAN EUROPEAN, LA NIVELUL ALTOR STATE
MEMBRE ALE UE, STATE TERŢE FAŢA DE LEGISLAŢIA NAŢIONALĂ
POIANA BRAŞOV
H. RUIA
900 lei SINGLE
2065 LEI cam/7 nopţi
41. CONTROL INTERN MANAGERIAL LA NIVELUL ENTITĂŢII PUBLICE  – O.S.G.G. NR. 400/ 2015 CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE.
PLANIFICARE, IMPLEMENTARE, EVALUARE ŞI RAPORTARE
POIANA BRAŞOV
H. RUIA
900 lei SINGLE
2065 LEI cam/7 nopţi
42. CODUL EUROPEAN AL BUNEI CONDUITE ADMINISTRATIVE BUŞTENI
H. SILVA
900 lei SINGLE
2065 LEI cam/7 nopţi
43. POLITICI PUBLICE ŞI PLANIFICARE STRATEGICĂ ÎN INSTITUŢIILE PUBLICE BUŞTENI
H. SILVA
900 lei SINGLE
2065 LEI cam/7 nopţi
44. AGENDA 2020-CURS PRACTIC DE SCRIERE A PROIECTELOR EUROPENE ȘI ACCESAREA FONDURILOR EUROPENE 2014-2020 SINAIA
H. RINA
900 lei SINGLE
2345 LEI cam/7 nopţi
45. ACHIZIŢIILE PUBLICE ÎN CADRUL PROIECTELOR FINANŢATE DIN FONDURI EUROPENE SINAIA
H. RINA
900 lei SINGLE
2345 LEI cam/7 nopţi
46. ROLURILE ŞI RESPONSABILITĂŢILE PERSONALULUI TEHNIC DIN INSTITUŢIILE PUBLICE SINAIA
H. MARA
900 lei SINGLE
2345 LEI cam/7 nopţi
47. LEADERSHIP, COMUNICARE ŞI MOTIVARE ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ SOVATA
H. SZEIFERT
900 lei SINGLE
2205 LEI cam/7 nopţi
48. ETICĂ ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ SOVATA
H. SZEIFERT
900 lei SINGLE
2205 LEI cam/7 nopţi

Perioada: 12 – 19.11.2017

Nr. crt. Denumire program Locația Tarif curs
7 zile
Tarif cazare /
7 nopţi
49. BAZELE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE. ADOPTAREA ŞI EMITEREA ACTELOR ADMINISTRATIVE POIANA BRAŞOV
H. RUIA
900 lei SINGLE
2065 LEI cam/7 nopţi
50. ORGANIZAREA ŞI DEZVOLTAREA CARIEREI FUNCŢIONARULUI PUBLIC POIANA BRAŞOV
H. RUIA
900 lei SINGLE
2065 LEI cam/7 nopţi
51. INCOMPATIBILITĂŢILE FUNCŢIEI PUBLICE ŞI CONFLICTUL DE INTERESE BUŞTENI
H. SILVA
900 lei SINGLE
2065 LEI cam/7 nopţi
52. DREPTUL INTEGRITAŢII PUBLICE ŞI POLITICI ANTICORUPŢIE APLICABILE ÎN INSTITUŢIILE PUBLICE BUŞTENI
H. SILVA
900 lei SINGLE
2065 LEI cam/7 nopţi
53. LEGALITATEA ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ SINAIA
H. RINA
900 lei SINGLE
2345 LEI cam/7 nopţi
54. ASISTENŢĂ SOCIALĂ, PROTECŢIA ŞI DREPTURILE COPILULUI SINAIA
H. MARA
900 lei SINGLE
2345 LEI cam/7 nopţi
55. GESTIONAREA STRESULUI ÎN ACTIVITATEA FUNCŢIONARULUI PUBLIC DURĂU
COMPLEXUL
TURISTIC
VÂNĂTORUL
900 lei SINGLE
2359 LEI cam/7 nopţi
56. ETICĂ, INTEGRITATE ŞI PREVENIREA ABUZULUI  ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ DURĂU
COMPLEXUL
TURISTIC
VÂNĂTORUL
900 lei SINGLE
2359 LEI cam/7 nopţi

Perioada: 19 – 26.11.2017

Nr. crt. Denumire program Locația Tarif curs
7 zile
Tarif cazare /
7 nopţi
57. ELABORAREA APROBAREA ŞI EXECUŢIA BUGETULUI –
TRANSPUNEREA ACESTUIA ÎN SISTEMUL NAŢIONAL DE
RAPORTARE FOREXEBUG
POIANA BRAŞOV
H. RUIA
900 lei SINGLE
2065 LEI cam/7 nopţi
58. MANAGEMENT STRATEGIC ŞI IMPORTANŢA COMUNICĂRII ÎN ATINGEREA OBIECTIVELOR POIANA BRAŞOV
H. RUIA
900 lei SINGLE
2065 LEI cam/7 nopţi
59. LEGEA FISCALA SI RELATIA EI CU DOMENIUL CONTABIL BUŞTENI
H. SILVA
900 lei SINGLE
2065 LEI cam/7 nopţi
60. FISCALITATEA LOCALĂ NORME ŞI PROCEDURI APLICABILE DIN 2017 BUŞTENI
H. SILVA
900 lei SINGLE
2065 LEI cam/7 nopţi
61. CONTESTAŢIILE – CĂI  DMINISTRATIVE DE ATAC ÎMPOTRIVA ACTELOR ÎNCHEIATE DE ORGANELE FISCALE SINAIA
H. RINA
900 lei SINGLE
2345 LEI cam/7 nopţi
62. DREPTURILE OMULUI ŞI STRATEGII ANTIDISCRIMINATORII APLICABILE ÎN INSTITUŢIILE PUBLICE SINAIA
H. RINA
900 lei SINGLE
2345 LEI cam/7 nopţi
63. ACHIZIŢII PUBLICE, UTILIZAREA MIJLOACELOR ELECTRONICE – SEAP NOUTĂŢI LEGISLATIVE,
CAZURI PRACTICE –
SINAIA
H. MARA
900 lei SINGLE
2345 LEI cam/7 nopţi
64. MANAGEMENT PERFORMANT ȘI PRACTICI EFICIENTE ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ SOVATA
H. SZEIFERT
900 lei SINGLE
2205 LEI cam/7 nopţi
65. ETICĂ, MORALITATE ŞI INTEGRITATE PROFESIONALĂ ÎN INSTITUŢIILE PUBLICE SOVATA
H. SZEIFERT
900 lei SINGLE
2205 LEI cam/7 nopţi
66. RISCURI ÎN ACTIVITATEA FUNCȚIONARULUI PUBLIC-CAZURI PRACTICE SOVATA
H. SZEIFERT
900 lei SINGLE
2205 LEI cam/7 nopţiLista programelor pentru luna: DECEMBRIE

Perioada: 03 – 10.12.2017

Nr. crt. Denumire program Locația Tarif curs
7 zile
Tarif cazare /
7 nopţi
67. MANAGEMENTUL INTEGRAT AL DEȘEURILOR – CAZURI PRACTICE POIANA BRAŞOV
H. RUIA
900 lei SINGLE
2065 LEI cam/7 nopţi
68. SCRIEREA, MANAGEMENTUL , IMPLEMENTAREA ŞI EVALUAREA PROIECTELOR CU FINANŢARE EUROPEANĂ POIANA BRAŞOV
H. RUIA
900 lei SINGLE
2065 LEI cam/7 nopţi
69. ETICĂ ȘI CONDUITĂ ÎN ACTIVITATEA FUNCȚIONARULUI PUBLIC BUŞTENI
H. SILVA
900 lei SINGLE
2065 LEI cam/7 nopţi
70. MANAGEMENT ŞI PLANIFICARE STRATEGICĂ ÎN INSTITUŢIILE PUBLICE BUŞTENI
H. SILVA
900 lei SINGLE
2065 LEI cam/7 nopţi
71. CONTROLUL INTERN MANAGERIAL ÎN INSTITUȚII PUBLICE, METODOLOGIA IMPLEMENTĂRII SINAIA
H. MARA
900 lei SINGLE
2345 LEI cam/7 nopţi
72. FUNCŢIONARUL PUBLIC,LEGISLAŢIE COMPARATĂ PE PLAN EUROPEAN, LA NIVELUL ALTOR STATE MEMBRE ALE UE, STATE TERŢE FAŢA DE LEGISLAŢIA NAŢIONALĂ SINAIA
H. MARA
900 lei SINGLE
2345 LEI cam/7 nopţi
73. TRANZIŢIA DE LA ISO 9001:2008 LA ISO 9001:2015 SINAIA
H. MARA
900 lei SINGLE
2345 LEI cam/7 nopţi
74. COMUNICARE ŞI CORESPONDENŢĂ ORGANIZAŢIONALĂ SINAIA
H. RINA
900 lei SINGLE
2345 LEI cam/7 nopţi
75. NOŢIUNI FUNDAMENTALE DE DREPT ADMINISTRATIV – BAZELE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE SOVATA
H. SZEIFERT
900 lei SINGLE
2205 LEI cam/7 nopţi
76. TEHNICI DE NEGOCIERE ŞI UZANŢE DE PROTOCOL ÎN INSTITUŢIILE PUBLICE SOVATA
H. SZEIFERT
900 lei SINGLE
2205 LEI cam/7 nopţi
77. MANAGEMENTUL SCHIMBARII ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ VATRA DORNEI
H.ADRISTEL
900 lei SINGLE
2275 LEI cam/7 nopţi

Perioada: 10 – 17.12.2017

Nr. crt. Denumire program Locația Tarif curs
7 zile
Tarif cazare /
7 nopţi
78. CONSTITUȚIA ADMINISTRATIVĂ A ROMÂNIEI. DISPOZIȚII
CONSTITUȚIONALE REFERITOARE LA ORGANIZAREA ADMINISTRAȚIEI
POIANA BRAŞOV
H. RUIA
900 lei SINGLE
2065 LEI cam/7 nopţi
79. CODUL ADMINISTRATIV.
REALITĂȚI ȘI PERSPECTIVE
POIANA BRAŞOV
H. RUIA
900 lei SINGLE
2065 LEI cam/7 nopţi
80. MANAGEMENT ŞI PLANIFICARE STRATEGICĂ ÎN INSTITUŢIILE PUBLICE BUŞTENI
H. SILVA
900 lei SINGLE
2065 LEI cam/7 nopţi
81. COMPETENŢA – TEMEI AL EXERCITĂRII PROCEDURII ADMINISTRATIVE BUŞTENI
H. SILVA
900 lei SINGLE
2065 LEI cam/7 nopţi
82. CONTRACTE ADMINISTRATIVE, PATRIMONIU ŞI ACHIZIŢII
PUBLICE – NOUTĂŢI LEGISLATIVE
SINAIA
H. RINA
900 lei SINGLE
2345 LEI cam/7 nopţi
83. CODUL EUROPEAN AL BUNEI CONDUIT ADMINISTRATIVE SINAIA
H. MARA
900 lei SINGLE
2345 LEI cam/7 nopţi
84. ORGANIZAREA ŞI DEZVOLTAREA CARIEREI FUNCŢIONARULUI PUBLIC SINAIA
H. MARA
900 lei SINGLE
2345 LEI cam/7 nopţi
85. COMUNICARE ŞI CORESPONDENŢĂ ORGANIZAŢIONALĂ SOVATA
H. SZEIFERT
900 lei SINGLE
2205 LEI cam/7 nopţi
86. MANAGEMENT PERFORMANT ȘI PRACTICI EFICIENTE ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ SOVATA
H. SZEIFERT
900 lei SINGLE
2205 LEI cam/7 nopţi
87. RISCURI ÎN ACTIVITATEA FUNCȚIONARULUI PUBLIC-CAZURI PRACTICE SOVATA
H. SZEIFERT
900 lei SINGLE
2205 LEI cam/7 nopţi
88. FUNCŢIONARUL PUBLIC. LEGISLAŢIE COMPARATĂ PE PLAN EUROPEAN, LA NIVELUL ALTOR STATE MEMBRE ALE UE, STATE TERŢE FAŢĂ DE LEGISLAŢIA NAŢIONALĂ DURĂU
COMPLEXUL
TURISTIC
VÂNĂTORUL
900 lei SINGLE
2359 LEI cam/7 nopţi
89. CONTROL INTERN MANAGERIAL LA NIVELUL ENTITĂŢII PUBLICE  – O.S.G.G. NR. 400/ 2015 CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE ULTERIOARE.
PLANIFICARE, IMPLEMENTARE, EVALUARE ŞI RAPORTARE
DURĂU
COMPLEXUL
TURISTIC
VÂNĂTORUL
900 lei SINGLE
2359 LEI cam/7 nopţi