Cursuri:
  Responsabilitatea administraţiei publice                       Principiile de organizare şi funcţionare a administraţiei publice locale                       Noţiuni fundamentale de drept administrativ bazele administraţiei publice                       Leadership, comunicare şi motivare în administraţia publică                       Gestionarea stresului în activitatea funcţionarului public                       Etică, integritate şi prevenirea abuzului în activitatea funcţionarului public                       Etică și conduită în activitatea funcționarului public                       Etică și conduită în activitatea funcționarului public                       Controlul intern managerial în instituții publice, metodologia implementării                       Contracte administrative, patrimoniu și achiziții publice                       Achiziţii publice – gestionarea eficientă a fondurilor publice                    
 Anunț: A fost actualizată GRILA PROGRAMELOR DE FORMARE PROFESIONALă/PERFECțIONARE – OCTOMBRIE – DECEMBRIE 2017 (click pentru detalii)


Facilitati AdminPedia Agentie turism AdminPedia
Profesionalism-Seriozitate-Dedicație-Experiență

Excellence is for us a statement of fact, not a challenge!
Adminpedia - marca inregistrata
Cursuri oferite de AdminPediaCursuri pentru administrația publică din Romania

misiunea Adminpedia este de a forma si perfectiona specialisti, functionari publici profesionisti, oameni bine pregatiti si capabili sa asimileze si sa îsi însuseasca standardele de performanta de la nivelul Uniunii Europene. De aceea organizatia se preocupa în primul rând, de valoarea lectorilor, de calitatea informatiilor pe care le furnizeaza si de relatia strânsa cu partenerii si cursantii societatii.
compania noastra isi doreste sa devina prima alegere a institutiilor publice in domeniul perfectionarii si formarii continue a personalului propriu, sa devina o companie de referinta in domeniul furnizorilor de formare profesionala, sa castige increderea si recunoasterea acestora prin calitatea serviciilor pe care le ofera.
valorile noastre sunt bazate pe respect, calitate si profesionalism. Respectul pentru cursantii nostri înseamna respectul pentru noi însine. Suntem o echipa de profesionisti pusi în slujba performantei. Performantele dumneavoastra reprezinta singurul instrument real de evaluare a eforturilor noastre.
• ne caracterizam prin profesionalism, seriozitate, dedicatie, experienta;Oferta de cursuri de perfecţionare este structurată pe următoarele direcţii principale de abordare:

1. Programe de perfecţionare conform domeniilor prioritare stabilite prin Ordin al Preşedintelui ANFP- nr. 762/2015: managementul serviciilor publice şi de utilitate publică; politici publice şi planificare strategică; sistemul de control intern/managerial în entităţile publice; managementul resurselor umane; management financiar-bugetar şi al patrimoniului; drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului; dreptul integrităţii publice şi politici anticorupţie; legislaţia Uniunii Europene; comunicare, relaţii publice, transparenţă decizională, informaţii – date publice / clasificate / cu caracter personal; procedură civilă şi contencios administrativ.
2. Programe de formare, specializare, perfecţionare acreditate ANC care să vină în întampinarea cererii pietei muncii.

Anunturi AdminPediaAnunțuri și noutăți:

ANUNȚ (21 AUGUST 2017): Vă rugăm să consultați grila programelor de formare profesională/perfecționare din perioada octombrie-decembrie 2017. (click pentru detalii)

ANUNȚ (26 IUNIE 2017): Ca urmare a solicitărilor unor instituții publice, vom desfășura următoarele programe de perfecționare la cerere (click pentru detalii)

IMPORTANT: Adminpedia organizeaza la cerere programe de perfecţionare conform domeniilor prioritare stabilite prin Ordin al Preşedintelui ANFP: management, comunicare şi transparenţă decizională; dezvoltare personală, drept si legislaţie comunitară, tehnologia informaţiei, resurse – servicii publice si conform HG 650/2016 – “ Strategia privind formarea profesională pentru administrația publică 2016—2020 “. Institutiile interesate pot alege: titlu programului, perioada si locatie de desfasurare a cursului de perfectionare.
CURSURI DIN PERIOADA URMĂTOARE


VEZI GRILA PROGRAMELOR DE FORMARE PROFESIONALĂ/PERFECȚIONAREGALERIE FOTO

PREMII CÂȘTIGATE